wir radna 1 15.8.2013 12:08:47 - klett.hr ovaj udžbenik objavljen je cd za slušanje....

Download wir radna  1 15.8.2013 12:08:47 - klett.hr ovaj udžbenik objavljen je CD za slušanje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH odobrilo je uporabu ovog udžbenika u 4. razredu osnovne

Post on 06-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • wir_radna_korice.indd 1 15.8.2013 12:08:47

 • Sadraj:

  Modul 1 3 Modul 2 40 Modul 3 57

  Lekcija 1 3 Lekcija 5 40 Lekcija 7 57

  Lekcija 2 12 Lekcija 6 47 Lekcija 8 64

  Lekcija 3 18

  Lekcija 4 26

  Popis rijei 1-4 35 Popis rijei 5-6 54 Popis rijei 7-8 71

  ISBN 978-953-295-007-6

  Giorgio MottaMirjana Klobuar

  WIR+ 1Radna biljenica njemakog jezika za 4. razred osnovne kole1. godina uenja

  Radna biljenica WIR+ 1 usklaena je s Nastavnim planom i programom za osnovnu kolu (2006.) i Hrvatskim nacionalnim okvirnim kurikulumom (2010.)

  Urednica: Ljubica Maljkovi, prof.Recenzentica: Gordana Malenica-Stai, prof.Koautorica: Mirjana Klobuar, prof. Lektor za njemaki jezik: Toni keva, prof.Lektorica za hrvatski jezik: Marina ubri, prof.Korektorica: Mirjana Klobuar, prof.Hrvatski prijelom: Clinica studio d.o.o.Ilustracije i fotografije: prema izvorniku (v. popis na posljednoj stranici)

  izvorno izdanje: Loescher Editore, Torino, 2002. meunarodno izdanje: Ernst Klett Sprachen GmbH., Stuttgart, 2003. hrvatsko izdanje: Klett Verlag, izdavaka kua d.o.o., Zagreb, 2013.

  Sva prava pridrana!

  Tisak: Radin print d.o.o., Sveta Nedjelja6. izdanjeZagreb, srpanj 2010.

  Ni jedan dio ove knjige ne smije biti pretiskan ili prenesen u ma kojem obliku ili na ikakav nain, elektroniki ili mehaniki, ukljuujui fotokopiranje i snimanje, bez pismene suglasnosti autora i izdavaa.

  Uz ovaj udbenik objavljen je CD za sluanje.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH odobrilo je uporabu ovog udbenika u 4. razredu osnovne kole rjeenjem KLASA:UP/I-602-09/06-03/00155, URBROJ 533-12-06-2

  Zagreb, 30. oujka 2007.

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 740139.

  ISBN 978-953-295-XXX-X

  Domagojeva 15, 10000 ZagrebTelefon: (01)4619155,Telefax: (01) 4619156E-pota: ured@klett.hrhttp://www.klett.hr

  wir 1 radna.indb 2 11.9.2013 13:37:51 wir 1 radna.indb 3 11.9.2013 13:37:51

 • wir 1 radna.indb 4 11.9.2013 13:37:53

  6 Ordne alphabetisch.Poredaj po abecedi.

  heie - Auto - Bank - Schule

  1.

  2.

  3.

  4.

  7 Ordne alphabetisch.Poredaj po abecedi.

  Pudding - Banane - Haus - Schokolade

  1.

  2.

  3.

  4.

  8 Ordne alphabetisch.Poredaj po abecedi.

  Tante - Tomate - Tiger - Thomas

  1.

  2.

  3.

  4.

  9 Gre. Wie antwortest du?Pozdravi. Kako odgovara?

  Guten Morgen.

  .

  Guten Tag.

  .

  Guten Abend.

  .

  Auf Wiedersehen.

  .

  Tschs.

  .

  fnf | 5

  wir 1 radna.indb 5 11.9.2013 13:37:53

 • wir 1 radna.indb 6 11.9.2013 13:37:54

  Ergnze. Wie heit die Lsung?Dopuni. Kako glasi rjeenje?

  Lsung:

  12

  3

  4

  8

  11

  18

  7

  2

  6

  8

  13

  9

  13

  14 Wie viel ist das?Koliko je to?

  vier und neun = dreizehn

  elf und acht =

  acht und zwei =

  sieben und acht =

  sechs und zehn =

  achtzehn und zwei =

  vier und sieben =

  drei und sechs =

  sieben | 7

  wir 1 radna.indb 7 11.9.2013 13:37:54

 • wir 1 radna.indb 8 11.9.2013 13:37:54 wir 1 radna.indb 9 11.9.2013 13:37:55

 • wir 1 radna.indb 10 11.9.2013 13:37:56

  21

  22

  Schreibe Stze.Napii reenice.

  1. heie Martin ich Ich

  2. du wer bist ?

  3. bin Klaus ich

  4. bist alt wie du ?

  5. bin ich 12

  Richtig schreiben. Ergnze.Piemo ispravno. Dopuni.

  1. w oder v: ir, ier, er

  2. i oder ie: W dersehen, w , s ben, s ngen, Sp l

  3. s oder z: ehn, zwan ig, echs

  4. s oder : du bi t, du hei t; Gr dich! Tsch !

  5. a oder ah: der N me, die Z l

  23 Hr den Rap und ergnze.Posluaj rap i dopuni.

  Das sind WIR Rap1 Hallo, Leute, ich bin !

  Ich bin . Ich bin Paul.

  Ich hei Susi. Ich hei .Ich bin fleiig. Ich bin faul.

  Ref. Das sind WIR, das sind WIR, das sind WIR aus Klasse vier.Das sind WIR, das sind WIR, das sind WIR aus Klasse vier.

  2 Ich bin Marion. Wie du?

  Ich hei Jrg. Wie alt du?

  Ich bin und ich bin .Das ist prima. Lass uns gehn!

  Ref. Das sind WIR, das sind WIR, das sind WIR aus Klasse vier.Das sind WIR, das sind WIR, das sind WIR aus Klasse vier.

  CD10

  elf | 11

  wir 1 radna.indb 11 11.9.2013 13:37:57

Recommended

View more >