siedziba lp. nazwa wnioskodawcy wnioskodawcy tytuł projektu .warszawa młody pracownik...

Download Siedziba Lp. Nazwa wnioskodawcy wnioskodawcy Tytuł projektu .Warszawa Młody pracownik WND-POWR.01.02.02-02-0019/15

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Lista projektw zoonych w odpowiedzi na konkurs/zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej/zakwalifikowanych do ponownej oceny*

Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15

Lp. Nazwa wnioskodawcy Siedziba

wnioskodawcy Tytu projektu Nr ewidencyjny wniosku

1 Lubelska Szkoa Biznesu Sp. z

o.o. Fundacji Rozwoju KUL Lublin

Nowe kwalifikacje pomog Ci znale prac

WND-POWR.01.02.02-02-0001/15

2

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakad Opieki

Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego Viamed

Lublin W wysokich obcasach na rynek pracy WND-POWR.01.02.02-02-0002/15

3 ProcessTeam Sp. z o.o. Warszawa Kobiety sukcesu WND-POWR.01.02.02-02-0003/15

4

Viamed s.c. Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska-Wieczorek

Pracownia Rozwoju Osobistego SELF

Lublin Aktywna kobieta na rynku pracy WND-POWR.01.02.02-02-0004/15

5 Stowarzyszenie Rozwoju

Przedsibiorczoci Wrocaw Zatrudnienie szans dla modych! WND-POWR.01.02.02-02-0005/15

6 Stowarzyszenie

Niepenosprawni dla rodowiska EKON

Warszawa Aktywizacja zawodowa

niepenosprawnych osb modych z woj. dolnolskiego

WND-POWR.01.02.02-02-0008/15

7 Fundacja Rozwoju Nauki i

Przedsibiorczoci Pozna

Kompleksowe wsparcie modziey NEET z subregionu wabrzyskiego i

jeleniogrskiego WND-POWR.01.02.02-02-0011/15

8 VIVID Consulting Sp. z o.o. Wrocaw Czas na na nowe moliwoci! WND-POWR.01.02.02-02-0012/15

9 7 CUBES sp. z o.o. Warszawa Mode- Zdolne- Zatrudnione WND-POWR.01.02.02-02-0013/15

10 Centrum Jzykw Obcych i

Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Grski

Opole Mode kobiety aktywne! WND-POWR.01.02.02-02-0015/15

11 NS KONSULTING SPKA Z

OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI

Lublin Droga do zatrudnienia WND-POWR.01.02.02-02-0016/15

12

PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLE

SPKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI

Pozna Aktywno Twoj szans WND-POWR.01.02.02-02-0017/15

13 Vision Consulting sp. z o.o. Krakw Wyjd z bezrobocia! WND-POWR.01.02.02-02-0018/15

14

Centrum Ksztacenia Specjalistycznego Polskiej

Korporacji Biznesu POLBI Sp. z o.o.

Warszawa Mody pracownik WND-POWR.01.02.02-02-0019/15

15 Custom Media - Agnieszka

Kdzierska Warszawa Bd aktywny zawodowo! WND-POWR.01.02.02-02-0020/15

16 Cityschool s.c. Pawe

Kdzierski, Piotr Kossowski Warszawa W kobietach sia WND-POWR.01.02.02-02-0021/15

17 Kontraktor Sp. z o.o. Pozna

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej modych os.

niepenosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnolskim

WND-POWR.01.02.02-02-0022/15

18 Way2 sp. z o.o. Warszawa Mode Kobiety ruszaj na rynek pracy WND-POWR.01.02.02-02-0023/15

19 Prywatne Centrum Ksztacenia

Kadr Jolanta Ratyska Jelenia Gra Poka na co ci sta! WND-POWR.01.02.02-02-0025/15

20 Business School H. Polak, M.

Polak Sp. Jawna Warszawa Anga dla modych WND-POWR.01.02.02-02-0026/15

21 Fundacja Inicjatyw

Spoecznych "Barwy Ziemi" Olszanka Zdolny-Mody-Dolnolski WND-POWR.01.02.02-02-0027/15

22 All Print Jarosaw Mazu Warszawa Twoja kariera na dolnolskim rynku

pracy WND-POWR.01.02.02-02-0028/15

23 KDK Info Sp. z o.o. Warszawa Gotowi na zmiany! WND-POWR.01.02.02-02-0029/15

24 SEMIUS Sp. z o.o. Warszawa Przyjazny Dolny lsk dla Modych WND-POWR.01.02.02-02-0030/15

25 Piroteka M. Gromek Spka

Jawna Warszawa

Zacznij dziaa - we przyszo w swoje rce!

WND-POWR.01.02.02-02-0031/15

26 Fundacja "Zielony So" Lublin Dolnolska droga kariery WND-POWR.01.02.02-02-0032/15

27 Navigator International sp. z

o.o. Warszawa Lepszy start dla modych na rynku pracy WND-POWR.01.02.02-02-0033/15

28 Midzynarodowe Centrum

Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdask cieki aktywizacji drog do rozwoju WND-POWR.01.02.02-02-0034/15

29 Terra Szkolenia i Doradztwo

Przemysaw Omieczyski Lublin Impuls do dziaania WND-POWR.01.02.02-02-0035/15

30

"O.K. CENTRUM JZYKW OBCYCH" SPKA Z

OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI

Lublin Modzie z inicjatyw WND-POWR.01.02.02-02-0036/15

31 Verbum Sp. z o.o. Pozna

Akademia aktywizacji zawodowej niepracujcej modziey z kategorii NEET

w wieku 18-24 lata, zamieszkaej w powiatach wabrzyskim, zotoryjski, growskim, kodzkim i lwweckim

WND-POWR.01.02.02-02-0037/15

32 KDK Sp. z o.o. Warszawa

Aktywizacja zawodowa osb modych- doradztwo, szkolenia, stae dla osb do

29 roku ycia z wojewdztwa dolnolskiego

WND-POWR.01.02.02-02-0039/15

33 Europejska Grupa Doradcza

Sp. z o.o. Katowice Modzi kompetentni! WND-POWR.01.02.02-02-0041/15

34 "OTREK" Europejskie

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Wrocaw Gotowi na prac WND-POWR.01.02.02-02-0048/15

35 Sudecki Instytut Rozwoju

Regionalnego widnica Zdolni Modzi WND-POWR.01.02.02-02-0050/15

36 Stowarzyszenie Osb po

Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO"

Chodzie Start bez ogranicze WND-POWR.01.02.02-02-0052/15

37 EURO-FUTURA spka z

ograniczon odpowiedzialnoci

Pozna Modzi Aktywni na Dolnym lsku WND-POWR.01.02.02-02-0053/15

38 EUROSOLUTIONS Jan

Dymek Chodzie Dobra praca - lepsze ycie WND-POWR.01.02.02-02-0054/15

39 Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsibiorczoci i Edukacji

ukasz Dymek Chodzie Dobry start na dolnolskim rynku pracy WND-POWR.01.02.02-02-0055/15

40 Pro4 Sp. z o.o. widnica Stawiam na siebie WND-POWR.01.02.02-02-0056/15

41 CTC Sp. z o.o. Opole Praca czy pokolenia WND-POWR.01.02.02-02-0057/15

42 Fundacja Optimo Modo Jelenia Gra Modzi na rynku pracy WND-POWR.01.02.02-02-0060/15

43 Nowoczesny Orodek

Edukacji Anna Ratuszniak Kamieniec Wrocawski

Program na lepsz przyszo WND-POWR.01.02.02-02-0061/15

44 GINT Grzegorz Jasiski Nowy Scz Aktywno - szansa na rynku pracy WND-POWR.01.02.02-02-0063/15

45

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I

SPOECZESTWA PRZYSZO

Wrocaw Zosta aktywn kobiet WND-POWR.01.02.02-02-0067/15

46 Fundacja Wabrzych 2000 Wabrzych Dla modych: edukacja i praktyka

gwarancj zatrudnienia WND-POWR.01.02.02-02-0068/15

47 Fundacja Edukacji

Europejskiej Wabrzych MODZI nieGNIEWNI WND-POWR.01.02.02-02-0069/15

48 Szkoa Jzykw Obcych "May

Rynek" s.c. Krakw

Trener pracy z modzie niepenosprawn z Dolnego lska

WND-POWR.01.02.02-02-0073/15

49 AGNIESZKA SKRZYPCZYK

LEOS-DATABASE MARKETING

Warszawa NEET-Kierunek:Praca WND-POWR.01.02.02-02-0075/15

50 Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia

Szczepaska Pozna Zdobd prac! WND-POWR.01.02.02-02-0077/15

51 CONSULTOR Spka z

ograniczon odpowiedzialnoci

Lublin Kompleksowy program wsparcia kariery -

Modzi 2016 WND-POWR.01.02.02-02-0078/15

52 Business Development Group

S.A. Pozna

Start w karier - program aktywizacji zawodowej osb modych z woj.

dolnolskiego WND-POWR.01.02.02-02-0079/15

53 MDG Doradztwo Gospodarcze

Sp. z o.o. Warszawa Ju nie NEET! WND-POWR.01.02.02-02-0080/15

54 Fundacja Rozwoju

Obywatelskiego Wrocaw

"Czas na zmiany". Kompleksowy program aktywizacji spoeczno -

zawodowej mieszkacw regionu wabrzyskiego w wieku 15-24 lata.

WND-POWR.01.02.02-02-0081/15

55 Forum Aktywnoci Lokalnej Wabrzych Postaw na swoim WND-POWR.01.02.02-02-0084/15

56 Progres Agnieszka Madej Dzieroniw Nowe kwalifikacje szans na rynku pracy WND-POWR.01.02.02-02-0085/15

57 Orodek Szkolenia

Zawodowego we Wrocawiu Wrocaw

Razem lepiej - aktywizacja zawodowo-edukacyjna osb modych

WND-POWR.01.02.02-02-0086/15

58 Fundacja Razem Wabrzych Modzi zdobywaj rynek WND-POWR.01.02.02-02-0088/15

59 Pozaszkolny Orodek

Ksztacenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o.o.

Bdzin Chcie to mc! Aktywizacja zawodowa

modych NEET z wojewdztwa dolnolskiego

WND-POWR.01.02.02-02-0089/15

60 Fundacja Edukacji

Obywatelskiej i Rozwoju Bielawa Program opuszczania strefy NEET WND-POWR.01.02.02-02-0091/15

61 ZNAK Aleksandra Wgrzyn Szczawno-Zdrj W modych sia! WND-POWR.01.02.02-02-0092/15

62

INTELLIGENT SOLUTIONS POLSKA SPKA Z

OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI

Wrocaw Aktywizacja modych na dolnolskim

rynku pracy WND-POWR.01.02.02-02-0093/15

63 Dolnolskie Centrum Inicjatyw Europejskich

Marcinkowice Mody=aktywny, aktywizacja zawodowa

dolnolskiej modziey WND-POWR.01.02.02-02-0094/15

64 POLAND WORKFORCE Sp. z

o.o. S.K.A. Wrocaw

Modo, aktywno, praca - wsparcie zawodowe dolnolskiej modziey

WND-POWR.01.02.02-02-0095/15

65 Centrum Wspierania Biznesu

Europea Sp. z o.o. Siechnice

Zdobd kwalifikacje i zyskaj upragniony zawd

WND-POWR.01.02.02-02-0096/15

66 Stowarzyszenie "Centrum

Wspierania Przedsibiorczoci"

Wrocaw Krok w przyszo poprzez aktywno

zawodow i edukacj WND-POWR.01.02.02-02-0097/15

67 M&M Electronics Sp. z o.o. Wrocaw Przygotowanie zawodowe i aktywno

edukacyjna szans na lepsze jutro WND-POWR.01.02.02-02-0098/15

68 Fundacja KOBE Wrocaw Lepsze jutro poprzez aktywno

zawodowo-edukacyjn WND-POWR.01.02.02-02-0099/15

69 BEHAP- BUD S.C. Trzebinia Modzi z dobrym startem w przyszo-

szkolenia i stae dla osb z grupy NEET z wojewdztwa dolnolskieg

Recommended

View more >