การดำเนินงานสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย...

Download การดำเนินงานสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2548

Post on 01-Jan-2016

32 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การดำเนินงานสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2548. โดย นายเอนก บำรุงกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว. กองนโยบายและวางแผนการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ขอบเขตการดำเนินงาน. หน่วยงานภาคราชการ ( Government Sector ) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 2548 7.

  (.)

 • (Government Sector) (Higher Education Sector) - - (Public enterprise Sector) (Private non-profit Sector) (Private Sector)

 • MethodologyResearch Tools (questionnaire)Survey (census)Data Collection Method / /

 • (Step1) & / /

 • ( 30 ) / / / (Step2)

 • (Step3) MicrosoftSQL Analysis

 • (20)(33 ) (114)/ (37)/ (486)/ (242) 912 584

 • 3,492.9 3,360.6 (96.2 %) 132.3 (3.8 %)

 • Chart1

  0.567

  0.223

  0.075

  0.135

  Sheet1

  56.70%

  22.30%

  7.50%

  13.50%

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • 27,536 5,501 (20 %) 10,340 (37.5 %) 11,695 (42.5 %)

 • 5,501 / 2,127 (38.7 %) 1,973 (35.9 %) 558 (10.1 %)

  2,453 (45.1 %) 2,015 (36.6 %) 814 (14.8 %)

 • 5,348 22,188 27,536 (19.4 %) (80.6 %) 842 4,659 5,501 (15.3 %) (84.7 %)

 • 3,140 2,467116307250 1,427

 • 4,658.6 4,503.6 (96.7 %) 155 (3.3 %)

 • Chart4

  0.168

  0.175

  0.19

  0.152

  0.26

  0.055

  Sheet1

  16.8%

  17.5%

  19.0%

  15.2%

  26.0%

  5.5%

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • 30,421 16,610 (54.6 %) 10,069 (33.1 %) 3,742 (12.3 %)

 • 16,610 5,921 (35.7 %) 3,115 (18.8 %) 2,684 (16.2 %)

  12,496 (75.2 %) 2,950 (17.8 %) 1,136 (6.8 %)

 • 11,236 19,185 30,421 (36.9 %) (63.1 %) 8,594 8,016 16,610 (51.7 %) (48.3 %)

 • 980 91466 164

 • 145.9 144.3 (98.9 %) 1.6 (1.1 %)

 • Chart4

  0.007

  0.202

  0.121

  0.006

  0.638

  0.026

  Sheet1

  0.7%

  20.2%

  12.1%

  0.6%

  63.8%

  2.6%

  Sheet1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet2

  Sheet3

 • 1,702

  835 (49.1 %) 633 (37.2 %) 234 (13.7 %)

 • 835 549 (65.8 %) 150 (18 %) 83 (9.3 %)

  699 (83.7 %) 93 (11.1 %) 43 (5.2 %)

 • 510 1,192 1,702 (30 %) (70 %) 402 433 835 (48.1 %) (51.9 %)

 • (9) (13) (7) (27) 56 22

 • 877.5 564.3 (64.3 %) 313.2 (35.7 %)

 • Chart6

  0.387

  0.502

  0.059

  0.052

  Sheet1

  //38.7%

  50.2%

  5.9%

  5.2%

  Sheet1

  0

  0

  0

  0

  Sheet2

  Sheet3

 • 901

  425 (47.2 %) 347 (38.5 %) 129 (14.3 %)

 • 425 / 137 (32.2 %) 67 (15.8 %) 54 (12.7 %)

  177 (41.6 %) 170 (40 %) 65 (15.3 %)

 • 179 722 901 (19.9 %) (80.1 %) 100 325 425 (23.5 %) (76.5 %)

 • = 200 63

 • 396.8

  395.1 (99.6 %) 1.8 (0.4 %)

 • Chart8

  0.967

  0.018

  0.005

  0.002

  0.008

  Sheet1

  96.7%

  1.8%

  0.5%

  0.2%

  0.80%

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • 3,525

  88 (2.5 %) 2,698 (76.5 %) 739 (21 %)

 • 88 68 (77.3 %) 7 (8 %) 5 (5.7 %)

  31 (35.2 %) 29 (33 %) 26 (30 %)

 • 217 3308 3,525 (6.2 %) (93.8 %) 64 24 88 (72.7 %) (27.3 %)

Recommended

View more >