dikey anlaşmalar ve rekabet

Download Dikey anlaşmalar ve rekabet

Post on 22-Jan-2017

202 views

Category:

Law

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DKEY ANLAMALAR VE REKABET HUKUKU

DKEY ANLAMALAR VE REKABET

Av. Uur Deirmenci

20.10.20151

1

indekiler

Dikey Anlamalar

Datm Alar ve nemi

Hukuki Altyap

2

Dikey AnlamalarRakipler arasnda yaplan anlamalar yatay anlama olarak adlandrlr.

retim veya datm ann farkl seviyelerinde yaplan anlamalar dikey anlama olarak adlandrlr. 3

Dikey AnlamalarTaraflar birbirlerinin rakibi deildir.Taraflar arasnda akan menfaatler bulunmaktadr.Taraflarn mal / hizmetleri birbirlerini tamamlayc ( girdi kt) niteliktedir.Asl ama rekabeti snrlamak deil, daha iyi rekabet etmektir zellikle datm araclyla4

Dikey Anlamalar ve Datm Anlamalar

Datm anlamalar mal / hizmetlerin yeniden satm amal ticarete konu edilmesi iin yaplan dikey anlamalardr.

Dikey anlamalar ise datm yannda ham madde / yar mamul temini gibi - yeniden alm satm konusu olmayan - hususlar da kapsamaktadr. 5

5

Datm Anlamalarnn nemiDatm sektr deil, ekonomik bir fonksiyondur.Datm kanallarnn etkin ilememesi durumunda mal / hizmetlerin piyasaya arznda sorun yaanr. Datm kanallarnn etkin ilemesi durumunda pazar daha rekabeti olacaktr.

Toleransl yaklam ve iktisadi analize dayal mdahale (rule of reason)

6

Anti Rekabeti Unsurlar Fiyat ve dier ticari koullarn tespitiArzn snrlandrlmas Pazar paylamPazara giri engelleriAyrmclk Ek ykmllk getirmek

7

Anti Rekabeti Etkilerin Faydalar ve Zararlar FaydalarBedavacln (free rider) nne gemeYeni pazarlara girite kolaylk Yatrmlarn korunmas Know how korumasYeknesaklk 8

Anti Rekabeti Etkilerin Faydalar ve Zararlar ZararlarMarka ii rekabetin azalmasParalel datm alarnda pasif ibirlii (uyumlu eylem) ihtimaliPazar girilerini engelleme / zorlama Tketici tercihlerinin kstlanmas9

Hukuki ereve SHERMAN YASASI - m.3CLAYTON YASASI - m.1 AT ANTLAMASI - m.101 RKHK - m.4

Rekabeti engelleyen, bozma, kstlama amac dourmak veya bu etkiyi dourabilme potansiyeli tayan anlamalar, yasak ve hkmszdr.

10

Hukuki ereveKurul bir takm artlarn gereklemesi halinde, belirli konulardaki anlama trlerine toplu olarak muafiyet tannmasna karar verebilir.

11

Muafiyet artlar (m.5)

Mallarn retim veya datm ile hizmetlerin sunulmasnda yeni gelime ve iyilemelerin ya da ekonomik veya teknik gelimelerin salanmas,

Tketicinin bundan yarar salamas,

lgili piyasann nemli bir blmnde rekabetin ortadan kalkmamas,

Rekabetin zorunlu olandan fazla snrlanmamas.

12

Dikey Anlamalar Grup Muafiyet TebliiDikey Anlamalarn RKHK m.4 hkmlerinin uygulanmasndan, grup olarak muaf tutulmasnn koullarn belirlemek.

2003/3 ve 2007/2 sayl Tebliler ile Deiik Dikey Anlamalara likin Grup Muafiyeti Teblii (2002/2 sayl)

13

Pazar Pay EiiSalaycnn ilgili pazardaki paynn %40 n altnda olmas gerekir.

Tek alcya salama ykmll varsa alcnn ilgili pazardaki paynn %40 n altnda olmas gerekir.

14

KapsamDikey anlamalar faydalanabilir, rakipler arasnda yaplan yatay anlamalar yararlanamaz.

Ancak bir rakip sadece datm; dier rakip ise hem retim hem datm ile bir arada itigal ediyorsa muafiyet hkmleri uygulanr.

15

KapsamAnlamann konusu mal / hizmet alm, satm, yeniden satm konusunda olmaldr.

Ana konusu fikri haklarn devri olan szlemelere muafiyet hkmleri uygulanmaz. Ancak tali bir edim olarak fikri hak devri sz konusu ise (rn. Franchising anlamas) muafiyet hkmleri uygulanr.

16

16

Rekabet Etmeme Ykmll (REY) Rakip mal / hizmetlerin retilmesini, satn alnmasn, satlmasn, yeniden satlmasn engelleyen her trl ykmllk.

>%80 orannda mal / hizmetlerin salaycdan veya salaycnn belirleyecei kiiden satn alnmas ykmll. 17

Muafiyet Kapsamndaki Snrlamalar5 yla kadar REY muafiyet kapsamnda.

stisnas: Anlamann srdrlecei tesisin ve arazinin zerinde, Salaycnn ayni / kiisel hak sahibi olmas (Alcdan bamsz bir ekilde temin edilmeli) durumunda bu tesis ve arazide, daha uzun sreli REY dzenlenebilir!18

- Salayc bakasndan st hakk, intifa hakk ile alm olabilir veya kiralam olabilir. Ancak Akaryakt sektrndeki uygulama bu ekilde deildi. Paralel szlemeler ile REY getiriliyordu. (ntifa hakk, Kira erhi gibi) RK ilk kararlarnda zel hukuk ihtilaf olarak niteledi; fakat Total / Akda karar ile bu grnden dnd. .. 18

REY nn 5 yl limitinin zerinde olmas veya sresiz olmas halinde:

REY ile dier hkmler ayrlabiliyor mu?REY kurucu (esasl) unsur mu?Szleme taraflarca ne zamandr uygulanyor?lgili Pazar?Kendiliinden uzama var m? 19Muafiyet Kapsamndaki Snrlamalar

REY ile szlemenin dier maddelerinin ayrlabildii durumlarda REY sresi 5 yla indirilmi olarak kabul edilir. (Kavakldere-Doluca) - TBK m.27/2 (ksmi hkmszlk) gerei kural szlemenin ayakta tutulmas. Ancak REY olmadan szleme olmayacak ise tm hkmsz olacaktr.REY sresi 5 yldan fazla dzenlenmi ancak henz 5 yllk uygulama sresine ulalmam ise 5 yla kadar REY geerli, sonras geerli deil. (Kavakldere-Doluca)arap pazarnn dinamik yaps gereince Salayc gemi yllara bakarak genellikle 1-2 yllk balant yapyor. Pazarda dier Salayclar 5 yldan fazla REY ieren szlemeler yapmyorlar. Son olarak piyasada 1-2 seneden sonra szleme son buluyor, her zaman 5 yln zerinde uygulama olmuyor. (Kavakldere-Doluca)REY iin ayrca bir hkm yok ve szleme kendiliinden uzamaya tabi ise bu durumda REY szlemenin sresine tabi olacak (Shell, Toys R Us) 19

5 yldan fazla sreli tek alcya mnhasr satm ykmll muafiyetten yararlanabilir mi?

REY vs. mnhasr satm ykmll20Muafiyet Kapsamndaki Snrlamalar

Alcnn hakim durumda olmad durumlarda bu konu yasaklanamaz.

Mnhasr sat ykmll ieren bir anlamada Salayc tek bir Alcya mal / hizmet salamakla ykmldr. (TUGSA Karbogaz)Genellikle Alc taraf Salayc tarafa gre daha gldr. Alcnn alm pazarndaki gc ne kadar fazla ise yeni alclarn alm pazarna girmeleri o kadar zorlar. Bu nedenle alm pazarnn tanmlanmas nemlidir. Alm pazar byk ise Alcnn hakim durum testini gemesi o kadar muhtemel.REY olarak deerlendirilemez, nk Alcnn satn almasn, satmasn veya yeniden satn engelleyen bir durum deildir. 20

Muafiyet Verilen SnrlamalarAnlama bittikten sonra 1 yl rekabet etmeme ykmll getirilebilir.

21

i) Rakip mal / hizmetlerle ilgili olacak,ii) Sadece anlamann geerli olduu tesis / araziyle snrl,iii) Salaycnn devrettii know how n korunmas iin rekabet etmeme zorunlu olacak.

21

Salaycnn kendisine veya Alclarna tanmlad mnhasr blge / mteri grubuna aktif sat yaplmasnn snrlandrlmas mmkndr.

Bu snrlandrma Alcnn mterilerince yaplacak satlar (rn. Paralel ticaret) kapsayamaz.22Muafiyet Verilen Snrlamalar

Gerek anlamda bir mnhasr blge / mteri grubu tahsisi bulunmuyorsa aktif satlarn snrlandrlabilmesi mmkn deildir. (Roche)Mnhasrlktan bahsedebilmek iin o blgeye / mteri grubuna tek bir alcnn aktif olarak sat yapyor olmas gerekir. Mnhasr uygulama olsa dahi pasif satlar yasaklanamaz!Mektup veya mteri ziyareti gibi dorudan pazarlama yntemleri ile yaplan satlar, dier alcnn blgesinde depo kurmak, dier alcnn blgesindeki mterileri hedefleyen reklamlar, tantmlar yapmak aktif sat olarak nitelendirilmitir. (Kodak)

22

Toptanc seviyesindeki bir datcnn nihai kullancya yapacaklar satlar yasaklanabilir.

23Muafiyet Kapsamndaki Snrlamalar

- Hizmet standartlarnn yakalanmas ve datm ann etkin almasnn salanmas.23

lek ve kapsam ekonomisinden faydalanmakMarka imaj yaratmakYksek hizmet seviyesiUzmanlkMal / hizmetin nitelii24Muafiyet Kapsamndaki Snrlamalar

Seici datm sistemi nedir? Ekonomik gereksinimler

- Seici datm sisteminde Salayc sadece belirlenmi kriterlere dayanarak setii datclara salar; datclar da mal / hizmetleri yetkilendirilmemi nc kiilere satmamay taahht eder. 24

Muafiyet Kapsamndaki SnrlamalarSeici datm sistemi yelerinin, ye olmayan nc kiilere mal / hizmet sat yapmalarnn yasaklanabilir.

25

Seici datm sistemi yelerinin, Salaycnn tm rakiplerine ynelik REY getirilebilinir.

rnein mal / hizmetin bayi olmayanlara satnn engellenmesi. Bylelikle anlama konusu mal / hizmetler sadece yetkilendirilen satclarda bulunacak!Seici datm yesi olmayan satclara sat yasa getiren bir anlama, datmda iyileme salar; bu da tketici menfaatinedir. (Sony) Ya Salaycn tm rakipler iin getirilmeli; ya da hi getirilmemeli. Baz rakipler iin getirilip, bazlar iin getirilmemesi durumunda anlama muafiyet dna kar!25

Birletirilmek amacyla tedarik edilen paralarn, Alc tarafndan Salaycnn rakiplerine satmasn kstlanabilir.

26Muafiyet Kapsamndaki Snrlamalar

Salaycnn ayn zamanda retici konumunda olmas gerek.Rakip olmayanlara satm ise yasaklanamaz.26

Fiyatla lgili

Seici datm sistemiyle lgili

Yedek Para Pazaryla lgili27Ar Snrlamalar

Salaycnn ayn zamanda retici konumunda olmas gerek.Rakip olmayanlara satm ise yasaklanamaz.27

Ar SnrlamalarSalaycnn, alc tarafn sabit veya asgari sat fiyatn belirlemesi yasaktr.

Taraflardan herhangi birisinin bask/teviki ile sabit veya asgari sat fiyatna dnmemesi kayd ile;

28

Azami sat fiyat belirlenebilir veya alcya sat fiyat tavsiye niteliinde verilebilir.

ABD Yksek Mahkeme Kararlar: Dr. Miles (1911) vs. Leegin (2007) kararlar.Per se yasak vs. rule of reason yaklam.Markalar aras rekabetin youn olduu pazarlarda fiyat snrlamalar marka ii rekabeti snrlasa da markalar aras rekabetin artmasna yol aacaktr.Salayc tarafndan datcnn mterilerine yapacaklar indirim oranlarnn belirlenmesi, tavsiye edilen fiyatlara uymayanlara eitli zorluklar karlmas veya bunlara uyanlara dl verilmesi yasaklama kapsamnda!Tavsiye fiyatlara uymann ihtiyari olduu, uymayan datclara yaptrm uygulanmad, pazarda farkl fiyatlar olduu gibi savunmalar dinlenmiyor! (Object box Ama kutusu) Marka imajnn korunmas , tketicinin YSF den yarar salamasna dayal sa

Recommended

View more >