fungus dünyası

Download Fungus Dünyası

Post on 29-Jul-2015

177 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. FUNGUSDNYASIDr. Feza Ota, Mersin niversitesi Tp Fakltesi, Tbbi Mikrobiyoloji 2. Kf MantarlarAspergillus flavusAspergillus flavus kolonisininstten grn,SDA besiyeriDr. Feza Ota 3. Aspergillus flavus kolonisinin arka yznn grn, SDA besiyeriDr. Feza Ota 4. Aspergillus flavus mikroskopik morfolojisi;LPM (laktofenol pamuk mavisi) ile boyamaDr. Feza Ota 5. Aspergillus Terreus Aspergillus terreus kolonisinin stten grn, SDA besiyeriDr. Feza Ota 6. Aspergillus terreus mikroskopik morfolojisi; LPM ile boyamaDr. Feza Ota 7. Aurebasidium Aurebasidium pullulans kolonisinin stten grn, SDA besiyeriDr. Feza Ota 8. Aurebasidium pullulans kolonisinin arka yznngrn, SDA besiyeriDr. Feza Ota 9. Aurebasidium pullulans mikroskopik morfolojisi;LPM (laktofenol pamuk mavisi) ile boyamaDr. Feza Ota 10. BipolarisBipolaris kolonisinin sttengrn, SDA besiyeriDr. Feza Ota 11. Bipolaris sipicifera kolonisinin arka yznn grn, SDA besiyeriDr. Feza Ota 12. Bipolaris sipicifera kolonisinin mikroskopik grnDr. Feza Ota 13. Cylindrocarpon Clyndrocarpon licenicola mikroskopik grn, LPM ile boyamaDr. Feza Ota 14. FusariumFusarium oxysporumkolonisinin stten grn,SDA besiyeriDr. Feza Ota 15. Fusarium oxysporum kolonisinin arka yznn grn, SDADr. Feza Ota 16. Fusarium equiseti kolonisinin stten grn, SDADr. Feza Ota 17. Fusarium equiseti mikroskopik morfolojisi; LPM ile boyama Dr. Feza Ota 18. Fusarium solani mikroskopik morfolojisi; LPM ile boyamaDr. Feza Ota 19. Fusarium spp. mikroskopik grn, LPM ile boyamaDr. Feza Ota 20. ScedosporiumScedosporiumapiospermum kolonisininstten grn,SDA besiyeriDr. Feza Ota 21. Scedosporium apiospermum kolonisinin arka yznn grn,SDA besiyeri Dr. Feza Ota 22. Scedosporium apiospermum mikroskopik grn, LPM ile boyamaDr. Feza Ota 23. MayaMantarlar Candida Albicans, yalanc hifDr. Feza Ota