bai tap tong hop khi nen thuy luc

Download Bai Tap Tong Hop Khi Nen Thuy Luc

Post on 24-Nov-2015

414 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  1

  BI TP TNG HP

  Bi tp1:

  H thng 01 xilanh tc dng n vi cc yu cu cng ngh:

  + Dng kp chi tit khi gia cng, lc kp cn thit n 1000N, p sut ngun

  6bar

  + Dng van o chiu 3/2 iu khin mt pha bng kh nn hoc in t;

  + C th iu chnh tc tu khi Piston i ra; li v tng tc bng van x

  nhanh

  Yu cu:

  - Chn xi lanh ( kiu, din tch tc dng/ng knh piston, m s, n gi)

  - Chn van ( kiu, cc thng s p sut, lu lng)

  - Thit k iu khin bng hai phng n: kh nn; in- kh nn

  vi mch t duy tr; piston i ra bng nt n START, i v bng nt n STOP;

  Bi tp 2: Thit k iu khin bng hai phng n: kh nn; in kh nn

  H thng 01 xilanh tc dng kp vi cc yu cu:

  + Xi lanh c din tch piston l 80 cm2, lc y cn thit 1000N, tc y

  0.02m/s

  + C th iu chnh tc khi Piston i ra; li v cn tng tc dng van x nhanh.

  c th iu khin piston ra vo ti hai v tr vi mch t duy tr; piston i ra bng

  nt n START, i v bng nt n STOP;

  Yu cu:

  - Chn xi lanh ( kiu, m s, n gi)

  - Chn ngun kh nn

  - Dng van o chiu 5/2 iu khin mt pha, tnh lu lng cn thit qua van,

  chn van ( kiu, cc thng s p sut, lu lng)

  - Thit k iu khin bng hai phng n: kh nn; in- kh nn

  Bi tp 3:

  H thng c biu hnh trnh bc ( hnh 1) cho:

  + Khi dng xi lanh tc dng n, dng van o chiu

  iu khin mt pha hoc hai pha.

  + Khi dng xi lanh tc dng kp, dng van o chiu

  iu khin mt pha hoc hai pha.

  Yu cu: Thit k iu khin bng hai phng n: kh nn; in kh nn

  Hnh 1

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  2

  Bi tp 4:

  H thng c biu hnh trnh bc ( hnh 2),

  Yu cu:

  Thit k iu khin bng hai phng n: kh nn; in

  kh nn cho cc trng hp:

  - Xi lanh tc dng n

  - Xi lanh tc dng kp.

  Bi tp 5:

  Mt thit b khuy nguyn liu s dng Motor kh nn dng xoay (gc quay 0-270o) c

  m t bng biu hnh trnh bc v s h thng kh nn cha hon thin ( hnh 3)

  4 2

  5

  1

  3

  46%

  46%

  V 2

  1 M

  V 3

  V 1

  Motor

  12S0

  3=1

  S1

  S2t

  t

  Hnh 3

  Yu cu:

  - Hon thin s iu khin bng kh nn

  - Thit k iu khin bng in kh nn

  Bi tp 6:

  Mt thit b lp rp chi tit c biu hnh trnh bc

  (hnh 4).

  Yu cu cng ngh: Hnh trnh thc hin lp chi tit

  c la chn c tc . Hnh trnh rt v c tc

  c tng cng ti a tng nng sut

  Yu cu:

  Thit k iu khin bng hai phng n: kh nn; in

  kh nn.

  1A

  12S0

  3=1

  S1

  S2

  t

  P

  Hnh 4

  Hnh 2

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  3

  Bi tp 7:

  V li k hiu, gi tn y v nu chc nng ca cc phn t kh nn sau y :

  1 2 3 4 5

  2

  1 3

  2

  1 3

  2

  1 3

  6 7 8 9 10

  1

  2

  3

  1 1

  2

  40%

  2

  1 3

  P = 6bar

  Bi tp 8:

  Mt h thng kh nn mt xi lanh n, van iu khin mt pha. Hy v s nguyn l h thng, iu khin bng kh nn vi nhng yu cu sau:

  - Cu trc iu khin t duy tr - Tc piston i ra c th iu chnh c - Piston rt v c tng cng tc bng van x nhanh

  Bi tp 9:

  Mt h thng kh nn mt xi lanh n, van iu khin mt pha. 1. Hy v s nguyn l h thng, iu khin bng in - kh nn vi nhng yu cu sau

  - Cu trc iu khin t duy tr - Tc piston i ra c th iu chnh c - Piston rt v c tng cng tc bng van x nhanh

  2. Nu ng knh xi lanh D = 2.5cm, ph ti nh mc vi P = 6 bar, c vn tc 0.5m/s th lu lng kh nn phi bng bao nhiu lt/pht?

  Bi tp 10:

  V li k hiu, gi tn y v nu chc nng ca cc phn t kh nn sau y

  1 2 3 4 5 2

  1 3

  2

  1 3

  4 2

  5

  1

  3

  6 7 8 9 10

  1

  2

  3

  1 1

  240%

  4 2

  5

  1

  3

  P = 6bar

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  4

  Bi tp 11:

  Mt h thng kh nn mt xi lanh tc dng kp, van iu khin mt pha. Hy v s nguyn l h thng, iu khin bng kh nn vi nhng yu cu sau:

  - Cu trc iu khin t duy tr - Tc piston i ra c th iu chnh c - Piston rt v c tng cng tc bng van x nhanh

  Bi tp 12:

  Mt h thng kh nn mt xi lanh tc dng kp, van iu khin mt pha. 1. Hy v s nguyn l h thng, iu khin bng in - kh nn vi nhng yu

  cu sau: - Cu trc iu khin t duy tr. - Tc piston i ra c th iu chnh c. - Piston rt v c tng cng tc bng van x nhanh.

  2. Nu ng knh xi lanh D = 2.5cm, ph ti nh mc vi P = 6 bar, lu lng kh nn Q= 14.7 l/pht th vn tc ca piston bng bao nhiu ?

  Bi tp 13:

  V li k hiu, gi tn y v nu chc nng ca cc phn t kh nn sau y

  1 2 3 4 5 2

  1 3

  2

  1 3

  4 2

  5

  1

  3

  6 7 8 9 10

  1

  2

  3

  40%

  1 1

  2

  59%

  2

  1

  12

  3

  4 2

  5

  1

  3

  Bi tp 14:

  Mt h thng kh nn s dng mt xi lanh kp, van iu khin hai pha. Hy m t bi

  ton iu khin bng biu hnh trnh bc vi nhng yu cu cho trc: - Cu trc iu khin t ng theo hnh trnh v thi gian.

  - Piston dng li v tr cui cng ca hnh trnh mt thi gian bng 5s ri t ng li v.

  - C th khi ng hai ni

  Bi tp 15:

  1. Hy thit lp s nguyn l h thng iu khin 01 xi lanh kp c yu cu : - Cu trc iu khin bng kh nn t ng theo hnh trnh v thi gian.

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  5

  - Piston dng li v tr cui cng ca hnh trnh - thi gian bng 5s ri t ng li v.

  - C th khi ng hai ni 2. Hy thit lp s nguyn l h thng trn iu khin bng in kh nn

  Bi tp 16:

  V li k hiu, gi tn y v nu chc nng ca cc phn t kh nn sau y:

  1 2 3 4 5 2

  1 3

  2

  1 3

  4 2

  5

  1

  3

  6 7 8 9 10

  1

  2

  3

  40%

  1 1

  22

  12 1

  3

  4 2

  5

  1

  3

  Bi tp 17:

  Mt h thng kh nn c 01 xi lanh kp, van iu khin hai pha. Hy m t bi ton iu

  khin bng biu hnh trnh bc vi nhng yu cu cho trc: - Cu trc iu khin t ng theo p sut.

  - C th khi ng hai v tr. - C th iu khin Piston li v bt k v tr no trn hnh trnh

  Bi tp 18:

  Mt h thng kh nn c 01 xi lanh kp, van iu khin hai pha. 1. Hy thit k iu khin bng kh nn vi nhng yu cu cho trc :

  - Cu trc iu khin t ng theo p sut. - C th khi ng bng nt n hoc bn p

  - C th iu khin Piston li v bt k v tr no trn hnh trnh - Tc piston i ra c th iu chnh c.

  2. Hy thit k iu khin bng in- kh nn vi nhng yu cu nh trn ( s dng cc nt n)

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  6

  Bi tp 19:

  Cho mt h thng kh nn c s nguyn l nh hnh v bn.

  - Hy m t nguyn l hot ng v chc nng ca cc phn t cu thnh h thng - M t hot ng ca h

  thng theo s .

  Bi tp 20:

  Cho h thng iu khin bng in kh nn nh hnh v bn 1. Hy thit lp s h thng iu khin bng hon ton bng kh nn, b sung thm 01 van x nhanh, 01 tit lu

  2

  1 3

  +24V

  0V

  START K1

  K1

  STOP K1

  Y

  Y

  1 2 3

  2

  3

  Bi tp21:

  Mt h thng kh nn mt xi lanh c biu hnh trnh bc nh hnh v bn

  Hy thit lp s iu khin hon ton bng kh nn

  2

  12 1

  3

  4 2

  5

  1

  34

  4%

  1

  2

  3

  1 1

  2

  2

  1 3

  2

  1 3

  A

  S 1 S 2

  V 1 V 2

  V 3

  V 4 V 5

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  7

  Bi tp 22:

  Cho mt h thng kh nn c s nguyn l nh hnh v bn

  Hy m t nguyn l hot ng v chc nng ca cc phn t cu thnh h thng

  4 2

  5

  1

  3

  44

  %

  1

  2

  3

  1 1

  2

  2

  1 3

  2

  1 3

  A

  S 1 S 2

  V 1V 2

  V 3

  V 4 V 5

  56%

  2

  1

  12

  3

  2

  1 3

  S3

  S 3

  S3

  Bi tp 23:

  V v m t cu trc chung ca mt h thng iu khin hon ton bng kh nn.

  Bi tp24:

  Cho mt h thng kh nn c s nguyn l nh hnh v bn.

  1. Hy m t bng biu hnh trnh bc 2. Chuyn v s iu

  khin bng in kh nn

  2

  12 1

  3

  4 2

  5

  1

  3

  44

  %

  1

  2

  3

  1 1

  2

  2

  1 3

  2

  1 3

  A

  S 1 S 2

  V 1 V 2

  V 3

  V 4 V 5

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  8

  Bi tp 2 5:

  V v m t cu trc chung ca mt h thng iu khin bng in - kh nn.

  Bi tp 26:

  Cho s nguyn l h thng

  iu khin bng kh nn nh hnh v bn

  Hy m t li bng biu hnh trnh bc

  S2

  1

  2

  3

  31%

  4 2

  5

  1

  3

  2

  1 3

  2

  1 3

  1 1

  2

  1 1

  2

  2

  1 3

  S2

  2

  1 3

  S 1 S 3 S 4

  Bi tp 27:

  Cho s nguyn l h thng

  iu khin bng kh nn nh

  hnh v bn

  1. Hy m t bng biu hnh trnh bc 2. M t nguyn l hot ng ca cc phn t cu thnh h thng

  Bi tp 28:

  Cho s cng ngh ca thit b p nguyn liu nh hnh v Vi nhng yu cu:

  - Chu trnh p c din ra t ng bng mt nt n, h thng c khi ng t xi lanh 1A

  - im kt thc hnh trnh ca 1A s dng cng tc hnh trnh iu khin cho 2A

  - Kim tra lc p thng qua p sut trong xi lanh 2A

  - Kt thc qu trnh p 1A v 2A cng li v.

  Hy v biu hnh trnh bc.

  Nguyn liu vo

  2

  1 3

  S2

  S2 S3

  4 2

  5

  1

  3

  2

  1 3

  2

  1 3

  2

  1 3

  S3

  S 1

  1 A 2 A

 • Khoa in - in t H THNG KH NN, THU LC

  9

  Bi tp 29:

  Thit lp s nguyn l h thng iu khin bng kh nn cho thit b