SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Güneş Enerjisi Ar Çağrı İlanı ?· 1/3 SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Güneş Enerjisi…

Download SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Güneş Enerjisi Ar Çağrı İlanı ?· 1/3 SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Güneş Enerjisi…

Post on 31-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1/3 </p><p>SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Gne Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2018 ar lan </p><p>Avrupa Birlii Ufuk2020 Program kapsamnda, TBTAKn da ortak olarak yer ald </p><p>SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa lkeleri arasnda gne enerjisinden elektrik </p><p>elde edilmesi konularnda aratrma ve gelitirme ortaklklarnn kurulmas, bu alanda sanayi </p><p>uygulamalarnn arttrlmas, tematik alanlarn belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre gne </p><p>enerjisi zerine uluslararas Ar-Ge ibirlikleri iin ayrlan yerel ve blgesel desteklerin </p><p>ynlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmalar arasnda uzun sreli ibirliklerin gelitirilmesi </p><p>amalanmaktadr. </p><p>ARI HAKKINDA BLG </p><p>SOLAR-ERA.NET Cofund 2 kapsamnda, fotovoltaik ve konsantre gne enerjisi </p><p>teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin desteklenecei bir ar balatlmtr. Proje </p><p>arsna, en az 1 katlmcnn endstriden olmas kayd ile en az 2 farkl lkeden 2 </p><p>katlmcy ieren tm konsorsiyumlar katlabilecektir. Bir projenin seilebilmesi iin en az iki </p><p>lke tarafndan desteklenmesi gerekecektir. </p><p>ar metnine aadaki linkten ulalabilir: </p><p>http://www.solar-</p><p>era.net/files/1115/2837/1841/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_Cofund_2_Call_revised_20</p><p>180607.pdf </p><p>ARIYA KATILAN LKELER VE ARI KONULARI </p><p>Trkiye, Avusturya, Belika-Flaman ve Valon Blgeleri, Gney Kbrs Rum Ynetimi, Fransa, </p><p>Almanya ve Kuzey Ren Vestfalya, Yunanistan, srail, Hollanda, talya, spanya, sve ve </p><p>svire arya katlan lkelerdir. </p><p>ar kapsamnda fotovoltaik (PV) ve younlatrc gne enerjisi ile ilgili aada </p><p>belirtilen ar konularndaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir. </p><p>A) Gelimi Endstriyel PV Teknolojileri </p><p>B) Gelimekte Olan PV Teknolojileri </p><p>C) Bina ve Altyapya Entegre PV Teknolojileri </p><p>D) PV Santrallerinde Performans Artrc Teknolojiler </p><p>E) Dk Maliyetli ve Yeni Nesil Younlatrc Gne Enerji Teknolojileri </p><p>ARI TAKVM </p><p>21 Haziran 2018: Brokering Webinar. </p><p>02 Ekim 2018, 16:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi (CET): n bavurularn son teslim tarihi </p><p>09 Ekim 2018 17:30 Trkiye Saati le (TS): Trkiyeden katlan aratrmaclar tarafndan TBTAKa elektronik ortamda bavuru yaplmas iin son tarih (ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aama Bavuru Formunun doldurulmas) 10 Ekim 2018, 17:30 TS: Trkiyeden katlan firmalar tarafndan TBTAKa n kayt bavurular iin son tarih (TEYDEB 1509 Program). 16 Ekim 2018, 17:30 TS: Trkiyeden katlan aratrmaclarn, proje nerilerinin imzal basl </p><p>kopyalarn TBTAKa gndermeleri iin son tarih (ARDEB 1001 ERA-NET Program). </p><p>http://www.solar-era.net/files/1115/2837/1841/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_Cofund_2_Call_revised_20180607.pdfhttp://www.solar-era.net/files/1115/2837/1841/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_Cofund_2_Call_revised_20180607.pdfhttp://www.solar-era.net/files/1115/2837/1841/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_Cofund_2_Call_revised_20180607.pdf</p></li><li><p>2/3 </p><p> 10 Aralk 2018: n bavuru yapan kurululara geri dn </p><p>25 ubat 2019, 16:00 CET: Proje nerilerinin son bavuru tarihi. </p><p>Mays 2019: Desteklenecek projelerin seimi. </p><p>Eyll 2019: Projelerin balamas. </p><p>ULUSLARARASI ORTAK PROJE NERS BAVURU VE DEERLENDRME SREC </p><p>PROJE NERLERNN SUNULMASI </p><p>SOLAR-ERA.NET Cofund 2 bavuru sreci, proje n bavurusu ve proje nerisi olmak zere </p><p>iki admda gerekletirilecektir. 1. aama proje bavurusu (n neri) iin son bavuru tarihi </p><p>02 Ekim 2018 (16:00:00 CET)dir. n neriler ve tam neriler proje ortaklar tarafndan </p><p>birlikte hazrlanabilir, ancak bavurular ortaklar adna sadece proje koordinatr tarafndan </p><p>www.solar-era.net internet adresindeki form ngilizce doldurularak SOLAR-ERA.NET </p><p>sunucusuna yklenecektir. </p><p>Projede yer alan her aratrma ekibi, ar metninde belirtilen kendi lkesindeki fonlayc </p><p>kurum tarafndan ve o kurumun /lkenin yerel mevzuat ve esaslarna gre desteklenecektir. </p><p>Bu nedenle, projeyi sunan konsorsiyumdaki tm ortaklarn ar metninde belirtilen genel ve </p><p>fonlayc lkelerin ulusal uygunluk kriterlerini salamas gerekmektedir. Ulusal uygunluk </p><p>kriterlerini salayan ve bilimsel adan uygun bulunan adaylardan ikinci aama iin </p><p>tam neriler istenecektir. </p><p>arya katlan Trk firmalar; </p><p>TBTAK'n 1509 Uluslararas Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programna </p><p>bavuracaktr. Programda, sektrne ve byklne baklmakszn, firma dzeyinde katma </p><p>deer yaratan, Trkiyede yerleik tm sermaye irketleri bavurabilmektedir. Programda </p><p>hibe ekilde destek verilmektedir. Destek oran byk firmalar iin %60, KOBler iin </p><p>%75tir. Ayrntl bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadr. </p><p>lk aama olan n neri aamasnda sadece n kayt yaplmas gerekmektedir. </p><p>Kurulularn TBTAKa 1509 Program Bavuru Sistemi PRODIS zerinden yapacaklar </p><p>n kayt bavurusuna ilikin tm n kayt belgelerini (proje n bilgileri, proje yrtcs </p><p>bilgileri, kurulu yetkilisi bilgileri ve taahhtnameyi ieren sistemin oluturaca "Proje n </p><p>Kayt Formu" ve n kayt formunda belirtilen kurulua ait istenen ek belgelerin) ve </p><p>personel zgemilerini basl olarak posta veya kurye ile 10 Ekim 2018 Trkiye saati ile </p><p>17.30a kadar TBTAK-TEYDEBe ulatrmalar gerekmektedir. Posta adresi: Tunus </p><p>Caddesi No:80 06100 Kavakldere Ankara </p><p>arda baarl bulunan projeler iin 1509 programna proje bavurusu alnacaktr. 1509 </p><p>programna bavuru yapmas gereken firmalar ile ayrca iletiim kurulacaktr. SOLAR-</p><p>ERA.NETe sunulan bir projede Trkiyeden birden fazla kuruluun yer almas halinde, bu </p><p>kurulularn 1509 Uluslararas Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programna ortak proje </p><p>nerisi sunmas gerekmektedir. (NOT: Sunulacak projelerde en az bir yabanc proje orta </p><p>kuruluun olmas arttr). </p></li><li><p>3/3 </p><p>arya katlan Trk aratrmaclar; </p><p>Uluslararas bavuru ile e zamanl olarak, projelerde yer alan Trk ortaklardan ERA-NET </p><p>arlarna zel olarak hazrlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aama Bavuru Formunun </p><p>elektronik ortamda doldurmalar gerekmektedir. Bavuru sahipleri, 09 Ekim 2018 (17:30 TS) </p><p>tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ balantsndan arl Bavuru Programlar </p><p>blmnden bavurularn yapabilirler. Ayrca, bavuru sahipleri, proje nerilerinin imzal </p><p>basl kopyalarn 16 Ekim 2018 (17:30 TS) tarihine kadar aadaki adrese gndermeleri </p><p>gerekmektedir. </p><p>Adres: TBTAK-ARDEB, Destek Programlar Mdrl, Tunus Caddesi No: 80, </p><p>Kavakldere/Ankara, 06100 </p><p>Projelerde yer alan Trk aratrmaclar TBTAK tarafndan 1001-Bilimsel ve Teknolojik </p><p>Aratrma Projelerini Destekleme Program kurallarna uygun ekilde desteklenecektir. </p><p>Ancak; 1001 Destek Programndan farkl olarak, TBTAK tarafndan bir proje iin </p><p>verilebilecek maksimum bte 1001-Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Projelerini </p><p>Destekleme Program kapsamnda verilen 360.000 TL nin kat 1.080.000 TL </p><p>olabilecektir. (PT ve kurum hissesi haritir.) </p><p>n neri aamasnda talep edilen bteye Kurum Hissesi ve PTlerin eklenmesi nem arz </p><p>etmektedir. Altyap oluturmaya ynelik olan projeler desteklenmez. Kurum hissesi toplam </p><p>btenin %10-50si arasnda olup; PT iin maksimum toplam tutar 120.000 TLdir. Bilimsel </p><p>toplantlara katlma, alma ziyaretleri vb. faaliyetler kapsamnda gerekletirilecek yurt </p><p>ii/yurt d seyahat giderleri iin 1001 programnda salanan 10.000 TLlik bteye ilave </p><p>olarak, Era-Net projesi kapsamnda gerekletirilmesi uygun grlen yurt ii/yurt d toplant, </p><p>alma ziyareti, networking vb. almalar iin yaplacak seyahatlere ise ayrca 30.000 TL </p><p>destek salanr. </p><p>RTBAT NOKTALARI: </p><p>Muzaffer Kaan Karaz (TEYDEB) </p><p>Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu </p><p>Tel: 0312 2989466 </p><p>kaan.karaoz@tubitak.gov.tr </p><p>Salih Hacaliolu (ARDEB) </p><p>Mhendislik Aratrma Destek Grubu </p><p>Tel: 0312 2981242 </p><p>salih.hacialioglu@tubitak.gov.tr </p>http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1001http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1001</li></ul>

Recommended

View more >