AnuntAZ 02 07 2014

Download AnuntAZ 02 07 2014

Post on 31-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

11 download

DESCRIPTION

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturi online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, oferta, oferte, vanzare, vanzari

TRANSCRIPT

 • Agent vanzari.Producator tigla

  metalica angajeazaAgent vanzaripentru zona

  Ilfov-Bucuresti. CVurile se trimit laadresa e-mail.

  Relatii suplimentarela telefon,

  cipcosmar@gmail.com, Tel:

  0744508005

  Casieri, KFC angajaza.

  KFC pune ac cent pe dezvoltareaprofesional aangajailor si,

  facilitnd irespectnd totodat, echilibrul ntre viaa

  profesional i cea personal.

  Programul flexibil de 8, 6, 4 ore sau

  week end, seadreseaz tuturorcerinelor, reuindastfel mbinarea

  util a timpului libercu cel petrecut la

  serviciu. Depune CV in orice locatie KFC

  sau trimite-l laadresa e-mail: train ing@kfc.ro

  Cofetar. Angajam cofetarcu experienta si ajutor decofetar, Tel: 0740439062,0755018901

  Consilier vanzari. Angajam doamne

  sau domnisoare cuvarsta intre (25-40 ani)

  cerem experienta in comert cuamanuntul,

  confectii de dama,tesaturi si accesorii

  de lux.Show room-ul

  este situat in zonacentrala dinBucuresti.

  Ppentru a aplica va rugam trimiteti

  CV cu poza,2.000 RON/luna,

  angajari.job@gmail.com

  Tel: 0729277835,0771395045

  Cro i to rese . Anga jezcroitoreasa cu experienta incusut, finisat produs cap/coada, conditii de munca, pro gram8h/zi 5 zile pe saptamana (fullt ime), con tract de munca,salariu motivant, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, angajari.job@ gmail.com, Tel: 0314327846,0728871465

  n Personal curenie. Firmspecializat n servicii decurenie angajeaz personalcurenie n centre comerciale,salariu net: 700-800 ron, Tel:0212234477, 0212234478,0729005137

  PER SONALRES TAU RANT.

  FAST-FOOD CA LIF ANGAJEAZA

  AJUTORIBUCATARI,

  SHAORMARICU/FARA

  EXPERIENTA,mirela@ca lif.ro,

  http://www.ca lif.ro, TEL: 0757202671

  n Agent Paz in conditiile legii,salarizare de la 1100ron sioperator dispecer, video cuexperienta minim 6 luni pe spatiicomerciale, Tel: 0767849558,0764666663n Agent Vanzari. Producator tiglametalica angajeaza pentru zonaDambovita-Prahova. CV se trimitela e-mail: cipcosmar@gmail.com,Tel: 0744508005n Ageni securitate angajam,condiiti avantajoase, pachetsalarial atractiv, Tel: 0766095727n Agenti imobiliari agentiimobiliari, cu/fara experienta,minim liceul, va rugam atasatiCV-ul pe adresa mail,contact@braveintermed.ro, Tel:0760360754n AGENI SECURITATE.SOCIETATE PAZA ANGAJEAZAIN CONDITII AVANTAJOASE 50AGENTI SECURITATECONFORM LEGII 333/2003, TEL:0213271418

  Bon in te rn pen t rugemeni, 3 mese in cluse. Salariu 1.700 RON. Trimitei CV cu fotope email, ancuta.florentina1978 @gmail.com, Tel: 0722549206

  n Buctar. La Baraca angajeaza bucatar cu experinenta pentru fast food cu mancare la linie. programl-v 07:00-17:00, zona Pipera(300m de la statia de metrouPipera), catalina@enigmaconsulting.ro, http://www.la-baraca.ro, Tel: 0735735416

 • n Clctor-curatator chimic.Curatatorie chimica angajeazapersonal pentru postul decalcator-curatator chimic (cu saufara experienta). Pentru informatiisunati L-V orele 8.00-16.00 sautrimiteti CV la e-mail:corinatc@gmail.com, Tel:0762616160

  Coafez cu experienmin im 2 an i p t . sa lonnfrumuseare. Salariu 1500RON+ procen t , Te l :0722549206

  n Confecioner/a suveniruri.Atelier productie manufacturieraangajeaza persoana serioasa,indemanatica, cu spirit de echipa,atentie distributiva pentruconfectionare suveniruri. SalariuNet 700 si bonuri, Tel:0213358735

  Confec ionere cuexperienta si calcatoreasa.Salariu motivant, trans portdecontat. Relatii la telefon, Tel:0758029770, 0735815395

  Confec ionere. Ate l iercroitorie din cartierul Berceniangajeaza confectionere tex -t i le , Te l : 0723074427 ,0216833000

  C O N F E C T I O N E R I .F IRMA CONFECTI IA N G A J E A Z A :C O N F E C T I O N E R I ,CROITORI , CALCATORIINTERFAZIC S I F I NAL,laura@rheacosta.com, TEL:0722354306, 0764289230

  Consi l ie r vanzar i .Recrutam doamne-domnisoare cu varsta intre(25-40 ani) cerem experientain comert cu amanuntul,confecti de dama, tesaturi siaccesor i i de lux . (zonaDorobanti) , angajar i .job@gmail .com, Te l :0729277835, 0771395045,Fax: 0314370141

  n Contabil. n data de 04 Iulie2014 ora 10.00 la coalaGimnazial nr. 143, seorganizeaz concurs pentru postcontabil, Tel: 0214202440n Cosmetician i coafez.Angajez in condiii avantajoase,Tel: 0744551580n Cosmetician Salonul MarianCotoi, angajeaza cosmeticiana cuexp minim 3 ani. Rel la:0760.082.614, 0756.193.999,0728.265.661,pastel_boutique@yahoo.com,http://www.pastelboutique.ron Cosmeticiana. Salon deinfrumusetare, angajeazacosmeticiana cu experienta minim3 ani, Tel: 0728265661,0760082614, 0756193999

  C r o i t o r / e a s ,confecionat produse capcoad i retuuri. Oferimcarte munc salariu 1200RON, Tel: 0723039359

  n Croitoreasa. Firma serioasa,sediu central, strada Armeneasca, mediu atractiv, angajamCroitoreasa cu experienta siConfectioner de produsecap-coada, Tel: 0723368631n Designer-arhitect canapele lafabrica de canapele angajam,salariu neg, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Frigotehnist, inginer instalatiitermice, angajeaza Daas Romania pentru Bucuresti si imprejurimi.Studii superioare de specialitate,cunostinte tehnice in domeniulfrigului comercial si industrial,experienta 5-6 ani, cunostinteoperare PC, permis conducerecateg. B. CV se trimite la adresade e-mail: resurseumane@daas.ron Inginer Firma de constructii dinBucuresti angajeaza inginer cuexperienta in executie.Programarile la interviu se vorface in urma trimiterii CV-ului peadresa cristea.cristina_office@yahoo.com, Tel: 0769262151n Inginer ofertare. Firma deconstructii angajeaza inginerofertare cu experienta in licitatii,cunoscator al programului WINDEV, cu domiciliu in Bucuresti, cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 ani.Salariu motivational. Programareala interviu se face in urma CV-ului trimis pe e-mail: 10 EUR,cristea.cristina_office@yahoo.com,Tel: 0769262151

  Instalator. Compania HamGroup angajeaza instalatortehnico-sanitar si gaze cuexperienta. Persoana decontact: Rusu Viorel,office@hamgroup.ro, Tel:0758221521

  INSTALATORI. SCANGAJEAZA INSTALATORI,PUNCT DE LUCRU BUCURESTI, SE POATE OFERI CAZARE,laurentiu.baranga@brenneka.ro,http://www.brenneka.ro, TEL:0756047999, 0754055600n Livrator. Restaurant - pizzerieangajeaz livrator pe scuter, Tel:0722718831

  Lucrator comercia l inmagazin al imentar. CV laemai l , ov id iu .eno iu@succes.ro

  Macaragiu pentru podru lan t 5 tone , compan ieAustriaca zona Berceni, of -fice@kfs.ro, Tel: 0726126175,0318052344

  Maestru de sunet,angajeaza TeatrulEvreiesc de StatTel: 0213209274,

  0734969158n Maistru tamplar la fabrica decanapele angajam pentru scheletcanapele, salariu 2.500lei,busuioc.casaeduard@yahoo.ro,Tel: 0720600031n Maistru croitor, la fabrica decanapele, angajam cu salariu2.000 lei, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Maistru tapiter la fabrica decanapele angajam, salariu 2.500lei, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Menajera. Firma de curateniedin Bucuresti, angajeaza personal(2 femei si 1 barbat posesor depermis de conducere categoria B) calificat cu minim 1 an deexperienta, recomandare de laultimul loc de munca, cazierul sianalizele medicale la zi,1.000 RON/luna, Alexnicolasavram @gmail.com, Tel: 07422430071

  2 Iulie 2014pagina 2 / oferte de munc Romnia

 • n Metera cusut angajam -fabrica de canapele, salariu 2.000 lei, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031

  Mesteri in constructii,elec tri cian, vopsitor - zonaBucuresti. Relatii la telefon, Tel:0768928832

  n Montator mobilier, cuexperienta, fara cazier. Producator mobilier din Tunari-Ilfov,http://www.princeinternational.ro,Tel: 0720070291n Muncitor necalificat angajeazasocietate comerciala, Tel:0213160943, 0733952561n Muncitor necalificat (pregtitorlucru la masa) i confecioneriarticole mbrcminte imarochinarie pentru firmproducie zona Metrou Republica,Tel: 0722810381

  Munci tori necal i f icat i ,angajeaza Compania Henkelpentru perioada determinata(29.0731.08.2014) pentruFabr i ca de Adez iv i d inPan te l imon. So l ic i tamdisponibilitate de lucru in 3schimburi. Trimiteti CV la e-mail sau fax , hu man. re -sources@ro.henkel.com, Tel:0212032600, Fax: 0212032655

  n Muncitori necalificati dinprovincie, 1300 Ron/luna, cazare,Tel: 0758668265n MUNCITORI NECALIFICATISI CALIFICATI, ANGAJAMPENTRU FABRICA TAMPLARIEPVC. ADRESA INTERVIU:STRADA BARLEA NR.2B(VIS-A-VISELECTROMAGNETICA), TEL:0214250925, 0214250926n Osptari ospatarie, pizzar cuexperien pe cuptor cu lemne sibuctar secia cald pentrurestaurant cu specific italian, Tel:0724214554

  PER SONAL FEMININ,CU/FR EXPERIEN -ANGAJEAZ 19 STUDIOURIVIDEOCHAT. OFERIM 500$BO NUS ANGAJARE, AVANS800$, SALARIU 1200$-10000$LU NAR, 800$, CONCEDIULANUAL, COSTUMAI I +TRANS PORT GRATUIT ,http://www.livemodels.ro, TEL:0761808808, 0731080888

  n Personal cofetarie angajez:ajutor cofetari cu experienta,vanzatori, bucatari, barmani sipicolite, Tel: 0722287339

  Per sonal feminin, Stu dio X, CM, full/part time host ess on line.Salariu Garantat i 500$ bo nusla angajare, min 1 limba strain,Tel: 0733839026, 0784606572

  n Personal pentru sal de croit -atelier croitorie, Tel: 0767745380n Personal calificat montaje indomeniul constructiilor, angajeazafirma, Tel: 0721772912n Personal, angajam pentrucall-center, program fix 8h/zi,luni-vineri. Informatii la telefon sau CV cu poza la e-mail:directjobplacement@gmail.com,Tel: 0727581999n Personal Curatenie. Fetecuratenie birouri. Salariu bun,bonuri de masa, decontaretransport. Posturi fixe, contractmunca, program luni-vineri, Tel:0212523180n Personal Restaurant. SelfService angajeaz personal liniecald, spltor vase, program 8ore, locaie Pipera, Tel:0760157398, 0751017316n Pizzar i ajutor buctariangajeaz restaurant No Namezona Berceni, Tel: 0213320029,0767978522n Portar, angajeaza Asociatie deProprietari, Bvl Unirii, Tel:0722223780

  Recepioner/Receptionera pentru ho tel, 2 posturidisponibile. Hotelul este inSinaia. Angajare in urmainterviului, 1.200 RON/luna,roro6979@gmail.com, Tel:0745861531

  Reprezentanti vnzri Avon,castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitatiavansare, Tel: 0768321060,0722930207

  n Secretar. Angajez secretartnr, prezentabil, salariu1000-1200 Ron, Tel: 0767335500n Sef atelier mobilier pal, lafabrica angajam, salariu 2.500lei,busuioc.casaeduard@yahoo.ro,Tel: 0720600031

  n Shaormar, angajez din zonaColentina-Fundeni, DragonulRou, Tel: 0767600088n ofer categoria C, angajeazafabrica de paine Bucuresti, Tel:0728808341n ofer profesionist.Rematholding angajeaz oferprofesionist, BCE, atestat transport mrfuri, card, eventual ADR, Tel:0724343454, 0213345668n Sofer Taxi, doar cu atestat.Logan. 24 de ore. Plan 90 ron.Dispecerat Pelicanul, Tel:0762690913

  oferi. CDI, trans port persoane, cu sediul n Bucureti, sec tor 2,os E lec t ron ic i i , n r 48 ,angajeaz oferi categoria D, cuexper ien , pent ru t raseeintrjudeene, acte obligatorii card tahogra f , a tes ta t , Te l :0721064184

  oferi. CDI trans port persoane,cu sediul n Bucureti, osElectronicii, nr 48, sec tor 2,angajeaz oferi cu experien,categoria D, pentru trans portpersoane, trasee interjudeene,acte obligatorii, card tahograf,atestat, Tel: 0721064184

  Spalator auto. Spalatorie autozona Aparatorii Patriei angajazapersonal cu experienta. Salariu sibonusuri atractive, btc_carwash@yahoo.com, Tel: 0757653087n Spltor auto. Angajamspalator auto cu experienta.Oferim carte de munca, salariuatractiv, comisioane. ComunaBerceni, explorlux2006@yahoo.com, Tel: 0723879224,0722500834n Tlpuitor manual, colectiv fete,finisat angajeaza atelierincaltaminte, Tel: 0727864578

  Tmplar pal melaminat, cuexperienta, angajez pentru zona Colentina, Tel: 0745030754n Tmplar, specialist main degurit multiplu, SC Still DesignProduction SRL, Bucureti, Tel:0744318750, 0727729994n Tmplar lemn angajez. Relatiila telefon, Tel: 0723348554

  Tinichigiu, mecanic - ajutor mecanic angajeaza ser viceauto. Relatii la telefon, Tel:0744799030

  oferte de munc Romnia / info / pagina 32 Iulie 2014

 • n Tipograf offset, Cerinte: Minim2 ani experienta in tiparitul offset;Atentie la detaliu; Seriozitate.Responsabilitati: Executare lucraritipografice; Operarea si setareamasinii de tiparit. Oferta (bonusuri, beneficii), salariu fix, bonuri demasa, decontare transport,florin.dragostin@romkuvert.ro,http://www.romkuvert.ro/

  Vnztoare cofetarie, cuexperienta, angajez,, Tel:0733021502, 0765550889

  n Vnztoare cofetarie, angajez,salariu bun, carte munca, Tel:0723629359n Vnztoare, BijouxManiaangajeaza vanzatoare cuexperienta pentru magazin debijuterii in Carrefour Colentina.Program 13 ore/zi, 15 zile/luna.Salariu fix 1000 lei + comision din vanzari, 1.000 RON/luna,http://www.bijouxmania.ro, Tel:0736613677n Vnztoare cu experien,magazin alimentar, zona Ozana,salariu atractiv. CV, recomandare,Tel: 0723579219, 0767533430

  Vnztoare , magaz inalimentar zona Baneasa, sec tor 1 , Te l : 0747320794 ,0733419761

  n Vnztoare, magazin alimentar, oferim CM, zona os. Giurgiului.Contact Tel: 0763159165,0760073000n Vnztoare pentru magazinalimentar zona Pieei Progresu.Rog seriozitate, Tel: 0765820686

  n Vnztoare la bar cu jocuri,program 2 zile cu 2 libere,06.00-22.00, Piaa Presei Libere,Tel: 0765486755, 0723436343n Vnztoare, cu experienta invanzari, magazin de mobila, sal.atractiv, busuioc.casaeduard@yahoo.ro, Tel: 0720600031n Vnztoare. Fast food LaBaraca angajeaza vanzatoare cuexperienta, l-v: 07:00-17:00, zonaPipera (300m de statia de metrouPipera), 1.000 RON, catalina@enigmaconsulting.ro, http://www.la-baraca.ro, Tel: 0735735416

  Vnztor. Angajam vanzatoripentru magazin de materialede constructii, in Chitila.Produse mic i , vopsea,surubur i , accesor i i e tc ,r o r o 6 9 7 9 @ g m a i l . c o m ,http://WWW.MAROLA.RO,Tel: 0745861531

  n Videochat. Angajam cu cartede munca pentru videochat domni si doamne supraponderale, faralimita de varsta si fara experienta, cunostinte minime de limbaengleza (nu angajam minori).Aspectul fizic nu este o conditie.Oferim si dorim seriozitate. Salariu fix+comision, Tel: 0731122156n Vopsitor Pregatitor auto cuexperienta. Service auto Adelyangajeaza, Bd. T Pallady nr. 287,sector 3, incinta IOR 2. ProgramL-V 08-17, office@adely.ro, Tel:0761618765, 0758033310n Vopsitor pregtitor auto, SCVest-Garage angajeaz vopsitorauto i pregtitor vopsitorie.Salariul se discut n funcie derezultatele avute. Cerem si oferimseriozitate,vestgarage@gmail.com, Tel:0733277733, 0766242420n VOPSITOR PREGATITOR.SERVICE AUTO, ANGAJEAZAURGENT PREGATITORVOPSITOR AUTO CUEXPERIENTA. SERVICE-UL SEAFLA IN ZONA MILITARI, TEL:0726723411, 0767767982

  Vopsitori, tinichigii autoangajez, pret negociabil, Tel:0753096894

  n Zugrav. Asociatie de Proprietari cauta firma sau PFA pentru placat faianta 400mp si zugravit scaribloc. Anunt valabil pana pe08.07.2014, Tel: 0722683538

  Germania. Club caut Doamne i Domnioare cu / f rexperien, pt. Companie Intimi Escort, cazare asigurat,comision 50%, plata la zi. Cer iofer seriozitate, 50.000 EUR,a _ m a r l y n @ y a h o o . c o m ,http://www.auchaletdamour.de,Tel: 004915784265764

  Germania. Club ExclusivCasa Paula, din Saarbrcken,oras la gra ni ta cu Franta, cautafete cu as pect placut varste18-35ani , care doresc samunceasca in casa privata delux cu ambiente foarte placute.Castiguri zilnice foarte bune, lu -nar poti ajunge la 7000 eurobanii tai. Cazare Gratuita,http://www.casa-paula.com,Tel: 004917661693989

  n Germania. Recrutam soferi decamion, cazare, masa si oresuplimentare platite,1.000 EUR/luna,recrutari.profesional@yahoo.com,Tel: 0740934372, 0756420344,0734659546n Italia contracte: cameriste,ospatarite, menajere, infirmiere:0372926859, 0368469803,0368469900, 0368469807,http://www.job-italia.eu, Tel:0268470183, 0761916361,0747661527, 0729772702n Luxemburg. Bon la 3 copii(pentru Luxemburg), posesoarepermis de conducere obligatoriu.Salariu 700 Euro net, Tel:0722613504

  Marea Britanie, Anglia, ur -gent, muncitori necalificai,cunosctori limba englez nivelnceptori (vorbit i scris),http://www.jobul-tau.ro, Tel:0723545437

  MAREA BRITANIE, ANGLIA.FETE STILATE, OPEN-MINDPENTRU A LUCRA CAESCORTE. COMISION 50%,CAZAREA GRATUITA, MEDIU DE LUCRU LINISTIT SI RELAXANT.LUNAR POTI AJUNGE LA 5000DE LIRE BANII TAI REALI. BANII DUPA FIECARE CLIENT,9.000 EUR/LUNA, perfect_bizi@yahoo.com, TEL: 00447440209941

  Marea Britanie. Cautamdoamne/ domnisoare pt serviciipers si escorta, min 18 ani,cazare si transport asigurat, zonacentrala, clientiala formata,castiguri substantiale (50%) maimulte detali tel/mess. Rogseriozitate, 7.000 EUR/luna,larysa.larysa85@yahoo.com, Tel:00447466500463

  n Braov, Rucr, vand terenintravilan Suprafata 1.074mp,d=20m la doua strazi. Toateutilitatile (CE, apa, canalizare,gaze). Terenul se afla intr-o zonade case, cu acces facil din DN.Peisaj mirific, se vad muntii si seaude susurul raului Dambovitacare se afla in apropiere,25 EUR/mp, Tel: 0744636297

  Bucuret i i Noi , parce le500-2000mp, intravilan, toateutilitatile, deschidere lacGr iv i ta , 180E/mp, Te l :0771256228

  Dmbovia, Moreni, ZonaBana, Vand teren intravilan,1200mp, zona case, toateutilitatile,, 12.000 EUR, Tel:0742412036, 0743563183

  n Domneti, Clinceni, particular,Super oferta, teren rate, CurteaDomnesca, Unitatea Militara,Teghes, Ciutaci, utilitati, varianteauto, 12 EUR/mp, http://www.vileduplex.ro, Tel: 072353033

  n Dragomiresti, Bcu, 1000mp,7km de la Carrefour Militari.Terenul se afla in localitate,malex@digi.ro, Tel: 0722269092

  n Ialomia, Movilia, proprietar,vnd teren 1120mp, intravilan, pecol, acte, mprejmuit, 6.500 EUR,Tel: 0765761951, 0217605028

  Peri, Bratulesti, sat Cacioc,Ilfov, par tic u lar vand loc de casasupra fa ta 3000mp, Te l :0729325046

  n Rahova, Salaj, zona Pecineaga, teren intravilan suprafata 172mp,casa demolabila, toate facilitatile,,25.000 EUR, inchirieribirouri@yahoo.com, Tel: 0724694803

  n Sectorul 5, spre Magurele,6x300mp, 4x400mp, loturi cartiernou. 8.900E/lot, 8.900 EUR, Tel:0723733274

  Vitan Mall, vand teren liber,200mp, deschidere 10m lastrada, Tel: 0722614050

  pagina 4 / oferte de munc / cereri de munca / imobiliare 2 Iulie 2014

 • n Alexandriei, vand casa la curte, gaze sau schimb cu o garsonieraplus diferenta, Tel: 0767970129n Berceni Comuna, mini-complexde 3 imobile, zona ultracentrala,vila 4 camere moderna,supraveghere video, bariera siparcara privata, drum accesasfaltat, toate utilitatile disponibile, caramida Porotherm. AcceptamCash sau Prima Casa. PretOferta Speciala (La Cheie),69.900 EUR, teren.berceni@yahoo.com, http://teren-berceni.ro,Tel: 0722100507

  Bragadiru, la intrare in cartierul Independentei, vanzare casa (dinduplex, dar separate fata/spate) 5camere, living spatios 41mp,suprafata utila 155mp, 2 bai, 3balcoane, camera/buc, 3dormitoare, debara, gradinaamenajata. Structura rezistentabeton, caramida, izolare. Gaze,curent trifazic, centrala termica,fosa septica. perimetru linistit cuconstructii terminate, asfalt, 3minute statia RATB, cativa km deCapitala. Proprietar, urgent,76.000 EUR, sorin.vpopa@yahoo.com, Tel: 0723180913

  n Colentina, Andronache, vandcas la curte, 5 camere, toateutilitile, 2 garaje, recentrenovat, 110.000 EUR, Tel:0722620891

  n Crngai, particular, cas cumagazin, strad comercial,D+P+E+M, teren=180mp,construii=480mp. Accept ivariante. Poze/oferte solicitai peemail, 184.000 EUR,dinescuconstantincristian@yahoo.com, Tel: 0766402363

  n Domneti, Clinceni, langacartierul Curtea Domneasca, vilap+1, 120mp, teren 250mp, utilitati- gaze, curent, canalizare, iluminatstradal. Acceptam credit, 63.800 + TVA 5%, http://www.vileduplex.ro,Tel: 0723530331

  n Fundeni constructie 2012,p+1+m, construita cu materiale de calitate, video, alarma, centralatermica, porti electrice,147.000 EUR, braveintermed@yahoo.ro, Tel: 0761795673

  n Giuleti, vil P+E, foarteluxoas, finisri deosebite,suprafa util 220mp, suprafacurte 260mp, 195.000 EUR, Tel:0724537493

  n Militari, Metro, P+1+POD,200mp construiti, teren 250mp,constr2013, caramida, executiedeosebita, toate facilitatile, asfalt,zona vile, TVA inclus,89.900 EUR, Tel: 0767600804,0722134720

  n Militari, Metro, P+1+POD,100mp construiti, teren 135mp,constr. 2013, caramida, executiedeosebita, toate utilitatile, astfalt,zona vile, doua locuri parcare,TVA inclus, 64.900 EUR, Tel:0767600804, 0722134720

  Popet i -Leordeni, str .Ecl ipsei, 5 min ute metrouDimitrie Leonida, vand casacaramida P+1+M, Suprafataconstruita 270mp, suprafatate ren 730mp cu dub ladeschidere. Strazi asfaltate,toate utilitatile, 220.000 EUR,Tel: 0744636297

  n Slaj, sector 5, particular,P+1+mansarda, parter: living, 3dormitoare, hol, baie, bucatarie,etaj: la fel precum parterul,600mp, stradal, negociabil, Tel:0760974624

  n Ultracentral, vand apartament 4 camere, 120mp, la 5 min de piata Unirii, etj 1, in vila cu 2 etj, gresie, faianta, parchet, geamuritermopane, cu amplasaredeosebita care faciliteaza accesulcatre toate obiectivele situate incentrul Bucurestiului si in acelasitimp avand parte de liniste sisiguranta. Proprietatea dispune de 4 camere, bucatarie (20mp), 2grupuri sanitare, balcon si holmare de acces. Acte la zi(intabulare, cadastru etc).Pretnegociabil, 138.000 EUR,matica23@yahoo.com, Tel:0755090817

  n Viilor, zona Viilor, sector 5,cas curte, 4 camere, baie,buctrie, 72.000 EUR, Tel:0722254713

  tefan Cel Mare, metrou, vandimobil casa + teren 300mp, toatefacitatile, centru, 930 EUR/mp,Tel: 0726789292

  n Crngai, str Padureni nr 10,particular vand garsonieradecomandata, et 1/4, 27mp.Imbunatatiri gresie, faiantatermopan, usa metalica, mobilata,termoficare. In apropiere metrou,piata, parc, 35.500 EUR,lili_k_ionita@yahoo.com, Tel:0766737495n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4,decomandata, 43mp, balcon,constr. 2013, caramida,Avangarde Rezidential, accespiscina, loc de joaca, teren fotbal,paza 24/24, TVA inclus,27.500 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804,0727896938n Eroii Revoluiei, langa SpitalulNasta (fost Filaret) parter, vedereSos Viilor, foarte aproape destatia de metrou, Garsonieraideala pentru activitate de birou,cabinet dar si de locuit. recentrenovata. Dotarile includ: gresie,faianta, termopan, alarma,28.700 EUR, Tel: 0724099900,0744356208

  Giulesti, Cartierul rezidentialDolce Vita, vand garsoniera 56mp, constructie 2008, et 2/2, mobilatasi utilata, balcon, centrala termicaproprie, gresie, faianta, termopan,parchet laminat, usa metalica, mini bar, loc de parcare privat, paznic,deosebita, 35.000 EUR, cristof_lee @yahoo.com, Tel: 0723290887n Militari, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux,1/4, 48mp, balcon, ansamblurezidential deosebit, parc7.500mp, Spa, sala fitness, TVAInclus, 25.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel:0729920624, 0722952779

  Ozana, sector 3, particularvnd garsonier 15mp, disponibila imediat, acte in regula, etaj 4/4,acoperi bine izolat i multe altembuntiri (parchet, cabin du,apometre, perei interni din BCAetc). Zon foarte bun, 2 minutestaia metrou 1 Decembrie, lngLiceul de Chimie, supermarketulLidl. Pre negociabil, 14.200 EUR,mdamian3580@gmail.com, Tel:0723100110n Prelungirea Ghencea, Sector 6, Avangarde Rezidential, 1/4,decomandata, 43mp, balcon,constr. 2013, caramida, accespiscina, loc joaca, teren fotbal,paza 24/24, TVA inclus,25.000 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804,0722134720

  n Lujerului, vis-a-vis Cora, vandapartament 2 cameredecomandat, renovat, gresie,faianta, parchet, usi schimbate,termopan, AC, instalatii electrice si sanitare schimbate pe cupru.Certificat energetic, acte la zi.Scara curata, vecini civilizati.Apartamentul se vinde mobilat siutilat, 44.000 EUR, cetatuiaap@gmail.com, Tel: 0726966505n Aprtorii Patriei, Sos Oltenitei, direct de la proprietar, vandapartament 2 camere, confort 1,decomandat, bloc construit 1984,8/8, renovat 2007, gresie, faianta,parchet, usa metalica, zonalinistita, negociabil, 40.000 EUR,Tel: 0730951590n Aviaiei, apartament 2 camere,confort 1, decomandat, etaj 2 din4, lng hotel Erbau, preulzonei, Tel: 0734802669,0723302476n Berceni, 50mp, vand ap 2 cam, dec, fara balcon, etaj 3/4,imbunatatiri, discutabil,45.000 EUR, Tel: 0721153047n Cobuc, str. George Cosbuc nr. 9, 2 camere, la casa, et 1 din 2,utilat si mobilat de lux,65.000 EUR, robert07win@yahoo.com, Tel: 0721994787n Dacia, Piata Spaniei, 2 camere in vila, penthhouse, 46.000 EUR,Tel: 0740150377n Drumul Taberei, Ghencea, 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2balcoane, constr. 2013, caramida,Avangarde Rezidential, accespiscina, loc joaca, teren fotbal,agrement, paza 24/24, TVA inclus, 45.000 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804,0727896938

  Gorjului, in apropiereaSta ie i de met rou , vandapartament 2 camere, cu mul ti -ple imbunatatiri, ntr-un imobilfoarte f rumos cu 4 etaje,51.500 EUR, Tel: 0745188378,0733337967

  n Militari, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux 1/4, decomandat, 55mp, balcon,ansamblu rezidential deosebit,parc 7.500mp, Spa, sala fitness,TVA inclus, 32.000 EUR,http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0721368190, 0729920624

  n Militari, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux,1/4, decomandat, 62mp, balcon,ansamblu rezidential, parc7.500mp, Spa, sala fitness, TVAinclus, 35.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel:0722952779, 0721368190n Militari, Rosu, AvangardeHome, 2/3, decomandat, 90mp, 2balcoane, constr. 2013, caramida,finalizat, TVA inclus, Stoc limitat,53.900 EUR, http://www.avangarde home.ro, Tel: 0767600804,0722134720n Neam, Piatra-Neam,Apartament 2 camere, confort I,44mp, balcon 7mp, ultracentral, et. 3/4, centrala proprie, parchetmasiv stejar, termopane, gresie,faianta. 0730.608.644 (Geta),45.000 EUR, Tel: 0730608644n Prelungirea Ghencea,Avangarde Rezidential, 1, 2, 3/4,decomandat, 85mp, 2 balcoane,constr. 2013, caramida, accespiscina, loc joaca, teren fotbal,agrement, paza 24/24, TVA inclus, 45.000 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804,0727896938

  Sp la i Independen e i ,ap roape de Car re fourOrh ideea , apar tament 2camere, semidecomandate,etaj 1/2, Tel: 0722614050

  2 Iulie 2014 vnzri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 5

 • n Unirii 64, 2 camere, 78mp,vedere intrare din bulevard, etaj 3, urgent, 108.000 EUR, Tel:0733408533n Unirii 43, 2 camere, 70mp,intrare din bulevard, vedere spate, etaj 4, urgent, 99.000 EUR, Tel:0733408533

  Unirii, Intersectia Traian, 2camere decomandate, libere,ren o vate (gresie, fa ianta,parchet masiv, termopan, usi,zugraveala, centrala termica siinstalatii noi), 55.000 EUR,giurgeaemil@ya hoo.com, Tel:0744326123

  n Arge, Piteti, Apart 3camere, 72mp, confort 1,decomandat, fara imbunatatiri,Nord L-uri, etaj 10/10, gresie sifaianta, Urgent, 30.000 EUR,Tel: 0745036202n Clrai, Fundulea, vandapartament 3 camere. Relatii Tel:0720893116n Chiajna, oferta Particular,decomandat, 74mp suprafaconstruit, etaj 1/4, la cheie,nelocuit, loc parcare,58.000 EUR, Tel: 0766315613,0760476577n Drumul Taberei, AleeaCompozitorilor, parter, faraimbunanatiri, pretabil firma, 65mp,1967, semidecomandat,negociabil,, 53.000 EUR, Tel:0763820574n Drumul Taberei, decomandat,90mp, balcon, constr. 2013,caramida, Avangarde Rezidential,acces piscina, loc joaca, terenfotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, 49.900 EUR,http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720n Militari, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, decomandat,finisaje lux, 1/4, 85mp, balcon,ansamblu rezidential deosebit,parc 7.500mp, Spa, sala fitness,TVA inclus, 47.900 EUR,http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0721368190, 0729920624n Militari, Metro, constructie 2013, finalizat, caramida, decomandat, 2 grupuri sanitare, finisaje lux, 1/4,95mp, ansamblu rezidentialdeosebit, parc 7.500mp, Spa, sala fitness, TVA inclus, 51.500 EUR,http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0729920624, 0722952779n Prelungirea Ghencea,decomandat, 90mp, balcon,constr. 2013, caramida,Avangarde Rezidential, accespiscina, loc joaca, teren fotbal,agrement, paza 24/24, TVA inclus, 49.900 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804,0727896938n 1 Decembrie - Ilfov, confort 1,etaj 3/3 gaze, cablu, net,negociabil,, 30.000 EUR, Tel:0766102960

  n Crngai, pia,semidecomandat, 5/8, centraltermic, izolat termic, binentreinut, mbuntiri. Exclusintermediari, Tel: 0722538513,0744358655n Drumul Taberei, vandapartament 4 camere, 63mp, et6/10, bloc 1973, gresie, faianta,parchet, instalatii electrice sisanitare noi, termopan, contoarede gaze, caldura, apa calda sirece, se da si mobila debucatarie, 49.500 EUR,avramiabogdan@yahoo.com, Tel:0730166661n Militari, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, decomandat,finisaje lux, 1/4, 110mp, 2balcoane, 2 grupuri sanitare,ansamblu rezidential deosebit,parc 7.500mp, Spa, sala fitness,TVA inclus, 59.900 EUR,http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0722952779, 0721368190n Rosetti, apart 4 camere, 1/7,centrala termica, 3 balcoane,109mp, 83.000 EUR, Tel:0723767031, 0761668797

  n Cimigiu, apartament 5 camere, dependinte, et 3/5, bun pentrufirma sau de locuit permanent,,143.000 EUR, Tel: 0769876211

  n Spatiu Comercial cu vad. PFcumpar spatiu comercial cu vad,inchiriat. Buget 200 000 euro.Plata pe loc, 200.000 EUR,olo_dumitru@yahoo.com, Tel:0722570222, 0722214101

  n Militari, metrou Pcii StaiaApusului, nchiriez camer la blocpentru un cuplu. 350ron/persoan/lun, 350 RON/luna,Tel: 0733174755

  n Polon, Piata Romana, vilastradala, etaj 1 din P+1, renovat,liber, stradal, acces curte, intrareseparata, sector 1, negociabil,1.250 EUR, Tel: 0722342904

  Prahova, Sinaia,str. Mihail

  Kogliniceanu, la 3min ute de ho tel

  Internaional, par tic -u lar, vil 4 camere,

  120mp, completutilat i mobilat,

  parchet termopan,gresie, faian,

  central termic,toate noi, re centrenovat, curte150mp, vedere

  excepional spremunte, ideal pentrulocuit sau cas de

  vacan, Tel:0733106680

  n Unirii, casa curte, 100mplocuibili, curte 100mp, ptrgradinita, stomatologie, notariate,birouri, Tel: 0723767031,0761668797

  n Berceni, Huedin-Center, p/4,g+f+t, u metalic, tv, internet,unei tinere, 830Lei lunar + 1 lungaranie, Tel: 0721132574n Berceni, garsoniera confort 2,etaj 9/10, mobilata, utilata, urgent, discutabil, 160 EUR, Tel:0722526357

  Crngai, Bd Constructorilor,Garsoniera 34mp, decomandata,renovata, termopan, parchet,mobilata, utilata, cf1, gresie,faianta, 200 EUR, viorelia.cioanu@ medipro.ro, Tel: 0757390790

  Drumul Taberei, Favorit,inchiriez garsoniera utilata simobilata, 230 EUR/ora,iulian_bw2012@yahoo.com, Tel:0727676038n Eroii Revoluiei, metrou,particular, inchiriez garsoniera,stradal, parter/7, pentru birou, Tel: 0728155058n Grigorescu, Inchiriez in regimde garsoniera 40mp unapartament cu 2 cameredecomandat (totul este pentruinchiriere, doar dormitorul va fiincuiat) confort 1, parter. Bloc 8etaje. Constructie 1982. Completmobilat si utilat gresie, faianta,bucatarie, baie, hol. Grilaj cu fierforjat la geamuri, usa metalica,interfon. Electrocasnice: frigider,aragaz, masina de spalat,aspirator, televizor. Sistemincalzire: Termoficare, Calorifere.Contorizare: Apometre, Contorcaldura. Distanta: 8 min MGrigorescu (700m), 5 min M 1Decembrie (650m). Reper: Bd.Theodor Pallady, Dumbrava Noua. Sunati va rog in weekend sau intimpul sapt. dupa ora 17.00 saulasati email sau SMS si voi reveni cu un un tel. Merita vazut,180 EUR, ilieflorea_chirie@yahoo.com, Tel: 0725761701n Lujerului, inchiriez garsoniera,proprietar, tramvai 41, metrou,gresie, faianta, termopanbucatarie, parchet, utilata simobilata, libera, 200 EUR/luna,cristiturtuba@yahoo.com, Tel:0730302471

  n Militari, Uverturii, confort 1,decomandata, 40mp, stradal,mobilat, utilat, discutabil, Tel:0744994267, 0768171907n Militari, Padurea Rosu,proprietar direct nchiriezurgent:garsonier complet mobilat i utilat n bloc nou, centralproprie, parcare, Tel: 0724833030n Militari, Virtutii, Garsoniera,Particular, Parter / 8 Stradal, Linia 41, Conf. 1, Decomandat, Numaipentru Birou, Cabinet, SediuFirma, Tel: 0722269092n Prelungirea Ghencea, nr.94-100, Ansamblul residentialPrimavara, inchiriez garsoniera,confort 1, utilata, mobilata,negociabil, 250 EUR, Tel:0752107853

  n 1 Mai, Turda, confort 1, etj. 2,38mp, complet mobilata,termopan, u metalic, aercondiionat, 230 EUR,popescu_eli@yahoo.com, Tel:0721585378n Aprtorii Patriei, proprietar,decomandat, mobilat, utilat,centrala proprie, aer conditionat,loc parcare auto, termen nelimitat, Tel: 0744585632

  Decebal, lux, proaspat renovat mobilat (Ikea), utilat, renovat 2013, 65mp, et 4/4, bucatarieamericana, bloc izolat termic,gresie, parchet, termopane,apometre, Aer Conditionat, balcon inchis, 400 EUR/luna,morarana_roxana@yahoo.com,Tel: 0755261756n Dristor, Aleea Florin Ciungan nr 9, Bloc 64, Sc A, Etaj 7, Apt 43,2 camere decomandat, 54mp,mobilat, aer conditionat, aragaz,frigider, TV; 10 minute metrou,280 EUR/luna, Tel: 0768405305,0770365701

  n Drumul Taberei, Romancierilor,apartament curat, gresie, faianta,parchet, masina spalat, tv, etaj 4,bloc stradal. Se percepe un avans de 400 ron la mutare + chiria ptluna in curs, 400 RON,anamaria_cretu10@yahoo.com,Tel: 0764803979n Ferdinand, particular inchiriezapartament 2 camere, sect. 2,urgent, semidecomandat, mobilat,utilat, Tel: 0769661849n Gorjului, apartament confort 2,mobilat, centrala gaze, termopane, usa metalica, fara intermediari,200 EUR, Tel: 0722827289n Militari, Pacii, inchiriezapartament 2 camere,decomandat, parter, cu balcon,1.000 RON, Tel: 0722521751n Pantelimon, Delfinului, Biserica, Banca Romaneasca, 4/10, dec,60mp, um+g+f+t+p bambus,balcon, stradal, semimobilat,900Lx2,, Tel: 0216442571,0723713816

  Rosetti, ap 2 cam, 4/5,mobilat nou, centrala termica,350 EUR, Tel: 0723767031,0761668797

  n Sibiu municipiu, particular,finisat, termopan, u metalic,utilat, mobilat modern, cablu TV,Internet, 180 EUR, Tel:0766599351n Sudului Pia, Sun Plaza,Metrou, Apt. 2 camere Mobilat,semidecomandat, masina spalat,frigider, aragaz, usa metal,parchet, termopan, gresie, faianta, cablu tv-internet, 250 EUR/luna,Tel: 0741170102n Unirii, Ienachita Vacarescu nr.41, sector 4, apartament 2camere in casa, demisol,semidecomandat, mobilat, renovat recent, frigider, masina de spalat,zona linistita, 1.200 RON/luna, Tel: 0744311289n Vatra Luminoasa, str. MaiorCoravu, proprietar, ofer spreinchiriere apartament 2 cameredecomandate, et. 2/2, semi (ne)mobilat, renovat, spatios, parchet,vizavi parc, zona superba,295 EUR/luna, Tel: 0720196627

  2 Iulie 2014pagina 6 / vnzri imobile / cumparari imobile / nchirieri imobile

 • n Vitan, Bobocica, N.Pascu, 3/4,semidec, g+f+p+t, mobilatamodern, utilata, 200Ex 2, pentru 2 fete, Tel: 0216442571,0723713816

  n Banu Manta, Primarie, vila, p/3, curte, centrala, fara imbunatatiri,nemobilat, neutilat, pt locuit,discutabil,, 300 EUR, Tel:0216442571, 0723713816n Berceni, aproape de metrouAparatorii Patriei, proprietar,decomandat, mobilat, utilat,termen nelimitat, Tel: 0744585632n Berceni, particular, 3cam decconf1 mobilat utilat 3\4 balconparcare, 250 EUR,bicalaurentiucristinel@gmail.com,Tel: 0786468272n Mihalache Ion, apartamentsemidecomandat et 9/10 renovatmobilat si utilat complet izolattermic contorizat 70mp bloc cu 2lifturi, 350 EUR,inchirieribirouri@yahoo.com, Tel:0724694803n Militari, Teatrul Masca,inchiriez/ vand apartament 3camere nedecomandat, parterinalt, 2 balcoane inchise,semimobilat, doar particulari, faraagentii, 250E/ luna, 1 luna avans,Tel: 0749901790n Moilor, nchiriez apartamentlux, 3 camere, complet utilat imobilat, 450 EUR, Tel:0721265675n Panduri, Academia MilitaraInchiriez apartament 3 camere,mobilat nou, renovat recent, 2/10,decomandat, utilat, 270 EUR/luna,Tel: 0722600760

  n Vitan, Auchan, Bobocica, p/4,balcon inchis, grilaje, decomandat, mobilat, utilat modern, 1200 Lx2,Tel: 0216442571, 0723713816

  Rahova, Margeanului, 4camere, 8/9, 86mp, stradal, 2balcoane, 2 bai gresie, faianta,parchet, termopan, usa.met,aer cond, contorizat, RDS,mobilat mod ern, 300 EUR,f l o r e n t i n a r o x a n n a @ y a -hoo.com, Tel: 0729595540

  n Rosetti, ap 4 cam, p/7,nemobilat, 450 EUR/luna, Tel:0723767031, 0761668797

  n Unirii, Fantani, inchiriem spatiubirouri 100mp, apartament 4camere, parchet, gresie, faianta,termopane, 650 EUR, Tel:0735947022

  n Clrailor, Delea, cladire debirouri, 38mp, compartimentat in 2 incaperi, renovat, gr sanitarpropriu, paza, contorizareseparata, facilitati, 350 EUR/luna,inchirieribirouri@yahoo.com, Tel:0724694803n Dacia, zona Moilor, Spaiucomercial 45mp, toate utilitile,negociabil, Tel: 0745057800n Giuleti, spatiu productiealimentara 150mp compartimentattoate facilitatile, canal apa gaze380V, spatiu birou flux tehnologiccreat, vestiare curte gr sanitareoficiu, renovat,, 600 EUR/luna,inchirieribirouri@yahoo.com, Tel:0724694803n Giurgiului, Dedeman, halacaramida 100 - 200mp, toateutilitatile, 380/220, apa, acces Tir,ideal depozit, service auto,productie cu utilitati, inaltime 4m,2 EUR/mp, inchirieribirouri@yahoo.com, Tel: 0724694803n Liberty Mall, spatii amenajate,suprafete de la 30mp cladire debirouri toate facilitatile plafon fals,ac, alarma proprie, sistemantiincendiu, retea calculatoare-telefonica, 7 EUR/mp,inchirieribirouri@yahoo.com, Tel:0724694803n Pache Protopopescu, spatiibirouri, suprafete 12mp, 18mp si25mp. mobilate amenajateclimatizare, paza, accespermanent in cladire. Nu sepercep costuri suplimentare,,13 EUR/mp, inchirieribirouri@yahoo.com, Tel: 0724694803n Timpuri Noi, Splaiul Unirii, halasuprafata totala 200mp, P+1,S=100mp/nivel, utilitati gaze curent electric, curte 250mp, idealproductie depozit birouri,700 EUR/luna, inchirieribirouri@yahoo.com, Tel: 0724694803n Titan hala S=1500mp cubirouri, platforma betonata3000mp, rampa descarcare 3 tiruri simultan, 380V, acces din centura. La nevoie se poate compartimenta in suprafete de 500mp, 2 EUR,inchirieribirouri@yahoo.com, Tel:0724694803n Titulescu, proprietar, parterbloc, 73mp, vitrina 7m, dubluacces, trifazic, multiple destinatii,Tel: 0723232535, 0212505746,0764117343

  Vi tan , in Com p lexComercial. Spatiu comercial,supra fa ta 55mp, , Te l :0728088612

  Vi tan , in Com p lexComercial, spatiu comercial148mp, pretabi l s i pentrubirouri, Tel: 0728088612

  Vi tan , in Com p lexComercial, spatiu comercial,supra fa ta 27mp, , Te l :0728088612

  Vitan, spatii pentru birouri,suprafata 300mp, pe parter,cladire de birouri, pe parter,pretabil si alte activitati, Tel:0728088612

  n Dacia 1310 An fabricatie 1996,bine intretinuta, instalatie GPL,carlig remorca, pret negociabil,settemarket@gmail.com, Tel:0722244450n Dacia Logan Laureate, 2007,1.6mpY, toate optiunile, 15.000Km, benzina, pret negociabil, Tel:0216731436

  Dacia Lo gan, Matiz, Cielo, Tico, Su per nova, Solenza, Skoda,Renault, Opel, Chev ro let, VW,Jeep, 4x4, etc, Tel: 0765119407

  Piese auto im port, noi,dezmembrri absolut oricemarc, Tel: 0744495564,0722640080

  Amanta perfecta, la mine aiparte de respect, mult rasfat,igiena, discretie, nu te grabesc,atenta la dorintele tale, sunt realasi frumoasa, te astept intr-o locatie curata si centrala, 150 RON, Tel:0763566840

  Masaj la domiciliu, Acasa latine sau la hotel. Domnisoara 19ani ofer servicii de masaj generalde relaxare si intretinere. Pozereale, rog seriozitate! Nu deranjatiinutil cu invitatii la cafea!,150 RON/ora, Tel: 0761837986

  Caut Amanta. Om de afaceri,36, el e gant, atletic, studiisuperioare, caut Amantadraguta din Bucuresti. Trimitepoze si con tact pe e-mail:400 EUR, xmiha ix@gmail.com

  n Domn, german, situatiefinanciara buna, dorescprietenie, casatorie, fatafrumoasa, eleganta, 18-45 ani.Rog seriozitate, Tel: 0740614225n Tnr escort, educat pentrudoamne sau cupluri, cerseriozitate maxim, atepttelefonul dumneavoastr cu drag,Tel: 0763485158

  n Tnr caut partener de via.Tnr 38ani, 180cm, 62kg, cu 3bieei n grij, abandonai demama lor, jud.Giurgiu, Tel:0763911729

  n Domn 40 de ani, fara obligatii,Zona Militari, Saten, ochi albastri,1.74, 76kg, Caut doamna linistita,matura, pentru relatie stabila, Tel:0762085156

  n Domn, 54, dubla cetatenie,suplu, caut domnisoara supla,bust proeminent, prietenie-casatorie. OP. 5, CP. 118,str.Libertatii nr. 1, sect. 5.0

  n Intelectual doresc partenersituaie material 55-70, iubitormuzic, dans, excursii, pt.prietenie durabil, Tel:0742261521

  2 Iulie 2014 auto-moto / elec tro / matrimoniale / animale / pierderi / citatii / autorizatii mediu / pagina 7

  az.ro

 • n Pierdut proces-verbal originalnr. 13119/20.11.1991 pe numeleEnache Olimpia. l declar nul.n Pierdut carnet student penumele Pascal C. Alexandru,FILS, UTCB. A fost pierdut inzona Stefan cel Mare. Il declarnul, win32.pasky@yahoo.com, Tel: 0753669543n Pierdut Legitimatie reduceretransport pe numele Circiu ElenaCatalina. O declar nula,catalina_circiu92@yahoo.comn Pierdut stampila cu amprentaSC Effect Clean SRL 3 BucurestiRomania, se declara nulaincepand cu data de 25/06/2014.Autenticitatea actelor ce poartaamprenta acestei stampileincepand cu 25/06/2014 trebuieverificata laiuliantanasescu@ymail.com.n SC Resize Studio SRL,J40/6827/2008, CUI 23726089,declara pierdute CertificatConstatator nr 169987/14.04.2008si Certificatul Constatator nr26836/25.01.2012 emise de Oficiul Comertului de pe Linga Tribunalul Bucuresti. Le declar nule.n SC Libra Film Productions SRL, CUI RO6520622, cu sediul inBucuresti, Str. G-ral Berthelot, nr.27, sector 1, declara nule caurmare a pierderii 2 aparate demarcat electronice fiscale modelDatecs DP 50 D Serie 14031298,aviz utilizare nr. 0364, nr. ordine110523 si model Datecs DP 50 D Serie 14031299, aviz utilizare nr.0364, nr. ordine 110524, Tel:0213266480

  n Lichidatorul judiciar numit indosarul 4815/62/2013 alTribunalului Brasov sectia a II a civila, de contencios administrativsi fiscal, debitoare SC Ildicris Com SRL, cu sediul in stradaCaramidariei nr. 19, ap. 18,Brasov, jud. Brasov, inmatriculatala Reg. Com. sub numarulJ08/1618/1996, cod unic deinregistrare : 9052739, notificadebitoarei, asociatilor, creditorilor,ONRC, ORC Brasov propunereaformulata, in sentinta civila nr.1836/11.06.2014, de intrare inprocedura simplificata afalimentului, pronuntata dejudecator sindic, desemnandu-seca lichidator judiciar BestInsolvency SPRL.

  n Fundatia Nationala de Volei &SC Ana Interactiv Company SRL,cu sediul in Bucuresti, str. TudorConstantin, nr. 6, bl. 40, sc. 2, ap. 21, sector 3, anunta elaborareaprimei versiuni a PUD- Sala desport pentru antrenament cuanexa P+4, elaborat de ArhitectMembru RUR Ioana Vanda Ispas, numar proiect 28U/2013 situat inBucuresti, strada Lujerului,numarul 17, sector 6 - etapa deincadrare.

  TratamentColesterol.

  Dr. Oz recomandaKrilloil-Omega369.Scade colesterolul

  Rau cu 32%, creste colesterolul

  bun cu 44%, con tact@krilloil.ro,

  http://www.Krilloil.roTel: 0737364241

  n Achiziii, cumprm garantat(funcionale sau defecte) : Tv;Laptop; Tablet; Calculator P4;Aparat foto; Accesorii foto; Xbox360; Boxe; Amplificator; Telefon;Diverse. Seriozitate, Tel:0785699822n Anticariat Aurora cumparamcarti vechi si noi, pictura si grafica romaneasca, ilustrate vechi,autografe, icoane vechi. Deplasare la domiciliu, Tel: 0726527097,0751221166

  Magaz in , v indemonumente funera re ,marmur, granit, str DrumulGzarului, nr 9, sec tor 4,Bucureti, Tel: 0767950943,0752228866

  n Vand 2 locuri de veci lacimitirul Ghencea 2 Domnesti, Tel: 0767970129n Vand etichetator marcator depret cu etichete, ieftin - toatetipurile - pret incepand de la 36RON cu TVA/buc si role etichete26x12mm/26x16mm. Cantar uzintern 339 Lei, cantar comercial15/30kg la 438 Lei, balantaelectronica, cantare industriale:cantare auto, cantar macara 5T,platforme de cantarire, cantarepaleti. Platforma electronica de150kg metrologata la pret 997 Lei. Platforma cantar uz intern60kg/150kg pret de la 350 Lei.Livrare rapida. Calitate superioara. Preturi corecte. Promotii, 36 RON, metroingeni1@gmail.com, www.metroingeni.ro, Tel: 0760703964n Vand atelier mobila situat peDN3, Plevna, Jud Calarasi, Tel:0733822990

  VAND LOC DE VECIIN CIMITIRUL VECHI, ORAS PANTELIMON,

  TEL: 0760949770

  Cursuri de calificare in 60de domenii: alimentaie, turism,construcii, instalaii, autorizareANRE, auto, nfrumuseare,igien, infirmier, PSI, SSM,buctar, osptar, pat iser-co fe ta r , b ru ta r , mce la r ,comerciant, legtor, bibliotecar, legumicultor, florar-dec o ra tor,stivuitorist, macaragiu, mainist pod rulant, mecanic trolist,mbuteliator f luide, op er a -tor-mbuteliator GPL, fochist,su dor, lctu, mecanic utilaje.Cer t i f i ca te recunoscu teinternaional, Tel: 0784238728

  n Cursuri de calificare gratuitepentru someri si persoane fara loc de munca. Se ofera 450 lei/luna,program european, Tel:0728424791

  Cursuri Stewardesa. Cursurile constau in

  Promovare/PrezentarePersonala, Tinuta,Coafura, Machiajul,

  Editarea CVului,Exersarea Etapelor deInterviu, si o sesiune

  Q&A, toate desfasurate in limba Engleza.Cursurile pot fi:

  Individuale sau de Grup (3-5 pers) si se vor

  desfasura pe o duratade aprox. 8 ore

  impartite in 2 zile,250 RON,

  ninaciubuciu@gmail.com,

  http://www.cursuri-stewardesa.ro

  Tel: 0720832591n Matematica, Profesor, pregatire matematica, domiciliul elevului,rezultate rapide, calitatesuperioara, comod, sigur, eficient,profesor, dgrsj@yahoo.com, Tel:0761929678

  Acoper i e , cu i g lmetalic, dulgherii, mansardrii orice tip de acoperi, micireparaii etc, Tel: 0720513187

  Acoperiuri, igl metalic,tab l z inca t , jgheabur i ,burlane, dulgherie. Consultarea gratuit, reducere 15%, Tel:0740531268

  n Amenajari interioare, fatadepolistiren decorativa, zidarie,tencuieli, sapa, glet, rigips,zugraveli, faianta, parchet, preturimici, Tel: 0724759331

  Amenjari faianta, gresie,glet, tencuieli, instalatii electrice si sanitare, tencuieli dec o ra tive,calitate, Tel: 0740760502,0764360969

  Cadastru i intabulare lapreuri foarte mic i. Toatemsur to r i l e cadas t ra le ,terenuri, case, apartamente.Profesionalism, experien, Tel: 0721370029

  Const ruc t i i s i amena ja r i .Construim, renovam, executamorice fel de lucrari in domeniulconstructiilor, de la cota 0 si pana la cele mai pretentioase finisaje,Tel: 0729032579

  n Efectuam constructii civile, case la rosu, case la cheie, zidarie,finisaje si alte servicii, la preturiaccesibile, in Bucuresti si inzonele limitrofe, 10 EUR,mariancraciun@mail.com, Tel:0729032579n Execut zugrveli gresie,faian, zidrii, tencuieli, parchetlaminat, rigips, Tel: 0769695364,0758515741n Ortofotoplan. Obtinem de laOCPI Ilfov si Bucuresti extrase de informare si ortofotoplanuri latermen si la urgenta, Tel:0766729375n Sobar specialist execut sobe,seminee, reparatii, scuturat cosuri, Tel: 0212216699, 0745991298

  Birou expert contabil,servicii complete decontabilitate, consultantafin-CTB, cenzorat, expertiza,fonduri europene, Tel:0722613233

  Bi rou con tab i l i t a te ,declaraii lunare salarizare,bilan, semntur electronic.Prima luna gratuit, 100 RON,Tel: 0766369930, 0720891226

  Contabil, ofer contabilitate,declarati i , b i lantur i pentrusocietatii comerciale, seriozitate, Tel: 0766475564

  n Calculatoare, laptopuri,monitoare, depanez, (re)instalez,vnd, cumpr, deplasare ladomiciliul dvs inclusiv weekend,Tel: 0723984654, 0768790654n Reparatii frigidere casnice sicomerciale, congelatoare, aerconditionat, convenabil,garantie, Tel: 0722565401,072824763n Reparatii masini spalatautomate, deplasari urgentedomiciliu, garantie, Tel:0723769880

  Happy Pet Clinic, cab i net veterinar privat. Consultatii,vacc inar i , deparaz itar i(interne, externe). Exameneclinice anuale. Examinaregeriatrica, medicina interna,dermatologie, cardiologie,uro logie , neuro logie ,endocr inologie , boli denutr i t ie s i me tab o l ism,chirurgie, stomatologie,examene de laborator sia l te le , hpc l in ic08@g m a i l . c o m ,h t t p : / / h a p p y p e t c l i n i c .blogspot.ro/ Tel: 0722277028, 0216665821

  2 Iuliei 2014