disertacion - fti.edu.al .tabela e pËrmbajtjes lista e figurave ... periudha 2010 – 2013 44

Download DISERTACION - fti.edu.al .TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E FIGURAVE ... periudha 2010 – 2013 44

Post on 13-Nov-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA E SHQIPRIS

  UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANS

  FAKULTETI I TEKNOLOGJIS S INFORMACIONIT

  DEPARTAMENTI I INXHINIERIS INFORMATIKE

  ENIDA SHEME

  PR MARRJEN E GRADS

  DOKTOR

  N: TEKNOLOGJIT E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT

  DREJTIMI INXHINIERI INFORMATIKE

  DISERTACION

  OPTIMIZIMI I EFIENCS ENERGJITIKE N QENDRAT E T DHNAVE

  DUKE PRDORUR ENERGJIT E RINOVUESHME

  Udhheqs shkencor

  Akademik NEKI FRASHRI

  Tiran, 2016

 • ii

 • iii

  OPTIMIZIMI I EFIENCS ENERGJITIKE N QENDRAT E T DHNAVE

  DUKE PRDORUR ENERGJIT E RINOVUESHME

  Disertacioni

  i paraqitur n Universitetin Politeknik t Tirans

  pr marrjen e grads

  Doktor

  n:

  Teknologjit e Informacionit dhe Komunikimit

  Drejtimi Inxhinieri Informatike

  Nga

  Znj. Enida Sheme

  2016

 • iv

  Disertacioni i shkruar nga

  Znj. Enida Sheme

  M.S., Universiteti Politeknik i Tirans, Tiran, 2011

  B.S., Universiteti Politeknik i Tirans, Tiran, 2006

  Juria:

  , Kryetar, Komiteti i disertacioneve t doktoraturave

  , Antar, Komiteti i disertacioneve t doktoraturave

  , Antar, Komiteti i disertacioneve t doktoraturave

  , Antar, Komiteti i disertacioneve t doktoraturave

  , Antar, Komiteti i disertacioneve t doktoraturave

  Miratuar nga

  , Dekani, Fakulteti i Teknologjis s Informacionit

  Miratuar nga

  , Rektori, Universiteti Politeknik i Tirans

  , Kshilli i Profesorve FTI

 • TABELA E PRMBAJTJES

  LISTA E FIGURAVE......................................................................................... VIII

  LISTA E TABELAVE ......................................................................................... XII

  MIRNJOHJE ..................................................................................................... XII

  KAPITULLI 1 HYRJE............................................................................................ 1

  1.1 Motivimi .............................................................................................................. 1

  1.2 Kontributet e ktij punimi .................................................................................... 4

  1.3 Struktura e disertacionit. ...................................................................................... 6

  KAPITULLI 2 NJOHURI MBI EFIENCN ENERGJITIKE ........................ 7

  2.1 Hyrje .................................................................................................................... 8

  2.1.1 Konsumi i fuqis apo konsumi i energjis ..................................................... 12

  2.2 Pasojat e konsumit t lart t fuqis .................................................................. 13

  2.2.1 Kosto e puns pr nj Datacenter ................................................................... 13

  2.2.2 Rreziku real i mbinxehjes s serverave .......................................................... 14

  2.2.3 Ndotja e mjedisit ............................................................................................ 17

  2.3 Zgjidhje pr efiencn energjitike ..................................................................... 21

  2.3.1 Zgjidhjet e ofruara ......................................................................................... 22

  2.3.2 Sfidat aktuale dhe tendencat e krkimit shkencor ......................................... 27

  2.4 Zgjidhjet pr qndrueshmri afatgjat....28

  2.4.1 Prdorimi i energjiss rinovueshme ............................................................ 28

  2.4.2 Sfidat aktuale dhe tendencat e krkimit shkencor ......................................... 32

 • vi

  2.5 Standarte ndrkombtare t Green IT.....................35

  2.6 Prmbledhje........39

  KAPITULLI 3 PUNIME T NGJASHME ......................................................... 41

  3.1 Green Datacenter ............................................................................................... 41

  3.2 Furnizimi i Datacenter me energji t rinovueshme ............................................ 46

  3.3 Karakterizimi i ngarkess s puns .................................................................... 52

  3.4 Power capping .................................................................................................... 55

  3.5 Prmbledhje ....................................................................................................... 57

  KAPITULLI 4 METODOLOGJIA E PUNS .................................................... 58

  4.1 Prshkrim i ambjentit t puns ........................................................................... 58

  4.2 Datacenter .......................................................................................................... 60

  4.3 Ngarkesa e puns ........................................................................................................ 60

  4.4 Konsumi energjitik............................................................................................. 72

  4.5 Energjia e rinovueshme...................................................................................... 72

  4.6 Prqindja Minimale e Furnizimit ....................................................................... 77

  4.7 Prmbledhje ....................................................................................................... 81

  KAPITULLI 5 KONCEPTIMI DHE IMPLEMENTIMI I ALGORITMAVE

  RISI..........................................................................................................................82

  5.1 Simulatori CloudSim ......................................................................................... 82

  5.1.1 Arkitektura e CloudSim .................................................................................. 84

  5.1.2 Pse CloudSim .................................................................................................. 86

  5.1.3 Diagrama e rrjedhs n CloudSim .................................................................. 87

 • vii

  5.2 Skedulimi i ngarkess s punve ....................................................................... 88

  5.3 Skedulimi i burimeve energjitike ....................................................................... 90

  5.4 Prmbledhje ....................................................................................................... 96

  KAPITULLI 6 EKSPERIMENTE DHE REZULTATET ................................. 97

  6.1 Algoritmi i skedulimit t punve ....................................................................... 98

  6.2 Algoritmi i skedulimit t burimeve energjitike ................................................ 104

  6.3 Prmbledhje ..................................................................................................... 110

  KAPITULLI 7 PRFUNDIMET ....................................................................... 112

  7.1 Puna n t ardhmen .......................................................................................... 113

  REFERENCAT .................................................................................................... 115

 • viii

  LISTA E FIGURAVE

  Figura 1: Emetimi i dioksidit t karbonit n Milion Ton pr shkak t pajisjeve t TIK

  n nivel botror ................................................................................................................... 3

  Figura 2.1: Prdorimi mesatar i proesorit pr m shum se 5,000 servera t Google

  prgjat nj periudh 6-mujore. ........................................................................................ 10

  Figura 2.2: Prqasja e prafrimit t fuqis faktike t konsumuar me energjin e

  nevojshme pr prllogaritjen e ngarkess ......................................................................... 10

  Figura 2.3: Konsumi i fuqis prbn deri n 50% t kostos totale t puns pr nj

  Datacenter ......................................................................................................................... 14

  Figura 2.4: Varsia e fuqis s konsumuar nga frekuenca e puns s proesorit15

  Figura 2.5: Lidhja mes rritjes s temperaturs dhe konsumit t fuqis ...................... 16

  Figura 2.6: Sasia globale e dioksidit t karbonit t emetuar n periudhn 1850 2011

  dhe parashikimi deri n vitin 2030 ....................................................................................18

  Figura 2.7: Proesi i riciklimit t E-Mbetjeve. Ndarja e tyre n komponent t

  dmshm dhe t padmshm. 99.9% e Mrkurit riciklohet .....19

  Figura 2.8: Kompresimi dhe dekompresimi i t dhnave ...20

  Figura 2.9: Klasifikimi i teknikave t menaxhimit t fuqis ....................................23

  Figura 3.1: Numri total i publikimeve pr do vit n periudhn 2010 2013 ........... 43

  Figura 3.2: Numri total i raporteve dhe artikujve pr do vit, periudha 2010 2013 44

  Figura 4.1: Prshkrim i prgjithshm i faktorve q shqyrtohen n kt studim ....... 59

  Figura 4.2: Kohzgjatja n sekonda pr do pun t shkurtr, me Id nga 1 n 200 ... 62

  Figura 4.3: Shprndarja statistikore Poisson e kohzgjatjes s punve t shkurtra .... 63

  Figura 4.4: Kohzgjatja n sekonda pr do pun