thiet ke voi adobe presenter

Download Thiet Ke Voi Adobe Presenter

Post on 16-Nov-2015

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thiet Ke Voi Adobe Presenter

TRANSCRIPT

 • 1

  4.Adobe Presenter - Phn mm h tr xy dng bi ging in t.

  4.1.H thng cc phn mm h tr xy dng bi ging in t.

  Phc v cho qu trnh xy dng bi ging in t c th l vi mn Ng vn

  c rt nhiu phn mm vi cc tnh nng, vai tr khc nhau tr thnh cc cng c

  phc v tt qu trnh dy hc (nh ni trn). Mi phn mm u c cc c

  im ring ca mnh v chng u tn ti c nhng u, nhc im v khng mt

  cng c no l ti u c. Nhim v ca ngi gio vin l phi bit la chn ng

  cng c phc v tt nht cho bi hc ca mnh sao cho va pht huy c cc th

  mnh ca cacs phn mm li va khc phc c nhng im cn hn ch ca

  chng. c th hnh dung r hn v cc cng c ny, chng ti a ra bng nhn

  xt mt s phn mm thng dng di y.

  Cng c/phn mm u im Nhc im

  1. Adobe Presenter 7 - S dng c bi ging

  trn power point

  - Xy dng cu hi trc

  nghim trong bi ging

  - Thn nin, d s dng v

  tch hp vo phn mm MS

  Power Point

  - ng b c vn bn, m

  thanh v video

  - ng gi nhiu dng

  (HTML, Flash, CD-R,

  SCORM).

  - H tr xy dng bi ging

  - L phn mm thng

  mi.

 • 2

  cho elearning hoc dy hc

  truyn thng.

  2. Lecture Maker

  Edition

  - Ti s dng bi ging t

  power point

  - ng gi bi ging chy

  c lp

  - Kh s dng

  - t tnh nng

  - t loi cu hi trc

  nghim

  3. E-Learning XHTML

  Editor

  - n gin, d s dng

  - To cu trc cy bi hc r

  rng

  - Min ph

  - t chc nng

  - Cng c son tho cn

  n gin, kh nh dng

  vn bn.

  4. Lectora Edition - Thn thin d s dng

  - Kh nng tng tc cao

  - H tr nhiu dng cu hi

  trc nghim

  - H tr g cng thc ton

  hc

  - Gi thnh t

  5. Adobe Captivate - Thn thin d s dng

  - Xy dng ngn hng cu

  hi trc nghim mnh

  - ng gi bi ging nhiu

  dng (CD-R, SCROM,

  HTML, Exe)

  - Xy dng bi ging tng

  - Gi thnh t.

  - i hi my tnh cu

  hnh cao.

 • 3

  tc cao.

  Nh vy, thng qua bng thng k nh gi trn chng ta c th thy mi

  phn mm u mang trong mnh c hai mt ca yu t u vit im mnh v yu

  im. Song cng trong bng trn chng ta u nhn thy rng so vi cc cng c

  khc th Adobe Presenter l phn mm t ra nhiu u im vt tri i vi vic

  dy hc mn Ng vn.

  Chnh v iu nn y chng ti xut s dng phn mm Adobe

  Presenter nh l mt s la chn ph hp hn c i vi vic xy dng v t chc

  mt bi hc Ng vn.

  4.2.Adobe Presenter

  4.2.1.Gii thiu phn mm Adobe Presenter

  Adobe Presenter l mt phn mm cng c son bi ging in t

  (Authoring tool) gip gio vin c th d dng to ra cc bi ging in t vi y

  cc ni dung a phng tin cht lng cao, tun th cc tiu chun v e-

  learning ph bin v c th s dng bi ging dy - hc trc tuyn thng qua

  mng Internet.

  Sau khi gi t ln my tnh, Adobe Presenter s c gn vo (add-in) phn mm

  Microsoft Powerpoint v b tr cho Powerpoint cc tnh nng bin son bi ging

  nng cao to ra cc bi ging in t tun th cc chun v e-learning.

  Trong ti liu ny, chng ti s s lm vic vi phn mm Adobe Presenter

  phin bn 7.0 (l phin bn mi nht n thi im hin ti), chy trn phn mm

  Microsoft Powerpoint 2007.

  4.2.2.Cc tnh nng ni bt ca Adobe Presenter

  L mt phn mm cng c phc v cho gio dc, Adobe Presenter c y cc

  tnh nng ca phn mm cng c son tho bi ging in t. c im ni bt

  Adobe Presenter l s dng kh nng mnh m ca Ms PowerPoint son tho ni

  dung. Song ngoi ra, n cn th hin c nhng tnh nng u vit khc nh:

  - Chn Flash ln bi ging

 • 4

  - Ghi m thanh, hnh nh v lng ghp m thanh, hnh nh vo cc ni dung

  trnh chiu trong bi ging.

  - Chn cc cu hi tng tc (interactive questions) ln bi ging.

  - ng b m thanh v hiu ng vn bn

  - ng gi v xut bn bi ging ra nhiu loi nh dng khc nhau (flash,

  website), tun th cc tiu chun v e-learning ph bin (nh l AICC,

  SCORM 1.2 v SCORM 2004). Bi ging c th c a ln mng Internet

  phc v vic dy - hc trc tuyn, p ng nhu cu hc bt k lc no, bt

  k u.

  4.2.3. Ci t Adobe Presenter

  ci t phn mm Adobe Presenter 7, trc ht my tnh cn phi c

  ci t b phn mm MS Office 2007 (hot t nht l phn mm MS PowerPoint

  2007). Ngoi ra, my tnh cn trang b thm b thu m thanh (headphone) v b

  thu hnh nh (web cam). Tip theo, ti phn mm Adobe Presenter 7 t trang

  website ca B Gio dc v o to:

  http://edu.net.vn/media/g/cong-cu-soan-bai-giang/default.aspx

  V thc hin vic ci t ln lt theo cc bc nh sau:

  Bc 1: Gii nn file

  Adobe Presenter 7 bng

  cch: nhn phi chut vo

  Adobe Presenter 7

  Extract Here. Khi trong

  th mc hin hnh s xut

  hin th mc Adobe

  Presenter 7 (nh hnh bn

  di

 • 5

  Bc 2: M th mc

  Adobe Presenter 7, chy file

  Presenter.msi. Tun t theo

  cc bc cho n khi xut

  hin hp thoi sau (in s

  Serial Number nh hnh

  di hoc s Serial Number

  trong th mc ci t), tip

  tc thc hin cc bc cho

  n khi hon thnh.

  Bc 3: Khi ng phn mm MS Power Point th trn thanh Menu ca

  PowerPoint s xut hin thm mt menu mi Adobe Presenter (ln s dng u

  tin xut hin hp thoi License Agreemnent chn Accept v khai bo 1 s thng

  tin ca s v nhp key c th mc cha phn mm) nh trong hnh nh sau

  y.

  Phn ln hin nay u s dng phn mm MS PowerPoint 2007 do vy cc

  hng dn s dng sau y c chng ti thc hin trn MS PowerPoint 2007.

  4.1.1. Cc bc xy dng bi ging in t bng Adobe Presenter 7

  Bc 1: To bi trnh chiu bng PowerPoint, c th tn dng bi trnh chiu

  c tit kim thi gian trong khu chun b, tuy nhin cng cn phi c mt s

  iu chnh thch hp nh: a Logo ca trng vo, a hnh nh tc gi, chnh

  li mu sc cho thch hp.

  1346-1006-8523-3346-0501-2543

  Giao din ca menu Adobe Presenter trong MS

  PowerPoint 2007

  HuyNDHighlight

 • 6

  Bc 2: Bin tp. a multimedia vo bi ging: c th l a video v m

  thanh vo, v d m thanh thuyt minh bi ging; a cc tp flash; a cu hi

  tng tc (quizze), cu hi kho st v c th ghp tp m thanh ghi sn sao cho

  ph hp vi ng hot hnh.

  (Tt c u s dng cc cng c ca Adobe Presenter)

  Bc 3: Xem li bi ging v cng b trn mng.

  Xem li bi ging hoc cng b ln mng bng chc nng Publishing

  C th a bi ging in t e-Learning son bng Adobe Presenter vo cc h

  thng qun l hc tp Learning Management Systems (LMS) v Adobe Presenter

  to ra ni dung theo chun SCORM v AICC. Vit Nam, hin nay LMS ni ting

  l Moodle, phn mm m ngun m v min ph. Ti Trng HSP H Ni th a

  ch e-learning l: http://el.hnue.edu.vn

  Mt s kinh nghim khi to Slides:

  a) Trang m u: C tn bi v tn tc gi, thng bo copyright nu thy cn.

  b) Trang kt thc: Cm n.

  c) Ti liu tham kho: c th l ti liu .doc, c th l ng link ti trang web

  hay cc hnh nh. Thng nm trang gn kt thc.

  d) a logo ca trng.

  e) To cc trang phn cch ch nu bi qu di.

  f) To cc cu hi tng tc (quizze) gip ngi hc ch ng, hng th theo

  di bi ging.

  g) S dng a phng tin truyn ti bi ging: m thanh, video, hnh nh...

  h) Khi thuyt minh m thanh vo bi ging, nn son tho ra trc v s dng

  phn mm Audacity thu m thanh ring cho tng slide ri sau mi

  ghp m thnh cho mi slide tng ng.

  i) S dng phn mm Xilisoft Video Converter Ultimate ct ghp v

  chuyn i nh dng video.

  Sau y l chi tit hng dn cc bc:

  HuyNDHighlight

  HuyNDHighlight

 • 7

  1. Thit lp ban u cho bi ging in t

  Bc ny, nhm mc ch gio vin thit lp cc thng tin cho bi ging ca

  mnh: Tiu , hnh nh i din, mu nn, cc thng tin c nhn khc

  - Chn menu Adobe

  Presenter trn mn hnh ca

  MS Powerpoint.

  - Chn nt Settings

  t tiu cho bi ging

  Chn giao din ph hp vi

  slide,

  Chn OK ghi li.

 • 8

  Bc 2: Thit lp v qun l cc slide bi ging

  phn ny, gio vin s thit lp bi ging vi mc ch th hin thn thin

  cho ngi hc. S dng chc nng Slide Manager

  Thit lp tiu cho cc

  slide.

  Thit lp ch chuyn n

  mt slide no nu cn

  Bc 3: ng b m thanh vi slide bi ging

  T menu ca Adobe Presenter, nhy chn cc mc Audio vi 4 cng vic nh

  sau

 • 9

  Ghi m vo bi ging

  Ghi m thanh vo slides:

  a m thanh c sn vo

  slide bi ging.

 • 10

  ng b m thanh vi slide

  bi ging.

  Bc 4: a video vo slide bi ging.

  C th chn video gio vin ging bi vo mi slide. Hy dng webcam ghi

  video, hoc c th a video t ngun c sn.

  Quay video trc tip vo

  slide bi ging

  Chn cc ch hin th

  video:

 • 11

  a video t ngun c

  sn. Ch l nn x l

  video trc khi chn vo

  t c mc ch mong

  mun.

  Chn ch hin th video.

  - Slides video: L video xut

  hin trn ton b slide bi

  ging

  - Sidebar video: L video

  xut hin ti mt ca s nh

  gc trn mn hnh.

  Bc 5: To cu hi tng tc trong slide bi ging

  y l mt u im rt mnh ca Adobe Presenter. Gio vin cn khai thc

  th hin trnh s phm cao khi xy dng bi ging in t. Cc cu hi trc

  nghim thng s dng hin nay l nh gi nng lc th sinh mt cch my

  mc: ng th c im, sai th thi. V vy mu cu hi l kh cng, n

  iu. Tri li, cc cu hi trc nghim trong Adobe Presenter c thit k nhm

  mc ch gip ngi hc hc c kin thc, c h tr x l tnh hung, gi .

  Trong mt s trng hp, CNTT gip cho mu cu hi phong ph a dng, th

  d my pht ra ging c ting Anh ngi hc luyn nghe, ri in cu tr li.

  Adobe Presenter gip gio vin thit k h thng cu hi tng tc thng

 • 12

  minh, x l theo tnh hung, c nhiu loi, nhiu dng cu hi khc nhau.

  T menu ca Adobe

  Presenter, nhy chn mc

  Quizze Manager.

  Thm mt cu hi gm:

  Cu hi la chn

  Cu hi ng/sai

  in vo ch khuyt

  Tr li ngn v