AnuntAZ 02 07 2014

Download AnuntAZ 02 07 2014

Post on 31-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturi online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, oferta, oferte, vanzare, vanzari

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Agent vanzari.Producator tigla</p><p>metalica angajeazaAgent vanzaripentru zona</p><p>Ilfov-Bucuresti. CVurile se trimit laadresa e-mail.</p><p>Relatii suplimentarela telefon,</p><p>cipcosmar@gmail.com, Tel:</p><p>0744508005</p><p> Casieri, KFC angajaza. </p><p>KFC pune ac cent pe dezvoltareaprofesional aangajailor si,</p><p>facilitnd irespectnd totodat, echilibrul ntre viaa</p><p>profesional i cea personal.</p><p>Programul flexibil de 8, 6, 4 ore sau</p><p>week end, seadreseaz tuturorcerinelor, reuindastfel mbinarea</p><p>util a timpului libercu cel petrecut la</p><p>serviciu. Depune CV in orice locatie KFC</p><p>sau trimite-l laadresa e-mail: train ing@kfc.ro</p><p> Cofetar. Angajam cofetarcu experienta si ajutor decofetar, Tel: 0740439062,0755018901</p><p> Consilier vanzari. Angajam doamne</p><p>sau domnisoare cuvarsta intre (25-40 ani) </p><p>cerem experienta in comert cuamanuntul, </p><p>confectii de dama,tesaturi si accesorii</p><p>de lux.Show room-ul </p><p>este situat in zonacentrala dinBucuresti.</p><p>Ppentru a aplica va rugam trimiteti</p><p>CV cu poza,2.000 RON/luna,</p><p>angajari.job@gmail.com</p><p>Tel: 0729277835,0771395045</p><p> Cro i to rese . Anga jezcroitoreasa cu experienta incusut, finisat produs cap/coada, conditii de munca, pro gram8h/zi 5 zile pe saptamana (fullt ime), con tract de munca,salariu motivant, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, angajari.job@ gmail.com, Tel: 0314327846,0728871465</p><p>n Personal curenie. Firmspecializat n servicii decurenie angajeaz personalcurenie n centre comerciale,salariu net: 700-800 ron, Tel:0212234477, 0212234478,0729005137</p><p>PER SONALRES TAU RANT.</p><p>FAST-FOOD CA LIF ANGAJEAZA</p><p>AJUTORIBUCATARI,</p><p>SHAORMARICU/FARA</p><p>EXPERIENTA,mirela@ca lif.ro,</p><p>http://www.ca lif.ro, TEL: 0757202671</p><p>n Agent Paz in conditiile legii,salarizare de la 1100ron sioperator dispecer, video cuexperienta minim 6 luni pe spatiicomerciale, Tel: 0767849558,0764666663n Agent Vanzari. Producator tiglametalica angajeaza pentru zonaDambovita-Prahova. CV se trimitela e-mail: cipcosmar@gmail.com,Tel: 0744508005n Ageni securitate angajam,condiiti avantajoase, pachetsalarial atractiv, Tel: 0766095727n Agenti imobiliari agentiimobiliari, cu/fara experienta,minim liceul, va rugam atasatiCV-ul pe adresa mail,contact@braveintermed.ro, Tel:0760360754n AGENI SECURITATE.SOCIETATE PAZA ANGAJEAZAIN CONDITII AVANTAJOASE 50AGENTI SECURITATECONFORM LEGII 333/2003, TEL:0213271418</p><p> Bon in te rn pen t rugemeni, 3 mese in cluse. Salariu 1.700 RON. Trimitei CV cu fotope email, ancuta.florentina1978 @gmail.com, Tel: 0722549206</p><p>n Buctar. La Baraca angajeaza bucatar cu experinenta pentru fast food cu mancare la linie. programl-v 07:00-17:00, zona Pipera(300m de la statia de metrouPipera), catalina@enigmaconsulting.ro, http://www.la-baraca.ro, Tel: 0735735416</p></li><li><p>n Clctor-curatator chimic.Curatatorie chimica angajeazapersonal pentru postul decalcator-curatator chimic (cu saufara experienta). Pentru informatiisunati L-V orele 8.00-16.00 sautrimiteti CV la e-mail:corinatc@gmail.com, Tel:0762616160</p><p> Coafez cu experienmin im 2 an i p t . sa lonnfrumuseare. Salariu 1500RON+ procen t , Te l :0722549206</p><p>n Confecioner/a suveniruri.Atelier productie manufacturieraangajeaza persoana serioasa,indemanatica, cu spirit de echipa,atentie distributiva pentruconfectionare suveniruri. SalariuNet 700 si bonuri, Tel:0213358735</p><p> Confec ionere cuexperienta si calcatoreasa.Salariu motivant, trans portdecontat. Relatii la telefon, Tel:0758029770, 0735815395</p><p> Confec ionere. Ate l iercroitorie din cartierul Berceniangajeaza confectionere tex -t i le , Te l : 0723074427 ,0216833000</p><p> C O N F E C T I O N E R I .F IRMA CONFECTI IA N G A J E A Z A :C O N F E C T I O N E R I ,CROITORI , CALCATORIINTERFAZIC S I F I NAL,laura@rheacosta.com, TEL:0722354306, 0764289230</p><p> Consi l ie r vanzar i .Recrutam doamne-domnisoare cu varsta intre(25-40 ani) cerem experientain comert cu amanuntul,confecti de dama, tesaturi siaccesor i i de lux . (zonaDorobanti) , angajar i .job@gmail .com, Te l :0729277835, 0771395045,Fax: 0314370141</p><p>n Contabil. n data de 04 Iulie2014 ora 10.00 la coalaGimnazial nr. 143, seorganizeaz concurs pentru postcontabil, Tel: 0214202440n Cosmetician i coafez.Angajez in condiii avantajoase,Tel: 0744551580n Cosmetician Salonul MarianCotoi, angajeaza cosmeticiana cuexp minim 3 ani. Rel la:0760.082.614, 0756.193.999,0728.265.661,pastel_boutique@yahoo.com,http://www.pastelboutique.ron Cosmeticiana. Salon deinfrumusetare, angajeazacosmeticiana cu experienta minim3 ani, Tel: 0728265661,0760082614, 0756193999</p><p> C r o i t o r / e a s ,confecionat produse capcoad i retuuri. Oferimcarte munc salariu 1200RON, Tel: 0723039359</p><p>n Croitoreasa. Firma serioasa,sediu central, strada Armeneasca, mediu atractiv, angajamCroitoreasa cu experienta siConfectioner de produsecap-coada, Tel: 0723368631n Designer-arhitect canapele lafabrica de canapele angajam,salariu neg, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Frigotehnist, inginer instalatiitermice, angajeaza Daas Romania pentru Bucuresti si imprejurimi.Studii superioare de specialitate,cunostinte tehnice in domeniulfrigului comercial si industrial,experienta 5-6 ani, cunostinteoperare PC, permis conducerecateg. B. CV se trimite la adresade e-mail: resurseumane@daas.ron Inginer Firma de constructii dinBucuresti angajeaza inginer cuexperienta in executie.Programarile la interviu se vorface in urma trimiterii CV-ului peadresa cristea.cristina_office@yahoo.com, Tel: 0769262151n Inginer ofertare. Firma deconstructii angajeaza inginerofertare cu experienta in licitatii,cunoscator al programului WINDEV, cu domiciliu in Bucuresti, cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 ani.Salariu motivational. Programareala interviu se face in urma CV-ului trimis pe e-mail: 10 EUR,cristea.cristina_office@yahoo.com,Tel: 0769262151</p><p> Instalator. Compania HamGroup angajeaza instalatortehnico-sanitar si gaze cuexperienta. Persoana decontact: Rusu Viorel,office@hamgroup.ro, Tel:0758221521</p><p> INSTALATORI. SCANGAJEAZA INSTALATORI,PUNCT DE LUCRU BUCURESTI, SE POATE OFERI CAZARE,laurentiu.baranga@brenneka.ro,http://www.brenneka.ro, TEL:0756047999, 0754055600n Livrator. Restaurant - pizzerieangajeaz livrator pe scuter, Tel:0722718831</p><p> Lucrator comercia l inmagazin al imentar. CV laemai l , ov id iu .eno iu@succes.ro</p><p> Macaragiu pentru podru lan t 5 tone , compan ieAustriaca zona Berceni, of -fice@kfs.ro, Tel: 0726126175,0318052344</p><p>Maestru de sunet,angajeaza TeatrulEvreiesc de StatTel: 0213209274,</p><p>0734969158n Maistru tamplar la fabrica decanapele angajam pentru scheletcanapele, salariu 2.500lei,busuioc.casaeduard@yahoo.ro,Tel: 0720600031n Maistru croitor, la fabrica decanapele, angajam cu salariu2.000 lei, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Maistru tapiter la fabrica decanapele angajam, salariu 2.500lei, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Menajera. Firma de curateniedin Bucuresti, angajeaza personal(2 femei si 1 barbat posesor depermis de conducere categoria B) calificat cu minim 1 an deexperienta, recomandare de laultimul loc de munca, cazierul sianalizele medicale la zi,1.000 RON/luna, Alexnicolasavram @gmail.com, Tel: 07422430071</p><p>2 Iulie 2014pagina 2 / oferte de munc Romnia</p></li><li><p>n Metera cusut angajam -fabrica de canapele, salariu 2.000 lei, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031</p><p> Mesteri in constructii,elec tri cian, vopsitor - zonaBucuresti. Relatii la telefon, Tel:0768928832</p><p>n Montator mobilier, cuexperienta, fara cazier. Producator mobilier din Tunari-Ilfov,http://www.princeinternational.ro,Tel: 0720070291n Muncitor necalificat angajeazasocietate comerciala, Tel:0213160943, 0733952561n Muncitor necalificat (pregtitorlucru la masa) i confecioneriarticole mbrcminte imarochinarie pentru firmproducie zona Metrou Republica,Tel: 0722810381</p><p> Munci tori necal i f icat i ,angajeaza Compania Henkelpentru perioada determinata(29.0731.08.2014) pentruFabr i ca de Adez iv i d inPan te l imon. So l ic i tamdisponibilitate de lucru in 3schimburi. Trimiteti CV la e-mail sau fax , hu man. re -sources@ro.henkel.com, Tel:0212032600, Fax: 0212032655</p><p>n Muncitori necalificati dinprovincie, 1300 Ron/luna, cazare,Tel: 0758668265n MUNCITORI NECALIFICATISI CALIFICATI, ANGAJAMPENTRU FABRICA TAMPLARIEPVC. ADRESA INTERVIU:STRADA BARLEA NR.2B(VIS-A-VISELECTROMAGNETICA), TEL:0214250925, 0214250926n Osptari ospatarie, pizzar cuexperien pe cuptor cu lemne sibuctar secia cald pentrurestaurant cu specific italian, Tel:0724214554</p><p> PER SONAL FEMININ,CU/FR EXPERIEN -ANGAJEAZ 19 STUDIOURIVIDEOCHAT. OFERIM 500$BO NUS ANGAJARE, AVANS800$, SALARIU 1200$-10000$LU NAR, 800$, CONCEDIULANUAL, COSTUMAI I +TRANS PORT GRATUIT ,http://www.livemodels.ro, TEL:0761808808, 0731080888</p><p>n Personal cofetarie angajez:ajutor cofetari cu experienta,vanzatori, bucatari, barmani sipicolite, Tel: 0722287339</p><p>Per sonal feminin, Stu dio X, CM, full/part time host ess on line.Salariu Garantat i 500$ bo nusla angajare, min 1 limba strain,Tel: 0733839026, 0784606572</p><p>n Personal pentru sal de croit -atelier croitorie, Tel: 0767745380n Personal calificat montaje indomeniul constructiilor, angajeazafirma, Tel: 0721772912n Personal, angajam pentrucall-center, program fix 8h/zi,luni-vineri. Informatii la telefon sau CV cu poza la e-mail:directjobplacement@gmail.com,Tel: 0727581999n Personal Curatenie. Fetecuratenie birouri. Salariu bun,bonuri de masa, decontaretransport. Posturi fixe, contractmunca, program luni-vineri, Tel:0212523180n Personal Restaurant. SelfService angajeaz personal liniecald, spltor vase, program 8ore, locaie Pipera, Tel:0760157398, 0751017316n Pizzar i ajutor buctariangajeaz restaurant No Namezona Berceni, Tel: 0213320029,0767978522n Portar, angajeaza Asociatie deProprietari, Bvl Unirii, Tel:0722223780</p><p> Recepioner/Receptionera pentru ho tel, 2 posturidisponibile. Hotelul este inSinaia. Angajare in urmainterviului, 1.200 RON/luna,roro6979@gmail.com, Tel:0745861531</p><p>Reprezentanti vnzri Avon,castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitatiavansare, Tel: 0768321060,0722930207</p><p>n Secretar. Angajez secretartnr, prezentabil, salariu1000-1200 Ron, Tel: 0767335500n Sef atelier mobilier pal, lafabrica angajam, salariu 2.500lei,busuioc.casaeduard@yahoo.ro,Tel: 0720600031</p><p>n Shaormar, angajez din zonaColentina-Fundeni, DragonulRou, Tel: 0767600088n ofer categoria C, angajeazafabrica de paine Bucuresti, Tel:0728808341n ofer profesionist.Rematholding angajeaz oferprofesionist, BCE, atestat transport mrfuri, card, eventual ADR, Tel:0724343454, 0213345668n Sofer Taxi, doar cu atestat.Logan. 24 de ore. Plan 90 ron.Dispecerat Pelicanul, Tel:0762690913</p><p>oferi. CDI, trans port persoane, cu sediul n Bucureti, sec tor 2,os E lec t ron ic i i , n r 48 ,angajeaz oferi categoria D, cuexper ien , pent ru t raseeintrjudeene, acte obligatorii card tahogra f , a tes ta t , Te l :0721064184</p><p>oferi. CDI trans port persoane,cu sediul n Bucureti, osElectronicii, nr 48, sec tor 2,angajeaz oferi cu experien,categoria D, pentru trans portpersoane, trasee interjudeene,acte obligatorii, card tahograf,atestat, Tel: 0721064184</p><p> Spalator auto. Spalatorie autozona Aparatorii Patriei angajazapersonal cu experienta. Salariu sibonusuri atractive, btc_carwash@yahoo.com, Tel: 0757653087n Spltor auto. Angajamspalator auto cu experienta.Oferim carte de munca, salariuatractiv, comisioane. ComunaBerceni, explorlux2006@yahoo.com, Tel: 0723879224,0722500834n Tlpuitor manual, colectiv fete,finisat angajeaza atelierincaltaminte, Tel: 0727864578</p><p> Tmplar pal melaminat, cuexperienta, angajez pentru zona Colentina, Tel: 0745030754n Tmplar, specialist main degurit multiplu, SC Still DesignProduction SRL, Bucureti, Tel:0744318750, 0727729994n Tmplar lemn angajez. Relatiila telefon, Tel: 0723348554</p><p> Tinichigiu, mecanic - ajutor mecanic angajeaza ser viceauto. Relatii la telefon, Tel:0744799030</p><p>oferte de munc Romnia / info / pagina 32 Iulie 2014</p></li><li><p>n Tipograf offset, Cerinte: Minim2 ani experienta in tiparitul offset;Atentie la detaliu; Seriozitate.Responsabilitati: Executare lucraritipografice; Operarea si setareamasinii de tiparit. Oferta (bonusuri, beneficii), salariu fix, bonuri demasa, decontare transport,florin.dragostin@romkuvert.ro,http://www.romkuvert.ro/</p><p> Vnztoare cofetarie, cuexperienta, angajez,, Tel:0733021502, 0765550889</p><p>n Vnztoare cofetarie, angajez,salariu bun, carte munca, Tel:0723629359n Vnztoare, BijouxManiaangajeaza vanzatoare cuexperienta pentru magazin debijuterii in Carrefour Colentina.Program 13 ore/zi, 15 zile/luna.Salariu fix 1000 lei + comision din vanzari, 1.000 RON/luna,http://www.bijouxmania.ro, Tel:0736613677n Vnztoare cu experien,magazin alimentar, zona Ozana,salariu atractiv. CV, recomandare,Tel: 0723579219, 0767533430</p><p> Vnztoare , magaz inalimentar zona Baneasa, sec tor 1 , Te l : 0747320794 ,0733419761</p><p>n Vnztoare, magazin alimentar, oferim CM, zona os. Giurgiului.Contact Tel: 0763159165,0760073000n Vnztoare pentru magazinalimentar zona Pieei Progresu.Rog seriozitate, Tel: 0765820686</p><p>n Vnztoare la bar cu jocuri,program 2 zile cu 2 libere,06.00-22.00, Piaa Presei Libere,Tel: 0765486755, 0723436343n Vnztoare, cu experienta invanzari, magazin de mobila, sal.atractiv, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Vnztoare. Fast food LaBaraca angajeaza vanzatoare cuexperienta, l-v: 07:00-17:00, zonaPipera (300m de statia de metrouPipera), 1.000 RON, catalina@enigmaconsulting.ro, http://www.la-baraca.ro, Tel: 0735735416</p><p>Vnztor. Angajam vanzatoripentru magazin de materialede constructii, in Chitila.Produse mic i , vopsea,surubur i , accesor i i e tc ,r o r o 6 9 7 9 @ g m a i l . c o m ,http://WWW.MAROLA.RO,Tel: 0745861531</p><p>n Videochat. Angajam cu cartede munca pentru videochat domni si doamne supraponderale, faralimita de varsta si fara experienta, cunostinte minime de limbaengleza (nu angajam minori).Aspectul fizic nu este o conditie.Oferim si dorim seriozitate. Salariu fix+comision, Tel: 0731122156n Vopsitor Pregatitor auto cuexperienta. Service auto Adelyangajeaza, Bd. T Pallady nr. 287,sector 3, incinta IOR 2. ProgramL-V 08-17, office@adely.ro, Tel:0761618765, 0758033310n Vopsitor pregtitor auto, SCVest-Garage angajeaz vopsitorauto i pregtitor vopsitorie.Salariul se discut n funcie derezultatele avute. Cerem si oferimseriozitate,vestgarage@gmail.com, Tel:0733277733, 0766242420n VOPSITOR PREGATITOR.SERVICE AUTO, ANGAJEAZAURGENT PREGATITORVOPSITOR AUTO CUEXPERIENTA. SERVICE-UL SEAFLA IN ZONA MILITARI, TEL:0726723411, 0767767982</p><p> Vopsitori, tinichigii autoangajez, pret negociabil, Tel:0753096894</p><p>n Zugrav. Asociatie de Proprietari cauta firma sau PFA pentru placat faianta 400mp si zugravit scaribloc. Anunt valabil pana pe08.07.2014, Tel: 0722683538</p><p>Germania. Club caut Doamne i Domnioare cu / f rexperien, pt. Companie Intimi Escort, cazare asigurat,comision 50%, plata la zi. Cer iofer seriozitate, 50.000 EUR,a _ m a r l y n @ y a h o o . c o m ,http://www.auchaletdamour.de,Tel: 004915784265764</p><p> Germania. Club ExclusivCasa Paula, din Saarbrcken,oras la gra ni ta cu Franta, cautafete cu as pect placut varste18-35ani , care doresc samunceasca in casa privata delux cu ambiente foarte placute.Castiguri zilnice foarte bune...</p></li></ul>