vijesti. tako nastaju pisane zanimljivosti. tako nastaje ponuda za ؤچitanje. i sve tako, dan za...

Download vijesti. Tako nastaju pisane zanimljivosti. Tako nastaje ponuda za ؤچitanje. I sve tako, dan za danom,

Post on 04-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Časopis Visoke poslovne škole Libertas - ožujak 2009. broj 2.

  w w

  w .v

  ps -li

  be rt

  as .h

  r

  Kava s Predsjednikom Republike

  Intervju: prof. dr. sc. Ivo Andrijanić, urednik Zbornika

  Intervju: prof. emeritus dr. sc. Božidar Jelčić

  Intervju: Ivan Ratkić

 • ožujak 2009.2

  Jedna misao o novinstvu, kao uvod i poruka

  Uredništvo

  IMPRESSUM

  Broj 2, ožujka 2009.

  IZDAVAČ Visoka poslovna škola Libertas Trg J. F. Kennedyja 6b HR-10000 Zagreb Tel.: 01/ 2323 377 Faks: 01/ 2315 581 E-mail: poslovna.skola@libertas.hr WEB: www.vps-libertas.hr

  DEKAN mr. sc. Gojko Ostojić

  UREDNIŠTVO Glavni urednik mr. sc. Milan Papić

  Zamjenik glavnog urednika mr. sc. Nebojša Stanić

  Izvršna urednica Helena Šlogar, bacc. oec.

  Grafički urednik Hrvoje Vražić

  Lektura Maja Vlašić

  Fotograf Domagoj Badrov

  Ilustracije Marko Uremović

  Novinari Jana Miletić, Sandra Maros, Helena Knežević, Marijana Filipović, Maja Ko- jundžić, Petra Turec, Tin Pilat, Zvoni- mir Roža, Šerif Memedi, Nino Delija.

  PRIPREMA ZA TISAK Domino dizajn d.o.o. Josipa Strganca 2 HR-10 090 Zagreb Tel.: 01/3864-896

  Naklada 2000 komada

  Svaki časopis ima neku namjenu, za koju ga neka grupa ljudi osmišljava, oblikuje i predočava čitatelju na sud i ocjenu. Čini se da je najvažnije da časopis „prođe“ kod čitatelja. A kako to postići? Na- ravno, ne ide uvijek sve prema zamislima i željama. U odrađivanju životnih zadaća, počesto negdje nešto “zapne”. Često sami uzrokujemo životne zastoje i probleme, a nekad nam puteve želja i uspjeha određuju usputne slučajnosti ili neke tuđe slagalice. Novinstvo se ostvaruje kroz pisanu riječ, kroz sročenu rečenicu i osmišljeni članak. Riječ je moć, a rečenica je vladarica dija- loga i uspjeha. Riječju osuzimo i nagradi- mo. Riječju objasnimo i pokudimo. Riječju približimo i udaljimo. Riječju zaratimo i izmirimo. A što tek možemo učiniti nizom riječi i rečenica koje osmislimo, koje spari- mo i posložimo? Tako obično nastaju pri- če, članci, izvještaji. Tako nastaju predlošci vijesti. Tako nastaju pisane zanimljivosti. Tako nastaje ponuda za čitanje. I sve tako, dan za danom, tjedan za tjednom, isklju- čujući inspiraciju, a nudeći izvještajnu ruti- nu, nastaje novinstvo. Informacija, bilo dnevna ili periodična, mora biti snažna, istinita, zanimljivo slože- na i provjerljiva. Ona ne smije biti obmana i kratkotrajni trač. U tom kontekstu, počesto postavljamo pi- tanje - kako prepoznati istinu u članku? Jed- nostavno, sasvim jednostavno. Ravnajući se prema imenu onoga koji piše i prema nazivu glasila u kojemu nešto piše. Jer pisanjem isti- ne, one teške istraživačke, stvaraju se kultne novine i novinari klase klasičnih pisaca.

  Kakve mi veze imamo s ovom pričom? Ako ništa drugo, zaslužili smo ovakav uvod jer izdajemo časopis. Mi smo isto „ta novinar- ska branša“. Slijedimo istinu, ne vrijeđa- mo nikoga, pokušavamo stvoriti obrazac tematskih cjelina i oblik informativnog, zabavnog i poučnog časopisa. Zar to nije puno? A namjera je, isto tako, stvoriti stal- nost i prepoznatljivost ovih novina. Okupiti studente novinarskog dara koji umiju čitati još nenapisano i spojiti svoja saznanja i ta- lente u pisani izraz. Cijela ova priča garantira da smo prepo- znali strukturu novinarskog izraza i izvje- štavanja. Pišući opušteno, napajajući se potrebnim znanjima, zaokružit ćemo u do- gledno vrijeme željenu zamisao o izgledu i sadržaju našega glasila. Pa sve u životu mijena jest. Sve se dorađuje, sve raste, sve postaje, sve se gubi i sve opet nastaje. U tome je čar. Čar mijena i stvaranja u nepre- stanom prepletaju. Libertas news će razveseljavati čitatelje i uvijek će ponuditi neko novo otkriće. Po- neku zanimljivu priču o profesorima ili stu- dentima sportašima. Bit će tu i autentičnih „kišonovskih“ humoreski i nekih poučnih članaka zbog kojih ćemo poželjeti sačuvati zbirku svih brojeva ovog lista. Da, potrebno nam je vrijeme, kao i svima, kao i onima koji su tek počeli studirati, kao i onima koji su tek počeli stvarati nešto drugo, negdje drugdje. A sada, počastimo se ovim drugim izdanjem časopisa „Libertas news“.

  Zamjenik gl. urednika Nebojša Stanić

 • Kava s Predsjednikom Republike

  3ožujak 2009.

  Piše Goran Trbojević

  Studenti Visoke poslovne škole Libertas predvođeni dekanom, prodekanom za nastavu i prodekanom za međunarodnu suradnju svoja su uobičajena međusobna druženja subotom po zagrebačkim kafićima zamijenili druženjem na Pantovčaku, u Predsjedničkim dvorima, uz kavu s predsjednikom Republike Hrvatske Stjepanom Mesićem.

 • ožujak 2009.4

  Zagreb, subota, 25. listopada 2008.Studenti Visoke poslovne škole Liber-tas predvođeni dekanom, prodekanom za nastavu i prodekanom za međunarodnu suradnju svoja su uobičajena međusobna druženja subotom po zagrebačkim kafićima zamijenili druženjem na Pantovčaku, u Pred- sjedničkim dvorima, uz kavu s predsjednikom Republike Hrvatske Stjepanom Mesićem. Predsjednikovom pojavom u dvorani za pri- jam prisutna trema je isparila u trenu. Po zajedničkom fotografiranju, Predsjednik Re- publike s pažnjom je saslušao poruke koje su mu studenti uputili, osvrnuvši se pritom na razdoblje u kojem živimo. Napomenuo je kako upravo ova generacija građana Re- publike Hrvatske ima zadatak i cilj “odraditi milenijski pothvat ulaska zemlje u kojoj živi u zajednicu europskih zemalja”. Predsjednik je naglasio kako je postojanje EU neophodno radi sprječavanja svih sukoba na području Eu- rope, a jedino stabilna i prosperitetna Europ- ska unija može biti pravi partner Sjedinjenim Američkim Državama. Unatoč ograničenom vremenu koje su stu- denti imali na raspolaganju, mogli su od Predsjednika Republike čuti kako je na da- našnjoj generaciji građana Republike Hrvat- ske prihvatiti i pokrenuti europski koncept poslovanja koji za rezultat ima zadovoljstvo obiju strana (partnera) obavljenim poslom. „Jedino obostrano zadovoljstvo partnera u poslovnom poduhvatu može biti poticajno okruženje svakom poduzetniku“, naglasio je Predsjednik. Studenti Visoke poslovne škole Libertas upoznali su Predsjednika i njegove savjetni- ke s dvama problemima koji tište ne samo njih već i sve studente koji završavaju struč- ne studije u Republici Hrvatskoj: jedan od problema je mogućnost nastavka studija na nekom od sveučilišnih studija, a drugi je pro- blem neprepoznatljivost stručnih naziva koji se stječu završetkom studija. Predsjednik je naglasio kako svi studiji trebaju biti otvoreni za sve one koji se žele obrazovati, naravno,

  ukoliko ispunjavaju uvjete za pristup, a vrije- me koje je pred nama, pokazat će ispravnost strateške odluke o uvođenju Bolonjskog procesa i vrlo će brzo tržište rada pokazati kvalitetu koju nova paradigma studiranja sa sobom donosi. Očito su studenti Libertasa dojmili Predsjed- nika, jer su, što je rijetkost, nakon kave imali priliku razgledati Predsjedničke dvore u prat- nji predstojnika kabineta koji je dao kratak povijesni osvrt o samom objektu. Dugujemo neizmjernu zahvalnost gosp. Me- siću koji nas je velikodušno primio te još jed- nom razbio sve predrasude o nepristupačno- sti vodećoj političkoj figuri države. Studenti su Predsjedniku zahvalili na gosto- primstvu uručivši mu prvo izdanje Zbornika radova Visoke poslovne škole Libertas. I na kraju, Predsjednik je na pitanje kako se postaje predsjednikom države odgovorio: “Prije svega se od Vas traži da ste dobri u ono- me u čemu djelujete, tada imate mogućnost svoje horizonte proširiti djelovanjem u širem okruženju. Na to trebate, da biste bili uspješ- ni, nadovezati strast prema samom poslu te

  Poruka predsjednika Mesića je da gajite strast prema poslu i okružite se najboljim mogućim suradnicima.

  se u upravljanju okružiti najboljim mogućim suradnicima.” Posjet Pantovčaku bilo je neponovljivo isku- stvo. Počinju pripreme za put u Washington; predsjednik Obama je sljedeći domaćin. Poštovani gospodine Predsjedniče, bila nam je čast!

  Predsjednik Mesić odgovara na pitanja studenata

  Najbolja kava u Zagrebu

  Zbornik radova u vrijednim rukama

  Zajednička fotografija na prijemu kod Predsjednika

 • 5ožujak 2009.

  Dekan Visoke poslovne škole Libertas potpisao je memorandum s britan-skim sveučilištem Stirling kojim je ugovorena međunarodna suradnja između Visoke poslovne škole Libertas i jednog od najprestižnijih sveučilišta u Velikoj Britaniji. Memorandum sadrži nekoliko elemenata od kojih izdvajamo najbitnije za studente i pro- fesore Visoke poslovne škole Libertas. Naši studenti imaju mogućnost pohađanja ovog prestižnog britanskog sveučilišta na različite načine: od pohađanja prve godine ili pak pohađanja jednog semestra pa sve do doktorskog studija. Tako će studenti nakon završetka specijalističkog studija moći otići na Stirling i tamo zaslužiti britansku diplomu Master Degree što će im uvelike biti od ko- risti prilikom zaposlenja ili daljnjeg obrazo- vanja. Postoje tri pretpostavke koje uvjetuju odlazak na Stirling: • minimalno vrlo dobar prosjek ocjena • određeni stupanj znanja engleskoga jezika

  kako bi mogli pratiti predavanja

  Međunarodno partnerstvo

  • 2 preporuke profesora koji studenta smatra- ju doraslim za takav pothvat.

  Pohađanjem nastave na University of Stirling studenti Visoke poslovne škole Libertas dobit će sl