ba babel revisited fertig

Download BA Babel Revisited FERTIG

Post on 11-Oct-2015

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bachelor Thesis, published at Katholische Universität Eichstätt. Issue: Intercultural Communication

TRANSCRIPT

 • 5/21/2018 BA Babel Revisited FERTIG

  1/58

  ]e`jc nl Anktckts

  LDPQ] VEP]......................................................................................................................................... 5

  5. Dktrnmuatdnk7 Dktcraujturej aniiukdaetdnk es e lukmeicktej dssuc nl tbc 05st acktury .................. 5

  0. ]bcnrctdaej Epprneab ...................................................................................................................... 11. Cipdrdaej Epprneab ........................................................................................................................ 3

  1.5. Qcttdkh nl tbc rcscerab prngcat ...................................................................................................... 3

  1.0. Ictbnms nl snadnjdkhudstda rcscerab ........................................................................................ 8

  1.0.5. Uucstdnkkedrcs ................................................................................................................. 8

  1.0.0. Vertdadpekt n`scrvetdnk .................................................................................................... 2

  1.0.1. ]bc abndac nl Ckhjdsb es tbc jekhuehc nl ekejysds ................................................................ 4

  1.1. ]bc epprneab nl hrnukmcm tbcnry ............................................................................................... 56

  QCANKM VEP].................................................................................................................................. 50

  5. Aniiukdaetdnk stretchdcs dk tbc anktcxt nl hrnup mcvcjnpickt ...................................................... 50

  0. ]bc mcvcjnpickt stehcs nl tbcKcn`e`yjnkdek trd`c........................................................................ 51

  1. Cxaursus7 ]bcKcn`e`yjnkdeksettdtumc tnwerms jekhuehcs ............................................................ 5 Et ldrst vdcw, tbds qucstdnk ds cesy tn ekswcr7 Ckhjdsb.

  Es Mevdm Arystej pndkts nut dk bds dktrnmuatdnk nk Ckhjdsb es e Hjn`ej Jekhuehc, tbc

  eaacptekac nl Ckhjdsb es tbc iedk dkstruickt nl dktcraujturej aniiukdaetdnk ds ejrcemy

  anksdmcrcm es e aniinkpjeac.= Xbck jnnodkh up tbc tcri jdkhue lrekae dk tbc Nxlnrm

  Emvekacm Jcerkcrs Mdatdnkery, tbcrc ds e jepdmery stetcickt hdvck es ek cxeipjc 7 Ckhjdsb

  5]bc pedktdkh wes cxbd`dtcm dk tbc @rdtdsb Iuscui lrni Knvci`cr 0662 - Ierab 0664, al. Gekuszazeo (0662).0Nhmck (54

 • 5/21/2018 BA Babel Revisited FERTIG

  3/58

  0

  bes `canic e jdkhue lrekae dk ieky perts nl tbc wnrjm. 3@ut bnw mncs tbds sbercm jekhuehc

  nl aniiukdaetdnk uscm `ctwcck pcnpjc wbnsc iedk jekhuehcs erc mdllcrckt Mncs Ckhjdsb dk trutb prnvdmc us tbc lrccmni tn aniiukdaetc wdtb cvcry`nmy,

  dk eky sdtuetdnk ekm e`nut eky tnpda>

  Nkc nl ieky pnssd`jc cxeipjcs lnr tbc jdidts nl dktcraujturej aniiukdaetdnks vde Ckhjdsb es

  e jdkhue lrekae (CJL)8 ds tbc ankacpt nl aujturej sardpts es mcsard`cm `y Ajdll Hnmmerm ekm

  Ekke Xdcrz`daoe.2]bcdr epprneab nl mcsard`dkh `eaohrnukm knris, tcipjetcs, hudmcjdkcs nr

  inmcjs lnr weys nl tbdkodkh, eatdkh, lccjdkh, ekm spceodkh dk e pertdaujer aujturej anktcxt4vde

  tbc sn-aejjcm keturej sciektda ictejekhuehc (KQI) epprneab ieocs dt pnssd`jc tn ekejyzc

  aniiukdaetdvc `cbevdnr lrni e kcutrej pcrspcatdvc. Bckaclnrtb dt rcvcejs tbet ejtbnuhb

  Ckhjdsb iey `c ek dkadpdckt hjn`ej jekhuehc, dt ds `y kn iceks e aujturc-kcutrej jekhuehc.

  56

  ]bus, ketdvc spceocrs es wcjj es pcnpjc jcerkdkh Ckhjdsb es e lnrcdhk jekhuehc aekknt evndm

  cxprcssdkh tbcdr pcrsnkej aujturej ankacpts wbdjc aniiukdaetdkh. Qdkac tbcsc ankacpts aek `c

  vcry mdvcrsc, dktcraujturej idsukmcrstekmdkhs erc knt ejj wesbcm ewey `y tbc usc nl CJL.

  @cdkh ewerc nl tbds sdtuetdnk, tbc kccm lnr rcscerab ds qudtc n`vdnus. @ut, es Qberdldek pndkts

  nut dk bds dktrnmuatdnk e`nutCkhjdsb es ek Dktcrketdnkej Jekhuehc(CDJ),

  inst stumdcs nl dktcraujturej aniiukdaetdnk dk Ckhjdsb bevc, up uktdj knw, lnauscm nk

  KQ-KKQ (ketdvc ekm knk-ketdvc-spceocr) dktcraujturej aniiukdaetdnk. Bckaclnrtb,wbet ds kccmcm dk tbc CDJ peremdhi ds ek cxpeksdnk nl tbc sanpc nl spccab aniiukdtdcsekm dktcrjnautnrs ckhehcm dk dktcraujturej aniiukdaetdnk, cspcadejjy es inst dkstekacsnl dktcraujturej aniiukdaetdnk dk Ckhjdsb tnmey teoc pjeac `ctwcck knk-ketdvcspceocrs.55

  ]bds pepcr ds ek ettcipt tn sbnw dk ek cipdrdaej wey bnw knk-ketdvc spceocrs nl Ckhjdsb

  aniiukdaetc dk dktcraujturej scttdkhs. Dt ds lnauscm nk tbc jekhuehc ekm aniiukdaetdnkej

  stretchdcs n`scrvcm dk e idarnansi, e tcipnrery spccab aniiukdty wdtb e bctcrnhckcnus

  jdkhudstda `eaohrnukm anipere`jc tn e scttdkh ynu idhbt ldkm dk dktcrketdnkejjy npcretdkhKHNs, iekehcickt tceis nl hjn`ej anipekdcs nr aniidttccs nl treksketdnkej pnjdtdaej

  nrhekdzetdnks jdoc tbc Curnpcek Skdnk nr tbc Skdtcm Ketdnks.

  3Bnrk`y (0656), Nxlnrm Emvekacm Jcerkcrfs Mdatdnkery nl Aurrckt Ckhjdsb, p. 242.

 • 5/21/2018 BA Babel Revisited FERTIG

  4/58

  1

  0.

  ]bcnrctdaej Epprneab

  ]bds pepcr ds sdtuetcm dk twn iedk ldcjms nl rcscerab7 dktcraujturej aniiukdaetdnk ekm

  snadnjdkhudstdas. Inmcrk Qnadnjdkhudstdas dtscjl ds mcldkcm es ek dktcrmdsadpjdkery ldcjm, sdkac dt

  bes e muej edi, keicjy7

  () tbc stumy nl jekhuehc dk dts snadej anktcxt ekm tbc stumy nl snadej jdvc tbrnuhbjdkhudstdas. ]bds rcljcats e vest errey nl tnpdas ekm ictbnms npck tn ekejysds dk tbds wdmcekm dktcrmdsadpjdkery ldcjm. Qnadnjdkhudstdas ajcerjy jdcs et tbc dktcrscatdnk nl jdkhudstdasekm snadnjnhy, `ut ejsn, knwemeys, snadej tbcnry, snadej psyabnjnhy, aujturej ardtdadsi,ektbrnpnjnhy ekm buiek aniiukdaetdnk stumdcs.50

  Qdkac tbc spccab aniiukdty ekejyzcm wdtbdk tbds pepcr ds anipnscm nl dkmdvdmuejs wdtb

  mdllcrckt ketdvc jekhuehcs, tbc snadnjdkhudstda epprneab bes tn `c ani`dkcm wdtb ekntbcr ldcjm

  nl stumdcs7 dktcraujturej aniiukdaetdnk.

  Bnwcvcr, dt wes kcdtbcr pnssd`jc knr purpnscluj tn ekejyzc tbc spcadlda aujturej `eaohrnukms

  nl tbc cdhbt mdllcrckt ketdnkejdtdcs dkvnjvcm dk tbds stumy dk mctedj. ]bus, tbds pepcr ds jdidtcm

  nk hckcrej tbcnrdcs e`nut dktcraujturej aniiukdaetdnk wbdab erc tbck eppjdcm tn e spcadlda

  ankstcjjetdnk nl dktcraujturej ckanuktcr.51

  Lnr e hckcrej ukmcrstekmdkh nl tbc ankacpt nldktcraujturej aniiukdaetdnk uscm dk tbds stumy D

  rclcr tn tbc anksdmcretdnks nl @rnszdksoy-Qabwe`c (0655). Pclcrrdkh tn bcr mcldkdtdnk, tbds

  pepcr lnauscs nk ek dktcreatdnkdst epprneab, mcldkdkh dktcraujturej aniiukdaetdnk es e prnacss

  retbcr tbek tbc anklrnktetdnk nl anktrestdvc aujturej `jnaos.5=@rnszdksoy-Qabwe`c mcsard`cs

  tbc ieky espcats dkajumcm dk vcr`ej dktcreatdnk `ctwcck pcnpjc lrni bctcrnhckcnus aujturej

  `eaohrnukms es lnjjnws7

  Dk mcr Dktcreotdnk zwdsabck Icksabck eus vcrsabdcmckck Oujturck sdkm Xnrtc, Hcstck,Idido, ruijdabcr E`stekm mcr Vcrsnkck vnkcdkekmcr ukm \crbejtcksiustcr dkcdkekmcrvcrljnabtck. Dk cdk Hcsprab ljdcck diicr euab ucrukhck mcr Orpcrspreabc cdk,z.]. uk`cwusst. Buldh sdkm euab `cstdiitc vcr`ejc ucrukhck idt `cstdiitck

  knkvcr`ejck Cjcicktck (z.@. crhkzckmc Hcstc) vcr`ukmck, wcdj mebdktcr oujturcjjcOnkvcktdnkckstcbck.53

  ]bds ankacpt nl aujturej ankvcktdnksds ajnscjy jdkocm tn ekntbcr tbcnrctdaej `esc nl tbds stumy,

  wbdab erc tbc ukdvcrsejdst jdkhudst prehietdas `y Ajdll Hnmmerm. ]bds epprneab ds edicm et

  evndmdkh ctbknacktrdadty, wbdab ds, eaanrmdkh tn tbc eutbnr, nltck lnukm dk stumdcs e`nut

  50Anupjekm/Gewnrsod (0660) , ]bc Jdkhudstdas Ckayajnpcmde, p. =2

  N`vdnusjy, tbc spceocr wes ewerc tbet tbc Qpekdsb mdsb cksejemdjje ruse wes knt e ankacpt

  oknwk tn tbc dktcrjnautnrs ekm gust treksjetdkh dt dktn Ckhjdsb wnujm knt bevc `cck sulldadckt.

  Dk tbds aesc, prnvdmdkh ek cxpjeketdnk ds retbcr sdipjc sdkac tbc (jcxdaej) dkhrcmdckts nl tbc

  ankacpt Pussdek Qejem erc oknwk tn tbc wbnjc hrnup. Nk anktrery, tejodkh e`nut e`streat

  ankacpts suab es aujturej sardpts nr peremdhis jdkocm tn snadej `cbevdnr ds iuab inrc

  abejjckhdkh.

  3.5. Cxpjedkdkh aujturej sardpts ekm peremdhis

  Cxpjedkdkh suab anipjcx dmces nr ankacpts rcqudrcs knt nkjy scjl-rcljcatdnk `ut ejsn tbc

  e`djdty tn ldkm emcquetc syknkyis nr perepbrescs. Dk tbcsc aescs, tbc Kcn`e`yjnkdeks (nltckspnktekcnusjy) eppjdcm e odkm nl sdipjdldcmKQI epprneab(al. abeptcr 0.)7

  QC]7 @/P cxpjedkdkh Pussdek aujturej sardpt bnw tn nllcr snictbdkh tn snic`nmy M1/P 667376 66735706

  65 @/P7 yceb ekm ejsn dk Pussde

  60 tbcrc ds tbds aujturej tbdkh

  61 tbet instjy pcnpjc (-)

  6= tbc ldrst tdic ynu nllcr snictbdkh tn e pcrsnk

  63 tbc pcrsnk wdjj ejweys sey kn9kn9kn pjcesc9kn

  6< `ut tbck ynu bevc tn nllcr dt jdoc7 (---)

  68 ldvc tdics dk e rnw

  62 ekm tbck ldkejjy64 tbc pcrsnk wdjj sey (-) no9ycs

 • 5/21/2018 BA Babel Revisited FERTIG

  25/58

  0=

  Dk bcr cxpjeketdnk, @/P ejrcemy ieros tbc snadej knri sbc ds tejodkh e`nut es tbds

  aujturej tbdkh - dk ntbcr wnrms, e aujturej sardptwbdab idhbt `c ukleidjder tn pcrsnks

  wbn mdm knt hct dk ankteat wdtb Pussdeks `clnrc. Dk tbc lnjjnwdkh ankvcrsetdnk, @/P ejsn

  rcljcats e`nut ek cxpcrdckac dk tbc SQ, wbck sbc rcejdzcm tbet rcluscm nllcrs wcrc knt rcpcetcm

  `y bcr bnsts. Hckcrejjy spceodkh, tbcKcn`e`yjnkdekswcrc ewerc nl tbc rcjetdvdty nl aujturej

  peremdhis. ]bcy cvck systcietdaejjy esocm ceab ntbcr e`nut austnis ekm `cbevdnrej knris

  `clnrcbekm, sbnwdkh tbet tbcy ejrcemy cxpcatcm snic aujturej mdsarcpekadcs.

  QC]7 MP] prcpercm e typdaej ]edwekcsc mcsscrt M1/P0 667==71666735766

  65 MP]7 rcejjy testcs mcjdadnus>

  60 ((cxpjdadt elldrietdnk `y dktcrjnautnrs))61 MP]7