A TANTRGY ADATLAPJA - de curriculum Tehnologia Informatiei, Comunicarii si tehnologii de acces 4.2 de co mpetenţe ... teorii, caracteristici, modele ale IAC;

Download A TANTRGY ADATLAPJA -  de curriculum Tehnologia Informatiei, Comunicarii si tehnologii de acces 4.2 de co mpetenţe ... teorii, caracteristici, modele ale IAC;

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca

  1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei

  1.3 Departamentul Departamentul de Psihopedagogie Special

  1.4 Domeniul de studii tiine ale Educaiei

  1.5 Ciclul de studii Nivel licen

  1.6 Programul de studiu / Calificarea Psihopedagogie Special / Profesor psihopedagog

  L060070020

  2. Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei Instruire Asistat de Calculator

  2.2 Titularul activitilor de curs Asist. cercet. dr. Marian Pdure

  2.3 Titularul activitilor de seminar Asist. cercet. dr. Marian Pdure

  2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1 Numr de ore pe sptmn 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1

  3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14

  Distribuia fondului de timp: ore

  Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 5

  Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 5

  Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6

  Tutoriat 4

  Examinri 2

  Alte activiti: ..................

  3.7 Total ore studiu individual 22

  3.8 Total ore pe semestru 50

  3.9 Numrul de credite 2

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Tehnologia Informatiei, Comunicarii si tehnologii de acces

  4.2 de competene

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1 De desfurare a cursului Mijloace de prezentare multimedia (laptop, videoproiector)

  5.2 De desfurare a

  seminarului/laboratorului

  Mijloace de prezentare multimedia (laptop, videoproiector), acces la

  internet, softuri educaionale i jocuri educaionale de UZ Intern.

 • 2

  6. Competenele specifice acumulate C

  om

  pet

  ene

  pro

  fesi

  on

  ale

  Utilizarea i adaptarea tehnologiilor de acces pe baza principiilor designului universal n programele de nvare i reabilitare pentru copiii de vrst anteprecolar i colar, al

  elevului, studentului i adultului cu nevoi speciale:

  o Cunoaterea principalelelor tehnologii de acces, a produselor, serviciilor i resurselor care faciliteaz mediul de dezvoltare al copiilor mici, mediul de nvare

  ale elevilor cu diverse dizabiliti; i mediul de lucru ale adulilor cu nevoi

  speciale;

  o Cunoaterea principiilor designului universal n vederea facilitrii accesului copiilor cu dizabiliti la curriculum i n activitile educaionale i de via

  cotidian facilitarea integrrii pe piaa de munc al adultului cu nevoi speciale;

  o Colaborarea n evaluarea nevoilor persoanei cu dizabiliti de utilizare a tehnologiilor de acces;

  o Alegerea i implementarea sistemelor i mijloacelor de comunicare augmentativ sau aleternativ pentru elevii cu dizabiliti;

  o Utilizarea tehnologiilor de acces n Planul Educaional Individualizat; o Proiectarea unui program de nvare pentru elevii cu dizabiliti n cadrul cruia s

  se utilizeze tehnologiile de acces .

  Elaborarea, aplicarea, monitorizarea i evaluarea Proiectelor de Intervenie Personalizat (PIP) i/sau a Proiectelor de Educaie Personalizat (PEP) pentru copilului de vrst

  anteprecolar i colar, al elevului, studentului i adultului cu diferite dizabiliti

  (intelectuale, senzoriale, motorii), de nvare i tulburri ale limbajului i comunicrii;

  tulburri de nvare i de comportament:

  o Selectarea i analiza critic a unei game variate de PIP sau PEP consacrate n literatura naional i internaional ca parte component a unui curriculum

  funcional;

  o Aplicarea i adaptare de tehnici de modificare a metodelor instrucionale i a materialelor n funcie de stilurile de nvare i nevoile elevilor/adulilor cu

  dizabiliti;

  o Utilizarea rezultatelor evalurilor n vederea realizrii, monitorizrii i modificrii modalitilor de instruire cu scopul optimizrii procesului de nvare a

  copiilor/elevilor/adulilor cu dizabiliti;

  o Crearea unui mediu de nvare prin PIP i/sau PEP care s dezvolte participarea activ, independena, schimbrile pozitive de comportament i autonomia;

  o Elaborarea corect a unui PIP sau PEP i formularea a trei criterii de monitorizare a acestora i de apreciere a progresului elevilor.

  Com

  pet

  ene

  tran

  sver

  sale

  Utilizarea platformelor de e-learning, a nvrii de tip blended learning i a bazelor de date internaionale pentru dezvoltarea personal i profesional.

  Planificarea i implementarea activitilor din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza criteriilor relevante conferite de rolul psihopedagogului n echipa multi disciplinar;

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

  7.1 Obiectivul general

  al disciplinei Prin tematica propus, cursul i laboratorul de IAC, ofer studenilor

  informaii din domeniul instruirii asistate de calculator, softurilor

  educaionale, mediilor de nvare online, cu posibiliti de aplicabilitate n

  domeniul psihopedagogie speciale i educaiei incluzive.

  Temele abordeaz principalele definiii, teorii, caracteristici, modele ale IAC; problematica accesului la mediul IAC a persoanelor cu deficiene; utilizarea

  softurilor educaionale n educaie; prezentarea de platforme e-learning; IAC

 • 3

  8. Coninuturi

  8.1 Curs Metode de predare Observaii

  1. Instruirea asistat de calculator definiie i caracteristici.

  Prelegere / discuii interactive

  2. Rolul i funciile instruirii asistate de calculator Prelegere / discuii interactive 3. Modele ale instruirii asistate de calculator. Prelegere / discuii interactive 4. Sisteme de nvare e-learning. prelegere / demonstraia / exerciiu

  5. Logica i structura aplicaiilor utilizate n instruirea asistat de calculator

  Prelegere / discuii interactive

  6. Internetul mediu de nvare i interaciune educaional.

  prelegere / demonstraia

  7. Softurile educaionale caracteristici, forme, clasificare

  Prelegere / discuii interactive

  8. Softurile educaionale i dinamica lor n educaia special

  prelegere / demonstraia / exerciiu

  9. Aplicaii educaionale pentru persoanele cu dizabiliti.

  Prelegere / discuii interactive

  10. Softuri specifice persoanelor cu dizabiliti n instruirea asistat de calculator

  prelegere

  demonstraia / discuii interactive

  11. Textul tiinific caracteristici, forme, standarde. prelegere / exerciiu / discuii interactive

  12. Comunicarea tiinific. prelegere / exerciiu / discuii interactive

  13. Comunicarea online n context tiinific. prelegere / exerciiu / discuii interactive

  14. Finalitile instruirii asistate de calculator. Prelegere / discuii interactive Bibliografie Adscliei, A. (2007). Intruirea asistat de calculator. Didactica Informatic, Editura Polirom, Iai.

  Andrews, R. (2004). The impact of ICT [information and communication technologies] on literacy education. Editura Routledge

  Falmer, London-New York.

  Bohn, R.E. (2005). From Art to Science in Manufacturing: The Evolution of Technological Knowledge. Postprints from ISIC,

  Information Storage Industry Center, UC San Diego. Disponibil online la: http://escholarship.org/uc/item/6z6703z5

  Chi, V., (2005), Pedagogia contemporan pedagogia pentru competene. Ed. Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca

  Garrison, D. R., and Anderson, T. (2003). E-learning in the 21st century : a framework for research and practice. Editura

  Routledge Falmer, London-New York.

  Glava. C. (2006). Modelarea didactic a unor medii virtuale de nvare i contribuia ei la formarea competenelor didactice .

  Cluj-Napoca.

  Holzinger, A. and Miesenberger, K. (eds)(2009). HCI and Usability for e-inclusion 5th

  Symposium of the Workgroup Human-

  Computer Interaction and Usability Engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2009, Linz Austria, November

  2009, Proceedings. Spring Publishing Berlin Germany.

  Istate, O. (2002). Utilizarea noilor tehnologii ale informaiei i comunicrii n educaiei. Institutul de tiine ale Educaiei,

  n cadrul nvmntului la distan; culegerea de materiale.

  7.2 Obiectivele

  specifice

  Definirea i prezentarea teoriilor fundamentale ale IAC.

  Definirea i utilizarea sistemelor multimedia de instruire.

  Definirea sistemelor de nvare e-learning.

  Definirea i caracterizarea softurilor educaionale.

  Definirea i caracteristicile IAC n educaia special.

  Identificarea dificultilor i a modalitilor de sprijin n condiiile diferitelor dizabiliti.

  Prezentarea principalelor tehnologii de acces utilizate de ctre persoanele cu dizabiliti.

  Prezentarea principalelor modalitii de comunicare n cadrul activitilor tiinifice.

 • 4

  Departamentul Curriculum, Bucureti.

  Istrate, O. (2003) Ce este elearning? Bucureti: Agata.

  Miesenberger, K., Klaus, J., Zagler, W. and Karshmer, A. (Eds.)(2006). Computers Helping People with Special Needs. 10th

  International Conference, ICCHP 2006, Linz, Austria, July 2006, Proceedings. Spring Publishing Berlin Germany.

  Miesenberger, K., Klaus, J., Zagler, W. and Karshmer, A. (Eds.)(2008). Computers Helping People with Special Needs. 11th

  International Conference, ICCHP 2008, Linz, Austria, July 2008, Proceedings. Spring Publishing Berlin Germany.

  Miesenberger, K., Klaus, J., Zagler, W. and Karshmer, A. (Eds.)(2010). Computers Helping People wi