professioneel samenwerken in de wijk

Download Professioneel Samenwerken in de Wijk

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Samenwerken in de wijk

  Lydia ten Den, docent en onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie

  22 juni 2016

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Project Professioneel samenwerken in de wijk

  Praktijk: Sanitas Thuiszorg, de Stouwe, Welzijn Mensenwerk, Icare, De Kern, MJD, Humanitas, Arts en Zorg, Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen, Zorgcampus Noorderboog Meppel, Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij, Mee IJsseloevers

  Belangenbehartigers: Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, V&VN, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet, Denktank 60+Noord, Stichting Present Zwolle, Gemeente Zwolle, Medrie

  Kennispartners: Vilans, Movisie, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle, Lectoraat de Gezonde Stad, Lectoraat Samenlevingvraagstukken VIAA,

  Onderwijs: Opleidingen Verpleegkunde, SPH, TG en MWD

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Professioneel samenwerken in de wijkDoel: onderzoeken, ontwikkelen, innoveren

  Wat zijn succesfactoren samenwerking in de wijk?

  Ontwikkelen van thermometer kwaliteit van samenwerken

  Professionals onderling

  Professionals met informeel netwerk

  Toolbox om samenwerking te versterken , gelinkt aan thermometer

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Fasering

  Fase 1

  Achterhalen benvloedende factoren samenwerking

  Fase 2

  Ontwikkelen samenwerkingsthermometers

  5 praktijkteams in wijk versterken samenwerking:

  kernteam Dieze Oost, lunchteam Meppel, sociale kernteam Dalfsen,

  thuiszorg team Sanitas/Carinova, Welzijn op Recept Groningen

  Fase 3

  Meerwaarde instrumenten voor prakijk

  Kennisdelen

 • INFORMEEL

  NETWERK

  CLIENT/WIJKBEWONER

 • PROFESSIONAL

  INFORMEEL

  NETWERK

  CLIENT/WIJKBEWONER

 • PROFESSIONAL

  ORGANISATIE

  INFORMEEL

  NETWERK

  CLIENT/WIJKBEWONER

 • PROFESSIONAL

  ORGANISATIE

  INTERPROFESSIONEEL

  TEAM

  INFORMEEL

  NETWERK

  CLIENT/WIJKBEWONER

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Onderzoeksopzet2014-2016

  - Literatuur over interprofessioneel samenwerken

  - 1 conceptmap bijeenkomst professionals

  - 1 conceptmap bijeenkomst vrijwilligers/mantelzorgers

  - 1 focusgroep bijeenkomst vrijwilligers

  - 1 focusgroep bijeenkomst mantelzorgers

  - Survey onder professionals (168 invullers)

  - Uitkomsten bovenstaande vertalen in thermometers

  - Try-out bijeenkomsten thermometers + 30 interviews

  - Pilot (15 studenten) in 5 Praktijkteams gedurende een jaar

  - Toolbox voor interventies

  - 30 interviews vrijwilligers/mantelzorgers/professionals/managers

  over meerwaarde thermometers.

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Mantelzorgers willen:

  - En centraal punt waar de regie ligt, liefst de mantelzorger.

  - Gezien en serieus genomen worden.

  - Dat iedere professional begint met de situatie te begrijpen.

  - Meer samenwerken i.p.v. tegenover elkaar staan.

  - Meer met elkaar praten i.p.v. over hen te vergaderen.

  - Betrokken worden bij het zorgplan.

  - Goede tijdige informatieverstrekking over mogelijkheden.

  - Goede terugkoppeling over acties of stand van zaken.

  - Meer expertise of bescheidenheid bij professionals. Vraag!

  - Vaker vaste gezichten, zodat ze niet iedere keer opnieuw hoeven.

  - Dat professionals hun tegengestelde belangen zelf oplossen.

  - Niet toevallig een goede treffen, maar dat iedereen de goede is.

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Vrijwilligers zeggen:

  - Het is onduidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt.

  - Er missen duidelijke afspraken over wat je taak is; wel/niet doet.

  - Taken moeten worden vastgelegd; evaluaties ingebouwd.

  - Nieuwe professionals zouden zich even moeten introduceren met functie en taak.

  - Professionals zien vrijwilligers als bedreiging; ze zijn bang voor teveel zeggenschap.

  - Meer gelijkwaardigheid in communicatie tussen professional en vrijwilligers graag.

  - We willen gaan voor saamhorigheid, dat je het samen doet en ieder je eigen taak.

  - Professional schrijft teveel, zorgplannen, actieplannen etc.

  - Professional overziet het belang niet van het werken met vrijwilligers.

  - Professional zou een voortrekkersrol moeten hebben, vrijwilligers aansturen.

  - Professionals zijn daarvoor te laag opgeleid.

  - Professionals krijgt daarop weinig ondersteuning vanuit de organisatie.

  - Je moet als organisatie zorgen dat de taken van vrijwilligers interessant blijven.

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Resultaten survey (n=186) over samenwerking tussen professionals onderling

  FactorenSamenwerkingTussen professionals

  Teamprestaties Clint tevredenheid

  Team-identiteit

  Taak afhankelijkheid + + +

  Vertrouwen + + +

  Heldere taak verdeling + +

  Gedeelde visie + +

  Reflexiviteit +

  Functionele diversiteit -

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Resultaten survey (N=186 professionals)over samenwerking met informeel netwerk

  Empathie

  Gelijkwaardigheid

  Taakverdeling

  Regelmatigheid

  van meerwaarde voor de clinttevredenheid,

  zeggen de professionals.

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Conclusie 1

  Wederzijdse afhankelijkheid in taakuitvoering is een

  belangrijke sleutel voor succes!

  Van belang is om multi-problem casussen gezamenlijk te

  bespreken, kennis te delen en een integraal plan op te stellen

  in gezamenlijke besluitvorming met de clint en diens netwerk!

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Conclusie 2

  Om de teamidentiteit te versterken:

  communiceer vaak met elkaar (taal), houd regelmatig

  teambijeenkomsten en gebruik gedeelde IT systemen

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Conclusie 3

  Verhoog de teamprestatie en clint tevredenheid door

  te investeren in de sociale teamprocessen:

  - heldere taakverdeling

  - gedeelde visie

  - vertrouwen

  - reflexiviteit

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Twee thermometers met toolboxen

  - Samenwerking tussen de professionals onderling

  - Samenwerking tussen de professional en de vrijwilligers en mantelzorgers

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Succesfactoren voor samenwerken in de wijk

  Professionals onderling Met informeel netwerk

  Taakverdeling Taakverdeling

  Elkaar nodig hebben Elkaar nodig hebben

  Regelmaat in contact Regelmaat in contact

  Vertrouwen Vertrouwen

  Omgaan met belangen Omgaan met belangen

  Omgang ethische dilemmas Omgang ethische dilemmas

  Gedeelde visie Empathie

  Professionele ruimte Omgaan met ongelijkheid

  Samenwerking evalueren Samenwerking evalueren

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Voorbeelden themas verbeterteams

  Frequentie en efficintie bijeenkomsten

  Formuleren van een gezamenlijke visie

  Casustiek bespreken

  Reflecteren op samenwerking

  Versterken samenwerking met het informele netwerk

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Digitale thermometer

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  www.samenwerkenzorgenwelzijn.nl

  http://www.samenwerkenzorgenwelzijn.nl/

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Slotsymposium

  Professioneel samenwerken in de wijk

  dinsdagmiddag 8 november 2016

  locatie: Hogeschool Windesheim, Zwolle

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Lectoraat Innoveren met Ouderen Lectoraat Sociale Innovatie

  Carolien Smits (lector) Sjiera de Vries (lector)

  Monique Mensen Joep Hofhuis

  Annemieke van den Berg Lydia ten Den

  Marianne van Tilburg

  Ondersteuning: Elles Veldman

  http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/professioneel-

  samenwerken-in-de-wijk/