bona pràctica resiliència_ pla d'energia participatiu santi martí la verneda i la la pau

Download Bona pràctica resiliència_ Pla d'Energia Participatiu Santi Martí La Verneda i la La Pau

Post on 04-Aug-2015

449 views

Category:

Environment

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 174 Descripci de la iniciativa El Pla denergia participatiu (PEP) orien- ta les activitats, la formaci i els espais de reflexi creats amb la complicitat dentitats i experts en la matria per sen- sibilitzar els vens, per fer-los partcips del projecte i desenvolupar accions prc- tiques i eficaces. El desplegament del PEP, en el conjunt de vessants de la vida del barri, es porta terme a travs de grups de treball. Entre altres: El grup dalimentaci promou la des- centralitzaci energtica a travs de la producci prpia daliments, la recupe- raci de lespai pblic i la sensibilitzaci sobre el consum alimentari. Pla denergia participatiu de Sant Mart de Provenals i la Verneda i la Pau Repensar lenergia de barri, de manera compartida i en comunitat El grup del PEPdalera promou la mobi- litat sostenible a travs de la realitzaci de tallers, com ara el de creaci duna bicicleta generadora delectricitat. El grup de lObservatori Local dEnergia promou lestalvi energtic (mitjanant auditories energtiques en edificis p- blics), la generaci local denergia (amb estudis de potencial solar fotovoltaic de les teulades) i la formaci (factures energtiques, comptadors intelligents per controlar el consum dels electro- domstics, etctera). El grup de la Xarxa dIntercanvi i Co- neixements organitza sessions de projecci i debat sobre documentals El Pla denergia participatiu (PEP) dels barris de Sant Mart i la Verneda i la Pau s un pla dacci comunitari i un espai de trobada de vens i entitats per generar ac- cions destalvi energtic, daugment de la resilincia de les llars i collectiva, i dapoderament i autogesti de la comunitat per tenir menys dependncia dels com- bustibles fssils. 2. 175 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bona prctica Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2013 de temtica social, aix com mercats dintercanvi per sensibilitzar sobre el cicle de vida dels bns de consum. El grup de comunicaci viva fomenta el dileg, la convivncia i lempatia per aconseguir ms opcions i escenaris de transformaci transversal, comproms i generaci de confiana. Durada: El projecte es va iniciar el mes de novembre del 2011. Valors destacables de la bona prctica: Collaborativa, dimpacte econmic, am- biental i social, reproduble i eficient. Impulsors: Barcelona en Transici, Espai Ambiental, EcoUnion, Agncia dEnergia de Barcelona, IGOP-UAB, Ajuntament de Barcelona. Contacte: plaenergiaparticipatiu@gmail. com Collaboradors: Associacions i vens de Sant Mart de Provenals i la Verneda i la Pau, Raons Pbliques (Arquitectes sense Fronteres), Producciones Callejeras, Bi- ciclot, Metal-Ink, IES Joan dustria, ETP Clot, Escola La Pau, Fundaci Joia, Asso- ciaci de Consumidors Gira-sol de Sant Mart, Coordinadora dEntitats Verneda, Xarxa dIntercanvi Sant Mart - la Verne- da, Sant Mart - la Verneda en transici. 10 edicions del Mercat dIntercanvi, 50 participants / edici 1 Dinar de Sobrats, 3 dinars populars, 80 participants 4 edicions de Taronjada Resilient, 30 participants / edici 4 tallers de factures elctriques, 20 participants / taller 20 docufrums, 20 participants / sessi 10 tallers dintercanvi de conei- xements i serveis, 10 partici- pants / taller; 16 famlies en activitats de comp- tadors intelligents (8 amb comp- tadors intelligents i 8 sense) Indicadors associats 10