osnove turizma

Download Osnove turizma

Post on 02-Jan-2016

742 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

turizam

TRANSCRIPT

 • 1

  ODLUKOM STRUNOG POVJERENSTVA ZA IZDAVAKU DJELATNOST EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUILITA U

  SPLITU OVAJ PRIRUNIK JE PRIHVAEN KAO UDBENIKA LITERATURA

  RECENZENTI:

  Prof. dr.sc. elimir Paali

  Prof. dr. sc. eljko Mrnjavac

  IZDAVA:

  Ekonomski fakultet Split Matice hrvatske 31

  21 000 Split tel. 021/430-600

  web-site: www.efst.hr

  PETRI Lidija, Osnove turizma, Ekonomski fakultet Split, 2006.

  ISBN: 953-6024-92-6

 • 2

  SADRAJ: 1. POVIJESNI RAZVOJ TURIZMA ........................................... 1.1. Predturistika epoha ...................................................... 1.2. Turistika epoha ............................................................. 1.2.1. Poeci organiziranog turizma...................................... 1.2.2. Suvremeni turizam..................................................... 2. OSNOVNI POJMOVI U TURIZMU I NJIHOVO ZNAENJE ............................................................................ 2.1. Turizam i turist - pojam i znaenje ............................... 2.1.1. Porijeklo rijei turist i turizam ..................................... 2.1.2. Definiranje pojmova turizam i turist ............................ 2.1.2.1. Definicije s demand-side aspekta .................... 2.1.2.2. Definicije sa supply-side aspekta .................... 2.1.3. Statistiko praenje turizma i njegovih uinaka ...................................................................... 2.2. Turistiko odredite ....................................................... 2.2.1. Turistiko mjesto i turistika destinacija - pojmovne i sutinske slinosti i razlike ....................... 2.2.2. Razvoj destinacije i njen image .................................. 3. POKRETAKI IMBENCI TURIZMA ..................................... 3.1. Turistike potrebe - pojam i sadraj ............................. 3.1.1. Pristupi tumaenju pojave i razvoja turistikih potreba .................................................... 3.1.2. Maslow-ljeva klasifikacija potreba ........................... 3.2. Motivacija ...................................................................... 3.3. Proces donoenja odluka o turistikom putovanju ...................................................................... 4. TURIZAM KAO SUSTAV I NJEGOVE VEZE S OKRUENJEM ..................................................................... 4.1. Sustav - pojam i sadraj ................................................ 4.1.1.Turizam kao sustav .................................................. 4.1.2. Podsustavi i elementi turistikog sustava ................. 4.2. Organizacija turistikog sustava Hrvatske ..................

  6 6 9

  11 13

  19 19 20 21 31 34

  34 44

  44 48

  53 53

  54 55 57

  59

  61 61 63 65 66

 • 3

  4.3. Meunarodne organizacije u turizmu ........................... 5. TURISTIKO TRITE - MJESTO SUSRETANJA TURISTIKE PONUDE I POTRANJE ................................. 5.1. Turizam u krunom toku ekonomskog procesa .......... 5.2. Osnovna obiljeja turistikog trita ............................ 5.3. Uloga poduzea turistikog posredovanja - agencija na turistikom tritu .................................................... 5.4. Turistika ponuda - pojam i sadraj ............................. 5.4.1. Elementi turistike ponude ........................................ 5.4.1.1. Atraktivni elementi ponude ............................... 5.4.1.2. Komunikacijski elementi ponude ...................... 5.4.1.3. Receptivni elementi ponude ............................. 5.4.1.4. Razvrstavanje i kategorizacija smjetajnih objekata iz skupine "Hoteli" i iz skupine "Kampovi" u RH...................................................

  5.4.2. Turistika ponuda i aktualni trendovi ......................... 5.4.3. Turistiko dobro - derivat turistike ponude i predmet razmjene u turizmu .................................... 5.5. Turistika potranja - pojam i sadraj .........................

  5.5.1. Pojam turistike potranje ......... 5.5.1.1. Ekonomsko poimanje potranje ........................ 5.5.1.2. Razmatranje potranje s aspekta geografije ............................................ 5.5.2. Distribucija svjetske turistike potranje ............ 5.5.2.1. Turistika potranja i svjetske turistike makroregije ................. 5.5.2.2. Uzroci i posljedice procesa redistribucije svjetske turistike potranje ................................ 5.5.3. Potranja za Hrvatskom kao turistikim proizvodom ............................................................... 5.5.4. Turistika potranja viena kroz rezultate ankete "TOMAS"- o stavovima i potronji turista u Hrvatskoj 2004. ......................................... 5.5.5. Turistika potronja .................................................. 5.5.5.1. Pojam i sadraj turistike potronje.................... 5.5.5.2. Turistika potronja i njeno znaenje u turistikoj i platnoj bilanci ..................................

  72

  74 74 75

  79 84 85 86 90 93

  96 102

  111 116 116 116

  119 123

  123

  128

  130

  133 135 135

  140

 • 4

  6. FAKTORSKI PRISTUP RAZVOJU TURIZMA ....................... 6.1. Rad kao faktor/resurs proizvodnje u turizmu ........... 6.1.1. Karakteristike radne snage u turizmu ......................... 6.1.2. Primjena strategije upravljanja ljudskim resursima u turistikim poduzeima ............................................. 6.2. Uloga kapitala kao razvojnog resursa........................... 6.3. Znaenje prirodnih resursa u razvoju turizma ............. 7. TURIZAM I NJEGOV UTJECAJ NA RAZVOJ ........................ 7.1. Razvojne funkcije turizma i njegovi uinci na razvoj .. 7.2. Odrivi razvoj nova razvojna paradigma .................... 7.2.1. Odrivi razvoj - pojam i sadraj .................................. 7.2.2. Primjena koncepta nosivih kapaciteta prostora (Carrying Capacity Assessment) i razvojni scenariji .................................................................... 7.2.3. Naela odrivog razvoja u poslovnoj politici turistikog poduzea ........

  7.2.4. Ekoloki certifikacijski programi u Europi i svijetu ... 8. PLANIRANJE KAO PROCES USMJERAVANJA RAZVOJA (TURIZMA) PREMA NAELIMA ODRIVOSTI ... 8.1. Planiranje - pojam i sadraj ........................................... 8.2. Vrste planiranja ............................................................... 8.3. Obiljeja i razine planiranja u turizmu ........................... 9. TURISTIKA POLITIKA SREDSTVO UTJECAJA DRAVE NA RAZVOJ TURIZMA ......................................... 9.1. to je turistika politika? ............................................... 9.2. Instrumenti (turistike) politike .....................................

  10. MARKETING U TURIZMU ................................................... 10.1. Pojam marketinga ........................................................ 10.2. Proces marketinkog upravljanja u turizmu .............. 11. GLOBALIZACIJA I TURIZAM ............................................. 11.1. Globalizacija - pojam i znaenje ................................. 11.2. Utjecaj procesa globalizacije na sektor turizma ........................................................................

  144 144 146

  151 152 153

  161 161 163 163

  168

  172 174

  176 176 177 180

  184 184 186

  189 189 190

  197 197

  199

 • 5

  11.3. Uloga EU u razvoju turizma ....................................... Literatura .............................................................................. Popis tablica ......................................................................... Popis shema ......................................................................... Popis grafova .......................................................................

  203

  208 212 213 213

 • 6

  1. POVIJESNI RAZVOJ TURIZMA 1.1. Predturistika epoha ovjek je ve od samih poetaka svoje povijesti putovao, selio iz raznih razloga i pobuda. Stoga se u teoriji esto provlai teza da je i turizam, koji je nezamisliv bez putovanja, pojava stara koliko i ovjeanstvo, odnosno da je zapoeo s prvim putovanjima i migracijama. Meutim, takav je stav teko prihvatljiv kada se zna da su ta prva putovanja uglavnom bila povezana s pitanjima egzistencije, kao to je potraga za boljim uvjetima za prehranjivanje ili pak iz ratnikih pobuda. Neki teoretiari zastupaju tezu da se turizam poeo razvijati u trenutku kada je ovjeanstvo doseglo odreeni stupanj civilizacije i razvoja, odnosno kada je ovjek poeo ivjeti u organiziranim zajednicama to se poklapa s pojavom novca i razvojem trgovine oko 4000 g. p.n. e. za to su zasluni Sumerani (Babilon). U tom razdoblju su se, naime poela javljati i prva putovanja motivirana trgovinom, stjecanjem novih znanja, kulturnim potrebama ili zdravstvenim razlozima. V

Recommended

View more >