prelucrarea materialelor prin pinolؤƒ ghidaje batiu cutie de filete إںi avansuri cutie de viteze...

Download PRELUCRAREA MATERIALELOR PRIN Pinolؤƒ Ghidaje batiu Cutie de filete إںi avansuri Cutie de viteze Cؤƒrucior

Post on 02-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Utilaje, Instalatii, Echipamente. Aplicaţii practice şi probleme

  9.

  PRELUCRAREA MATERIALELOR PRIN STRUNJIRE

  9.1. CONSIDERAŢII GENERALE La prelucrarea materialelor prin aşchiere obţinerea piesei la forma, dimensiunile şi rugozitatea

  prescrisă se face prin îndepărtarea surplusului de material (a adaosului de prelucrare) de pe suprafaţa

  semifabricatului sub formă de aşchii cu ajutorul unor scule adecvate. Strunjirea este prelucrarea prin

  aşchiere, executată cu cuţitul de strung, la care de obicei semifabricatul efectuează mişcarea de aşchiere

  de rotaţie, iar scula mişcări de avans rectilinii sau curbilinii.

  9.2. STUDIUL PROCESULUI DE AŞCHIERE Prelucrarea prin strunjire decurge după schema prezentată în (fig.9.2.1.a) - în perspectivă, b) -

  vedere. Semifabricatul 2 execută mişcarea de aşchiere de rotaţie I cu turatia n, iar cuţitul mişcarea de

  avans II cu viteza de avans sl. În (fig.9.2.1.a.) se observă că tăişul cuţitului de strung asigură prelucrarea

  suprafeţei iniţiale Si prin contactul după linia a-b generând instantaneu suprafaţa de aşchiere Sa,

  rezultând suprafaţa prelucrată Sp.

  În (fig.9.2.2) este prezentată schema de solicitări la strunjirea longitudinală, observându-se

  generarea unui paralelipiped de trei forţe F după cele trei direcţii: verticală (tangenţială) z, orizontală

  (axială) x şi transversală (radială) y, de către cele două mişcări realizate de către ansamblul sculă-

  semifabricat. Componenta Fz este cea mai importantă ca mărime şi rol, determinând mărimea cuplului

  rezistent ce trebuie învins la arborele principal, deci puterea consumată în procesul de aşchiere.

  Componenta axială Fx este utilă la dimensionarea mecanismului de avans, a sculei etc. Componenta

  radială Fz influentează precizia formei geometrice şi precizia dimensională a piesei.

  Sculele folosite în cadrul diferitelor procedee de prelucrare prin aşchiere se pot grupa în funcţie

  de numărul dinţilor în: scule cu un singur dinte, numite cuţite şi scule cu mai mulţi dinţi (burghie, freze

  etc.). Cuţitul de strung are două părti importante: partea aşchietoare, activă sau capul sculei A, care

  contribuie direct la formarea şi îndepărtarea aşchiei, şi coada B este partea cuţitului prin care acesta se

  fixează pe maşina-unealtă (fig.9.2.1.a). În (fig.9.2.3.a) este prezentată acţiunea vârfului cuţitului asupra

  Fig.9.2.1. Schema prelucrării prin strunjire b)

 • Utilaje, Instalatii, Echipamente. Aplicaţii practice şi probleme

  materialului, respectiv modul în care se realizează aşchierea materialului. Partea activă a cuţitului

  efectuează aşchierea şi are următoarele părţi principale (fig.9.2.3.b):

  - faţa de degajare este aceea pe care se îndepărtează aşchiile, definită de unghiul de degajare

  γ; unghiul γ influenţează foarte mult gradul de deformare plastică a aşchiilor;

  - faţa de aşezare principală este suprafaţa orientată în direcţia de deplasare a sculei, cu unghiul

  caracterisic α; pentru ca aşchierea să fie posibilă unghiul α trebuie să aibă numai valori pozitive;

  - vârful tăişului VT.

  În acest plan se mai definesc unghiul de ascutire δ - caracterizează rezistenţa mecanică şi termică a

  sculei - şi unghiul de aşchiere δ.

  Principalele tipuri de cuţite de strung. Forma cuţitelor de stung este foarte variată în funcţie de

  domeniul de utilizare. Se clasifică după mai multe criterii:

  - după sensul avansului: cuţite pe dreapta, cuţite pe stanga;

  - după forma şi poziţia capului în raport cu corpul: cuţite drepte, cuţite încovoiate, cu cap

  îngustat;

  - după precizia şi felul prelucrării: cuţite de degroşat, pentru finisat, cuţite de colţ, cuţite

  laterale, cuţite pentru retezat şi canelat, cuţite pentru interior, cuţite profilate etc.;

  - după construcţie pot fi cuţite monobloc sau asamblate.

  Câteva tipuri de cuţite de strung şi suprafeţele prelucrate de acestea se prezintă în (fig.9.2.4.).

  Fig.9.2.2. Componentele forţei de aşchiere la strunjirea longitudinală

  Fig.9.2.3. Elementele principale ale părţii active a cuţitului de strung

  b) b)

 • Utilaje, Instalatii, Echipamente. Aplicaţii practice şi probleme

  Fig.9.2.4. Tipuri de cuţite

  În (fig.9.2.5.) este prezentată soluţia constructivă a unui cuţit cu plăcuţă mineralo-ceramică montată.

  Prin strunjire se pot realiza diferite forme ale suprafeţei prelucrate, combinând în mod

  corespunzător mişcarea de aşchiere de rotaţie cu una sau mai multe mişcări de avans, de obicei

  rectilinii, şi alegând o formă potrivită pentru partea activă a cuţitului. Se pot genera suprafeţe ale unor

  corpuri de rotaţie cilindrice, conice, profilate şi suprafete plane frontale. În (fig.9.2.6.) sunt prezentate

  principalele tipuri de prelucrări care se pot executa pe strung. Astfel în detaliul a). este prezentată

  strunjirea cilindrică exterioară, observându-se că scula aşchietoare 3 se deplasează cu avansul sl, cu

  pătrunderea t în materialul supus procesului de prelucrare pe lungimea l realizând prelucrarea suprafeţei

  6 a semifabricatului 1. Pe suprafaţa neprelucrată 4 este fixat semifabricatul în dispozitivul de prindere

  2, care asigură rotirea cu turaţia n. În detaliul b. este prezentată strunjirea cilindrică interioară cu

  ajutorul unui cutit de interior, parametrii specifici prelucrării fiind identici cu cei de la prelucrarea

  anterioară. Detaliul c. conţine prelucrarea de strunjire frontală unde cuţitul de prelucrare se deplasează

  cu un avans transversal (perpendicular pe axa de rotaţie a semifabricatului). În ultimul detaliu este

  reprezentată retezarea, în care cuţitul se deplasează cu avans transversal realizând separarea piesei în

  două părţi distincte. Se observă că pentru prelucrările din primele trei detalii cuţitul de strung începe

  procesul de deplasare de la o distanta y, care uzual este de 2...3 mm, necesară pentru consumarea

  jocurilor din sistemul de transmitere a mişcării.

  Fig.9.2.5. Cuţit de strung cu plăcuţă mineralo-ceramică

 • Utilaje, Instalatii, Echipamente. Aplicaţii practice şi probleme

  Diversitatea mare a lucrărilor ce se pot efectua, simplitatea construcţiei sculelor aşchietoare,

  productivitatea ridicată şi calitatea superioară a prelucrării, au facut ca strunjirea să devină cel mai

  răspândit procedeu de prelucrare a materialelor prin aşchiere.

  9.3. UTILAJE PENTRU STRUNJIRE Prelucrarea prin strunjire se efectuează pe un utilaj de prelucrare numit strung. În (fig.9.3.1.)

  sunt prezentate principalele subansamble ale unui strung normal. Din punct de vedere constructiv,

  indiferent de mărimea piesei care se supune procesului de prelucrare, părţile componente ale unui

  strung sunt aceleaşi.

  Batiul este format din două grinzi longitudinale rigidizate cu nervuri, de tip cheson închis

  prevăzut cu ferestre, este realizat din fontă de turnătorie şi are rolul de a susţine celalalte părţi

  componente. Batiul strungului este fixat pe fundaţie prin intermediul a două picioare şi are în partea

  dreaptă ghidajele căruciorului şi cele ale păpuşii mobile. În (fig.9.3.2.) sunt prezentate ghidajele

  exterioare pe care culisează sania longitudinală şi cele interioare ale păpuşii mobile.

  Motorul electric de acţionare asigură transmiterea mişcării de rotaţie la păpuşa fixă prin

  intermediul unei transmisii cu curele trapezoidale. Mişcarea se transmite apoi prin lira roţilor de schimb

  la cutia de avansuri şi filete, la bara de avansuri sau la şurubul conducător şi la săniile căruciorului.

  Păpuşa fixă (fig.9.3.3.) are rolul de a antrena semifabricatul în mişcarea de rotaţie şi de a

  multiplica, prin intermediul cutiei de viteze prevăzută la interior, turaţia unică a motorului electric în

  mai multe turaţii la arborele de ieşire numit arbore principal. Arborele principal asigură centrarea,

  fixarea şi antrenarea semifabricatului, este prevăzut cu un sistem de lagăre cu bile stânga şi role de

  rostogolire dreapta care poate prelua atât solicitarea axială cât şi pe cea radială şi asigură evitarea

  deformării arborelui la încălzire. Sub cutia de viteze se află mecanismul de filete şi avansuri compus

  din: inversorul de filete şi avansuri, lira roţilor de schimb, cutia de filete şi avansuri, şurubul conducător

  utilizat numai pentru filetare şi bara de avansuri.

  Fig.9.2.6. Tipuri de suprafeţe prelucrate prin strunjire

 • Pinolă

  Ghidaje

  batiu

  Cutie de filete şi avansuri

  Cutie de viteze

  Cărucior

  Picior batiu

  Tavă batiu

  Universal cu trei bacuri

  Fig.9.3.1. Strungul normal părţi componente

  Frână

  Pompă de ungere

  Roată dinţată cu dinţi înclinaţi

  Cuplaj cu dinţi frontali

  Păpuşa fixă

  Furcă de comandă

  Arbore canelat

  Ansamblu roţi baladoare

  Roată dinţată cilindrică