aspecte ale dezvoltarii comunicarii pragmatice

Download Aspecte Ale Dezvoltarii Comunicarii Pragmatice

Post on 14-Jul-2015

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aspecte ale dezvolt rii abilit ilor de comunicare pragmatic la copiii cu implant cohlear

Sus in tori: Dana N d anu- profesor psihopedagog, Liceul pt. Deficien i de Auz ClujNapoca Erdely-Bartha Andreia- profesor- educator, Liceul pt. Def. de Auz Cluj-Napoca

Abilit ile pragmatice= utilizarea corespunz toare i interpretarea limbajului n rela ie cu contextul n care el apare (Bishop, 1997; Leinonen et al., 2000). = concept extensiv i multidimensional care include elemente cognitive, sociale, fizice, lingvistice i nonlingvistice (Prutting, 1982; Sperber and Wilson, 1995).

Abilit ile pragmaticeDup Bowen (2001) n conversa iile uzuale sunt implicate urm toarele abilit i pragmatice: A tii ce s r spunzi atunci cnd s-a pus o ntrebare; A fi capabil s participi la o conversa ie prin schimburi de replici cu ceilal i participan i; A observa i r spunde corespunz tor la aspectele nonverbale; A urm ri ca cel lalt s n eleag ce spui; A tii ce cuvinte i expresii s folose ti; A men ine tema de conversa ie (a o schimba sau ntrerupe politicos); A men ine un contact vizual potrivit; A tii ce i cum s vorbe ti i cum s te compor i n fa a diferi ilor parteneri de conversa ie.

Limbajul pragmatic n conversa iile uzuale vizeaz trei grupe de abilit i comunica ionale majore: Utilizarea limbajului cu diferite scopuri: adresarea unor formule de salut; oferire sau solicitare de informa ii; formularea unor ntreb ri; exprimarea unor tr iri etc. Modificarea/nuan area limbajului n func ie de nevoile ascult torului sau situa iei: vorbirea cu un copila ; oferirea unor informa ii unui ascult tor nefamiliarizat cu subiectul/domeniul; vorbirea diferit n sala de clas dect pe strad sau la joac Respectarea unor reguli n conversa ii: a teptarea rndului n schimburile de replici; men inerea unei distan e fa de partenerul de comunicare; utilizarea corespunz toare i congruent a expresiilor faciale i a contactului vizual; men inerea subiectului de conversa ie sau introducerea altuia nou ntr-un mod adecvat.

Dificult i constatate la copiii cu deficien de auz n timpul interac iunilor cu persoane/ copii auzitori(Jeanes, Nienhuyis & Rickards, 2000, cita i de Noll, 2007):

clarificarea propriului mesaj atunci cnd interlocutorul solicit acest lucru ( deficien ii de auz, cel mai adesea, repet sub aceea i form mesajul, ns au dificult i n a reformula mesajul sau n a ad uga informa ii suplimentare ajut toare) dificultatea de a rennoda firul comunic rii atunci cnd acesta a fost ntrerupt.

Strategii utilizate de adul i cu implant cohlear,Murray i colaboratorii (1995)

dominarea conversa iei, dnd partenerului pu in timp pentru a vorbi- strategie de evitare a situa iilor n care ar fi putut s nu- i n eleag partenerul; utilizarea unor replici rare i scurte, l snd partenerul s conduc conversa ia i pretinznd c cele spuse au fost n elese cnd acest lucru nu s-a ntmplat.

Factori de care depinde recuperarea copilului dup realizarea implantului cohlear: Vrsta copilului n momentul realiz rii implantului cohlear. Durata de utilizare a implantului cohlear Op iunea pentru un program de interven ie recuperatorie dup realizarea implantului cohlear. Implicarea p rin ilor n recuperarea copilului Modalit i de comunicare folosite nainte i dup implant Utilizarea protezelor audive n perioada dinaintea realiz rii implantului Existen a n familie a fra ilor/surorilor

Avnd n vedere componenta social a abilit ilor de comunicare pragmatic , Suarez (2000), citat de Noll (2007) propune ca baz pentru dezvoltarea acestora: formarea i dezvoltarea la copil a comportamentului asertiv; mbun t irea stimei de sine; dezvoltarea emo ional .

Activit i i/sau exerci ii propuse pentru dezvoltarea abilit ilor de comunicare pragmatic (Noll, 2007): exerci ii de identificare a propriilor emo ii (Cum te sim i azi?); exerci ii de exprimare a propriilor emo ii n mod corespunz tor; exerci ii de exprimare a ideilor i alegerilor n mod adecvat (respectnd ordinea replicilor n grupul de copii i avnd grija ca pronun ia s fie ct mai corect ); exersarea solicit rilor de clarificare a mesajelor profesorului i colegilor (formulare de ntreb ri de clarificare, parafrazarea interlocutorului etc.) exersarea solicit rii de ajutor; exerci ii de negociere (pot fi introduse atunci cnd copilul solicit un obiect sau o activitate preferat );

Activit i i/sau exerci ii propuse pentru dezvoltarea abilit ilor de comunicare pragmatic (Noll, 2007): activit i care presupun interac iuni verbale (utilizarea metodei conversa iei; abordarea natural a conversa iei n medii naturale la pia , la ferma de animale, la magazin, etc.- dramatizarea unor pove ti & basme, jocuri de rol cu teme sociale etc.) activit i care presupun rezolvarea unor sarcini prin cooperare (exemple de jocuri: Vn toarea de comori, Pnza de paianjen etc.) exerci ii de recunoa tere a emo iilor celorlal i exerci ii de r spuns adecvat la emo iile celorlal i exerci ii de rezolvare a conflictelor prin comunicare

Contribu ia p rin ilor la dezvoltarea abilit ilor de comunicare pragmatic prin: abordarea natural a conversa iei cu copilul, utiliznd ca i teme orice obiect sau eveniment care atrage aten ia copilului i pentru care prezint interes; implicarea copilului n activit ile zilnice, responsabilizndu-l i solicitndu-i ajutor; organizarea de mici excursii sau vizite la rude/ prieteni, care s -i ofere oportunitatea copilului de a ntlni alte persoane cu care s interac ioneze; organizarea de ntlniri cu al i copii de aceea i vrst (jocuri n parc, mici petreceri tematice, invitarea prietenilor la cin etc.)

MUL UMIM PENTRU ATEN IA ACORDAT !!!