lean ux - how to start with lean startup in user experience

Download Lean UX - How to start with Lean Startup in User Experience

Post on 14-Apr-2017

267 views

Category:

Design

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Stanisaw Eysmont @eysmont

  Nov 14th, 2015World Usability Day SWPS, Wrocaw, Poland

  J A K W Y K O R Z Y S TA L E A N S TA R T U P W P R O J E K T O W A N I U U S E R E X P E R I E N C E

  L E A N U X

 • TA K . P R E Z E N TA C J A BD Z I E D O S TP N A O N - L I N E .

  @eysmont

 • S TA N I S A W E Y S M O N TStarszy UX Designer w GOG.com UX Konsultant Projektuje od 9 lat

  @eysmont

 • @eysmont

  G O G . C O M C Y F R O W A P L AT F O R M A D Y S T R Y B U C J I G I E RStart w 2008 GOG tworzy ponad 80 osb Ponad 1300 tytuw w katalogu

  #1 - Globalna dystrybucja klasycznych gier na PC i Mac #2 - Globalna dystrybucja gier indie na PC i Mac

 • B Y S O B I E S TA R T U P

  @eysmont

 • @eysmont

 • SYSTEM PRODUKCYJNY TOYOTALEAN MANAGEMENT

  Ludzie i praca zespoowa Kaizen - Cige doskonalenie Muda - Redukcja marnotrawstwa Wizualizacja problemw Okrelenie wartoci dla klienta

  Taichi Ono

 • L E A N S TA R T U PZakada, e kady startup to eksperyment, ktry stara si znale odpowiedz na pytania.

  Pytaniem nie jest Czy ten produkt moe by zbudowany?

  Eric Ries

  @eysmont

 • P O M Y S

  P R O D U K TD A N E

  P R O C E S L E A N S TA R T U P

  B U D O WA N I EU C Z E N I E S I

  M I E R Z E N I E

  @eysmont

 • T H I N K

  M A K EC H E C K

  P R O C E S L E A N U X

  B U D O WA N I EU C Z E N I E S I

  M I E R Z E N I E

  @eysmont

 • M I T Y L E A N U X

  @eysmont

 • L E A N U X T O L E N I W Y U X

  @eysmont

 • Celem jest wyeliminowanie marnotrawstwa z projektowania.

  @eysmont

 • L E A N U X T O U X + A G I L E

  @eysmont

 • Agile zosta stworzony dla programistw. Lean UX i Agile s to rne rozwizania.

  @eysmont

 • L E A N U X T O M I N I M A L N E B A D A N I A

  @eysmont

 • Steve Blank

 • L E A N U X J E S T C A K I E M N O W Y

  @eysmont

 • Techniki ktre wykorzystuje Lean UX s wykorzystywane od dawna przez projektantw.

  @eysmont

 • L E A N U X

  @eysmont

 • T O B A R D Z I E J F I L O Z O F I A N I M E T O D O L O G I A

  @eysmont

 • LEAN UX Jest inspirowany Lean Startup i

  Agile. To praktyka dziki ktrej

  prawdziwa natura naszego

  projektu szybciej ujrzy wiato

  dzienne. Dziki wsppracy i

  wspzalenoci mniejszy nacisk

  kadzie na funkcje a wikszy na

  zrozumienie rzeczywistych

  dowiadcze, ktre bd

  projektowane.

  Jeff Gothelf

 • W Y M A G A N I A Z A S TP U J E M Y Z A OE N I A M I

  @eysmont

 • J A K N A J S Z Y B S Z E P O T W I E R D Z E N I E Z A OE Z K O N S U M E N T E M

  @eysmont

 • @eysmont

 • W S P L N E P R O J E K T O W A N I E

  @eysmont

 • R O Z W IZ Y W A N I E R E A L N Y C H P R O B L E M W UY T K O W N I K W

  @eysmont

 • @eysmont

 • M I E R Z A L N E K P I

  @eysmont

 • S TA W I A N I E H I P O T E Z

  @eysmont

  Wierzymy, e [robic to] dla [tych ludzi]osigniemy [tak warto]

  Potwierdzimy to jeli uzyskamy tak [odpowiedz z rynku]

  K P I

 • S Z Y B K I I L E K K I D E S I G N

  @eysmont

 • P R O T O T Y P Y

  @eysmont

 • M I N I M U M V I A B L E P R O D U C T

  @eysmont

 • K O D O W A N I E

  @eysmont

 • T E S T Y A / B

  @eysmont

  11,6 SEKUNDY

 • A N A L I T Y K A

  @eysmont

 • T E S T Y Z UY T K O W N I K A M I

  @eysmont

 • @eysmont

  LEAN UX

  OD CZEGO ZACZ?

 • Zacznij od maych krokw

  @eysmont

 • Zorganizuj warsztat.

  @eysmont

 • W S P L N E R O Z W IZ Y W A N I E P R O B L E M W

  @eysmont

 • W I Z U A L I Z A C J A P O M Y S W

 • @eysmont

 • @eysmont

 • C Z W PA R Y

  @eysmont

 • S T Y L E G U I D E

  @eysmont

 • PODSUMOWANIE

  @eysmont

  Czowiek Stawianie hipotezPraca zespoowa

  Jak najszybsze weryfikacja pomysw Eksperymenty

  Iteracja

 • L I T E R AT U R A

  @eysmont

 • P I S Z C I E , Z A W S Z E O D P O W I A D A MD Z IK U J E

  Stanisaw EysmontTwitter: @eysmont Email: s.eysmont@mac.com

  @eysmont

 • P Y TA N I A

  Stanisaw EysmontTwitter: @eysmont Email: s.eysmont@mac.com

  @eysmont