anboto 441

Download Anboto 441

Post on 19-Jun-2015

639 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 2011ko abenduaren 16a Herririk Herri anboto10. urtea - 441 zk. durangaldeko astekaria6Berbaz10 Gabonetako www.anboto.org Elkartasun Jaialdia antolatu du Maite Euba: Euskaltegiko lana ez da domekarako Kainabera GKEak Elorrion ikasleak euskalduntzera mugatzengehigarriaDURANGALDEA 4Presoen aldeko Herri Bilguneakhainbat ekitaldirako deia egin duElorrion, Iurretan eta Abadion presoen eskubideen alde Abenduaren 30ean Durangon eta urtarrilaren 7an Bilbonbidea egiteko ekitaldiak prestatu dituzte asteburuanegingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia egin duteDURANGO 2 KULTURA 13 Erraldek Bizkaiko udalei The Full Monty filmaren ateak zabaldu dizkie antzerkirako bertsioa Berrizen Bizkaiko udalei Erralden parte hartzeko deia eginTxintxaun Kolektiboa talde berriztarrak azken urtean die hiltegiko zuzendaritzak. Asteon batzarra landu duen antzerki obra estreinatuko du abenduaren izan dute hiltegian, proiektuaren egoera zertan17an Berrizko Kultur Etxean. Emanaldirako sarrera den bertatik bertara azaltzeko.guztiak agortuta daude dagoeneko.Durangaldea 3Gorka Larrinagak irabazi duAnbotoren egutegiko lehiaketaMaaria 6Bigarren eskuko azoka domekahonetan, 14 erakusmahaigazAtxondo8Bidegorrian 25 metro hesi ostuzituzten joan zen bariku gaueanBerriz 8Musika Etxea 2012 hasieranmartxan jartzea gura du udalak

2. H 22011ko abenduaren 16a, barikua anbotoAnboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI @anbotoDURANGO16 udalerrik bertatikbertara ezagutu duteErralderen proiektuaMikel Ansotegi presidenteak Erralderen egoeraazaldu die dei orokorrari erantzun dioten udalei rralde hiltegiak biziraunruan nork bere udalerrian eztabai-Edezan finantziazioa lortze- ko zutabeetako bat Bizkai-ko udalerrien atxikimendu zaba-da zabalduko dutenak. Ansotegikez zuen argitu zeintzuk diren Erral-dera batuko diren udalerriak.lagoa lortzea da. Gaur egun, 15 Aurretik hiltegi berrirako finantzia-udalerrik osatzen dute Erralde etazio osoa ondo lotu gura dute: GukBizkaian 112 daude. Bide horre- beti esan dugu obrak ez direlatatik,Bizkaia osoari eskaintzenhasiko azken adreilua ere ipinikozaion zerbitzua denez, martitze- den segurtasuna izan arte. Herriaknean udalerri guztiei zuzenduta-banan-banan barik, aldi bereanko deialdi orokorra egin zuen Erral-Tamaina, nortasun eta eskualde askotako udalerriak etorri zirela azpimarratu du Erraldek.dek. Guztira, 16 udalerri batu ziren. Hain zuzen ere, Iurreta, Zal-Erralde proiektua udaletxez Jaurlaritzagaz batzarradibar, Ondarroa, Lekeitio, Igorre,Ubidea, Gizaburuaga, Ajangiz,udaletxe azaltzen joangodirela dio zuzendaritzakBitartean, datorren astean EuskoJaurlaritzagaz batzartuko dira. Bilduk kontrol mahaiaBerriatua, Lemoa, Ea, Arranku-diaga, Busturia, Elantxobe, Mar-kina eta Etxebarriko ordezkariakEuropar Batasuneko ordezkariekinegindako batzarraren nondik nora-koak azalduko dizkiete: Eusko Jaur-eratzea proposatu dubatu ziren Erralderen egoera etalaritzaren eskumena dela eta eureiBilduk joan zen astean auzo- dakoa momentu askotan gehie-egitasmoa jakinarazteko batza-Datorren astean Jaurlaritzagazdagokiela proiektua sostengatukotarren batzordeak egindako kri-gikeriatzat hartzen dugu".rrera. Mikel Ansotegi Erraldeko batuko dira Europar Batasunak duen txosten eraginkorra osatzeatikei erantzun die. Herria elkar-Elkarbizitza bermatzekopresidentearen berbetan, Dene- jakinarazitakoaz sakontzeko argitu gura dute. Lan horretarako teagaz elkartu ez diren arren, eta Erralderen sorrera proze-tariko herriak batu dira; Erralde-Erraldek erabateko prestutasu- egoera lehenengo eskutik eza-sua jarraitzeko kontrol mahaiara sartzea erabakita dutenak, epe na erakutsi du.gutzen dutela azaldu dute, sortzea proposatu du Bilduk,laburrean ez bada ere sartzekobatzea dugu helburu, estrategiaBestalde, EHNE sindikatuak "lagun, ezagun, kideek gugazgutxienez hilean behin batu-interesa dutenak, eta gaiaren ingu- definitubaten barruan. Udale-eta Erraldek deituta, joan zenberba egin dutelako". Hala ere,ko litzatekeena. Ondoren, balo-rriekin izandako lehen kontaktuadomekan manifestazio jendetsuaumiltasun osoz onartzenrazio batzorde bat sortuko litza-ontzat jo badute ere, Erralderen egin zuten Durangon. Erralderen dute, batzordeagaz ez batzea teke aurrera begirako pausoakHainbat eskualde eta proiektua herriz herri eta udalez webgunean (erralde.org) ere hilte-"agian akats larria izan dela.adosteko. Batzordea auzotamainatako udalerriak etorri udal azaltzeko asmoa jakinarazigiaren aldeko atxikimenduak jaso- Bilduk "Erralde proiektu estra-elkarteek, auzotarrek, udalak,dira eta esker oneko gaude dute. Gogoratu duenez, sasoitzen dabiltza eta hainbat udalerrik,tegikotzat hartzen du, baina alderdi politikoek eta Erraldekbatean 48 udalerrik osatu zuten elkarte eta norbanakok eman dualdi berean auzotarrek jasan-osatuko lukete. J.D.hiltegia. izena dagoeneko. J.D.Azokaren erregulazioa egitekeDurangoko merkatu plazan pro- duktuak saltzen egoten diren base- rritarrek azokaren egoera erregu- postuak dituzten ekoizleei apar- katzeko erraztasunak ematea, eta errebendedoreei aurre egitea.dagoela gogoratu dute baserritarreklatzeko eta hobetzeko hainbat neu- rri proposatu zizkioten udalari Bigarren fase batean azokaren nondik norakoak eztabaidatzeko martxoan. Harrezkero bederatzibatzordea eratzea ere proposa-Alderdi batzuekin bai, baina udalagaz ofizialki ez direla batzartu diote hilabete joan dira, eta Udaspal tzen dute, udalaren eta baserritar Alberdi baserritarrak adierazi due- ekoizleen artean. nez, udalak oraindik ez ditu eze- lako batzarrera deitu gaiari buruz berba egiteko. Andra Marian egon direneanDenbora horretan guztian deskontrola egon da, eta hainbat alderdigaz kontaktuak udaltzainik ez da agertu izan dituztela dio, baina udala- gaz ofizialki bat ere ez: Alderdiek jakinarazi digute gaia batzordee- Azken asteetako jazoerak tan lantzen dabiltzala, baina errea-Euskal Denda dela-eta azokak litatea da bederatzi hilabete joanAndra Mariko elizpean eman direla, urtea amaitzear dagoela, etadituen hiru asteetan baserritarren ez dela aurrerapausorik eman pazientziak gainezka egin du.Baserritarren eskakizunakLehen asteburuan mahaiekin des- hiru puntu nagusitan laburbildu kontrol handia egon zela diote: daitezke: eskuragarri daudenbatzuek asko hartu zuten eta bes- mahaien banaketa erregulatzea,te batzuek etxetik ekarri behar. Postuak kokatzeko ere eztaibadak sortu zirela diote. Hurrengo astean Errebendedoreak kentzea eta udalak hori erregulatzeko informa- mahaien banaketa orekatua zioa banatu zuen baserritarren eskatzen dituzte, besteak beste artean, baina ez zen udaltzainik egon agindatutakoa betetzen zenBaserritik plazara ekimenaren bitartez eskualdeko azokak indarberritu gura dituzte.ala ez segurtatzeko. J.D. 3. Herririk herrianboto 2011ko abenduaren 16a, barikua3H DURANGALDEAAstarloa Saria 154.000 eurojasoko du Jesusaurreztu ditu Gorka Larrinagak irabazi duEgiguren musikaaurten udalak Anbotoren egutegiko lehiaketakonposatzaileakargindarreanOtxandioko baserri baten argazki koloretsua izan da saritutako lanaAstarloa kultur elkarteak urtero Durangoko Udalaren Toki Agen-banatu ohi duen Astarloa Saria da 21ean eta aldaketa klimatikoa- nboto Komunikabideak- ko dugu. Egutegiak dagoenekoJesus Egiguren (Durango, 1945)musika konposatzaileari emangodiote aurten. Abenduaren 20an, ren kontrako planean jasotako ekintzei esker, Durangok %25ean murriztu du faktura-gastua azken A ek lehenengoz argazki lehiaketa bitartez aukera- tu ditu 2012ko egutegiko argaz-Egutegiko 12 hileetan zeharbeste parte-hartzaile batzuenargazkiak ere ageri dira eskuragarri daude eskualde 12 herrietako ohiko saltokietan, euro biko prezioan. J.D.20:00etan, Durangoko Batzokiko hiru urteetan, udalak jakinarazikiak. Aditu talde batek osatutakobatzar aretoan egingo duten eki- duenez. Horretarako, 223 lumi-epaimahaiak Gorka Larrinagataldian, Astarloa kultur taldeko naria aldatu dira, kontsumoaabadiarraren argazki bat auke-presidentea den Larraitz Diagoren%60 murriztuz. Leku batzuetan,ratu du irabazle moduan, hain-eskutik jasoko du saria Egigurenek.gainera, mikroLED erako lumi- bat parte-hartzaileren artean.Horrela, bere bizitza osoan musi-nariak ipini dituzte. Ondorioz, 500 euroko saria iraba-kari egindako ekarpen aberatsa2011ko argindarraren faktu-zi du. Argazki irabazlean Otxan-aintzatetsi gura diote.razioa 306.000 euro inguruandioko Antzarpozueta baserria age- ibiliko dela diote, eta aipatuta- ri da. Egutegian zehar Larrinaga- ko inbertsioak egin barik faktu-ren beste hainbat argazki ere ikusiAurten bertan EOSentzako ra 460.000 eurokoa izango litza-Kindly Symphony obra sortu teke; horretara, 154.000 euro Abadiarrak 500 euroko sariaeta estreinatu du Egigurenek aurreztu dituzte. irabazi du egutegiko argazkiInbertsioen kostua 550.000 lehiaketa irabazita euro inguruko izan da, eta uda- Jesus Egigurenek ibilbide opa-lak 170.000 euro inbertitu ditu;roa du musikagintzan. Esaterako, gainerakoa Energiaren Euskaldaitezke, eta baita beste parte-har-aurten bertan Euskadiko Orkes- Erakundeak (EVE) lagundu du tzaile batzurenak ere: Arkaitz Egia,traren enkarguz Kindly Symphonydiruz. Aipatutako ekintzekin uda- Nerea Aiartzaguena, Jabier Ugal-obra sortu du. Bere beste hainbatlak amaitutzat jo ditu arginda- de eta Julen Lizarralderenak.pieza Madril eta Frankfurteko jaial- rra aurrezteko ekimenak. J.D.Larrinagak oso pozik dagoe-di entzutetsuetan estreinatu dirala adierazi du, eta bere kamerazeta, besteak beste, 1994an Luis de gainerailusioa eta dedikazioaNarvaez saria irabazi zuen. Duran- Argindar azpiegituretan izan dituela lanabes. Jone Guene-goko Musika Eskolako sortzailee- hainbat aldaketa egin txea Anbotoko zuzendariak azal-tako bat da eta bertan dihardu ira-dituzte azkenaldian du duenez, lehen aldi honekkasle. Bartolome Ertzilla orkes- harrera ona izan du eta datorrentrako zuzendaria ere bada. J.D.urtean ere bide beretik jarraitu-Gorka Larrinaga eta Jone Guenetxea zuzendaria, egutegiagaz. 4. Herririk herriH 4 2011ko abenduaren 16a, barikua anbotoDURANGALDEAPresoen eskubideen alde bidea tzeko ahaleginen emaitza