E-learning Adobe Presenter 7.0

Download E-learning Adobe Presenter 7.0

Post on 10-Jan-2016

24 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

E-learning Adobe Presenter 7.0

TRANSCRIPT

<ul><li><p>S GIO DC &amp; O TO THA THIN HUTRUNG TM TIN HC</p><p>12, Trn Cao Vn, Hu - T : 054.3848289</p><p>HNG DN S DNGPHN MM</p><p>ADOBE PRESENTER 7.0</p><p>TI LIU LU HNH NI BHU, THNG 8 - 2012</p></li><li><p>Hng dn s dng Adobe Presenter 7.0 Trung tm Tin Hc S GD-T TTHu - 2011</p><p>Trang 2</p><p>MC LCMC LC................................................................................................................................. 2ADOBE PRESENTER 7.0 ....................................................................................................... 4A. Adobe Presenter 7.0 h tr thit k bi ging E-learning t PowerPoint ? ...................... 4</p><p>A.I kin ca gio vin : ........................................................................................................................ 4A.II Adobe Presenter 7.0 h tr g ? ........................................................................................................ 5A.III Tnh nng ni bt: ........................................................................................................................... 5A.IV Adobe Presenter v Powerpoint:..................................................................................................... 5A.V Hng dn s dng Adobe Presenter trong MS PowerPoint 2003: ................................................. 6A.VI kin ca chuyn gia :................................................................................................................... 7</p><p>A.6.1 im khc bit gia PowerPoint v Presenter :......................................................................................... 7A.6.2 Adobe Presenter 7 : tng cng sc mnh cho Microsoft PowerPoint. ..................................................... 7A.6.3 Adobe Presenter 7 : nhng thiu khuyt. ................................................................................................... 9</p><p>B. Adobe Presenter 7.0: Thc hnh thao tc......................................................................... 10YU CU.............................................................................................................................................. 10</p><p>I. Bi thc hnh 1: Ci t Adobe Presenter 7.0................................................................... 11HNG DN CI T ...................................................................................................................... 12</p><p>1.1 Ti v v lu phn mm Adobe Presenter 7.0. ............................................................................................ 121.2 Ci t : ....................................................................................................................................................... 12</p><p>II. Bi thc hnh 2 : Thit lp thng s ban u................................................................... 15D.1 thay i giao din:................................................................................................................................. 22</p><p>III. BI THC HNH 3 : CHN MULTIMEDIA .............................................................. 23B.1 Chn v bin tp m thanh (.wav hoc .mp3) : ........................................................................................... 23B.2 Chn v bin tp phim (video):................................................................................................................... 23B.3 Chn file flash (.swf) ................................................................................................................................... 24D.2 To lin kt n slide cn di chuyn n .................................................................................................... 25D.3 To lin kt ngoi: ...................................................................................................................................... 25D.4 nh km file lin kt vo Adobe Presenter: ......................................................................................... 25</p><p>IV. BI THC HNH 4 : XUT BN SN PHM ........................................................... 261. YU CU 1 : XUT BN SN PHM RA NH DNG WEB .................................................. 262. YU CU 2 : XUT BN SN PHM RA NH DNG PDF.................................................... 263. XUT BN BI GING IN T : .............................................................................................. 27</p><p>3.1 Xut ra My Computer :................................................................................................................................ 283.2 Xut bn ra PDF Hai phn mm tr gip c file .pdf ........................................................................... 293.3 Xut bi ging ln mng qua phng hp o Adobe Connect Pro : .............................................................. 293.4 Xut bi ging thnh tp tin nn hoc CD t ng chy ............................................................................. 31</p><p>4. t ch cc slide ch chy sau khi bm nt Play ...................................................................... 315. B sung thm Notes: ...................................................................................................................... 31</p><p>V. Bi thc hnh 5 : To b cu hi trc nghim tng tc vi Quiz Manager .................. 321. Cc mn hnh chc nng : .................................................................................................................. 32</p><p>1.1 Quiz Manager .............................................................................................................................................. 321.2 Thm cu hi tng tc vi nhiu loi khc nhau ....................................................................................... 33</p><p>2. DNG CU HI NG / SAI (True / False).................................................................................. 362.1 Th Question : ............................................................................................................................................. 362.2 Th Options : ............................................................................................................................................... 372.3 Th Reporting :............................................................................................................................................ 37</p></li><li><p>Hng dn s dng Adobe Presenter 7.0 Trung tm Tin Hc S GD-T TTHu - 2011</p><p>Trang 3</p><p>3. Vit ha cc nt v thng bo (feed-back)...................................................................................... 383.2a. Th Quizzes: ............................................................................................................................................. 383.2b. Th Default Labels: Vit ha cc thng bo, nt lnh ca bi trnh chiu ............................................... 40</p><p>4. Ci t kt qu hin th cho b cu hi .............................................................................................. 414.1 Th Output Options: ci t kt qu hin th ............................................................................................... 414.2 Th Reporting : Ci t cc biu thng k................................................................................................... 414.3 Th Appearance: cch trnh by .................................................................................................................. 42</p><p>5. DNG CU HI NHIU LA CHN, 1 CU TR LI NG (Multiple choice, singleresponse) ................................................................................................................................................ 426. DNG CU HI TR LI NGN (Short Answer)........................................................................ 447. DNG CU HI KT NI (Matching) ........................................................................................... 458. DNG CU HI NHIU LA CHN, NHIU CU TR LI NG (Multiple choice, multipleresponses)............................................................................................................................................... 469. DNG CU HI IN KHUYT (Fill-in-the-blank)..................................................................... 4610. Cu hi iu tra, thm d, nh gi mc (Rating Scale)............................................................. 4711. TO NGN HNG : ch hin th 4 trn tng s 7 cu............................................................. 48</p><p>11.1 To Question Groups................................................................................................................................. 4811.2 Chnh sa Question Groups....................................................................................................................... 4911.3 Thm cu hi nhm ................................................................................................................................... 50</p></li><li><p>Hng dn s dng Adobe Presenter 7.0 Trung tm Tin Hc S GD-T TTHu - 2011</p><p>Trang 4</p><p>ADOBE PRESENTER 7.0A. Adobe Presenter 7.0 h tr thit k bi ging</p><p>E-learning t PowerPoint ?</p><p>A.I kin ca gio vin :</p><p>Ti s dng nhiu on video (.mp4, .flv, wmv) trong bi dy,nhng ch mun lu thnh 1 file tin lu tr v tin s dng.</p><p>Ti thch a cu hi cngc vo cui bi ging,nhng gp vt v khi tolin kt vi p n, feed-back, nhiu slide qu.</p><p>Ti mun t ghi mli bi ging nhngch c my chpnh k thut s.</p><p>Ti ch bit dng powerpointnhng vn mun lm 1 CDAutorun hoc a ln trangweb gip hc sinh t hc vibi ging v phn cu hitng tc cng c bi hc.</p><p>Ti mun lu bi dy didng .pdf nhng vn gic hiu ng, xemvideo v tr li cc cuhi tng tc.</p><p>Ti mun to 1 b cu hi (100 cu) nhiu dng khc nhau chohc sinh t n. Nhng mi ln m ch xut hin 20 cu.</p></li><li><p>Hng dn s dng Adobe Presenter 7.0 Trung tm Tin Hc S GD-T TTHu - 2011</p><p>Trang 5</p><p>A.II Adobe Presenter 7.0 h tr g ? L phn mm tch hp trong Powerpoint 2003, 2007 v 2010 H tr thu, chn, ng b, hiu chnh m thanh (wav, mp3) H tr thu, chn, hiu chnh phim (h tr hu ht cc nh dng v chuyn m sang</p><p>video dng flash .flv H tr chn file flash (.swf) H tr son tho b cu hi tng tc vi cc dng :</p><p> Cu hi nhiu la chn (Multiple choice) Cu hi ng / sai (True/False) in vo ch trng (Fill-in-the-blank) Cu hi tr li ngn (Short answer) Bi tp ghp i (Matching) Cu hi kho st (Likert)</p><p>A.III Tnh nng ni bt: Gip chuyn bi trnh chiu Powerpoint thnh bi ging in t tng tc theo chun</p><p>e-learning: nh dng web a ln website v h thng Adobe Connect Pro c th dy</p><p>v hc trc tuyn; CD autorun gip t hc nh; File .pdf (chy vi Adobe reader 9) v vn gi nguyn cc hiu ng, m thanh,</p><p>video v cc tng tc; To ngn hng cu hi tng tc (5 dng cu hi)</p><p> gip ngi hc cng c kin thc, t n luyn gip gio vin kim tra nhanh kin thc hc sinh</p><p>A.IV Adobe Presenter v Powerpoint:</p><p>Hot ng</p><p>dn dt</p><p>Tng tc</p><p>nhdngPDF CD Autorun Xut dng web</p><p>M phng</p><p>QuizThuyt minh</p><p>Presenter +Powerpoint= E-learning</p></li><li><p>Hng dn s dng Adobe Presenter 7.0 Trung tm Tin Hc S GD-T TTHu - 2011</p><p>Trang 6</p><p>A.V Hng dn s dng Adobe Presenter trong MS PowerPoint 2003:V a s ngi Vit Nam vn cn s dng MS Office 2003 nn trong khun kh tp</p><p>hng dn ny, nhm tc gi ch tp trung gii thiu cch s dng Adobe Presenter tch hptrong MS PowerPoint 2003.</p><p> tn dng tt phn mm tch hp Adobe Presenter 7 nng bi ging bngPowerPoint ca bn ln mc chun e-learning, bn cn c nhng chun b sau :</p><p>* Phn thit b: Ngoi my tnh v phn mm ph hp, bn cn mua :a. Microphone ghi m thanh.</p><p>b. Webcam ghi hnh.</p><p> Webcam Logitech Quickcam S5500 l mt trong cc webcam c cht lng mthanh v hnh nh rt tt. Gi khong 55 USD.</p><p> Nu khng, c th ni my nh k thut s (c hnh rt nt) thnh webcam quacng USB.</p><p>* tng bi ging:a. tng thit kt bi ging trn PowerPoint,b. Kch bn cn ghi m hoc ghi hnh, cu hi tng tc, d liu a phng tin </p><p>* Xut ra kt qu bi ging in t trn my tnh, t chy, trn mng, trn file .pdf.</p><p>* Cc bc c bn s dng Adobe PresenterBc 1: To bi trnh chiu bng PowerPoint, c th tn dng bi trnh chiu c tit</p><p>kim thi gian trong khu chun b, tuy nhin cng cn phi c mt s iu chnh thch hpnh: a Logo ca trng vo, a hnh nh tc gi, chnh li mu sc cho thch hp.</p><p>(Kinh nghim: Nn to bi mi thc hin d dng hn nht l i vi nhng gio vinc k nng tng tc vi phn mm cn hn ch)</p><p>Bc 2: Bin tp. a multimedia vo bi ging: c th l a video v m thanh vo, vd m thanh thuyt minh bi ging; a cc file flash; a cu hi tng tc (quizze), cu hikho st (surveys) v c th ghp file m thanh ghi sn sao cho ph hp vi ng hot hnh.</p><p>(Tt c u s dng cc cng c ca Adobe Presenter)Bc 3: Xem li bi ging v cng b trn mng.Xem li bi ging hoc cng b ln mng bng chc nngMt s kinh nghim khi to Slide:</p><p>a) Trang m u: C tn bi v tn tc gi, thng bo copyright nu thy cn.b) Trang kt thc: Cm n.c) Ti liu tham kho: c th l ti liu .doc, c th l ng link ti trang web hay cc hnh</p><p>nh. Thng nm trang gn kt thc.d) a logo ca trng, hay ca ring bn vo.e) To cc trang phn cch ch nu bi qu di.f) To cc cu hi tng tc (quizze) gip ngi hc ch ng, hng th theo di bi ging.g) S dng a phng tin truyn ti bi ging: m thanh, video, hnh nh...</p></li><li><p>Hng dn s dng Adobe Presenter 7.0 Trung tm Tin Hc S GD-T TTHu - 2011</p><p>Trang 7</p><p>A.VI kin ca chuyn gia :</p><p>A.6.1 im khc bit gia PowerPoint v Presenter : PowerPoint thun ty trnh chiu, cn phi c ngi dn chng trnh v</p><p>thuyt minh (l gio vin, bo co vin). Chng ta cn phi tn dng PowerPoint vn rt mnh v mm do trong vic son tho bi trnh chiu.</p><p>Nay, nu mun chuyn sang cng ngh e-Learning mt cch nhanh, tit kim, d dngv hp chun th ch cn ci t b sung phn mm Adobe Presenter.</p><p> Adobe Presenter bin PowerPoint thnh cng c son ging e-Learning, c th tobi ging hc sinh t hc, c th ghi li li ging, hnh nh gio vin ging bi,chn cc cu hi tng tc, chn cc bn flash, chn cc hot ng ghi li t bt cphn mm no khc qua flash, c th a bi ging ln ging trc tuyn thng qua hthng qun l hc tp LMS (Learning Management System) qun l ti nguyn,qun l tin trnh hc tp, qun l hc vin nh Moodle (m ngun m).</p><p>A.6.2 Adobe Presenter 7 : tng cng sc mnh cho Microsoft PowerPoint.Adobe Presenter 7 l mt dng add-in ca phn mm trnh chiu quen thuc Microsoft</p><p>PowerPoint, gip ngi dng bin nhng bui trnh chiu thng nhm chn tr nn sinh ng,c tnh tng tc cao hn di dng phim flash y hp dn. Kt qu cui cng cn c thchia s ging nh mt trang web thng thng, mt tp tin .pdf hay thm ch l s dng trnin thoi di ng c h tr Flash nh ca Nokia hoc c h iu hnh Windows Mobile.</p><p>Adobe Presenter, vn c bit n vi ci tn Macromedia Breeze, l thi imtrc khi ngi khng l Adobe mua li Macromedia. Mc d Adobe Presenter hin ch h trcho PowerPoint trn h iu hnh Windows, nhng cc sn phm u cui ca n m ngidng to ra hon ton c th s dng tt trn bt k trnh duyt, my tnh no c chng trnhFlash Player, bao gm Mac, Linux hoc ngay c Unix (Solaris).</p><p>Sau khi ci t gi chng trnh, ngi dng s thy Adobe Presenter xut hin vi tcch mt menu c lp, ngang bng vi cc la chn khc ca chng trnh PowerPoint quenthuc. Hin, th nghim cho thy Adobe Presenter h tr cc phin bn Office XP, 2003 v nhdng mi .pptx trn PowerPoint 2007.</p></li><li><p>Hng dn s dng Adobe Presenter 7.0 Trung tm Tin Hc S GD-T TTHu - 2011</p><p>Trang 8</p><p> bt u s dng, ngi dng ch cn m slideshow trong PowerPoint, chuyn timenu "Adobe Presenter" v xut bn ra nh dng tp tin mnh mong mun. Tt c cc hiung chuyn slide v hnh nh ng vn c gi nguyn gc trong kt qu cui cng. Ngoicu hnh chun mc nh, ngi dng c th d dng c nhn ho cc thuc tnh mi nh much, font, mu hin th, logo...</p><p>Ngoi nhng hiu ng v slide nh ban u, ngi dng c th thm vo cc chuyn kt tp tin m thanh, ghi video t webcam hoc nhp vo nhng clip video c sn. Chng trnhh tr hu nh tt c cc nh dng video, t MOV ti AVI, 3...</p></li></ul>