ab uyum sأœrecؤ°nde sanayؤ°أ‡ؤ°n أ‡evre ii ankara- 2006 t.c. ankara...

Download AB UYUM SأœRECؤ°NDE SANAYؤ°أ‡ؤ°N أ‡EVRE ii Ankara- 2006 T.C. ANKARA أœNؤ°VERSؤ°TESؤ° SOSYAL Bؤ°Lؤ°MLER

Post on 31-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • i

  T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE

  ANABİLİM DALI

  AB UYUM SÜRECİNDE SANAYİ İÇİN ÇEVRE

  STRATEJİLERİ

  Doktora Tezi

  Zeynep Yöntem

  Tez Danışmanı

  Prof. Dr. Can Hamamcı

 • ii

  Ankara- 2006 T.C.

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK)

  ANABİLİM DALI

  AB UYUM SÜRECİNDE SANAYİ İÇİN ÇEVRE STRATEJİLERİ

  Doktora Tezi

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Can Hamamcı

  Tez Jürisi Üyeleri

  Adı ve Soyadı İmzası

  .................................................................... ........................................

  .................................................................... ........................................

  .................................................................... ........................................

  .................................................................... .........................................

  .................................................................... .........................................

  .................................................................... .........................................

  Tez Sınavı Tarihi ..................................

 • i

  İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ .................................................................................................................. 1

  1. TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİMİ ............................................................. 19

  1.1. Ulusal Çevre Eylem Planı............................................................................ 19 1.2. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ............................................................ 20 1.3. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ........................................................ 22 1.4. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ................................................................... 23 1.5. 2005 Yılı İlerleme Raporu ............................................................................ 24 1.6. Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP).............................................................. 25 1.7. Türkiye Sanayinin Yapısı ve Sürdürülebilirlikle İlgili Politikası ............... 27 1.8. Kurumsal Yapı.............................................................................................. 31

  1.8.1. Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) ............................................................... 31 1.8.2. Belediyeler ................................................................................................... 36 1.8.3. Diğer İlgili Kurumlar ..................................................................................... 39

  1.9. Yasal Düzenlemeler ..................................................................................... 41 1.9.1. Yansıtma İçin Yasal Araçların Seçimi.......................................................... 44

  2. AB ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI .......................... 46

  2.1. Avrupa Topluluğunun Çevre Eylem Programları...................................... 46 2.2. Avrupa Topluluğunun Çevre Mevzuatı ...................................................... 55

  2.2.1. Yatay Alt Başlığı ile İlgili AB Mevzuatı ......................................................... 57 2.2.2. Hava Kalitesi AB Mevzuatı .......................................................................... 62 2.2.3. Atık Yönetimi AB Mevzuatı .......................................................................... 67 2.2.4. AB Su Mevzuatı ........................................................................................... 70 2.2.5. Doğa Koruma AB Mevzuatı ......................................................................... 75 2.2.6. Endüstriyel Kirlilik Kontrolü AB Mevzuatı ..................................................... 76 2.2.7. Kimyasalların Yönetimi AB Mevzuatı ........................................................... 77 2.2.8. Nükleer Güvenlik AB Mevzuatı ................................................................... 81 2.2.9. Gürültü AB Mevzuatı.................................................................................... 83 2.2.10. İklim Değişikliği ...................................................................................... 83

  2.3. Çevre Başlığı İçin Türkiye’nin Yasal Boşluk Analizi................................. 84 2.4. Türkiye’de Sanayiyi Etkileyecek AB Çevre Mevzuatının Uygulama Analizi ....................................................................................................................... 89

  2.4.1. Yatay Alt Başlığı .......................................................................................... 91 2.4.2. Hava Kalitesi Alt Başlığı............................................................................... 95 2.4.3. Atık Yönetimi Alt Başlığı .............................................................................. 99 2.4.4. Su Kalitesi Alt Başlığı................................................................................. 108 2.4.5. Doğanın Korunması Alt Başlığı.................................................................. 114

 • ii

  2.4.6. Kimyasallar ve Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar Alt Başlığı ...... 116 2.4.7. Nükleer Güvenlik Alt Başlığı ...................................................................... 120 2.4.8. İklim Değişikliği Alt Başlığı ......................................................................... 122 2.4.9. Gürültü Alt Başlığı ...................................................................................... 125 2.4.10. İklim Değişikliği Alt Başlığı ................................................................... 127

  3. MÜZAKERE SÜRECİ VE ÇEVRE BAŞLIĞININ DEĞERLENDİRMESİ 129

  3.1. Endüstriyel Kirliliğin Kontrolü Alt Başlığı Kapsamında Strateji Geliştirilmesi ve Uygulama Planları ..................................................................... 129

  3.1.1. Direktif Spesifik Uygulama Planlarının Hazırlanması................................. 130 3.1.2. Entegre Kirlilik Kontrol Sistemi İçin Temel Stratejinin Geliştirilmesi........... 133 3.1.3. Entegre Kirlilik Kontrol Sistemi İçin Uygulama Maliyetleri Başlangıç Maliyeti.. ............................................................................................................. 138 3.1.4. Uygulama Maliyetlerine Örnekler............................................................... 141

  3.2. Çevre Başlığı Müzakere Pozisyonunun Hazırlanması ............................ 143 3.3. AB’ye Üye Yeni devletlerin Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi ve Risk Yönetimi Konusundaki Müzakere Pozisyonları ve Stratejik Çalışmaları.......... 147 3.4. Polonya Müzakere Pozisyonu Hazırlık Süreci ........................................ 150 3.5. Polonya’da Müzakere Süreci Değerlendirmeleri..................................... 152

  3.5.1. Uçucu Organik Maddelerin Emisyonuna Dair Direktif İçin Polonya’da Uygulanan Düzenleyici Etki Değerlendirmeleri.................................................... 153 3.5.2. Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin Polonya’da Uygulanması ................... 155

  4. ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ, RİSK YÖNETİMİ VE SANAYİCİYE ETKİSİ ............................................................................................................ 157

  4.1. Avrupa Birliğinde Genel Politikalar.......................................................... 157 4.2. Endüstriyel Kirliliğin Kontrolünde Avrupa Komisyonu Hukuksal Araçları ..................................................................................................................... 158

  4.2.1. Direktiflerin Temel Gereksinimleri .............................................................. 163 4.3. AB Mevzuatının Anahtar Sanayi Sektörleri Üzerindeki Etkisi ............... 182

  4.3.1. Tekstil Sektörü ........................................................................................... 184 4.3.2. Ana Metal Sektörü ..................................................................................... 185 4.3.3. Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektörü ......................................................... 188 4.3.4. Elektrik ve Elektronik Sektörü .................................................................... 188 4.3.5. Toprak ve Toprağa Dayalı Ürünler, Maden ve İnşaat Sanayii Sektörü...... 189 4.3.6. Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sektörü .......................................................... 190 4.3.7. Kara Taşıtları Sanayi Sektörü.................................................................... 191 4.3.8. Metal Eşya ve Mekanik İmalat Sanayii Sektörü......................................... 192 4.3.9. Gıda Ürünleri Sektörü ................................................................................ 192 4.3.10. Boya, Kimya ve Petrol Ürünleri Sektörü............................................... 193 4.3.11. Orman Ürünleri, Kağıt ve Matbaacılık Sektörü .................................... 193 4.3.12. Deri ve Ayakkabı Sektörü .................................................................... 194 4.3.13. Deniz Taşıtları Sektörü ...

Recommended

View more >