descarca documentatia privind achizitionarea sistemului de

Download Descarca documentatia privind achizitionarea sistemului de

Post on 01-Feb-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

  ,,Achizitionare sistem supraveghere video stradal ,Comuna Cumpna, Judeul Constana

  Cod CPV: 32333100-7

  Autoritatea contractanta: Oficiul de Plati si Contractare PHARE Ministerul Economiei si Finantelor Autoritatea de implementare (UCRAP): Ministerul Internelor si Reformei Administrative

  Beneficiar : Comuna Cumpana, Judetul Constanta

 • 2

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: CONSILIUL LOCAL CUMPANA Adresa: Str. oseaua Constanei, nr. 132, Comuna Cumpna, Judeul Constana Localitate: CUMPANA

  Cod postal: 907105

  Tara: ROMANIA

  Persoana de contact: IUTU MARIAN

  Telefon: 0040.241.730788 Mobil : 0728240956 Email: marian@yahoo.com

  E-mail: primaria_cumpana@yahoo.com

  Fax: 0040.241.739003

  Adresa/ele de internet (daca este cazul): www. primaria-cumpana.ro

  I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante ministere ori alte autoritai publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale X autoriti locale alte institutii guvernate de legea public institutie european/organizaie internationala altele (specificati)

  X servicii publice locale aparare ordine public/siguranta naional mediu economico-financiare sanatate construcii i amenajarea teritoriului protectie social cultura, religie si actv. recreative educaie altele (specificai)________________

  Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante DA NU X Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute: X la adresa mai sus menionat

  altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

  Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.11. 2008 orele 13.00. Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 10.11.2008 Ora limita : 15.00. Adresa oficiala: Str. oseaua Constanei, nr. 132, Comuna Cumpna, Judeul Constana, Tel 0040.241.730788, mail: primaria_cumpana@yahoo.com Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 11.11.2008 Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR Adresa: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti Localitatea: BUCURESTI Cod postal: 030084 Tara: ROMANIA E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 / 310.46.41 Adresa internet: www.anrmap.ro Fax: 021.310.46.42

 • 3

  I.c.Sursa de finantare : Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit:

  Linie finantare Phare 2005 si Fonduri de la Bugetul local

  Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA X NU

  Phare 2005/017- 553.01.03.06 CT421 ,,Politia comunitara promptitudine si

  profesionalism in slujba comunitatii locale Cumpana, Jud. Constanta

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DescriereII.1.1) Denumire contract: ,, Furnizare si instalare sistem supraveghere video stradal ,Comuna Cumpna, Judeul Constana II. 1.2) Locul de furnizare a produselor: Sediul Primariei Cumpna Biroul Politie Comunitara , Judeul Constana (a) Lucrri (b) Produse X (c) Servicii

  CPV: 32333100-7

  II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziie public: X ncheierea unui acord cadru II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica Ani luni 30 zile (de la atribuirea contractului) Sau Incepand cu / / (zz/ll/aaaa/) II.1.5.Informaii privind acordul cadru - nu este cazul

  Acordul cadru cu mai muli operatori Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al participanilor al acordului cadru vizat

  Acordul cadru cu un singur operator

  Durata acordului cadru: Durata n ani sau luni

  Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA NU

  II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini) da nu x Daca da: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile

  II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA NU X

 • 4

  II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista): 3 Sistem de supraveghere TVCI pentru monitorizarea interseciilor si principalelor edificii socio-administrative din Comuna Cumpna , Judeul Constana II.2.2) Optiuni (daca exista) nu da X Daca exista, descrierea acestor optiuni: Conform Specificatiilor tehnice solicitate III. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz) III.1.1. Contract rezervat III.1.2. Altele

  DA NU DA NU

  III: PROCEDURA III.1) Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

  Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de ofert

  III.2) Etapa finala de licitaie electronic DA NU

  III.3.) Legislaia aplicat: 1. Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de

  achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 337/2006, respectiv modificat i completat prin OUG 94/2007.

  2. HG nr. 925/2006 completat cu HG 1056 i 1337/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

  3. Ghid pentru atribuirea contractelor de achiziie public aprobat cu Ordinul nr.155/2006

  4. Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, modificat i completat prin Legea nr. 175/2006 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii

  5. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.30/2006, privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public

  6. HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a

  Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic

 • 5

  Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public

  7. HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

  8. Legea nr. 128/2007 pentru modificarea i completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

  9. OUG nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public;

  10. Ordinul 155/2006 al preedintelui ANRMAP pentru aprobarea Ghidului privind atribuirea contractelor de achiziie public

  11. Legea nr. 346/2004 privind simularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii.

  IV. CRITERII DE CALIFICARE IV.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului Declaraii privind eligibilitatea Solicitat Nesolicitat

  Cerina obligatorie: - Prezentarea declaraiei pe proprie rspundere,

  valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor conform Formularului 3 din Seciunea III

  Declaraie privind ndeplinirea obligaiilor Solicitat Nesolicitat

  Cerina obligatorie: - Prezentarea certificatelor constatatoare privind

  ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat a impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv cele locale, precum i a contribuiei pentru asigurrile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritile competente din ar) valabile la data desfasurarii licitaiei.

  - Documentele se vor prezenta in original/copii legalizate la edina de deschidere a licitaiei.

  Neprezentarea acestora n forma solicitat, la deschidere va atrage respingerea ofertei. Observaii:

  Impozitele i taxele pentru care s-au acordat nlesniri la plat (amnri, ealonri etc.) de ctre organele competente nu se consider obligaii exigibile de plat; ofertantul va anexa certificatele, actele doveditoare prin care se demonstreaz acordarea nlesnirilor i cele doveditoare ale plilor scadente n termenele stabilite, n copii legalizate.

  IV.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane juridice romne Solicitat Nesolicitat

  Cerin obligatorie: - Certificat de nregistrare, in copie legalizata - Certificat constatator emise de Oficiul