comert international 03-2013...آ  web view ministerul economiei. departamentul de comerإ¢...

Download Comert international 03-2013...آ  Web view MINISTERUL ECONOMIEI. DEPARTAMENTUL DE COMERإ¢ EXTERIOR

Post on 07-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CENTRUL ROMÂN PENTRU PROMOVAREA COMERŢULUI

MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL DE COMERŢ EXTERIOR

ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Comertul international al Romaniei

in perioada 01.01-31.03.2013, comparativ cu

perioada corespunzatoare din anul 2012

11072.5

11579.6

12651.5

12791.9

-1719.4

-1071.9

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012

2013

milioane euro

Export

Import

Sold

Comertul intracomunitar al Romaniei

in perioada 01.01-31.03.2013, comparativ cu

perioada corespunzatoare din anul 2012

8020.8

8195.0

9643.9

9448.4

-1427.6

-1448.9

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2012

2013

milioane euro

Export

Import

Sold

Comertul extracomunitar al Romaniei

in perioada 01.01-31.03.2013, comparativ cu

perioada corespunzatoare din anul 2012

3051.7

3348.6

3007.6

3343.5

-291.8

377.0

-1000

0

1000

2000

3000

4000

2012

2013

milioane euro

Export

Import

Sold

Structura exportului FOB (%) pe principalele

grupe de produse in perioada 01.01-31.03.2013,

comparativ cu perioada corespunzatoare din

anul 2012

0.6

11.4

10.4

7.7

8.1

43.0

11.9

6.2

0.6

10.6

11.3

5.0

11.4

7.7

8.7

43.8

0

10

20

30

40

50

Produse ale industriei constructoare de

masini (inclusiv electrotehnica)

Produse ale industriei textile si pielariei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice si mase

plastice

Produse agroalimentare

Metale comune si articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv

mobila)

Articole din piatra, ispos, ciment, sticla si

ceramica

Export 2012

Export 2013

Structura importului CIF (%) pe principalele

grupe de produse in perioada 01.01-31.03.2013,

comparativ cu perioada corespunzatoare din

anul 2012

1.1

10.6

18.6

8.1

4.0

35.6

9.1

12.6

1.1

4.1

10.4

9.5

9.2

19.0

9.5

36.8

0

10

20

30

40

50

Produse ale industriei constructoare de

masini (inclusiv electrotehnica)

Produse ale industriei textile si pielariei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice si mase

plastice

Produse agroalimentare

Metale comune si articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv

mobila)

Articole din piatra, ispos, ciment, sticla si

ceramica

Import 2012

Import 2013

C U P R I N S

I

COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI

în perioada 01.01 – 31.03.2013

1

1

Evoluţia şi structura pe grupe de produse

1

2

Orientarea geografică

3

II

ANEXE

5

1

Comerţul internaţional al României la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

5

2

Comerţul internaţional al României la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 (serii lunare)

6

3

Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe grupe principale de produse la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

7

4

Lista principalelor produse exportate la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

8

5

Lista principalelor produse importate la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

14

6

Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe secţiuni SA la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

22

7

Evoluţia comerţului internaţional al României pe regiuni geografice

la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

24

8

Topul la export al ţărilor de destinaţie la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

28

9

Topul la import al ţărilor partenere (de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare)

la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

32

10

Topul ţărilor partenere în deficitul balanţei comerciale la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

36

11

Topul ţărilor partenere în excedentul balanţei comerciale la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

38

12

Evoluţia exportului şi importului pe grupe de ţări la 31.03.2013

comparativ cu 31.03.2012

41

COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI

în perioada 01.01 – 31.03.2013

1. Evoluţia şi structura pe grupe de produse

Valoarea totală a comerţului internaţional al României, în primele trei luni ale anului 2013, a fost de 24.231,1 mil. euro, în creştere cu 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, exportul înregistrând o creştere la 11.579,6 mil. euro (+4,6%), iar importul o scădere la 12.651,5 mil. euro (-1,1%).

În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României a scăzut cu 37,7%, de la nivelul de -1.719,4 mil. euro (31 martie 2012), la -1.071,9 mil. euro (31 martie 2013).

Top 10 tari partenere la export in perioada

01.01-31.03..2013, comparativ cu perioada

corespunzatoare din anul 2012

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Germania

Italia

Franta

Turcia

Ungaria

Marea Britanie

Bulgaria

Federatia Rusa

Olanda

Polonia

- milioane euro -

2012

2013

Comerţul total intracomunitar al României s-a majorat cu 2,1%, la 17.838,9 mil. euro, din care exportul a cunoscut o creştere cu 2,2%, fiind de 8.195,0 mil. euro, iar importul o creştere cu 2,1%, cifrându-se la 9.643,9 mil. euro.

Soldul negativ al balanţei comerciale România în relaţia cu partenerii din Uniunea Europeană (UE) a crescut cu 1,5% în primele trei luni ale anului 2013 faţă de perioada corespunzătoare din anul 2012, de la -1.427,6 mil. euro, la -1.448,9 mil. euro.

Top 10 tari partenere la import in perioada

01.01-31.03.2013, comparativ cu perioada

corespunzatoare din anul 2012

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

Germania

Italia

Ungaria

Franta

Polonia

Austria

Federatia Rusa

Olanda

China

Turcia

- milioane euro -

2012

2013

Pe ansamblul relaţiilor comerciale din afara spaţiului comunitar a fost înregistrată o evoluţie relativ staţionară (slab descrescătoare). Comerţul total extra-comunitar a însumat 6.392,2 mil. euro, cu 0,05% mai puţin în primele trei luni ale anului 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, din care export 3.384,6 mil. euro (+10,9%), iar import 3.007,6 mil. euro (-10,0%).

Pentru aceleaşi două perioade de analiză, deficitul balanţei comerciale România - ţări non-UE a scăzut de la -291,8 mil. euro, la nivelul pozitiv de +377,0 mil. euro (-229,2%).

Top 10 tari partenere la import in perioada

01.01-31.03.2013, comparativ cu perioada

corespunzatoare din anul 2012

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

Germania

Italia

Ungaria

Franta

Polonia

Austria

Federatia Rusa

Olanda

China

Turcia

- milioane euro -

2012

2013

Pe fondul creşterii mai pronunţate a volumului comerţului pe relaţia intracomunitară comparativ cu cea extracomunitară, ponderea schimburilor comerciale totale cu ţările UE în comerţul internaţional românesc a crescut de la 73,2% în primele trei luni ale anului 2012, la 73,6% în perioada corespunzătoare din anul 2013.

Analiza exporturilor pe grupe de mărfuri pune în evidenţă faptul că majoritatea principalelor categorii de produse au înregistrat creşteri ale livrărilor pe piaţa internaţională şi, în funcţie de ponderea deţinută în total export, au influenţat amplitudinea trendului ascendent al exportului realizat în primele trei luni ale anului 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

După mărimea creşterii absolute înregistrată de livrările la export în perioadele de timp de comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

· produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+319,8 mil. euro (+6,7%);

· produse ale industriei chimice şi mase plastice

+154,6 mil. euro (+13,4%);

· produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilă)

+112,2 mil. euro (+12,5%);

· produse agroalimentare

+37,3 mil. euro (+4,3%);

· produse ale industriei textile şi pielăriei

+7,3 mil. euro (+0,6%).

· articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+6,3 mil. euro (+10,3%).

Recommended

View more >