Školení programu dialux - verze 4.10 veškerá práva k ...· top osvĚtlenÍ dialux ŠkolenÍ...

Download Školení programu DIALux - verze 4.10 Veškerá práva k ...· TOP OSVĚTLENÍ DIALUX ŠKOLENÍ DIALUX

Post on 07-Sep-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TOP O

  SVTLEN D

  IALU

  X

  KOLEN DIALUX

  Top osvtlen s.r.o., Vidov 36, esk Budjovice, 370 07

  pro zatenky a pokroil

  kolen programu DIALux - verze 4.10

  Veker prva k tomuto technickmu podkladu pslu spolenosti Top osvtlen s.r.o.

  Bez souhlasu tto spolenosti nesm bt podklad koprovn, rozmnoovn a nen dovoleno postoupit jej tetm osobm.

  www.top-osvetleni.cz

 • TOP O

  SVTLEN D

  IALU

  X

  KOLEN DIALUX

  Top osvtlen s.r.o., Vidov 36, esk Budjovice, 370 0701

  pro zatenky a pokroil

  DIALux Light

  Dialux Light Prvodce je k dispozici v Dialuxu od verze 3.1. S jeho pomoc je mon vytvoit nvrh osvtlen velice jednodue. To znamen, e i uivatel bez vtch znalost aplikace je schopen vytvoit kvalitn vstup.Po instalaci mete najt Dialux Light Prvodce na Va ploe vedle klasick ikony Dialux. Pr-vodce spustte dvojm klikem na ikonu. Pokud ji mte sputn Dialux, Dialux Light nalezne-te v menu Soubor - Prvodce.

  Obr. 1 Dialux Light Prvodce - Dialux Light ikona

  Po sputn Dialuxu Light budete pivtni uvtac obrazovkou. V tomto okn jsou postupn v krocch vysvtleny vechny poadavky. Chcete li pejt na dal okno kliknte na Dal.

  Obr. 2 Dialux Light Prvodce - Zatek

 • TOP O

  SVTLEN D

  IALU

  X

  KOLEN DIALUX

  Top osvtlen s.r.o., Vidov 36, esk Budjovice, 370 0702

  pro zatenky a pokroil

  V okn Informace o projektu zadte data a informace o zkaznkovi. Oboj se projev na v-stupu. A ve vyplnte pokraujte kliknutm na Dal.

  Obr. 3 Dialux Light Prvodce - Informace o projektu

  V okn Vstupn data specifikujte po lev stran rozmry mstnosti. Ve vchozm nastaven Dialux Light vytv obdlnkov mstnosti. Pokud zakrtnete Pout mstnost tvaru L, Dialux pemn proporce na L mstnost. Zadejte odpovdajc rozmry. na lev stran mete tak zmnit odrazivost stropu, zd a podlahy. Odrazivost stn se vztahuje na vechny stny.

  Obr. 4 Dialux Light Prvodce - Vstupn data

  Jednm klikem na Databze vlote svtidla. Zde jsi mete vybrat potebn svtidlo, pokra-ujte Pout. zavete databzi. Nyn Dialux Light zobraz vybran svtidla v prav sti. ( Ve vchozm nastaven zstvaj naposledy pouit svtidla). Po dokonen zadvn vstupnch dat, kliknte na Dal.

 • TOP O

  SVTLEN D

  IALU

  X

  KOLEN DIALUX

  Top osvtlen s.r.o., Vidov 36, esk Budjovice, 370 0703

  pro zatenky a pokroil

  Obr. 5 Dialux Light Prvodce - Databze

  Obr. 6 Dialux Light Prvodce - Uivatelsk databze

  V okn Vpoet a Vsledky automaticky Dialux vypot potebn poet svtidel podle poteb-nho osvtlen. Mete zadat poadovanou hodnotu intenzity osvtlen Em. Svtidla mimo mstnost budou automaticky vyazena z vpotu. Pouitm horizontln nebo vertikln zarov-nn mete zmnit vsledky. Pot co budete mt vechny hodnoty sprvn zadny, kliknte na Vypotat a Dialux zapone vpoet.

 • TOP O

  SVTLEN D

  IALU

  X

  KOLEN DIALUX

  Top osvtlen s.r.o., Vidov 36, esk Budjovice, 370 0704

  pro zatenky a pokroil

  Obr. 7 Dialux Light Prvodce - Vpoet

  Pot Dialux Light zobraz vsledky pomoc iso r a tabulkou hodnot.

  Obr. 8 Dialux Light Prvodce - Vsledky

  V okn vsledk mte na vbr nkolik monost. Mete vsledky rovnou vytisknout nebo je uloit v pdf. Sta kliknout na pslun tlatko. Kliknutm na zakrtvac tlatka mete zvo-lit individuln vstup. Pokud chcete jen krtk pehled aktivujte shrnut. Pokud by jste chtli vsledky prezentovat svmu zkaznkovi jednodue aktivujte vechny vstupy.

 • TOP O

  SVTLEN D

  IALU

  X

  KOLEN DIALUX

  Top osvtlen s.r.o., Vidov 36, esk Budjovice, 370 0705

  pro zatenky a pokroil

  Obr. 9 Dialux Light Prvodce - Vsledek vstup

  Obr. 10 Dialux Light Prvodce - Vstup

  Na konci bude projekt oteven v Dialuxu, kde jsi mete mstnost uloit kliknutm na Soubor a Uloit.

 • TOP O

  SVTLEN D

  IALU

  X

  KOLEN DIALUX

  Top osvtlen s.r.o., Vidov 36, esk Budjovice, 370 0706

  pro zatenky a pokroil

  Obr. 11 Dialux Light Prvodce - Konec