monterings- og betjeningsanvisninger termostater, ex ... ?· abc xxx abc xxx-yyy ex-abc xxx abc...

Download Monterings- og betjeningsanvisninger Termostater, Ex ... ?· ABC XXX ABC XXX-YYY Ex-ABC XXX ABC XXX-513,…

Post on 14-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • U.S. Registreret varemrke DA2B-0375GE51 R0414B Copyright 2014 Honeywell Inc. Alle rettigheder forbeholdes

  Monterings- og betjeningsanvisninger Termostater, Ex-termostater Grundmodeller Ekstra funktioner TAM -205 TRM -206 TX -213 Ex-TAM -301 Ex-TRM -351 Ex-TX -513

  VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER! Ls dette inden montering og frste

  ibrugtagning!

 • Typekode

  2 DA2B-0375GE51 R0414B

  Typekode Basisversion Versioner med ekstra

  funktioner Ex-versioner Ex-i versioner

  ABC XXX ABC XXX-YYY Ex-ABC XXX ABC XXX-513, -514 ABC Angiver serie

  XXX Angiver temperaturomrde

  YYY Angiver ekstra funktioner (undtagen for Ex-)

  Ex- Angiver Ex-de og Ex-t versioner

  -513, -563 Angiver Ex-i versioner

  BEMRK: Ikke alle teknisk tnkelige kombinationer af modeller er opfrt p vores lagerliste. Inden du bestiller,

  anbefaler vi at du frst kontakter os, s vi kan hjlpe dig med at vlge de modeller, der er mest egnede til dit specifikke anvendelsesforml.

 • Typekode

  DA2B-0375GE51 R0414B 3

  Kontakthuse

  ABC XXX Hus med stiktilslutning (200) (Stiktilslutning iht. DIN EN 175301) ABC XXX-2

  ABC XXX-3

  Hus med klemtilslutning (300) Hus med klemtilslutning (500) Ex-skifteenhed (700)

  ABC XXX-5 Ex-ABC XXX

  BEMRK: Termostater er prcisionsinstrumenter, som indstilles og justeres p fabrikken. Derfor: Undlad at bne enheden eller ndre justeringen af de lakerede justeringsskruer. Dette vil ndre skiftepunkterne og ndvendiggre genindstilling.

 • VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

  4 DA2B-0375GE51 R0414B

  VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Ls dette fr montering og idriftsttelse!

  Montering og idriftsttelse Termostater m kun monteres af

  personer med uddannelse inden for dette felt i overensstemmelse med monteringsinstruktionerne og de lokale lovkrav.

  Termostater skal altid installeres ved hjlp af passende termobrnde. Dyp aldrig sensorer fra TAM- eller TX-serien direkte i mediet. Inden du vlger en termobrnd, skal du kontrollere materialets kompatibilitet med det mlte medium.

  Udvis forsigtighed ved berring af enheden der er risiko for forbrndinger. Termostater kan n en medietemperatur p op til 130 C. Risiko for forfrysninger ved arbejde med temperaturer under frysepunktet.

  BEMRK: Du m aldrig skille ledningskassen eller stikket ad eller rre ved ledningerne til tilslutningsklemmerne, fr strmforsyningen til enheden er blevet afbrudt.

  Enheden m kun anvendes inden for de elektriske og termiske grnser, der er angivet p databladet.

 • VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

  DA2B-0375GE51 R0414B 5

  Induktive belastninger kan forrsage kontaktforbrndinger eller kortslutte kontakterne. Kunden skal trffe forebyggende foranstaltninger, f.eks. via brugen af passende RC-elementer.

  Enhederne skal beskyttes mod solstrler og regn.

  Beskyt enheden mod kraftige vibrationer, f.eks. med mekanisk isolation eller andre vibrationsdmpende foranstaltninger.

  Inden der udfres arbejde p klemhuset (ledningsfring og indstilling af skiftepunkt), skal strmforsyningen til enheden altid frakobles. Nr arbejdet er fuldfrt, skal du altid stte husets dksel p plads igen.

  Brug aldrig enheden som sttte under klatring.

  Undg kondensation ved temperaturer under 0 C.

  Honeywell GmbH ptager sig intet ansvar for manglende overholdelse af ovenstende.

  Funktionssikkerhed Hvis enheden er monteret i et

  kredslb iforbindelse med funktionssikkerhed, skal de relevante data for SIL-certifikatet overholdes.

 • Indholdsfortegnelse

  6 DA2B-0375GE51 R0414B

  Indholdsfortegnelse Typeidentifikation 1. Termostaternes basisudstyr ABC XXX 1.1 Tekniske data (glder ikke for Ex-versioner) 1.2 Montering og installation 1.3 Elektrisk tilslutning 1.4 Indstilling af skiftepunkter 2. Termostater med justerbar skiftedifference TRMV XXX,

  ABC XXX-303 3. Temperaturbegrnsere ABC XXX-205, -206

  ABC XXX-305, -306 3.1 Temperaturbegrnsere med mekanisk sprring (sprring af genstart)

  3.2 Sprring i kontaktskab 4. Termostater med guldkontakter (-213) 5. Testbasis og sikkerhedsinformation for

  kontrolkredslb med immanent sikkerhed (Ex-i)

  ABC XXX-213

  6. Termostater i kontrolkredslb med immanent sikkerhed (Ex-i)

  ABC XXX-513, -563

 • Indholdsfortegnelse

  DA2B-0375GE51 R0414B 7

  7. Testbasis og sikkerhedsinformation for kontrolkredslb med immanent sikkerhed (Ex-de og Ex-t) 8. Termostater i Ex-version (Ex-de / Ex-t, etc.)

  Ex-ABC XXX

  8.1 Tekniske data for Ex-skifteenheder Ex-TX og Ex-TAM 8.2 Tekniske data for Ex-skifteenheder Ex-TRM 8.3 Tilslutning 8.4 Elektriske normeringer 8.5 Serienumre 8.6 Justering af skiftepunkter

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  8 DA2B-0375GE51 R0414B

  1. Termostaternes basisudstyr I kapitel 1 basisudstyret, de tekniske data, monteringen og den elektriske ledningsfring af termostaterne. FORSIGTIG:

  AFBRYD STRMFORSYNING!

  1.1 Tekniske data (glder ikke for Ex-versioner) Montering Lodret Kontakt Enpolet omkobling Skiftekapacitet 8 (5) A, 250 V AC Maks. omgivende temperatur ved skiftehus 70 C Beskyttelsesgrad Hus 2... IP54 Hus 3... IP65 Hus 5... IP65 Ex-hus 7... IP65

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  DA2B-0375GE51 R0414B 9

  1.2 Montering og installation Montering p vggen Med vgbeslag H1 (medflger som standard med rumtermostater af TRM-typen). Ved vgmontering af TX og TAM, skal H1-beslag bestilles srskilt. Det glder for alle versioner med hus 2, 3, 5, og 7 (Ex).

  Fig. 1. Vgmontering 2...

  Fastgr holdebeslaget (1) vandret p vggen vha. skruer og rawlplugs (6 mm i diameter).

  Fastgr klempladen (3) vha. 2 stk. M4-skruer p bagsiden af skifteenheden (spnd dem ikke hold en afstand p ca. 2 mm mellem huset og klempladen).

  Hng huset p beslaget, og spnd det fast med to M4-skruer.

  Termostaterne kan ogs fastgres direkte vha. to skruer (4 mm diameter) p en flad overflade (uden vgbeslag H1).

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  10 DA2B-0375GE51 R0414B

  Vgmontering af sensorpatronen vha. H2-fastspndingsbeslaget

  Fig. 2. Fastgring af sensorpatronen Fastgr fastspndingsbeslaget (1)

  p vggen med to skruer. Tryk vinklerne sammen, og indst

  sensorpatronen. Nr du slipper, sidder sensorpatronen fast.

  Montering af sensor beholdere og rr Der fs termobrnde i tre forskellige lngder til trykfastmontering. Der er oplysninger om yderligere tilbehr i de tekniske datablade.

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  DA2B-0375GE51 R0414B 11

  1.3 Elektrisk tilslutning Stiktilslutning (hus 2...)

  Fig. 3. Ledningsfring

  FORSIGTIG: SL STRMFORSYNINGEN FRA INDEN BNING!

  Fjern fastgringsskruen. Indst skruetrkkeren i revnen, og

  tryk nedad. Delen med klemmerne kommer ud af huset.

  Trk tilslutningskablet (7) gennem kanalen og ledningskontakter i henhold til planen.

  Anbring kontaktpladen (9) i den nskede monteringsretning (4 mulige retninger), og flyt monteringspladen tilbage i stikhuset. Fastgr kabelforskruningen igen. FORSIGTIG: Hvis kabelforskruningen ikke fastgres, gr IP-beskyttelsen og kabelaflastningen tabt.

  Tilslut stikket (9) til benene (10), og fastgr stikket med fastgringsskruen.

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  12 DA2B-0375GE51 R0414B

  Skrueklemmetilslutning (hus 3... og 5...) Tilgngelig nr dkslet ved skrueklemmehuset 2 og 5 er blevet fjernet.

  FORSIGTIG: SL STRMFORSYNINGEN FRA INDEN BNING!

  Lsn fire skruer, og fjern dkslet. Trk tilslutningskablet gennem

  kabelforskruningen og ledningsklemmerne i henhold til ledningsdiagrammet.

  Fastgr kabelforskruningen. FORSIGTIG Hvis kabelforskruningen ikke fastgres, gr IP-beskyttelsen og kabelaflastningen tabt!

  Fabriksjustering P enheder i TX-, TAM- og TRM-serien skiftes der ved den indstillede skalavrdi. Det betyder, at justeringsskiftetemperaturen p skalaen svarer til skiftepunktet, nr temperaturen falder; nulstillingspunktet er forhjet med vrdien af skiftedifferencen.

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  DA2B-0375GE51 R0414B 13

  Ledningsdiagrammer

  Fig. 4. Monitor

  Nr temperaturen stiger 31 bner, 32 lukker Nr temperaturen falder 3-2 bner, 3-1 lukker

  Fig. 5. Maksimumbegrnser

  Ekstra funktion -205, -305

  1 2 3 1 2 3

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  14 DA2B-0375GE51 R0414B

  Fig. 6. Minimumbegrnser med ekstra

  funktion -206, -306

  1.4 Indstilling af skiftepunkter

  Fig. 7. Justering af skiftepunkterne

  Drej mod hjre Laveste skiftepunkt Drej mod venstre Hjeste skiftepunkt

  1 2 3

 • 1. Termostaternes basisudstyr

  DA2B-0375GE51 R0414B 15

  Inden skiftepunktet justeres, skal skaftskruen (12) over skalaen lsnes ca. to omgange. Skaftskruen skal spndes igen efter justeringen. Proceduren er mere eller mindre den samme for versioner med skrueklemmehus.

  Fig. 8. Skrueklemmehus

  FORSIGTIG: SL STRMFORSYNINGEN FRA INDEN BNING!

  Nr de fire skruer i dkslet er lsnet, og husets dksel (1) er fjernet, er der adgang til justeringsspindlen (3). Efter lsning af skrueklemmen kan skiftepunktet p skalaen (4) justeres ved at dreje justeringsspindlen. Efter justering af skiftepunktet skal dkslet sttes p huset igen og fastgres med de fire skruer.

 • 2. Termostater med justerbar skiftedifference

  16 DA2B-0375GE51 R0414B

  2. Termostater med justerbar skiftedifference I justeringsspindlen p TRMVxxx og TRMxxx-303 versionerne er der en mindre spindel, der er anbragt koncentrisk. Den indre spindel kan bruges til at indstille skiftedifferencen inden for det tilladte omrde.

Recommended

View more >