Bangalore Data

Download Bangalore Data

Post on 19-Nov-2014

710 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>First Name RAVI SHANKAR PRADEEP SOORYANARAYANA YATIN DEEPAK MEENA MARIHONNACHAR MANJUNATH PRASAD ASHOK HEMANTH MUKESH DENNISON SUBRAMANYA KUMAR ABDUL R SENTHIL RUCHIRA MIRANDA SELVAKUMAR RITESH SHIVAM SYED SREENIVASULU SESHAM NITYANANDA SUNIL KUMAR KANNAN ANTONY SHYAMHAYYA HIREN JOSEPH SURESH PRIYADARSHINI KIRAGASUR NARAYANASWAMY BHOJA REDDY SRINATH JAMAL UMA HAFIZULLA DEEPAK RAJA GOPAL RAVI CHANDRASHEKAR NANDKUMAR BALA KRISHNAN SYED VINAY RAVI SUNEET KRISHNA SUBBA VENKATARAGHAVAN SONA VINAY KASTURIBAI VINAY KASTURIBAI KARMA SUKUMARAN RAKESH RAMAMURTHY SHARATH GOPAL ASHOK HARISH KATTA CHINNASWAMY LAWRANCE JOHNSON BENOY MADAN SARITA TALLA NAGARAJU BHASKAR GHADIYARAN ABHAI AZEEMUDDUN NARESH KUMAR KAMALANABAN MADHAVAN VINAY DAVALATH BARALURU AHMED BAIG AJAY EAFIZA MAHESHWARI ARVIND MALA LEKHA ARVIND SOWMYA RAGHAVENDRA MANI NARESH BHAGAWANT DANDA</p> <p>DOB/DOI (dd/mm/yyyy)* JAGADEESHWARA 5/6/1975 MARIAPPAN 8/23/1979 HEGDE 1/1/1964 KHANNA 6/21/1975 KUMAR PREMNATH 10/1/1975 DUTT 7/17/1967 LOKESH 7/2/1965 HOOLI 10/19/1974 VANI VENKATA CHAKRAHARI 1/19/1968 TEKCHAND BHANDARY 1/5/1958 KHURANA 6/23/1969 NAUHWAR 6/28/1980 JOHN 5/1/1974 MYSORE PARAMESWARAN 1/25/1975 SETHURAMAN 8/19/1975 REHMAN GOFFUR 2/15/1942 KUMAR 5/16/1969 RAINA 3/21/1963 OSWAD 3/19/1968 MARKANDAM 5/12/1976 JAYAPURIAR 12/31/1974 SINHA 10/27/1974 KHADER AHMED 1/27/1978 PICHUKA 2/1/1980 SRINIVASA SASIDHAR 7/26/1976 SRIDHAR NAYAK 5/17/1950 KANA P 12/21/1972 KADIRVELU 1/21/1977 DONI 1/21/1978 BHIMAGULI 12/16/1965 MALAPE 11/26/1967 CHIRYATH ANTONY 2/13/1973 SUBRAYA KAMATH 2/29/1964 VIVEKANANDA 4/17/1976 MADAIAH SAHUKAIAH 8/12/1952 THINDLU MUNISHAMPPA AMMERU 6/1/1963 PILLA REDDY BABU REDDY 5/25/1969 NAGARAJ 8/3/1973 MOIDEEN A 6/14/1953 KUMAR 11/3/1959 4/19/1953 SHAH 9/6/1963 RANGACHAR 5/2/1966 KIRAN PORURI 1/21/1979 UDUPA HEROOR 4/2/1970 KAGVATE 10/5/1957 PERUMAL GANGAMIRTHAM 5/31/1944 ABDUL HASAN ALI 4/16/1977 CHAKRAPANI BHAT 2/27/1967 KUMAR MADURAI 5/8/1957 ANEJA 4/14/1974 DEO CHOUDHARY 3/1/1979 REDDY SV 5/27/1978 SRINIVASAN 7/23/1972 BHAVANI 11/5/1969 CHAKRAPANI BHAT 6/3/1975 S 1/6/1948 CHAKRAPANI BHAT 6/3/1975 S 1/6/1948 LODOE 7/6/1972 E P 5/16/1955 KUMAR GUPTA 5/17/1962 ANNASWAMY 3/20/1975 KUMAR SHETTY BHUJANGA 9/17/1962 PAHLAJ SINGH BAJAJ 9/17/1966 MAHANTAPPA HALLUR 10/15/1949 KUMAR 3/19/1958 NARAYANA SHETTY RAGHAVENDRA 10/7/1953 DAMODARAM 12/23/1954 PINTO 3/11/1966 P 5/21/1969 KRISHNA DATTA 2/15/1948 SINGH 9/12/1962 RAWAT 4/17/1977 RANGANATH 1/13/1978 HUTCHAPPA NANDISH NAGARAJ 6/8/1957 OHJA 12/13/1967 ANANDA SREEVATSADHAR SARMA 11/1/1973 SATHYA RAO 7/1/1976 11/6/1963 PANDU REGANTI 7/26/1969 GANESHAN 12/15/77 G 8/19/1978 CHANDRA RAO MANEY 5/15/1980 RAO GHATKE 4/6/1959 KRISHNAIASHETTY VIJAYASHANKAR 10/18/58 BASHEER HUSSAIN 6/1/1960 KHANNA 9/24/73 ROCKEY SIMETHY 8/26/75 ANANTHA 3/12/1979 KUMAR KOORPATI 6/24/1957 SAMPATH 6/1/1958 JANARDHAN 8/14/1979 KUAMR TP 3/14/1978 ANTALA I 10/5/1977 ANEKAL SRINIVAS RAO 9/9/1971 BHUSHAN SINGH 8/15/1968 KUMAR KASHYAP 12/3/1957 SUBBANNAVAR 7/22/1968 VENKATA NAIDU 3/9/1978 Middle Name Last Name*</p> <p>Resi Phone number* 23549281 30620080 56974388 23549779 25653600 26799919 26794498 23371488 30901162 25362831 286035481 36858286 30900602 26891285 28518843 25715658 5460380 22122873 22124734 26784516 23638478 6492377 23133055 30901450 23437636 NIL 56978597 23389970 3643098 6604275 56975603 28377139 23538791 25476904 26660777 2338710 25272210 26642070 56990381 6606407 26525919 26785874 23332793 25431872 28439525 25363102 26536656</p> <p>Mobile Number 9845148843 9845718723 9845326310 9448056830 9844083695 9844028863 9886162443 9448243306 9845100179 9845167369 9845087344 9448182035 9845206490 9845068997 NIL 36855969 9845200422 9845715333 36772508 9845145060 9845357479 36858663 9886152040 9845037966 9845338548 NIL 9845260755 9845991097 9845118503 9845392389 9886311491 NIL 36869033 9845063959 9845155019 9448180066 9880167863 36811601 9880136912 9844077743 9845285133 367746306 9845690224 9845314014 36782426 9845444707 9886158819</p> <p>Resi Address*</p> <p>Resi LandMark</p> <p>Resi Country* India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India</p> <p>Resi City* Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore</p> <p>Resi Pincode* 560032 560078 560078 560046 560016 560050 560050 560054 560076 560001 560098 560047 560034 560085 560016 560095 560084 560025 560027 560030 560076 560001 560032 560078 560071 560021 560034 560046 560034 560078 560079 560097 560019 560086 560032 560043 560061 560046 560008 560062 560094 560018 560076 560019 560056 560046 560043 560035 560047 560078 560017 560040 560024 560001 560035 560038 560035 560038 560005 560018 560050 560025 560001 560020 560086 560004 560053 560021 560032 560017 560030 560053 560062 560032 560063 560017 560047 560052 560047 560062 560058 560021 560094 560096 560078 560001 560008 560071 560004 560075 560094 560027 560043 560041 560079 560097 560038 560098 560026</p> <p>Employment Category* Salaried Salaried SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED Salaried Salaried SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED Salaried Salaried Salaried SELF EMPLOYED Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried SELF EMPLOYED Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried SELF EMPLOYED Salaried Salaried SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED Salaried</p> <p>Company Name*</p> <p>Co'add</p> <p>Co' LandMark</p> <p>Co' Country* India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India</p> <p>Co' City* Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore</p> <p>Co' Pincode* 560025 560029 560078 560046 560005 560002 560050 560066 560038 560051 560002 561229 560025 560017 560038 560095 560032 560001 560025 560100 560008 560001 560001 560017 560038 560009 560100 560017 560034 560078 560099 560042 560058 560025 560091 560095 560043 560061 560001 560008 560078 560027 560002 560070 560019 560076 560001 560076 560025 560005 560100 560017 560095 560068 560071 560025 560005 560025 560005 560001 560002 556002 560048 560061 560052 560086 560004 560053 560001 560038 560017 560030 560002 560076 560100 560011 560017 560100 560022 560047 560078 560017 560025 560048 560058 560011 560001 560004 560008 560025 560071 560094 560029 560052 560001 560047 560010 560001 560071 560001</p> <p>Co' Phone Number</p> <p>23548451 26391333 28439525 51159760 28439525 51159760 25566184 26743947 26755806 22210214 6662324 23446022 23497983 26611888 56904025 22351717 25220368 25703709 26700138 26323264 26320278 5089418 25717524 NIL 25717212 56690280 NIL 23321432 23416458 23498243 26630528 25361383 25566714 NIL 26601123 25243937 23412399 22221700 25455306 26344808 23487990 23640135 25255324 NIL 23495215</p> <p>9886121643 9845314014 NIL 9845314014 NIL 9886420257 9886264103 9880076344 9844121835 9844011617 9448361141 9845154823 9845194573 9448070897 9845252586 9845075575 9845016835 31818815 36764249 9844059406 9845254540 9845462251 56703399 9845037065 31831338 9886355211 31823130 9880034460 9845206870 9845191477 37762888 36713738 9845235670 9886013946 9845191023 NIL 9880197439 9845516256 NIL NIL NIL NIL 9845131421 9886079905</p> <p>NO 3, 1ST MAIN, 1ST BLK R T NAGAR NO 55/5, 10TH MAIN, PUTTENAHFALLI 7TH PHASE, J P NAGAR NO 44, 3RD MAIN ROAD,SHREYAS COLONY GOWRAV NAGAR, JAYANAGAR 7TH PHASE NO 17/15TH MAIN RD,1ST FLR JAYAMAHAL EXTN NO 76, EAST, 1ST LINE ITI COLONY NO 37, 80 FT RD, SBM CLNY 1ST STG, BSK NO 957, 12TH MAIN, 1ST STG SRINIVASA NAGAR, BANASHANKARI NO76/14, HMT MAIN RD MATHIKERE POST HOUSE NO 169/2C, KATHA NO 189, DEVARACHIKKANAHALLI MN RD NO 16, ARUNACHALAM MUDALIAR STREET NO 74,3RD STG, 5H MN, RAJARAJESHWARI NAGAR BEML LAYOUT NO 621, B-4, GANGA BLK, NATIONAL GAMES VILLAGE, KORAMANGALA NO 729, 8TH B MN, 4TH BLK KORAMANGALA NO30, LAKSHMAPPA GARDEN, 5TH CRS, 6TH MN, 3RD CRS BANASHANKARI NO17, MUNISWAMY APPA LAYOUT, 1ST CRS,1STMN INDIRAGANDHI ST, UDAYANAGR MANZILE KHUDAPPAD, 3RD MN, 8TH BLK KORAMANGALA LINK RD NO 7/22, LINGARAJAPURAM MN RD 3RD CRS NO D3, CASA LAVELLE, 06, 12/7, LAVELLE RD LAVELLE RD # 2/8,B MANJAPPA ROAD SHANTHINAGAR # 17/5/1, 4TH A CROSS , LALJI LAYOUT , LAKKASANDRA # 169/E, THAYPPA GARDEN BILEKAHALLI BG ROAD #T 517,PURVA PARK APTS COXTOWN # 17, GROUND FLOOR , 1ST MAIN MOSQUE ROAD KOUSARNAGAR, R T NAGAR # 20, 23RD MAIN 4TH PHASE , J P NAGAR # 792 ,1ST MAIN ,4TH CROSS DOMLUR LAYOUT NO 46, AMBA NILAYA,2ND CRS OKALIPURAM 1ST STG NO 10, SRI DEVI APTS, NR GANESHA TEMPLE, JAKKASANDRA, KORAMANGALA NO 6, IST CRS, MUDDAMMA GARDEN EXTN, BENSON TOWN PO NO 216, IST MN. 2ND CRS, AGARA VILLAGE, SARJAPUR RD NO 67, 2ND CRS, 6TH MN, 7TH PHASE GOWRAVANAGAR, J P NAGAR NO 93, 4TH STG, 4TH PHASE, 17TH CRS, BASAVESHWARANAGAR NO 1164, 2ND BLK, 2ND MN, BEL LAYOUT VIDYARANYAPURA NO 17, DEVAKI APTS,SUNKANAHALLI , HANUMANTH NAGAR NR GANESH TEMPLE,YELLAMA TEMPLE NO FF-2, MILLENIUM APTS, 9TH CRS, M R PALAYA SULTANPALAYA, R T NAGAR # 43/44, F F COLONY MAHALAKSHMIPURAM EXTN #11/1, OLD # 55, 2ND CROSS CHOWDAIAH BLOCK , R T NAGAR # 227/1,MARUTHI NILAYAM SUBBAYANA PALYA BANASWADI MAIN ROAD # 44, GARDEH SCHOOL ROAD CHIKKALLASANDRA, SUBRAMANYA ROAD # 5/1, 14TH B CROSS CHINNAPPA GARDEN # 985, 12TH MAIN, 1ST CROSS HAL 2ND STAGE FLAT # 02, ORIENTAL GARDEN APARTMENTS # 123, 6TH MAIN ROAD # 239/1,BULL TEMPLE ROAD CHAMARAJPET # A 208, PURVA HEIGHTS , BANNERGHATTA MAIN ROAD NR MANDOVI MOTORS , J P NAGAR #109 (26) 2ND CROSS 1ST MAIN,NEW DOBHIGHAT,K G NAGRA FLAT NO SB-24, FLR 2, VIJAYA ENCLAVE( SOUTH BLK) SUNDARAM SHETTY NAGAR # 46/7, A S T STREET , MARAPPA GARDEN , BENSON TOWN # 1213, 1ST MAIN 3RD BLOCK , HBR LAYOUT # 138, RAIN BOW LAYOUT, OPP TO WIPRO LTD SARJAPUR ROAD , VARTUR HOBLI AGARA # 122,BLOCK 4, THUNGA BHADRA APTS , # 106, 20TH CROSS K R LAYOUT J P NAGAR # 7, 4TH MAIN K R GARDEN ,MURUGESH PALAYA # 26/5, 2ND MAIN ROAD , MARENAHALLI VIJAYANAGAR FLAT # 201, BHARGAVA DHAMA # 56, 56/A T P VENU GOPAL LAYOUT # 152, 6TH MAIN HANUMAGIRI LAYOUT , AREHALLI NO 138, RANI BON LAYOUT, OPP WIPRO LTD SARJAPUR RD, VARTHUR HOBLI , AGARA NO 735, 10TH CRS 2ND STG, INDIRANAGAR NO 138, RANI BON LAYOUT, OPP WIPRO LTD SARJAPUR RD, VARTHUR HOBLI , AGARA NO 735, 10TH CRS 2ND STG, INDIRANAGAR # 43/18 , 1ST FLOOR , 2ND CROSS , PROMENADE ROAD #8, 1ST MAIN ROAD ADARSHANAGAR # 19, 1ST MAIN ROAD # 1, KINGS TON ROAD RICHMOND TOWN # 158/9, SAI SREE SAILAM CANARA BANK COLONY UTTARAHALLI MAIN ROAD , CHIKKALASANDRA # 33, 1ST FLOOR 1ST MAIN , PALACE GUTTAHALLI # 475, 5TH MAIN 2ND STAGE, 2ND PHASE WEST OF CHORD ROAD # 568, BURUGALMAT ROAD V V PURAM # 49, OTC ROAD , 2ND CROSS, BALEPET # 24/1, 3RD CROSS 3RD MAIN , SRIRAMAPURA # 156, 8TH CROSS, INSPECTORS OF ELECTRONICS LAYOUT , CHOLANAYAKANAHALLI ,R T NAGAR POST # 203, JUBILEE MERIDIAN APTS # 32,AGRAHARA # 3, TYPE C NORI CAMPUS ADUGUDI HOSUR MAIN ROAD # 3 1ST CROSS ,NM LANE , 2ND FLOOR COTTON PET CROSS # 11,5TH CROSS,SUPRAJA NAGAR # 13, ZIA MANSION SECOND FLR , # 155/4 B , KUMAR NERSEARIES KONANKUNTA K 43,DIAMOND DIST RIOT AIRPORT RD NO A-4, 207/2, GANGA BLK KORAMANGALA NATIONAL GAMES VILLAGE NO 504,5TH FLR, HOYSALA APTS, CUNNINGHAM CRESCENT RD NO 23, 7TH CRS, ROSE GARDEN NEELASANDRA NO 47, 8TH CRS, 9TH MN, SRINIDHI L/O KONANKUNTA NO 13, 2ND FLR, K R N REDDY BLDNG, 3RD CRS, 3RD MN, 60FT RD, JAI BHEEMA NAGAR NO 1662/13, RAILWAY PARALLEL RD, RAM MOHAN PURAM NO 7, TRIPTI NIVAS, REVENUE L/O, R M V 2ND STG SANJAY NAGAR MF-13, M BLK, BDA FLATS, FLAT NO 9 NANDINILAYOUT NO 733, 17TH CRS,6TH PHS J P NAGAR NO 22 Q, 3RD ST,MACKAN RD CRS, BHARATHI NAGAR NO 62/4, MAIN CHANNEL RD SARASWATHI PURAM,ULSOOR NO 1/2-D, 9TH CRS, DOMLUR VILLAGE NO 85, GOVINDAPPPA RD BASAWANAGUDI NO 496-C, 2ND MAIN RD GM PALAYA NO 3, 1ST MN, POSTAL COLONY SANJAYA NAGAR SREE MANJUNATHA NURSERY # 88 LALBAGH ROAD GAJANNA KRIPA,VIJAYA BANK COLONY EXTN KALYANANAGAR NO 287-A, 9TH A MN RD,40TH CRS, 5TH BLK JAYANAGAR NO 111, DHARMASHREE,3RD STG, 4TH BLK SHARADA COLONY NO 441, 3RD BLK, 11TH CRS HMT L/O, VIDYARANYAPURA NO 661, 1SR MN,DEFENCE COLONY IST STG,INDIRANAGAR 263 6TH CROSS BHEL LAYOUT 2ND STAGE, PATTANAGERE RR NAGAR #89 1ST FLOOR 1ST A MAIN,2ND STAGE AGB LAYOUT,MAHALAKSHMIPURAM</p> <p>SYMPHONY SERVICES EMBASSY HEIGHTS NO 13,...</p>