feng shui partnerstwa

Download Feng Shui Partnerstwa

Post on 26-May-2015

317 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jak poprzez feng shui poprawi energi zwizkw i kontakty midzyludzkie...

TRANSCRIPT

  • 1. Seria: PPP Polska Psychologia Przestrzeni- Feng Shui w naszych realiach kulturowych

2. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Feng Shui PartnerstwaAby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przez PCMEDIO.plNiniejsza publikacja moe bykopiowana,oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci pub- likacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 20. 10. 2007 Tytu: Feng Shui Partnerstwa Autor: Iwona Kubis Wydanie II Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska Skad: Anna Grabka Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. 3. SPIS TRECIO MNIE ............................................................................................6 1. CO TO JEST FENG SHUI? ..............................................................7Sowniczek poj .........................................................................12 2. JAK STOSOWA FENG SHUI, BY POPRAWI JAKO SWOICH ZWIZKW? .....................................................15Pytania do Testu Pierwszego Wraenia ......................................25Narzdzia Feng Shui ...................................................................28 1. Ba-gua ...............................................................................................28 2. Cykl Piciu Przemian .......................................................................29 3. 60-litrowe i 100-litrowe worki ........................................................30 4. Kadzideka zapachowe (oczyszczanie) ............................................30 5. wiece, gwnie biae (oczyszczanie) ...............................................30 6. Zioa (do okadzania i oczyszczania) .................................................31 7. Sl kuchenna .....................................................................................31 3. RODZAJE ZWIZKW ...............................................................33Zwizki midzyludzkie ...............................................................34Zwizki biznesowe ......................................................................35Zwizki partnerskie i maeskie ...............................................36Zwizki z rodzin ........................................................................37Zwizki z dziemi .......................................................................38 4. STREFY ODPOWIEDZIALNE ZA ZWIZKI ................................40 1. Woda (Praelement Wody) ...............................................................40 2. Ziemia (Praelement Ziemi) .............................................................40 3. Grzmot (Praelement Drzewa) ..........................................................41 4. Wiatr (Praelement Drzewa) .............................................................41 5. Tai Chi (Praelement Ziemi) ..............................................................41 6. Niebo (Praelement Metalu) .............................................................42 7. Jezioro (Praelement Metalu) ...........................................................42 8. Gra (Praelement Ziemi) .................................................................42 9. Ogie (Praelement Ognia) ...............................................................43Pomieszczenia a zwizki .............................................................47 Sypialnia ...............................................................................................47 Pokj dzienny .......................................................................................50 Kuchnia ................................................................................................50 Pokj dzieci ...........................................................................................51 4. Gabinet .................................................................................................52 5. REMEDIA CO TO JEST I DLACZEGO DZIAA? ........................53 DOM 1. WODA, Droga yciowa, Kariera, Pocztek .....................56 DOM 3. GROM (Praelement Drzewa). Starsi, Przeszo, Wpywy Zewntrzne .................................................59 DOM 4. WIATR (Praelement Drzewa). Pomylno, Bogactwo. ..............................................................60 DOM 5. RODEK (Praelement Ziemi), Tai Chi, Zdrowie ..........................................................................61 DOM 6. NIEBO (Praelement Metalu), Pomocni Ludzie, Przyjaciele, Podre .......................................................62 DOM 7. JEZIORO (Praelement Metalu), Kreatywno, Dzieci ...................................................................63 DOM 8. GRA (Praelement Ziemi), Wiedza, Kontemplacja..............................................................................64 DOM 9. OGIE. Owiecenie, Sawa .............................................65 PODSUMOWANIE ......................................................................66 6. CZEGO NALEY UNIKA, CZYLI PUAPKI ENERGETYCZNE W ARANACJI WNTRZ ...................................68 7. ENERGIE FENG SHUI W ROZPOCZYNANIU I KOCZENIU ZWIZKW ............................................................70 SUPLEMENT KRTKA CIGAWKA Z FENG SHUI .................75Lista najbardziej popularnych chiskich motyww i ich symbolika .....................................................75Siatka Ba-gua z objanieniami..............................................................77Kolory w Feng Shui...............................................................................7810 przykaza.........................................................................................80 5. FENG SHUI PARTNERSTWA darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Iwona KubisO mnieFeng Shui jest nie tylko chisk sztuk aranacji przestrzeni,jest rwnie Wielk SztukStarochiska sztuka aranacji prze-strzeni wok nas zaintrygowaamnie ju dawno. Zgbiam jej tajni-ki od ponad 10 lat. I nadal jestemdopiero na pocztku Drogi, ponie-wa Poznawanie Psychologii Kszta-towania Przestrzeni Podrowa-nie w wiecie wibracji Feng Shui trwa wiele lat, a czasami nawet caeycie.Konsultantk Feng Shui jestem od 1998 roku, wiedz o Feng Shui zdobywaam u Jak Ciska i Williama Speara, Feng Shui towarzyszy mi rwnie w yciu osobistym, a czsto i zawodowym (np. aranacja biura, sali szkoleniowej).O Feng Shui wypowiadaam si na amach magazynw Wrka, Claudia, pism branowych, w TVP 2 i Telewizji ITV oraz na antenie radia TOK FM.Prowadz konsultacje Feng Shui osobicie, telefonicznie, mailem, faksem 0-602 262737, vackmer@vackmer. com, 022 837 01 43 www. vackmer. com IWONA KUBISCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Iwona Kubis 6. FENG SHUI PARTNERSTWA darmowy fragment kliknij po wicej str. 7 Iwona Kubis1. Co to jest Feng Shui?Feng Shui to pradawna chiska sztuka aranacji przestrzeni. Przez Przestrze rozumiemy domy, mieszkania, nasze otoczenie, biura, ale rwnie i nasze wntrze. yjemy w wiecie Wibracji, podlegamy wzajemnym oddziaywaniom energii pyncych od Innych Ludzi, Zwierzt i Przedmiotw.Ta energia wpywa na nasze samopoczucie, zdrowie i powodzenie. Chiczycy nazywaj j Chi. Znana te jest pod nazwami Ki albo Prana.O Feng Shui wiat zachodni dowiedzia si stosunkowo niedawno okoo 100 lat temu, a informacje o tej chiskiej sztuce ycia w har- monii dotary do Ameryki i Europy gwnie za porednictwem misjo- narzy i urzdnikw pracujcych w Chinach.Nauka ta powstaa kilka tysicy lat temu i pocztkowo pono wcale nie zajmowaa si poszukiwaniem najwaciwszego miejsca dla domu i jego wystrojem. U zarania historii jej celem byo znalezienie najbar- dziej odpowiedniego miejsca odpoczynku dla bliskich. Wybr waci- wej lokalizacji domu by w kulturze chiskiej bardzo wany dobra decyzja o ulokowaniu siedziby gwarantowaa osignicie Rwnowagi i Harmonii.Klasyczne Feng Shui dzielimy na szko YIN zajmujc si zmar- ymi i YANG zajmujc si yjcymi. Obecnie bardzo rzadko mwi si o wykorzystaniu sztuki FS dla zmarych i mao jest informacji na ten temat, cho bardzo wielu Chiczykw uwaa, e zapewnienie wasnego miejsca pochwku zmarym ma bezporedni wpyw na ich wasne potomstwo. Patrzc na to zagadnienie z punktu widzenia siatki Ba-gua, gdzie: Dom 3 (Przeszo, Starsi) i Dom 7 s naprze-Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Iwona Kubis 7. FENG SHUI PARTNERSTWA darmowy fragment kliknij po wicej str. 8 Iwona Kubisciwko i maj na siebie wpyw naley zgodzi si ze wspzaleno- ci obu tych obszarw.Obecnie Feng Shui poprzez publikacje, media i konsultantw do- stpne jest dla szerokich rzesz ludzi na caym wiecie, ale nie zawsze tak byo.Feng Shui rozwijao si w cesarskich paacach. Dla ludu ta wiedza pocztkowo bya zupenie niedostpna.Mistrzowie Feng Shui wedug dzisiejszej terminologii byli etato- wymi pracownikami cesarza, ktrzy po pierwsze nie mogli, a po drugie bdc doskonale opacanymi na dworach cesarskich naj- zwyczajniej nie chcieli dzieli si swoj wiedz z reszt spoeczestwa.Tajemnice przekazywano z pokolenia na pokolenie. Tak byo a do roku 907, kiedy to w okresie Pitej Dynastii, w okresie tej Rebelii z paacu umkn cesarski meteorolog Mistrz Young. Tym sposobem tajemna sztuka Feng Shui wydostaa si z Zakazanego Miasta.W Azji Feng Shui postrzega si jako wspdziaanie nauki i sztuki, pomocne w aranacji przestrzeni, tak aby osign jak najwyszy sto- pie harmonii i porozumienia z natur, co z kolei pozwala osign Sukces i Szczcie. Brak tej harmonii to zakcenie rwnowagi po- midzy YIN i YANG, powodujce choroby, zmczenie, naogi, fru- stracje, a nawet depresje. Przywrcenie tej rwnowagi to wanie cel dziaa zgodnych ze sztuk Feng Shui.Z Feng Shui chisk sztuk aranacji przestrzeni kojarzy nam si co najmniej kilka elementw i symboli. Dzwonki wietrzne, bam-

Recommended

View more >