smc tumblr

Download SMC Tumblr

Post on 17-May-2015

1.159 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tumbrl giới thiệu và ứng dụng

TRANSCRIPT

  • 1. Tumblr Gii thiu & ng dng

2. nh ngha Tumblr gip bn chia s mi th 3. S dng Bookmarklet 4. Minh ha ng dng trn mobile 5. Customize Themes: - Theme Garden : Nhiu theme p, d s dng - Custom HTML : D dng hn so vi cc theme ca cc platform khc 6. Customize 7. im c bit ca Tumblr - Reblog : Truyn ti cng 1 thng ip, Ly v lm ca ring, tr chuyn.- Like : Thch mt bi vit.- Ask & Answer : Hi kin cc ngi theo di. 8. Khm ph Tumblr 9. So snh 10. L do s dng - Chia s nhanh, n gin - Free 100% - Kh nng ty bin cao: theme, domain, ng dng ca cc hng th ba - Lu tr thng tin nhanh gn vi Bookmarklet - Cp nht t ng - Post mi lc mi ni qua email v di dng 11. ng dng 12. Xin cm n mi ngi lng nghe !