Servicii de Audit Si Servicii Conexe

Download Servicii de Audit Si Servicii Conexe

Post on 01-Dec-2015

31 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

TRANSCRIPT

<p>SERVICII DE AUDIT SI SERVICII CONEXE</p> <p>SERVICII DE AUDIT SI SERVICII CONEXE</p> <p>STAGIAR: MANOLACHE ANITA CRISTINA</p> <p>ANUL II, SEMESTRUL II</p> <p>Capitolul 1</p> <p>Notiuni generale</p> <p>La originile sale cuvantul audit provine de la latinescul audire care inseamna a asculta si care, transformat in timp de catre practica anglo-saxona, semnifica astazi strict revizie a conturilor realizata de experti independenti in vederea exprimarii unei opinii asupra regulariatii si sinceritatii acestora.In general, prin audit intelegem examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.Auditul poate fi: audit financiar (studierea unei intreprinderi pentru a-i aprecia procesele, tranzactiile si situatiile financiare ) audit operational (studierea unei intreprinderi pentru a-i amelioara performantele)</p> <p> audit de gestiune (studierea unei intreprinderi pentru a face o judecata asupra gestiunii acesteia)</p> <p> alte tipuri de audit in functie de necesitatiElemente fundamentale ale auditului sunt: examinarea trebuie sa fie exclusiv o examinare profesionala;</p> <p> obiectul examinarii il poate constitui orice informatie, din orice domeniu;</p> <p> scopul examinarii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia;</p> <p> calitatea opiniei exprimate: trebuie sa fie motivata si responsabila, ceea ce presupune ca persoana care face aceasta examinare are anumite repsonsabilitati pentru activitatea sa si trebuie sa fie o persoana independenta;</p> <p> examinarea trebuie sa sa faca dupa anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse intr-un standard sau intr-o norma legala sau profesionala care constituie criteriu de calitate.Capitolul IIAuditul statutarPrin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute de aceasta, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit.Elemente fundamentale: profesionistul competent si independent trebuie sa fie profesionist contabil, care poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica;</p> <p> examinarea este exclusiva profesionala;</p> <p> obiectul examinarii efectuate de profesionistul contabil il constituie situatiile financiare ale entitatii, in totalitatea lor: bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare, in functie de referentialul contabil aplicabil;</p> <p> scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate, responsabile si independente;Un audit include, pe de o parte examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentarile de informatii din situatiile financiare iar, pe de alta parte, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.Schematic desfasurarea auditului ar fi urmatoarea: acceptarea mandatului</p> <p> orientare si planificare</p> <p> studiul si evaluarea controlului intern </p> <p> controlul conturilor </p> <p> examenul situatiilor financiare </p> <p> evenimente prosterioare inchiderii exercitiului</p> <p> utilizarea lucrarilor altor profesionisti</p> <p> alte lucrari necesare incheierii misiunii</p> <p> redactarea raportului</p> <p> documentarea lucrarilor de audit</p> <p>Auditorul trebuie sa desfasoare o misiune de audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Acesta trebuie sa planifice si sa faca auditul cu o atitudine de scepticism profesional pentru ca in unele cazuri situatiile financiare pot contine erori semnificative. O atitudine de scepticism profesional inseamna ca auditorul realizeaza o evaluare critica, in mod circumspect, a validitatii unei probe de audit obtinute si este atent la acele probe de audit care contrazic sau pun la indoiala credibilitatea documentelor sau a declaratiilor conducerii. Declaratiile conducerii referitoare la situatiile financiare nu trebuie considerate intotdeauna corecte, ci trebuiesc gasite probe pentru confimarea lor.</p> <p>Obiectivul unei misiuni de audit a situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie cu privire la situatiile financiare, daca acestea sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru identificat de raportare financiara. Pentru exprimarea acestei opinii, auditorul va folosi formula ofera o imagine fidela sau prezinta in mod corect sub toate aspectele semnificative, aceste expresii fiind echivalente.</p> <p>In cadrul misiunii sale, auditorul ofera un nivel inalt dar nu absolut, de certificare conform careia informatia care face obiectul auditului nu contine denaturari semnificative. Aceasta situatie este exprimata in mod pozitiv in raportul de audit ca e o certificare rezonabila. Certificarea rezonabila este un concept legat de cumularea probelor de audit necesare pentru ca auditorul sa concluzioneze ca in situatiile financiare considerate in totalitatea lor nu exista denaturari semnificative.</p> <p>Cu toate ca opinia auditorului sporeste credibilitatea situatiilor financiare, utilizatorul nu trebuie sa considere opinia de audit drept o garantie a viabilitatii viitoare a entitatii sau a eficientei ori productivitatii cu care managementul a condus activitatile entitatii.</p> <p>Sfera unei misiuni de audit se refera la procedurile de audit presupuse a fi necesare in circumstantele respective pentru realizarea obiectivului auditului. Procedurile de audit cerute pentru desfasurarea unui audit in conformitate cu ISA trebuie sa fie determinate de catre auditor, luand in considerare cerintele ISA, cerintele legislative si cerintele de raportare.</p> <p>In conformitate cu ISA, un audit este destinat sa ofere o certificare rezonabila ca situatiile financiare, considerate in totalitatea lor, nu contin denaturari semnificative. Un auditor se loveste de existenta unor limitari inerente care-i afecteaza capacitatea de a detecta denaturari semnificative. Aceste limitari sunt cauzate de factori ca:</p> <p> utilizarea testelor</p> <p> limitarile controlului intern</p> <p> faptul ca majoritatea probelor de audit sunt persuasive, mai degraba decat conclusive.</p> <p>De asemenea, activitatea desfasurata de auditor in scopul formarii unei opinii se bazeaza si pe rationament profesional, in special in ceea ce priveste:</p> <p>Strangerea probelor de audit, de exemplu, in deciderea naturii, duratei si a intinderii procedurilor de audit</p> <p>Conturarea unor concluzii bazate pe probele de audit stranse, de exemplu, evaluarea caracterului rezonabil al estimarilor facute de conducere la intocmirea situatiilor financiare. </p> <p>Riscul de audit consta in faptul ca auditorul exprima o opinie incorecta din cauza faptului ca in situatiile financiare sunt erori semnificative si are trei componente:</p> <p>Riscul inerent - este posibilitatea ca soldul unui cont sa comporte o eroare ce poate fi semnificativa, fie individual, fie cumulata cu alte erori, din cauza unui control intern insuficient. Riscul unei astfel de erori este mai mare pentru unele conturi si prezentari de informatii decat pentru altele. De exemplu, este mai probabil sa fie denaturate calculele complexe decat cele simple. Conturile care constau in sume derivate din estimari contabile ce sunt supuse unui grad semnificativ de incertitudine in ceea ce priveste evaluarea, creeaza riscuri mai mari decat conturile care constau in date faptice, obtinute in urma unor procese relativ de rutina.</p> <p>Riscul de control - este riscul ca o eroare semnificativa, fie izolata, fie cumulata cu alte erori, sa nu fie prevenita, detectata si corectata la timp de sistemul de control intern al entitatii. </p> <p>Riscul de nedescoperire consta in faptul ca controalele auditorilor nu reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de operatiuni izolata sau impreuna cu alte solduri sau categorii de operatiuni.</p> <p>Pentru dezvoltarea planului general de audit, auditorul trebuie sa evalueze riscul inerent la nivelul situatiilor financiare. In scopul evaluarii acestuia, auditorul foloseste rationamentul profesional pentru a estima numerosi factori, printre care se regasesc (la nivelul situatiilor financiare): integritatea conducerii; experienta si cunostintele conducerii, precum si schimbarile survenite la nivelul conducerii pe parcursul perioadei, de exemplu, lipsa de experienta a managerilor poate afecta intocmirea situatiilor financiare ale entitatii; presiuni neobisnuite exercitate asupra conducerii, de exemplu, circumstante ce ar putea predispune conducerea la denaturarea situatiilor financiare, cum ar fi experienta esecului a numeroase entitati ce-si desfasoara activitatea in sectorul de activitate respectiv sau o entitate ce nu detine suficient capital pentru continuarea activitatii; natura activitatii entitatii, de exemplu, potentialul uzurii tehnologice a produselor si serviciilor sale, complexitatea structurii capitalului, importanta partilor afiliate, localizarea si raspandirea geografica a facilitatilor de productie ale entitatii; factori care afecteaza sectorul de activitate in care opereaza entitatea, de exemplu, conditiile economice si concurenta, cererea de consum si practici contabile comune sectorului de activitate respectiv.</p> <p>Evaluarea preliminara a riscului de control reprezinta procesul de evaluare a eficacitatii sistemelor de contabilitate si control intern ale entitatii in prevenirea si detectarea denaturarilor semnificative. Auditorul trebuie sa faca o evaluare primara a riscului de control, pentru fiecare sold semnificativ de cont sau categorie semnificativa de tranzactii.Pentru obtinerea probelor de audit privind eficienta sistemelor de contabilitate si de control intern, auditorul efectueaza teste ale controalelor, care pot include:</p> <p> verificarea faptului ca tranzactiile au fost autorizate; determinarea persoanei care exercita in mod efectiv fiecare functie si nu doar cine se presupune ca o exercita; reconcilierea conturilor bancare pentru a se asigura ca au fost corect efectuate de entitate. Deseori conducerea reactioneaza la situatii de risc inerent prin elaborarea de sisteme de contabilitate si de control intern care sa previna sau sa detecteze si sa corecteze denaturarile si de aceea, in multe cazuri, riscul inerent si riscul de control sunt interrelationate intr-un grad ridicat. In astfel de situatii, daca auditorul incearca sa evalueze separat riscul inerent si riscul de control, exista posibilitatea unei evaluari neadecvate a riscului. In astfel de situatii riscul de audit poate fi determinat mai adecvat prin efectuarea unei evaluari combinate.</p> <p>Auditorul trebuie sa ia in considerare nivelurile evaluate ale riscului inerent si a celui de control pentru a determina natura, durata si intinderea procedurilor cerute pentru reducerea riscului de audit pana la un nivel acceptabil de scazut. Cu cat evaluarea riscului inerent si de control este mai ridicata cu atat mai multe probe de audit trebuie sa obtina auditorul din utilizarea performanta a procedurilor de fond.</p> <p>Intre riscul de nedetectare si nivelul combinat al riscului inerent si al celui de control este o relatie invers proportionala. De exemplu, in cazul in care riscul inerent si cel de control sunt ridicate, riscul de nedetectare acceptat trebuie sa fie scazut pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de scazut.Desfasurarea lucrarilor de audit</p> <p>Acceptarea mandatului se realizeaza printr-o scrisoare de angajament sau printr-o alta forma de contract semnata de auditor si de client. Aceasta reprezinta acceptarea de catre auditor a unei misiuni de audit si descrie obiectivul si scopul auditului, aria de intindere a responsabilitatilor auditorului fata de client, precum si forma rapoartelor.</p> <p>Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii si se refera la: Cunoasterea globala a intreprinderii;</p> <p> Examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor;</p> <p> Examenul competentei; Contactul cu fostul auditor sau cenzor;</p> <p> Decizia de acceptare a mandatului;</p> <p> Fisa de acceptare a mandatului;Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii, fara a se face vreo distinctie intre misiunile de audit legal si misiunile de audit contractual.</p> <p>Standardul International de Audit nr. 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care se vor consemna intr-o Scrisoare de misiunie de audit, sau in orice alt tip de contract adecvat.</p> <p>Indiferent de forma pe care o imbraca relatia contractuala , din documentul respectiv nu trebuie sa lipseasca termenii si conditiile urmatoare: obiectivele auditului situatiilor financiare;</p> <p> responsabilitatea conducerii intreprinderii cu privire la pregatirea si prezentarea situatiilor financiare;</p> <p> intinderea lucrarilor de audit, facand referire la legislatia aplicabila;</p> <p> forma oricarui raport sau alte comunicari in legatura cu rezultatele misiunii de audit;</p> <p> riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnificative ca urmare a sondajelor;</p> <p> necesitatea de a avea acces fara restrictii la orice document contabil, piese juditificative sau alte informatii solicitate.Orientarea si planificarea auditului.In aceasta etapa profesionistul contabil obtine informatii cu privire la particularitatile intreprinderii, zonele sale de risc, domeniile si sistemele semnificative, informatii care sa-i permita orientarea si planificarea controalelor astfel incat sa fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii obiectivelor misiunii de audit.</p> <p>Tehnicile si procedurile folosite pentru realizarea obiectivelor acestei etape sunt: culegerea de informatii generale asupra intreprinderii sunt vizate aspecte legate de natura activitatilor desfasurate de intreprindere, particularitatile sectorului din care face parte, structurile intreprinderii, organizarea generala a intreprinderii, politicile comerciale, financiare si sociale, organizarea contabilitatii, practicile contabile utilizate;</p> <p> identificarea domeniilor si sistemelor semnificative se au in vedere activitatile de productie, distributie, aprovizionari, precum si conturile care in raport cu suma sau prin natura lor pot comporta riscuri de erori redactarea planului de misiune este in fapt programul general de munca in care sunt sintetizate toate informatiile obtinute pe baza carora sa poata fi orientata si planificata misiunea de audit si presupune: alegerea membrilor echipei, repartizarea lucrarilor pe oameni, utilizarea lucrarilor realizate de auditorul intern al intreprinderii, coordonarea cu auditorii de la societatile surori si de la societatea mama, solicitarea de specialisti pentru studierea...</p>