acuta 1152

Download Acuta 1152

Post on 09-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kommer! KOMMER!

TRANSCRIPT

 • 1A C U TAM

  edic

  iner

  spr

  jten

  AC

  UTA

  U

  ge 9

  - 2

  013

  - 45

  . r

  gang

  ACUTA1152

  Klinikvelser

  Starbucks frappucino

  Mad p budget

  Forskningsret

  Sjov p budget vol. II

  Frste skoledag p 21. etage

  Alternative icebreakers

  Valg i Kenya og Grnland

  Udsendt i Ghana

  + masser af nyt fra foreningerne

  Kvindernes kampdag

 • 2A C U TA GuidelinesACUTA udgives af Foreningen af Danske Lgestuder ende, rhus

  Kredsforening med sttte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, rhus

  Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor

  ferier, svarende til 20-22 oplag pr. r.

  Hent dit Acutai standere du finder i:

  Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage

  Victor Albeck Bygningen: Hallen og pausearealet

  Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium

  Anatomisk Institut: Vandrehallen

  Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B

  rhus Sygehus Nrrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium

  rhus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hmatologisk)

  Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

  Retningslinjer for indlg Skal have interesse for en strre del af lserne.

  Indlg indsendt anonymt antages ikke.

  Indlg skal helst indleveres i digital form pr. email,

  Indlg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat

  eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

  Priser Artikler, lserbreve, kommentarer m.v. er gratis

  Annoncering efter lsemakker og salg af bger er gratis.

  Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA.

  Annoncer med kommercielt islt fra et medlem, der har srlig interesse

  for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en

  side og 200 kr for en hel side.

  Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospi-

  taler o.lign. koster hhv. 600 kr for en side, 1200 kr. for en hel side.

  Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos-

  pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning.

  vrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr.

  Deadline og redaktionDeadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmdet foregr umiddelbart

  herefter p FADL, Nrre All 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at

  deltage.

  kontakt os

  deadlines

  redaktionen

  FADL Nrre All 32

  8000 rhus C

  Att.: ACUTA

  INDLG:annonce@acuta.dk

  SPRGSML:

  info@acuta.dk

  HJEMMESIDE:

  Find acuta p facebook

  1153 12/3 15/3

  1154 2/4 5/4

  1155 16/4 19/4 ud

  kom

  mer

  dead

  line

  num

  mer

  Oliver Sharpe (ansv)

  Sara Christensen (ansv)

  Sara Gramstrup

  Emilie Glarbjerg

  Nina Bak

  Jesper Nrgaard Kjr

  Christoffer Svinth (Wien)

 • 3A C U TA Leder

  I dag er en helt srlig dag. Solen har skinnet hele dagen, der har vret plusgrader,

  der er ikke faldet sne i nat og dit nye Acuta er ved at blive skrevet. Hvis du lser

  bladet p udgivelsesdagen, er det netop blevet 1. marts og dermed officielt forr.

  Det er ogs dagen, hvor IMCC holder Faglig Dag, s tag din lsemakker under armen

  og kom i Bartholin og hr nogle spndende oplg. Forrets Faglig Dag byder ogs

  kring af rets Underviser, og den heldige vinder fr 25.000 i prmiesum. Det er

  noget af et incitament til at gre noget ekstra ud af undervisningen. Det er os

  studerende, der krer vinderen, s rosen m vre fuldt fortjent.

  En anden srlig dag er d. 8. marts Den internationale kvindedag. Vi har s smt

  taget glderne p forskud og fejret dagen p redaktionen, i og med der kun var n

  mand til stede til dagens redaktionsmde. S Acuta gr foran og viser, at kvinder kan

  selv! (Bortset fra at Oliver selvflgelig har lavet omslag som altid og desuden var

  ekstern konsulent per telefon ved tekniske problemer).

  I dette nummer af Acuta kan du lse om mad p et studiebudget, trning i

  klinikperioden, alternative (nrdede!) icebreakers, forskningrets op- og nedture, en

  helt speciel fdselsdag, Acutas udsendte i Wien og Ghana, Emergenza i Aarhus, valg i

  Kenya og Grnland, Starbucks do-it-yourself coffee og Kvindernes Kampdag.

  God fornjelse!

  Sara Christensen

 • 4A C U TA Kalenderen

  Kalender Marts 1. marts Faglig Dag ved IMCC Aarhus 5. marts NSM Generalforsamling Kl. 19.00, Lille Anatomisk Auditorium 6. marts FFF (Frstehjlp for Folkeskoler) mnedsmde Kl. 19.00 i Loungen i Medicinerhuset 11. marts Klinisk Radiologi NBG 11. marts SATS Akutte procedurer Klderen under Anatomi 12. marts IM-foredrag om triatlon ved Rasmus Henning Kl. 17.00, Fysiologisk Auditorium 12. marts Acuta 1153 redaktionsmde 13. marts SAKS Kursus i gynkologi og obstetrik Biokemi aud. 6. 13.-14. marts Akut Medicin FADL 14. marts SATS Udflugt til redningshelikopterne Krer fra Medicinerhuset 15. marts Deadline til ansgning om prklinik 2013 18. marts KBU-infomde, Psykiatrien - Bartholinbygningen 20. marts Akut Neurologi FADL 20. marts IM generalforsamling Kl. 20.00, Loungen i Medicinerhuset 21. marts SATS Avanceret genoplivning - SkejSim 21. marts SAKS Kursus i akut ortopdkirurgi Biokemi aud. 6. 21. marts Klinisk Farmakologi - FADL 26. marts Klinisk Radiologi NBG 26. marts SAKS Avanceret suturteknik Kl. 18.00-21.00, Skejby

 • 5A C U TA Kalenderen April 2. april Acuta 1154 redaktionsmde 5.-7. april IMCC Forrsmde 10. april Infektionsmedicin FADL 16. april SAKS Avanceret suturteknik Kl. 18.00-21.00, Skejby 16. april Acuta 1155 redaktionsmde 17. april Organkirurgi - FADL 22. april Infektionsmedicin FADL 23. april SAKS Avanceret suturteknik Kl. 18.00-21.00, Skejby Maj 25.-26. maj Ortopdkirurgi FADL September 5.-9. september NSCMID kongres i Aarhus

 • 6A C U TA Opslagstavle

 • 7A C U TA Reflux / Antacida!

  "#$%&'!

  !"#$%#$&'$&(')&*+&*,#--'-.!

  !"#$%#$&'$&/'&01221)'&31--'$*4#$-&5')'-&51,/$'&',/&,#$562-.!

  !"#$%#$&%#$*"1,/'$&*,'',&62/$1).!

  !"#$%#$&02'"&(')&26)-&6,&4+&6%&',&)655'27&*8955'2&56,/&5'/&89,&:,&-6,/&

  1&59,/',.!

  !"#$%#$&"6$&/'$&188'&426/*&-12&51)&-12&%#$'/$6)'-&5'/&;,/'$*)&!('$,'%=2#'(%'$#%(44$%$#%9#-7%=2#%'$&%3"*7$#$0%B6:#7+&?3$,%$#>%2&%'$#%25$#;25$'$,%$#%9#-7%=2#%'$*%(*,$#*1,(2*13$%41&6'17%%1,%+4:*,%=3$#$%45(*'$#%(%'17%,D$*$#%&$#$%$*'%'$#$+%&"*'%(=;,0%,('3(7$#$>%27%+$352&%'$#%$#%=3$#$%45(*'$3(7$%+,-'$#$*'$%$*'%&1*'3(7$%6?%31*7,%+,:#+,$'$3$*%1=%'$%5('$#$7?$*'$%-''1**$3+$#>%=(*'$+%'$#%+,1'(7%=3$+,%&1*'3(7$%,263$'$#$>%27%45(*'$#%=?#%&(*'#$%(%3:*%$*'%&"*'%(%,(3+51#$*'$%+,(33(*7$#0%E*'$#+:7$3+$#%;1#%,(3&$'%5(+,>%1,%&"*'%(%;:D$#$%7#1'%$#%-,#2>%;5(+%'$%$#%(%$,%=2#;23'>%;52#%45(*'$*%,D$*$#%&$+,0%%%%%.$+-'$*%=(*'$+%'$#%13,%=2#%&1*7$%31*'$>%;52#%-''1**$3+$>%42*'2&$#F6%$#%3(7$+,(33(*7+'$91,,$*%=2#%.1*&1#4+%5$'42&&$*'$%(44$%+3-,%$*'*->%27%'$*%&1*73$#%+,1'(75"4%1,%=(*'$%7#29-*'%&1*7$%1*'#$%+,$'$#0%%B?%45(*'$#%G27%&"*'HI%.$*%/0%&1#,+%$#%'17$*>%;52#%@%=2#%1352#%;1#%&-3(7;$'%=2#%1,%+5(*7$%&$'%9;J$#*$%G$5,0%(%25$#=:#,%9$,A'*(*7H%27%+3?%$,%+317%=2#%#$,,(7;$'$#*$%9?'$%;$#%27%(%1*'#$%31*'$0%@%41*%=2#%$4+$&6$3%+3?%$,%+&-,%=2#9(%!5(*'$&-+$$,%(%K1#;-+>%;52#%6#27#1&&$,%9A'$#%6?%13,%=#1%&2'$265(+*(*7%1=%45(*'$3(7$%$,*(+4$%'#17,$#%,(3%'(+4-++(2*%2&%'$,%4:*+26'$3,$%1#9$D'+&1#4$'0%%%L('+,$%'-%=2##$+,$*>%1,M%%

  < !5(*'$#*$+%(*,$#*1,(2*13$%41&6'17%93$5%(*'+,(=,$,%(%NONP%GQ%?#%(*'$*%45(*'$#*$%(%.1*&1#4%=(4%+,$&&$#$,%27%#$,%,(3%1,%26+,(33$%,(3%R234$,(*7$,H%

  < @'$$*%2&%41&6'17$*%93$5%=#$&+1,%,(3%$*%(*,$#*1,(2*13%45(*'$42*7#$+%1=;23',%(%R234$,+%S-+%6?%T17,5$D%UO%G'$#>%;52#%E*7'2&+;-+$,%3?%(*',(3%VPPWH%%

  < @%NOWW%5$',27%RX%$*%#$+23-,(2*>%+2&%1*9$=13$#%=$D#(*7%1=%'17$*%< B2)(13'$&24#1,(+4$%X(*1%Y1*7%93$5%(%NOVZ%.1*&1#4+%=:#+,$%45(*'$3(7$%

  &(*(+,$#%< @%!(*1%;1#%45(*'$#*$%$*%;135%=#('17%'0%/0%&1#,+%< .1,2$*%'0%/0%&1#,+%93$5%5137,%=2#%1,%&(*'$+%$*%'$&2*+,#1,(2*%=2#%45(*'$#+%

  #$,,(7;$'$#%1=;23',%'0%/0%&1#,+%NOP/%(%X$[%\2#4%

 • 28

  A C U TA Strke kvinder

  I anledning af Kvindernes Kampdag (Den internationale Kvindedag) d. 8. marts hylder vi p Acuta to strke kvinder.

  Nina Bang

  Danmarks frste kvindelige minister og verdens frste kvindelige minister i en parlamentarisk regering.

 • 29

  A C U TA Strke kvinder

  Aung San Suu Kyi

  Burmesisk politiker, modtager af Nobels Fredspris, kendt for ikke-voldelige og prodemokratiske aktiviteter.

 • 30

  A C U TA Ghana !"#! $%&'$()&%'$()*&*' '+* '!$$*' ' $",-&.,&/, 0 $'1' $$0 2.3' 4$&'*5 '! ,'5 *6!0% )',7., 0*858'0' 2 &9 '$ '9'' *' ' &$ *2 -- $''$2 (:

 • 31

  A C U TA Ghana6;"'&27"-

 • 32

  A C U TA SOFASDen akutte patient

  Indledning

  65-rig mand ankommer i akutmodtagelsen. Henvist fra egen lge. Klager over smerter i ryggen,

  som strler ned p lret og lateral siden af hjre crus. Han fortller at smerterne opstod for et par

  dage siden og har vret tiltagende indtil i dag. Da han stod op i morges, var han desuden ved at

  falde, da han ikke kunne lfte sin hjre fod.

  Hv