02 ekؤ°m 2018 09 ekؤ°m 2018 16 ekؤ°m 2018 23 ekؤ°m 2018 06 kasim 2018 13 kasim 2018 20 kasim...

Download 02 EKؤ°M 2018 09 EKؤ°M 2018 16 EKؤ°M 2018 23 EKؤ°M 2018 06 KASIM 2018 13 KASIM 2018 20 KASIM 2018 04

Post on 28-May-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Türk milletinin irade ve özlemlerinin tecelligâhı olan TBMM’nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görev- lerinin başında bulunması ülkemiz için büyük bir kazanç ve demokratik güçtür.

  Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin resmen uy- gulamaya geçmesiyle birlikte Meclisimizin asli işlev ve iş- lerini daha etkin yapacağına inanıyorum.

  Milliyetçi Hareket Partisi; yarım asra ulaşan kadim ve köklü geçmişiyle, şerefli ve sembolleşmiş gücüyle Türk siyasetine değer aşılayan, Türkiye’ye hizmetle anıtlaşan millî gurur kaynağıdır.

  Siyasetimizin anlam ve ahengi; mücadelemizin temkin ve tutarlılığı; inançlarımızın haklılığı ve haysiyeti; ilkelerimizin muazzez ve meşruluğu; ülkülerimizin yücelik ve yüksekliği on yıllar boyunca çizgimizin kırılmadan mu- hafazasını sağlamıştır.

  Devlet BAHÇELİ

 • İÇİNDEKİLER 27 MART 2018

  03 NİSAN 2018

  10 NİSAN 2018

  17 NİSAN 2018

  02 EKİM 2018

  09 EKİM 2018

  16 EKİM 2018

  23 EKİM 2018

  06 KASIM 2018

  13 KASIM 2018

  20 KASIM 2018

  04 ARALIK 2018

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

  5

  29

  57

  83

  111

  135

  163

  189

  215

  241

  267

  293

 • GENEL BAŞKANI

  SAYIN

  DEVLET BAHÇELİ’NİN

  TBMM GRUP TOPLANTISINDA

  YAPMIŞ OLDUKLARI

  KONUŞMA METNİ

  27 MART 2018

 • 7

  Değerli Milletvekilleri,

  Saygıdeğer Misafirler,

  Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

  Bu haftaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grup Toplan- tımıza başlarken sizleri hürmetle selamlıyorum.

  Ülkemin her köşesinde ekranları başına geçerek pürdikkat bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza sevgi ve şükranlarımı sunu- yorum.

  6 Mart 2018 tarihinde yapmış olduğumuz Meclis Grup Top- lantımızdan sonra, 12’nci Olağan Büyük Kurultayımızın sırasıyla önce hazırlık, ardından icra safhalarına geçtiğimizden dolayı siyasi mesaimiz hâliyle yoğunlaşmıştı.

  Bu nedenle Grup Toplantılarımıza bir süre ara vermiştik.

  Allah’a şükürler olsun ki, 18 Mart 2018 tarihinde 12’nci Ola- ğan Büyük Kurultayımızı muazzam bir katılım, eşsiz bir heyecan atmosferi içinde gerçekleştirdik.

  Ne kadar sevinsek azdır ne kadar gururlansak eksik kala- caktır.

 • 8

  18 Mart’ta; tarihî ruhuna muvafık olacak şekilde, Çanakka- le aşılmaz iradesi Milliyetçi-Ülkücü Harekette tecelli etmiş, aynı- sıyla temsil edilmiştir.

  Çünkü Milliyetçi Hareket, Çanakkale’de devleşen gücün bu zamandaki varisidir.

  103 yıl önce, Çanakkale kıyılarına bedenleriyle âdeta duvar ören kahramanların hayranlık uyandıran fedakârlıkları Milliyet- çi-Ülkücü Harekette vücut bulmuştur.

  Aynı gün beka mücadelemizin kritik yerlerinden birisi olan Afrin’in denetim ve kontrol altına alınması, sonuçta ay yıldızlı al bayrağın hükûmet konağına asılması Kurultayımıza anlam katan, heyecan kazandıran bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.

  Büyük Kurultayımız millî gönüllere ümit aşılamış, millet düşmanlarının, milliyet yoksunlarının uykularını kaçırmıştır.

  Büyük Kurultayımız milliyetçiliğin şöleni ve gövde gösterisi olduğu kadar demokrasi ve kardeşlik kültürünün mümtaz bir nu- munesi olmuştur.

  Malumlarınız olacağı üzere, 18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar, nice engelleri aştık.

  Nice oyunları bozduk.

  Nice tezviratları nice fitne fesadı bozguna uğrattık.

  Büyük Kurultayımız öncesi neler söylemediler ki;

  Yapamazlar dediler, imanla yaptık.

  Başaramazlar dediler, irfanla başardık.

  Dağıldılar, parçalandılar, bu iş bitti dediler; alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik, kaçtıkları yere kadar kovaladık.

 • 9

  Bizi kolay lokma sandılar, yutmaya kalktılar; boğazlarına durduk, millî duruşumuzla şahlandık, ayaklandık, tüm hesapları alt üst ettik.

  Bilmeyen varsa söyleyeyim.

  Hafife alan varsa uyarayım.

  Biz muazzam bir fikre dayanan, varlığını Türk varlığına ada- yan, gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan Milliyetçi Hareket Partisiyiz.

  Üç hilal’dir sancağımız, Kızılelma’dır kararımız, Ötüken’dir kaynağımız, Türk-İslam ülküsüdür kaderimiz.

  Herkesin bilmesini özellikle tavsiye ederim ki; “Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile...”

  Çünkü biz millet mukadderatının bekçisi, millî ülkülerin ta- kipçisi, Türk asırlarının sadık emanetçisi Milliyetçi-Ülkücü Hareke- tiz.

  Milliyetçi Hareket Partisi;

  Millî duruşuyla gönüllere girmiş,

  Şühedaya vefasıyla manevi görevini yerine getirmiş,

  Millete beka hissiyat ve hedefiyle Türklüğün ana çatısı ol- muştur.

  Bu nedenle Büyük Kurultayımızın teması olan “Millî Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” ifadesi mana ve muhtevasını ham- dolsun isabetle bulmuştur.

  Millî beka; namustur, varoluştur.

  Nitekim değişmez, değiştirilmesi dahi imkânsız kabulümüz budur.

 • 10

  Millet ve devlet olarak varlığımızın kesintiye uğramadan sürmesi ana gayemizdir.

  Millî beka bizim için hafife alınamayacak ölüm kalım mese- lesidir.

  Türkiye’miz bugün millî bekanın tehdit altında olduğu çok hassas ve tehlikeli bir süreçten geçerken, Milliyetçi Hareket Partisi duruşunu şuurla göstermiş, tavrını ve tercihini bir kez daha çok net ilan etmiştir.

  Biliyor ve görüyoruz ki, muhatap olduğumuz beka sorunları çok ciddidir, üstelik hızla tarihî dönüm noktasına, hayati bir yol ayrımına gitmektedir.

  İhanet ve husumet giderek tesir alanını genişletmektedir.

  Artık hayati nitelikli iki seçenekle karşı karşıya olduğumuz çok iyi bilinmelidir:

  Ya ülkemize biçilmek istenen kefeni onursuzca kabullene- ceğiz,

  Ya da bu kefeni parçalayarak hainlerin başına geçireceğiz.

  Ya hain saldırı ve kuşatmalar karşısında boyun eğip, istiklal ve istikbal mücadelesinde yenik düşeceğiz,

  Ya da millî birlik ruhuyla, kutlu bir diriliş ufkuyla derlenip toparlanıp, mutlu millet, güçlü devlet hedefimize sahip çıkacağız.

  Milletin zilletle mücadelesinde tarafımız kati, kesin ve kes- kindir.

  Zillet millete üstünlük kuramayacaktır.

  Zira Milliyetçi Hareket Partisi buna asla izin vermeyecektir.

 • 11

  Millî bekayla melun emeller arasında kararsızlık yaşayanla- ra, hatta tarafsız kalanlara aldırmadan, en küçük ihtimam göster- meden Türkiye’nin tarihî, kültürel ve millî çıkarlarını korkusuzca savunacağız.

  Teslimiyet diyenlere, milliyetçilikle karşılık vereceğiz.

  Taviz diyenleri tersleyip, güçleri ne olursa olsun karşı gele- ceğiz.

  Elbette ülkemize ve milletimize inancımız sonsuzdur.

  Türkiye önüne çıkarılan her türlü badireyi aşmaya mukte- dirdir.

  Milliyetçi Hareket Partisi hıyanetin belini kırmak için lazım gelen cesur ve inanmış yüreğe şükürler olsun ki haizdir.

  Şu hususu unutmayalım ki, tarihî varlığımıza kastetmek is- teyen karanlık saldırıları def etmenin yolu, millî birliğimizi koru- maktan, iç ve dış tehditlere karşı yek vücut olup millî bir duruş sergilemekten geçmektedir.

  Bu itibarla Millî Duruş aynı zamanda Türkiye’nin duruşudur, böyle de olmalıdır.

  Büyük Kurultayımız bir bakıma Türkiye’nin durduğu yere, Türk milletinin vicdanında duyup iddia ve ideallerinde bayraklaş- tırdığı ruha sahne olmuştur.

  Türk milleti eşittir Milliyetçi Hareket Partisidir.

  Türkiye Cumhuriyeti doğudan batıya, kuzeyden güneye bü- yük bir aile olan Türk milletinindir.

  Türklüğün bekası milletin ebedî bekasıyla özdeştir.

 • 12

  Milletin bekası ise bizim için şeref konusudur, çiğnetilmeye- cek, asla öğütülemeyecektir.

  Türkiye’nin bekasının, millî birlik ve bölünmez bütünlüğü- nün korunması, Cumhuriyet’imizin temel değerlerinin ebediyen yaşatılması bizim için yemindi

Recommended

View more >