belanjawan tunai

Download Belanjawan tunai

Post on 14-Jun-2015

11.123 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. BELANJAWAN TUNAI DAN VARIAN

2. BELANJAWAN TUNAI

 • 1)Belanjawan tunai merupakan suatu penyata yang merekodkan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaan secara sistematik bagi suatu tempoh tertentu seperti sebulan, suku tahun, setengah tahun atau setahun.

2) Belanjawan tunai dapat membantu perniagaan dalam perancangan. 3. KEPENTINGAN BELANJAWAN TUNAI

 • 1) Menentukan keupayaan tunai bagi menjalankan operasi perniagaan akan datang.

2) Merancang dan mengawal pembayaran dan penerimaan tunai. 3) Menganggarkan penerimaan tunai agar strategi jualan dan polisi pemberian kredit yang tepat dapat dilaksanakan. 4) Merancang pembelian aset bukan semasa dan merancang pelaburan jika terdapat lebihan tunai. 5) Membolehkan tindakan awal diambil untuk menghadapi kekurangan tunai. 6) Membolehkan pihak bank mendapat panduan untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman 7) Menunjukkan jangkaan punca penerimaan dan jenis pembayaran tunai 4. TUJUAN BELANJAWAN TUNAI

 • 1) Membantu pihak pengurusan mencari sumber tunai sekiranya berlaku kekurangan tunai perniagaan.

2) Membolehkan pihak pengurusan merancang penggunaan tunai jika berlaku lebihan tunai perniagaan. 3) Membuat perbandingan amaun sebenar dengan amaun belanjawan 5. LANGKAH PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI

 • 1) Mulakan dengan baki awal tunai.

2) Ditambah dengan penerimaan tunai(seperti hasil jualan, penerimaan daripada penghutang dan pinjaman) 3) Ditolak dengan pembayaran tunai(seperti kadar bayaran,gaji pekerja,belian barang niaga dan belian aset bukan semasa.) 4) Menentukan baki akhir tunai. 5) Baki akhir tunaisetiap bulan akanmenjadi baki awal tunai pada bulan berikutnya. 6.

 • NOTA:
 • Butir-butir yang tidak perlu direkodkan dalam belanjawan tunai

Hutang lapukDiskaun diterima Hutang lapuk terpulihPeruntukan hutang ragu Diskaun diberiSusut nilai aset bukan semasa 7.

 • MANUAL

KAEDAH PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI BERKOMPUTERLembaran Hamparan Elektronik - perisian-perisian perakaunan 8. FORMAT BELANJAWAN TUNAI PROJEKBELANJAWAN TUNAI BAGI 3 BULAN BERAKHIR 31 MAC 2010 Butir Jan Feb Mac Baki b/bBaki awal a b c PENERIMAAN: Modal JualanJUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN Belian Gaji JUMLAH PEMBAYARAN Baki h/bBaki akhir b c d 9. FORMAT BELANJAWAN TUNAI PROJEKBELANJAWAN TUNAI BAGI 3 BULAN BERAKHIR 31 MAC 2010 Butir Jan Feb Mac Baki b/bBaki awal a b c PENERIMAAN: Modal JualanJUMLAH PENERIMAAN x x X PEMBAYARAN Belian Gaji JUMLAH PEMBAYARAN y y y Lebihan /(Kurangan) x-y x-y x-y Baki h/bBaki akhir b C d 10. CONTOH

 • SOALAN

11. JAWAPAN 1 12. JAWAPAN 13. LATIHAN

 • SOALAN 2

14. JAWAPAN 2 15. SOALAN3 16. JAWAPAN3 17. SOALAN TAMBAHAN 18. JAWAPANSOALAN TAMBAHAN 19. VARIAN

 • Perbezaanantara belanjawan dengan urus niaga sebenaryang telah berlaku

20. MENGHITUNG VARIAN

 • 1) Ditunjuk dalam bentuk amaun dan peratus.

2) Rumus ( amaun ) : Varian = Penerimaan dan Pembayaran sebenar penerimaan dan pembayaran dalam belanjawan 21. MENGHITUNG VARIAN 3) Rumus (peratus) : Varian =Angka varianX 100 Angka belanjawan 22. MENGHITUNG VARIAN

 • 4) Jika hasil penerimaan sebenar lebih tinggi daripada penerimaan dalam belanjawan, simbol positif (+) bermaksud memuaskan akan diletak.

6) Rumus ( amaun ) : Varian = Penerimaan dan Pembayaran sebenar penerimaan dan pembayaran dalam belanjawan 5) Jika hasil penerimaan sebenar lebih rendah daripada penerimaan dalam belanjawan, simbol negatif (-) bermaksud tidakmemuaskan akan diletak. 23. KESAN VARIAN ITEM POSITIF (+) atau MEMUASKAN