sri ramakrishna math, lucknow ramakrishna math sri ramakrishna math, lucknow 112 buu2037 nais karmya

Download Sri Ramakrishna Math, Lucknow Ramakrishna Math sri ramakrishna math, lucknow 112 buu2037 nais karmya

Post on 06-Nov-2019

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sri Ramakrishna Math, Lucknow

  Ramakrishna Math Nirala Nagar, Lucknow

  Catalogue of Books

  Sl. Book Code Name of Book Price (Rs.)

  1 BUU191X CHANDI (SMALL) 10.00

  2 BVU1707 SWAMIJIR AHOVAN 8.00

  3 HVN178 KARMA AUR USKA RAHASYA (H) 6.00

  4 HON179 ADHUNIK YUG MEIN NARI 10.00

  5 BGU2045 GITA (PKT) (B) 30.00

  6 EOA3097 MEDITATION AS SPIRITUAL CULMINATION (VOL.1) 335.00

  7 EGA3062 GITA POCKET EDITAION (SW.NIKHILANANDA) 40.00

  8 BVI2985 VIVEKANANDER ALOY SUBHAS (B) 20.00

  9 BCU3963 SHISHUDER VIVEKANANDA (B) 30.00

  10 HOA2848 SURAVITAN (H) 50.00

  11 BCU4013 SWAMIJIR MUKHE GALPO (B) 30.00

  12 BCU4064 SARADA DEVI CHITRA KATHA (B) 25.00

  13 BCU4110 CHOTODER SARADA DEVI (B) 40.00

  14 BCU4188 MAHABHARATER GALPA SONO V.1 (B) 40.00

  15 BCU4196 MAHABHARATER GALPA SONO V.2 (B) 45.00

  16 BCU420X MAHABHARATER GALPA SONO V.3 (B) 45.00

  17 BCU4218 MAHABHARATER GALPA SONO V.4 (B) 45.00

  18 B047CO MAHABHARAT KAHINI (B) 25.00

  19 BCU3998 SHISHUDER RAMAKRISHNA (B) 30.00

  20 BOU367X MANER SHAKTI BRIDHIR UPAY (B) 4.00

  21 BDU4315 TIBATER PATHE HIMALAYA (B) 25.00

  22 BDU3327 SAT KATHA (B) 40.00

  23 BDU3254 DHARMA PRASANGA SWAMI BRAHMANANDA 35.00

  24 BDU3408 LATU MAHARAJER SMRITIKATHA (B) 70.00

  25 BDU2479 SADHAN PRASANGE RAJA MAHARAJ (B) 5.00

  26 BDU3394 SHIVANANDA BANI (B) 40.00

  27 BDU3319 SW.TURIYANANDER PATRA (B) 40.00

  28 BDU2525 BRAHMANANDA SMRITI KANA (B) 6.00

  29 BVU1634 ISHDUT JISHUCRISTA (B) 5.00

  30 BOU1871 SIVA MAHIMNAH STOTRAM (B) 10.00

  31 ECC0931 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.1) 25.00

  32 BGU1901 GITA (U) (SMALL) (B) 9.00

  33 BGU2231 GITA (U) (B) 70.00

  34 BGU2134 BYADH GITA (B) 25.00

  35 BGU224X UDDHAVA GITA (B) 70.00

  36 BHO2408 SRI SRI MA SARADA (NIRA) (B) 12.00

  37 BHU0735 MAYER PADAPANTE (VOL.1) 35.00

  38 BHU0743 MAYER PADAPANTE (VOL.2) 35.00

  39 BHU0751 MAYER PADAPANTE (VOL.3) 50.00

  40 BHU0700 MAYER KATHA (AKHANDA) (B) 85.00

  41 BHU0581 QUIZ ON SARADA DEVI (B) 18.00

  42 BHI3112 SATARUPE SARADA (B) 200.00

  43 BHU0719 SRI MA SARADA DEVI (DEL) (GAMBHIRANANDA) (B) 80.00

  44 BL001 BOOK LIST 2.00

  45 BOU3262 MANASIK CHAP JAY KARAR UPAY (B) 40.00

  46 BOU3416 SARVABHUTA ISWAR DARSAN (B) 50.00

  47 B051OO SANGIT SANGRAHA (B) 90.00

  48 BOU2657 BHAGABAN LABHER PATH (B) 8.00

  49 BOU305X HRIDI VRINDABANE (B) 25.00

  50 BOU3726 ICHHA SHAKTI O TAR VIKASH (B) 8.00

  51 BOU3823 DUSAHASIK ABHIYAN (B) 40.00

  52 BDV6106 MARANER PARE (B) 70.00

  Page 1

 • Sri Ramakrishna Math, Lucknow

  53 BOU3661 ISHWAR DARSHANER UPAY JAP DHYAN (B) 4.00

  54 BOU2606 CHARITRA GHATHANER UPAY (B) 8.00

  55 B015OO GALPE VEDANTA (B) 25.00

  56 B079OO SWAMIJIR CHITRA O BANI (B) 20.00

  57 BOU2665 ANANDA LOKA 7.00

  58 BOU4234 ARATI STAB O RAMNAM 7.00

  59 BOU3467 ATITER SMIRITI (B) 65.00

  60 BOU2312 BHAGAVAD KATHA (B) 120.00

  61 BOU4358 DEVALOKER KATHA (B) 45.00

  62 BOU3734 DHYAN (B) 10.00

  63 B052OO HINDU DHARMA (SW.NIRVADANANDA) (B) 65.00

  64 B014OO JAGTER DHARMA GURU 40.00

  65 BOU3785 MON O TAR NIYANTRAN (B) 14.00

  66 BOU2959 PARAMARTHA PRASANGA (B) 22.00

  67 BOU2061 SANAT SUJATIYA SAMBAAD (B) 25.00

  68 BOU3424 SAT PRASANGA (B) 50.00

  69 BOU1847 SHARANA GATI (B) 10.00

  70 BOU3491 SRI CHAITANYA DEV (B) 70.00

  71 BOU2258 STAVA KUSHUMAN JALI (B) 75.00

  72 HDN172 SW.BRAHMANANDA CHARIT (H) 110.00

  73 HON127 ISHTAVAN (H) 30.00

  74 ECC0958 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.2) 25.00

  75 ECC1318 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.3) 20.00

  76 ECC1539 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.4) 20.00

  77 ECC2411 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.5) 20.00

  78 BOU4250 STAVA PRARTHANA SANGEET (B) 25.00

  79 BOU3777 DHYAN SHANTI ANANDA 22.00

  80 BOU1839 SRIMADBHAGAVAT SAR (B) 8.00

  81 BOU3769 DHYANER GOBHIRE 15.00

  82 BOU2495 GRIHASTHA DHARMA (B) 5.00

  83 BPO0001 BISHUDHA-SIDHANTA PANJIKA (B) 90.00

  84 BRU0301 RK.KE JRUP DAKHIYACHI (B) 115.00

  85 BRU0131 KALPATARU SRI RAMAKRISHNA 22.00

  86 BRU0344 KATHAMRITA (COLOUR) (U) (V.1) 175.00

  87 BRU0352 KATHAMRITA (COLOUR) (U) (V.2) 150.00

  88 BRU0425 KATHAMRITA(SET-IN TWO PARTS)(U)(V.1) 130.00

  89 BRU0433 KATHAMRITA(SET-IN TWO PARTS)(U)(V.2) 120.00

  90 BRU0050 UPADESHA BOLI (B) 15.00

  91 BRU0093 QUIZ ON RAMAKRISHNA (B) 20.00

  92 BRU0123 RK.JIVANI (TEJASHANANDA) (B) 20.00

  93 BRU4005 RK.GALPO SAMBHAR (B) 25.00

  94 BRU398X RK.KATHA O GALPO 27.00

  95 BRU0409 KATHAMRITA (AKHANDA) (U) 210.00

  96 ECC2977 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.6) 20.00

  97 ECC3000 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.7) 20.00

  98 ECC4228 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.8) 20.00

  99 ECC6565 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.9) 25.00

  100 BRU0387 LILA PRASANGA (VOL.1) (B) 100.00

  101 BRU0395 LILA PRASANGA (VOL.2) (B) 90.00

  102 BRU0077 RK.PUJA PADDHATI (B) 12.00

  103 BRU0328 RK.PUTHI (B) 175.00

  104 BRU0069 RK.UPADESH (B) 12.00

  105 BRU2460 RK.VIVEKANANDA VANI (B) 3.00

  106 BOU2398 VEDANTA DARSHAN (VOL.1) (B) 200.00

  107 BUU2347 UPANISHAD GRANTHA BOLI (VOL.1) (B) 70.00

  108 BUU2355 UPANISHAD GRANTHA BOLI (VOL.2) (B) 75.00

  109 BUU2363 UPANISHAD GRANTHA BOLI (VOL.3) (B) 75.00

  110 BUU2207 VIVEK CHUDA MANI (B) 55.00

  111 BUU2274 KATHA UPANISHAD (SW.BHUTESHANANDEA) 80.00

  Page 2

 • Sri Ramakrishna Math, Lucknow

  112 BUU2037 NAIS KARMYA SIDDHIH (B) 20.00

  113 BUU2223 CHANDI (BIG) 60.00

  114 BVU1650 AMAR SAMAR NITI (B) 5.00

  115 BVU1138 YUGANAYAK VIVEKANANDA (VOL.1) (B) 70.00

  116 BVU1146 YUGANAYAK VIVEKANANDA (VOL.2) (B) 70.00

  117 ECC7529 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.10) 25.00

  118 ECC6689 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.11) 25.00

  119 ECC8266 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.12) 25.00

  120 BVU1154 YUGANAYAK VIVEKANANDA (VOL.3) (B) 70.00

  121 BVU1529 BHAGABAN BUDDHA O TAR BANI (B) 12.00

  122 BVU0859 BHAKTI YOGA (B) 12.00

  123 BVU1472 GITA PRASANGA (B) 12.00

  124 B030VO BHARAT KALYAN (B) 22.00

  125 BVU1219 BHARATIYA NARI (B) 15.00

  126 BVU1294 MAHAPURUSH PRASANGA (B) 35.00

  127 BVU1715 CHICAGO BAKTRITA (B) 6.00

  128 BVU1227 DEV BANI (B) 25.00

  129 BVU1286 SMRITIR ALOYA SWAMIJI (B) 90.00

  130 BVU3947 SV.(VISWA) (B) 17.00

  131 BVU0875 JNANA YOGA (B) 45.00

  132 BVU0867 KARMA YOGA (B) 20.00

  133 BVU1723 MADIYA ACHARYA DEB (B) 10.00

  134 BVU1111 PATRA BALI (B) 170.00

  135 BVU1588 QUIZ ON VIVEKANANDA (B) 20.00

  136 BVU0883 RAJA YOGA (B) 30.00

  137 B018VO SAHASYA VIVEKANANDA 125.00

  138 BVU3688 SHAKTI DAVI BHAVANA (B) 6.00

  139 BVU1456 SHIKSHA (B) 10.00

  140 ECC8282 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.13) 25.00

  141 ECC8290 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.14) 20.00

  142 ECC8428 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.15) 20.00

  143 HVN33 VIVEKA-LAHARI (KAVITA BALI) (H) 18.00

  144 BVU0891 BANI O RACHNA (VOL.1TO10) (HB) 800.00

  145 BVU1006 BANI O RACHNA (VOL.1TO10) (L) 500.00

  146 BVU1162 SWAMIJI KE JERUPE DEKHIYACHI (B) 50.00

  147 BVU1804 SWAMIJI O TAR VANI (B) 10.00

  148 BVU3475 SWAMIJIR PADAPRANTE (B) 90.00

  149 B028VO SV.KATHA O GALPO (B) 70.00

  150 BVU160X SANNYASIR GITI (B) 4.00

  151 BVU1758 BARTAMAN BHARAT (B) 6.00

  152 BVU1197 SWAMI SHISHYA SAMBAD (B) 50.00

  153 BVU1189 BHARATE VIVEKANANDA (B) 50.00

  154 ECC9033 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.16) 40.00

  155 ECC9092 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.17) 35.00

  156 ECC9211 PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.18) 35.00

  157 ECC922X PICTORIAL STORIES FOR C. (VOL.19) 35.00

  158 ECA2414 STORIES FROM VEDANTA 25.00

  159 ECC2454 DIVINE VAHANAS (SEE AN PAINT) 25.00

  160 ECC1237 DASAVATARAS (SEE AND (PAINT) 25.00

  161 ECA2384 STORY OF MIRAS LOVE 20.00

  162 ECC1024 RAMAYANA FOR CHILDREN 40.00

  163 ECA137X PICTORIAL PARABLES OF RAMAKRISHNA 28.00

  164 ECC0907 VALUE ORIENTED MORAL LESSON (V.1) 10.00

  165 ECC1903 VALUE ORIENTED MORAL LESSON (V.2) 10.00

  166 ECC3639 VALUE ORIENTED MORAL LESSON (V.3) 12.00

  167 ECC2845 DIVINE PARAPHERNALIA (SEE AND PAINT) 20.00

  168 ECC9408 PRAYER BOOK FOR CHILDREN 20.00

  169 ECA2406 RAMPRASAD:MELODIOUS MYSTIC 20.00

  170 ECC4287 SWAMI VIVEKANANDA (PICTORIAL) 20.00

  Page 3

 • Sri Ramakrishna Math, Lucknow

  171 ECC1199 STORY OF SRI SANKARA FOR CHILDREN 25.00

  172 ECC5917 STORIES OF DIVINE CHILDREN 40.00

  173 ECA1361 VEDANTIC TALES (E) 25.00

  174 ECC1369 GODS AND GODDESSES (VOL.1) 25.00

  175 ECC2837 GODS AND GODDESSES (VOL.2) 25.00

  176 ECA1050 HARI THE LION (E) 22.00

  177 BVU1766 VEDANTER ALOKE 17.00

  178 BVU1553 ASO MANUS HAU 15.00

  179 BRU0034 RK.MA O SV.JIVANI O VANI 4.00

  180 BVU1790 BHAKTI RAHASYA 15.00

  181 BCU3866 CHOTODER VIVEKANANDA (B) 10.00

  182 BVU174X BHARATER PUNAR GATHAN (B) 6.00

  183 BVU1731 SARAL RAJA YOGA (B) 5.00

  184 BVU1685 PAWAHARI BABA (B) 5.00

  185 BVU1170 VEDANTA MUKTIR VANI 40.00

  186 BHU0662 MATRI SANIDHYE (B) 30.00

  187 ECU4382 RAMAKRISHNA FOR CHILDREN 28.00

  188 ECC1741 RK.TELLS STORIES 25.00

  189 ECA2058 SIMPLE LIFE OF VIVEKANANDA 24.00

  190 ECA1353 STORY OF RAMAKRISHNA 25.00

  191 ECA1670 STORY OF SARADA DEVI 20.00

Recommended

View more >