ytong multipor

Download Ytong Multipor

Post on 07-Aug-2015

66 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ytong Multipor je izolacioni materijal

TRANSCRIPT

Mineralna termoizolaciona ploa

YTONG MULTIPOR

YTONG MULTIPORSvi termoizolacioni materijali od velike su vanosti pri smanjenju potronje energije pojedine graevine, te uveliko utiu na ouvanje prirodne ovekove sredine. Termoizolacione Ytong Multipor ploe svoje korisnike e dodatno iznenaditi nizom prednosti odnosno kombinacijom prirodnosti, protivpoarnosti, vee otpornosti na pritisak te jednostavne primene i oblikovanja.

Novost na srpskom tritu graevinskih materijalaYtong Multipor je mineralna termoizolaciona ploa proizvedena sa ciljem bolje izolacije graevina. Primeren je za recikliranje to sveukupno doprinosi ouvanju ovekove sredine. Sastoji se od prirodnih sirovina: krea, peska, cementa i vode, koja je efikasno sredstvo za oblikovanje velikog broja vazdunih pora, poznatih po izvrsnoj termoizolaciji. Ytong Multipor mineralne termoizolacione ploe izvorno su proizvedene u Nemakoj prema visokim standardima kvaliteta u energetski efikasnom proizvodnom postupku. Ytong Multipor je za prirodnu i zdravu okolinu nekodljiv proizvod, koji tokom primene u graevinarstvu dananjice pronalazi veliki broj poklonika.

mineralan i masivan

termoizolacioni

negoriv

difuziono otvoren

stabilnog oblika i otporan na pritisak

praktian u gradnji, nestiljiv

vodootporan

apsorbuje zvuk

lako obradiv

ekoloki podoban

reciklirajui

EU standard

POdRUja PRIMeNe YTONG MULTIPORa

Toplotna izolacija plafonaYtong Multipor je izuzetno pogodan u situacijama koje zahtevaju posebnu zatitu od poara te dodatnu toplotnu izolaciju u podzemnim garaama ili podrumskim prostorijama. U navedenim prostorima poarna zatita e sa upotrebom Ytong Multipor termoizolacionih ploa biti osigurana bez potekoa. Privrivanje ploa za plafone je jednostavno, brzo i isto.

Toplotna izolacija spoljnih zidova sa spoljne straneYtong Multipor mineralne termoizolacione ploe, koje upotrebljavamo za izvoenje termoizolacionih kontaktnih fasada, pored odline toplotne izolacije odlikuje i masivnost, stabilna ugradnja, zatita od poara i velika paropropustnost.

Toplotna izolacija spoljnih zidova sa unutranje stranePri rekonstrukciji i modernizaciji zatienih objekata spomenike kulture ili izradi oblikovno zahtevnih fasada, izolacija zidova sa unutranje strane je jedina mogunost za postizanje bolje toplotne zatite graevine. Ytong Multipor termoizolacione ploe se pokazuju u takvim sluajevima kao izvrsno reenje kod svih vrsta masivnih zidova bez parne brane. Izuzetno su pogodne za toplotno izolacione radove u unutranjosti postojeih graevina. Posebno kod viestambeno-poslovnih objekata.

Reavanje termo mostova na skeletnim konstrukcijamaYtong Multipor termoizolacione obloge su idealne za smanjenje termomostova u zonama armiranobetonskih stubova, greda i ploa u skeletnim konstrukcijama. Rad sa njima je jednostavan jer se lako reu i prilagoavaju na potrebne dimenzije i oblike. Njihovu primenu preporuujemo posebno u kombinaciji sa Ytong elementima za zidanje, upotrebljenim kao zidnu ispunu u navedenim konstrukcijama.

Ytong Multipor termoizolacione ploe su: negorive stabilnog oblika i otporne na pritisak otporne na vlagu paropropustne ne nadrauju disajne puteve - nevlaknaste su izuzetno toplotno izolacione prirodne i ugodne za okolinu

PReGLed YTONG MULTIPOR PROIZVOdaYtong Multipor termoizolacione ploedimenzije u [mm] lxhxb 600x390x50 600x390x60 600x390x80 600x390x100 600x390x120 600x390x140 600x390x160 600x390x180 600x390x200 kom/paleta 144 120 90 72 60 48 42 36 36 m2/paleta 33,700 28,080 21,060 16,850 14,040 11,230 9,828 8,424 8,424 teina palete [kg] 265 265 265 265 265 255 255 240 265 teina m2 [kg] 7,20 8,60 11,60 14,50 17,40 20,30 23,20 26,10 29,00

Ytong Multipor mineralne termoizolacione ploe su paletirane na europaletama. Ploe drugih dimenzija i ploe sa obraenim ivicama mogu se nabaviti putem specijalne porudbine.

Ytong Multipor sistemski dodaciYtong Multipor laki tankoslojni malter opis laki mineralni tankoslojni malter i malter za izravnavanje i armiranje povrina Armaturna mreica opis za polaganje u laki Ytong Multipor tankoslojni malter, rolna irine 1m, duine 50m potronja 1,1 m2/m2 povrine zida broj vrea na paleti 35 teina vree [kg] 20 teina palete [kg] 720 potronja km/m2 3-4

TeHNIKI POdaCIPodaci o proizvoduta je Ytong Multipor? Mineralan, masivan, monolitan, termoizolacioni materijal proizveden od kalcijum-silikatnog hidrata: krea, peska, cementa, vode i materijala za formiranje pora (poroznost>90 vol. %). Zato upotrebiti Multipor termoizolacione ploe? Multipor je termoizolacioni materijal sa velikim prednostima u odnosu na do sada koriene materijale sline namene; u sluaju kombinacije sa Ytong zidom, prednost je u istoj strukturi izolacionog materijala i nosivog zida. Multipor je negoriv, odnosno ima klasu otpornosti na poar (A) i izuzetno je paropropustan, u odnosu na stiropor koji ima niu klasu otpornosti na poar (B) i slabije je paropropustan. Multipor je termoizolacioni materijal koji ima veu otpornost na pritisak od kamene vune koja ne poseduje potrebnu vrstou. Podruja primene Ytong Multipora izolacija plafona: u podzemnim garaama i podrumima unutranja i spoljna termoizolacija spoljnih zidova reavanje termomostova termoizolacioni sistem kontaktnih fasada Dimenzije Preciznost dimenzija Gustina Raunski koef. toplotne provodljivosti Paropropustnost Poarna zatita vrstoa na pritisak Zatezna vrstoa Deformabilnost Upijanje vode Apsorpcijska vlaga Ostale prednosti proizvoda Graevinsko bioloki i mikrobioloki ispravan, sa izvornom efikasnou protiv gljivica i mikroorganizama, ekoloki ist i prirodno nekodljiv graevinski materijal. U skladu sa AUB - potvrdom AUB-XEL-10106-d, lako se u celosti reciklira/ponovno prerauje. R = 0,045 W/mK =3 negoriv - graevinski materijal razreda A1 - EN 13501-1 u sredini 0,34 N/mm2 0,08 N/mm 2 1 mm pri 1000 N optereenja u jednoj taki pri kraem potapanju DIN EN 1609 Wp =2,0 kg/m2 pri duem potapanju DIN EN 12087 Wlp =3,0 kg/m2 6% mase (pri 23C u 80% relativnoj vlazi) 600x390 mm; debljina: 50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm; druge dimenzije po posebnoj narudbini 2 mm cca. 115 kg/m3

RefeReNCe

Xella Srbija d.o.o. Die urevia bb 11560 Vreoci - Beograd Srbija Tel.: 011 8117 350 Fax: 011 8117 351 www.ytong.rs ytong-serbia@xella.com Besplatni info telefon: 0800 111 112

YTONG i Multipor su registrovane robne marke Xella grupe.

Februar 2012.

Recommended

View more >