saop{tesaop{tenjnnjjnje za javnoste za javnoste za iz mesne industrije, naإ،oj zemlji preti...

Download Saop{teSaop{tenjnnjjnje za javnoste za javnoste za iz mesne industrije, naإ،oj zemlji preti izbijanje

Post on 07-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ГРАДА НОВОГ САДА

  ECOLOGICAL MOVEMENT OF THE CITY OF NOVI SAD

  Војвођанских бригада 17/I 21000 Нови Сад Srbija i Crna Gora

  тел.: ++381 (21) 420-175 тел./факс: ++381 (21) 529-096 e-mail: zelenins@eunet.yu_?

  бр. дел. Web site: www.ekopokret.org.yu 13. април 2004 Бр. жиро рачуна: 335-1856-19

  Saop{teSaop{teSaop{teSaop{tenjnjnjnje za javnoste za javnoste za javnoste za javnost

  Gra|ani Novog Sada }e sutra, 14. aprila u 11.00 ~asova polo`iti venac na delu Gra|ani Novog Sada }e sutra, 14. aprila u 11.00 ~asova polo`iti venac na delu Gra|ani Novog Sada }e sutra, 14. aprila u 11.00 ~asova polo`iti venac na delu Gra|ani Novog Sada }e sutra, 14. aprila u 11.00 ~asova polo`iti venac na delu

  Alma{kog grobAlma{kog grobAlma{kog grobAlma{kog grobljljljlja gde su bila grobna mesta i masovne grobnice `rtava okupatora u a gde su bila grobna mesta i masovne grobnice `rtava okupatora u a gde su bila grobna mesta i masovne grobnice `rtava okupatora u a gde su bila grobna mesta i masovne grobnice `rtava okupatora u povodu ulaska ma|arskih fa{ista u Novi Sad 14. aprila 1941. god.povodu ulaska ma|arskih fa{ista u Novi Sad 14. aprila 1941. god.povodu ulaska ma|arskih fa{ista u Novi Sad 14. aprila 1941. god.povodu ulaska ma|arskih fa{ista u Novi Sad 14. aprila 1941. god.

  Ogor~enOgor~enOgor~enOgor~eni namerom gradske uprave Novog Sada da se velom zaborava prekrije i namerom gradske uprave Novog Sada da se velom zaborava prekrije i namerom gradske uprave Novog Sada da se velom zaborava prekrije i namerom gradske uprave Novog Sada da se velom zaborava prekrije

  uspomena na stotine streuspomena na stotine streuspomena na stotine streuspomena na stotine streljljljljanih i sahraanih i sahraanih i sahraanih i sahranjnjnjnjenih u masovne grobnice na Alma{kom enih u masovne grobnice na Alma{kom enih u masovne grobnice na Alma{kom enih u masovne grobnice na Alma{kom grobgrobgrobgrobljljljlju u u u NNNNovosa|ani }e svojim izlaskom pokazati da pamte zlo~ine nad streovosa|ani }e svojim izlaskom pokazati da pamte zlo~ine nad streovosa|ani }e svojim izlaskom pokazati da pamte zlo~ine nad streovosa|ani }e svojim izlaskom pokazati da pamte zlo~ine nad streljljljljanim anim anim anim NNNNovosa|anima.ovosa|anima.ovosa|anima.ovosa|anima.

  Ali isto tako pamte Ali isto tako pamte Ali isto tako pamte Ali isto tako pamte i zlo~in gradske uprave Novog Sada kada su 2002. godine i zlo~in gradske uprave Novog Sada kada su 2002. godine i zlo~in gradske uprave Novog Sada kada su 2002. godine i zlo~in gradske uprave Novog Sada kada su 2002. godine

  oskrnavili Alma{ko groboskrnavili Alma{ko groboskrnavili Alma{ko groboskrnavili Alma{ko grobljljljlje prekopavaju}i kosti sahrae prekopavaju}i kosti sahrae prekopavaju}i kosti sahrae prekopavaju}i kosti sahranjnjnjnjenih enih enih enih NNNNovosa|ana da bi ovosa|ana da bi ovosa|ana da bi ovosa|ana da bi izgradili put preko grobizgradili put preko grobizgradili put preko grobizgradili put preko grobljljljlja u svakodnevnoj upotrebi.a u svakodnevnoj upotrebi.a u svakodnevnoj upotrebi.a u svakodnevnoj upotrebi.

  Onaj ko zatire pro{lost ne}e imati ni budu}nost.Onaj ko zatire pro{lost ne}e imati ni budu}nost.Onaj ko zatire pro{lost ne}e imati ni budu}nost.Onaj ko zatire pro{lost ne}e imati ni budu}nost. Uspomena na `rtve Uspomena na `rtve Uspomena na `rtve Uspomena na `rtve NNNNoooovosa|ana ne}e izbledeti, gra|ani Novog Sada to ne}e vosa|ana ne}e izbledeti, gra|ani Novog Sada to ne}e vosa|ana ne}e izbledeti, gra|ani Novog Sada to ne}e vosa|ana ne}e izbledeti, gra|ani Novog Sada to ne}e

  dozvoliti.dozvoliti.dozvoliti.dozvoliti.

  DirektorDirektorDirektorDirektor Nikola Aleksi}Nikola Aleksi}Nikola Aleksi}Nikola Aleksi}

 • ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ГРАДА НОВОГ САДА

  ECOLOGICAL MOVEMENT OF THE CITY OF NOVI SAD

  Војвођанских бригада 17/I 21000 Нови Сад Srbija i Crna Gora

  тел.: ++381 (21) 420-175 тел./факс: ++381 (21) 529-096 e-mail: zelenins@eunet.yu_?

  бр. дел. Web site: www.ekopokret.org.yu 03. јун 2004 Бр. жиро рачуна: 335-1856-19

  Saopštenje za javnost povodom rasističkog ispada čelnika

  grada Novog Sada

  Ekološki pokret je sa zgražavanjem primio vest da je našoj sugrañanki romskog porekla, unuci Janike Balaža, zabranjen ulaz u prostorije Gradske kuće tokom svečanosti posvećenoj upravo njenom dedi i promoteru vojvoñanskog melosa Zvonku Bogdanu.

  Ovim otvorenim predstavljanjem rasne netrpeljivosti prema našoj sugrañanki, gradski čelnici, pokazali su svoje pravo lice, a sve Novosañane zauvek postideli.

  Iz tih razloga gospoda iz gradske uprave su izgubila pravo da predstavljaju grañane Novog Sada.

  Članovi Ekološkog pokreta duboko postiñeni pred svojom sugrañankom g-ñom Natašom Jovanović, izražavaju svoje duboko ubeñenje da takav odnos prema romskim pripadnicima mogu pokazati samo ljudi lišeni bilo kakvog ljudskog osećanja i odgovornosti prema najširoj javnosti.

  Institucija Eko-pravne zaštite se stavlja na raspolaganje našoj sugrañanki, g-ñi Nataši Jovanović, da ostvari svoje pravo na obeštećenje zbog povreñenog ličnog dostojanstva zbog nedoličnog gesta čelnika, nažalost, gradske uprave Novog Sada.

  Tim pre, pošto od 03. marta ove godine dostojanstvo svakog našeg sugrañanina i stanovnika državne zajednice Srbije i Crne Gore štiti Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

  Iskreno smo uvereni da će Novosañani, svoj sud o navedenim ličnostima i njihovim interesnim grupama pokazati već na sledećim lokalnim izborima.

  Za direktora

  Mirko Hraničak

 • ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ГРАДА НОВОГ САДА

  ECOLOGICAL MOVEMENT OF THE CITY OF NOVI SAD

  Војвођанских бригада 17/I 21000 Нови Сад Srbija i Crna Gora

  тел.: ++381 (21) 420-175 тел./факс: ++381 (21) 529-096 e-mail: zelenins@eunet.yu_?

  бр. дел. Web site: www.ekopokret.org.yu 31. мај 2004 Бр. жиро рачуна: 335-1856-19

  Saopštenje za javnost povodom izbijanja

  nove epidemije trihineloze u Novom Sadu

  Ponovljena epidemija trihineloze u Novom Sadu na dramatičan način

  potvrñuje naše predviñanje da će stanovništvo naše zemlje pomoriti kuga

  zbog nebrige onih koji su izabrani i plaćeni da vode našu zemlju.

  Zbog neureñenosti oblasti neškodljivog uklanjanja sporednih

  proizvoda zaklanih životinja, kako se po zakonu naziva klanični otpad

  iz mesne industrije, našoj zemlji preti izbijanje epidemija neslućenih

  razmera.

  Pojava antraksa u Kovilju, svinjske kuge u Sremu i Jagodini,

  tularemije u Srbiji i bruceloze u Kovilju od koje su oboleli ljudi, psi

  i stoka, bolesti koje su u Evropi zaboravljene, samo ukazuju na

  ozbiljnost situacije i potvrñuju naše sumorne prognoze.

  Da ironija bude veća, organizovano prikupljanje klaničnog otpada

  se ne sprovodi da bi klaničari mogli i dalje da izbegavaju plaćanje

  poreza na stvarne količine obrañenih grla stoke, što količina

  proizvedenog klaničnog otpada nedvosmisleno ukazuje.

  Umesto da naša Vlada donese uredbu ili zakon po kome bi zagañivač

  plaćao preradu svakog kilograma klaničnog otpada kao sve zemlje u

  okruženju, čak i Albanija, u sladu sa principom „zagañivač plaća”,

  svojom pasivnošću ugrožava živote i zdravlje stanovništva, a

  klaničarima omogućuje prikrivanje količine prerañenog mesa i utaju

  poreza.

  Da nesreća bude veća, jedine tri preostale kafilerije u Srbiji; u

  Somboru, Bačkoj Topoli i Zrenjeninu, od 1. aprila skinute su sa budžeta

  Pokrajine i prepuštene sami sebi i nemilosrdnom tržištu.

  Kada se zna da su jedine kafilerije u Srbiji pred kolapsom zbog

  nedostatka sredstava, opasnost od izbijanja epidemija dobija realnu

  osnovu.

  Iz tog razloga Ekološki pokret apeluje na nadležne da posvete

  ovoj životnoj oblasti i opasnosti po živote i zdravlje stanovništva

  vremena, bar kolika je i njena važnost, pre nego postane kasno.

  Direktor

  Nikola Aleksić

 • ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ГРАДА НОВОГ САДА

  ECOLOGICAL MOVEMENT OF THE CITY OF NOVI SAD

  Војвођанских бригада 17/I 21000 Нови Сад Srbija i Crna Gora

  тел.: ++381 (21) 420-175 тел./факс: ++381 (21) 529-096 e-mail: zelenins@eunet.yu_?

  бр. дел. Web site: www.ekopokret.org.yu 13. мај 2004 Бр. жиро рачуна: 335-1856-19

  Saop{teSaop{teSaop{teSaop{tenjnjnjnje za javnost povodom delovae za javnost povodom delovae za javnost povodom delovae za javnost povodom delovanja organiznja organiznja organiznja organizovanog ovanog ovanog ovanog kriminala u Novom Sadukriminala u Novom Sadukriminala u Novom Sadukriminala u Novom Sadu

  Ekolo{ki pokret grada Novog Sada je pre vi{e od 10 godina upozoravao novosadsku javnost na dolazak ratnih profitera iz ratom zahva}enih podru~ja.

  Ukazivali smo na njihov razaraju}i uticaj na sveukupne vrednosti Novog Sada,

  ali i na opasnost da krvavim novcem osvoje institucije sistema. Uz

Recommended

View more >