cataloge cáp

Download Cataloge cáp

Post on 12-Jul-2015

349 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LiOANh my: nh D - Vn Lm - Hng Yn

VietnamNh my: 116 H Huy Tp - Yn Vin - Gia Lm - H Ni

NEXANS GROUP

VP H Ni : Tng 6, Ta nh Silver Wings, 137A Nguyn Vn C, Q. Long Bin, H Ni, Vitnam Phng kinh doanh: (84-4) 2.220.7980 (Ext: 137) Mr. Khanh: 0919.601.043 - Fax: (84-4) 2.220.7987/86 1/25

VP Tp H Ch Minh: #1108, Lu 11, Ta nh Indochina Towers, S 4 Nguyn nh Chiu, P. a Kao, Q. 1 Tp. HCM, Vitnam Tel: (84-8) 2.216 8868 - Fax: (84-8) 2.220 0848

LiOANh my: nh D - Vn Lm - Hng Yn

VietnamNh my: 116 H Huy Tp - Yn Vin - Gia Lm - H Ni

MC LCI/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CP NG (COPPER CABLES)Cp bc cch in XLPE - 1 li khng c gip bo v. . . . . . . . . . . . . . . . . Cp bc cch in XLPE - 2 li khng c gip bo v . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp bc cch in XLPE - 3 li khng c gip bo v . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp bc cch in XLPE - 4 li bng nhau, khng c gip bo v . . . . . . . . . . . Cp bc cch in XLPE - 4 li bng nhau, c bng thp bo v . . . . . . . . . . . Cp bc cch in XLPE - 4 li vi li trung tnh nh hn, khng c thp bo v . . Cp bc cch in XLPE - 4 i vi li trung tnh nh hn, c bng thp bo v . . . Cp bc cch in PVC - 1 li, rut dn cp 2 (7-19-37 v 61 si) . . . . . . . . . . . Cp bc cch in XLPE - c bng nhm bo v (MUYLE) . . . . . . . . . . . . . . . Cp bc cch in XLPE - 3 li bng nhau khng c bng thp - 12/20(24)kV . . . . . Cp bc cch in XLPE - 3 li bng nhau khng c bng thp - 18/30(40.5)kV . . . . Cp bc cch in XLPE - 3 li bng nhau c bng thp, khng c chng thm 12/20(24)kV Cp bc cch in XLPE - 3 li bng nhau c bng thp, khng c chng thm 18/30(36)kV Cp bc cch in XLPE - 3 li bng nhau c bng thp, c chng thm 12/20(24)kV Cp bc cch in XLPE - 3 li bng nhau c bng thp, c chng thm 18/30(36)kV

Tr. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

II/1 2 3 4 5 6 7 8VP H Ni :

CP NHM (ALUMINIUM CABLES)Cp nhm trn - AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp nhm trn li thp - ACSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp nhm trn li thp c m trung tnh - ACSR (Gr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dy chng st TK 50 & TK 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp vn xon 2-3-4 li bc XLPE 0.6/1kV - ABC/XLPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp bc cch in PVC 0.6/1kV - AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp nhm hp kim bc XLPE 3.6kV - AAAC/XLPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp nhm hp kim trn - AAAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VP Tp H Ch Minh: #1108, Lu 11, Ta nh Indochina Towers, S 4 Nguyn nh Chiu, P. a Kao, Q. 1 Tp. HCM, Vitnam Tel: (84-8) 2.216 8868 - Fax: (84-8) 2.220 0848 2/25

18 19 20 21 22 23 24 25

Tng 6, Ta nh Silver Wings, 137A Nguyn Vn C, Q. Long Bin, H Ni, Vitnam Phng kinh doanh: (84-4) 2.220.7980 (Ext: 137) Mr. Khanh: 0919.601.043 - Fax: (84-4) 2.220.7987/86

LiOANh my: nh D - Vn Lm - Hng Yn

VietnamNh my: 116 H Huy Tp - Yn Vin - Gia Lm - H Ni

I. CP NG (CU CABLES)1. Cp bc cch in XLPE - 1 li, khng c gip bo vCu/XLPE/PVC - 0,6/1kV

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Chng loi cp

Kt cu rut dn (No/mm) 7/0,67 7/0,85 7/1,04 7/1,35 7/1,7 7/2,14 7/2,52 19/1,78 19/2,14 19/2,52 37/2,03 37/2,25 37/2,52 37/2,6 61/2,25 61/2,52 61/2,85 61/3,20

n v tnh Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt

n gi (VN)

Cu/XLPE/PVC 2,5 mm2 Cu/XLPE/PVC 4 mm2 Cu/XLPE/PVC 6 mm2 Cu/XLPE/PVC 10 mm2 Cu/XLPE/PVC 16 mm2 Cu/XLPE/PVC 25 mm2 Cu/XLPE/PVC 35 mm2 Cu/XLPE/PVC 50 mm2 Cu/XLPE/PVC 70 mm2 Cu/XLPE/PVC 95 mm2 Cu/XLPE/PVC 120 mm2 Cu/XLPE/PVC 150 mm2 Cu/XLPE/PVC 185 mm2 Cu/XLPE/PVC 200 mm2 Cu/XLPE/PVC 240 mm2 Cu/XLPE/PVC 300 mm2 Cu/XLPE/PVC 400 mm2 Cu/XLPE/PVC 500 mm2

4,066 5,682 8,518 12,812 18,776 28,243 38,968 54,880 75,856 102,050 128,527 160,899 196,105 214,149 253,686 317,903 422,633 525,416

Ghi ch: n gi trn cha bao gm thu VAT 10% Bng gi ny c hiu lc t ngy 10/12/2008 n khi c bng gi mi.

VP H Ni : Tng 6, Ta nh Silver Wings, 137A Nguyn Vn C, Q. Long Bin, H Ni, Vitnam Phng kinh doanh: (84-4) 2.220.7980 (Ext: 137) Mr. Khanh: 0919.601.043 - Fax: (84-4) 2.220.7987/86 3/25

VP Tp H Ch Minh: #1108, Lu 11, Ta nh Indochina Towers, S 4 Nguyn nh Chiu, P. a Kao, Q. 1 Tp. HCM, Vitnam Tel: (84-8) 2.216 8868 - Fax: (84-8) 2.220 0848

LiOANh my: nh D - Vn Lm - Hng Yn

VietnamNh my: 116 H Huy Tp - Yn Vin - Gia Lm - H Ni

2. Cp bc cch in XLPE - 2 li, khng c gip bo vCu/XLPE/PVC - 0,6/1kV

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chng loi cp Cu/XLPE/PVC 2x1,5 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x2,5 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x4 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x6 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x8 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x10 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x35 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x50 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x70 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x95 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x120 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x150 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x185 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x240 mm2 Cu/XLPE/PVC 2x300 mm2

Kt cu rut dn (No/mm) 7/0,53 7/0,67 7/0,85 7/1,04 7/1.2 7/1,35 7/1,70 7/2,14 7/2,52 19/1,78 19/2,14 19/2,52 37/2,03 37/2,25 37/2,52 61/2,25 61/2,52

n v tnh Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt

n gi (VN)

7,159 9,532 13,639 19,007 23,660 29,946 41,511 62,018 84,558 116,921 158,818 213,132 268,570 337,095 411,311 534,047 663,960

Ghi ch: n gi trn cha bao gm thu VAT 10% Bng gi ny c hiu lc t ngy 10/12/2008 n khi c bng gi mi.

VP H Ni : Tng 6, Ta nh Silver Wings, 137A Nguyn Vn C, Q. Long Bin, H Ni, Vitnam Phng kinh doanh: (84-4) 2.220.7980 (Ext: 137) Mr. Khanh: 0919.601.043 - Fax: (84-4) 2.220.7987/86 4/25

VP Tp H Ch Minh: #1108, Lu 11, Ta nh Indochina Towers, S 4 Nguyn nh Chiu, P. a Kao, Q. 1 Tp. HCM, Vitnam Tel: (84-8) 2.216 8868 - Fax: (84-8) 2.220 0848

LiOANh my: nh D - Vn Lm - Hng Yn

VietnamNh my: 116 H Huy Tp - Yn Vin - Gia Lm - H Ni

3. Cp bc cch in XLPE - 3 li, khng c gip bo vCu/XLPE/PVC - 0,6/1kV

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Chng loi cp Cu/XLPE/PVC 3x1,5 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x2,5 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x4 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x6 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x10 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x16 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x25 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x35 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x50 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x70 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x95 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x120 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x150 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x185 mm2 Cu/XLPE/PVC 3x240 mm2

Kt cu rut dn (No/mm) 7/0,53 7/0,67 7/0,85 7/1,04 7/1,35 7/1,7 7/2,14 7/2,52 19/1,78 19/2,14 19/2,52 37/2,03 37/2,25 37/2,52 61/2,25

n v tnh Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt

n gi (VN)

8,799 12,808 18,609 26,952 41,310 59,793 89,747 122,459 170,581 233,626 311,016 390,872 490,204 599,368 782,564

Ghi ch: n gi trn cha bao gm thu VAT 10% Bng gi ny c hiu lc t ngy 10/12/2008 n khi c bng gi mi.

VP H Ni : Tng 6, Ta nh Silver Wings, 137A Nguyn Vn C, Q. Long Bin, H Ni, Vitnam Phng kinh doanh: (84-4) 2.220.7980 (Ext: 137) Mr. Khanh: 0919.601.043 - Fax: (84-4) 2.220.7987/86 5/25

VP Tp H Ch Minh: #1108, Lu 11, Ta nh Indochina Towers, S 4 Nguyn nh Chiu, P. a Kao, Q. 1 Tp. HCM, Vitnam Tel: (84-8) 2.216 8868 - Fax: (84-8) 2.220 0848

LiOANh my: nh D - Vn Lm - Hng Yn

VietnamNh my: 116 H Huy Tp - Yn Vin - Gia Lm - H Ni

4. Cp bc cch in XLPE - 4 li bng nhau, khng c gip bo vCu/XLPE/PVC - 0,6/1kV

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chng loi cp Cu/XLPE/PVC 4x1,5 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x2,5 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x4 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x6 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x10 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x16 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x35 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x50 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x70 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x95 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x120 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x150 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x185 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x240 mm2 Cu/XLPE/PVC 4x300 mm2

Kt cu rut dn (No/mm) 7/0,53 7/0,67 7/0,85 7/1,04 7/1,35 7/1,70 7/2,14 7/2,52 19/1,78 19/2,14 19/2,52 37/2,03 37/2,25 37/2,52 61/2,25 61/2,52

n v tnh Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt

n gi (VND)

11,370 16,691 23,652 34,068 53,145 77,398 117,030 160,933 225,201 310,611 418,935 525,034 657,441 802,879 1,050,187 1,306,147

Ghi ch: n gi trn cha bao gm thu VAT 10% Bng gi ny c hiu lc t ngy 10/12/2008 n khi c bng gi mi.

VP H Ni : Tng 6, Ta nh Silver Wings, 137A Nguyn Vn C, Q. Long Bin, H Ni, Vitnam Phng kinh doanh: (84-4) 2.220.7980 (Ext: 137) Mr. Khanh: 0919.601.043 - Fax: (84-4) 2.220.7987/86 6/25

VP Tp H Ch Minh: #1108, Lu 11, Ta nh Indochina Towers, S 4 Nguyn nh Chiu, P. a Kao, Q. 1 Tp. HCM, Vitnam Tel: (84-8) 2.216 8868 - Fax: (84-8) 2.220 0848

LiOANh my: nh D - Vn Lm - Hng Yn

VietnamNh my: 116 H Huy Tp - Yn Vin - Gia Lm - H Ni

5. Cp bc cch in XLPE - 4 li bng nhau, c bng thp bo vCu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0,6/1kV

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chng loi cp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x1,5 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2,5 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 mm2 Cu/XLPE/PVCDSTA/PVC 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 mm2

Kt cu rut dn (No/mm) 7/0,53 7/0,67 7/0,85 7/1,04 7/1,35 7/1,70 7/2,14 7/2,52 19/1,78 19/2,14 19/2,52 37/2,03 37/2,25 37/2,52 61/2,25 61/2,52

n v tnh Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt

n gi (VND)

19,947 24,696 32,727 43,483 63,108 88,064 127,870 171,786 237,194 341,609 453,974 567,118 704,869 858,307 1,102,455 1,368,445

Ghi ch: n gi trn cha bao gm thu VAT 10% Bng gi ny c hiu lc t ngy 10/12/2008 n khi c bng gi mi.

VP H Ni : Tng 6, Ta nh Silver Wings, 137A Nguyn Vn C, Q. Long Bin, H Ni, Vitnam Phng kinh doanh: (84-4) 2.220.7980 (Ext: 137) Mr. Khanh: 0919.601.043 - Fax: (84-4) 2.220.7987/86 7/25

VP Tp