samenwerken aan laaggeletterdheid

Download samenwerken aan laaggeletterdheid

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • samenwerken aan laaggeletterdheidde Bibliotheek als verbindende schakel

  Wie er bij was, heeft het zelf ervaren.

  Hoe het is om samen n vuist te maken

  tegen laaggeletterdheid. Verschillende

  partijen die zich bezighouden met dit

  belangrijke thema, hebben de krachten

  gebundeld. Zij demonstreerden hun

  kennis en kunde tijdens de Landelijke

  Dag Laaggeletterdheid. Het werd een

  groot succes.

  Om dit gevoel vast te houden n om

  je aan te sporen actief aan de slag te

  gaan met laaggeletterdheid, bieden

  we je dit inspiratiedocument aan. Een

  bundeling die barst van de informatie,

  links en filmpjes die je verder helpen.

  Veel inspiratie!

  Zij die lezen weten veel, zij die kijken weten soms nog meer.

  Alexander Dumas, Frans schrijver (1802-1870)

  De groentenist

  Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de samen-leving. Het is geen typisch migranten-probleem. Maar dat wisten Koot en Bie in 1984 al. De groente-nist, het blijft leuk.

  http://www.youtube.com/watch?v=9mgMD8nv2MU&feature=share&list=PL0911B42534CD6854http://www.youtube.com/watch?v=9mgMD8nv2MU&feature=share&list=PL0911B42534CD6854

 • schatkisthet thema van deze landelijke dag is precies wat de aanpak van laaggeletterdheid

  nodig heeft. de bibliotheek als verbindende schakel. we weten al zoveel, maar

  die kennis moet wel effectief en efficint gebundeld worden. verschillende

  disciplines die de handen ineen slaan. prachtig toch?!

  Gewone mensen weten niet hoeveel tijd en moeite het kost om te leren lezen. Ik ben er al 80 jaar mee bezig en heb mijn doel nog altijd niet bereikt.

  Johann Wolfgang von Goethe, Duits filosoof, schrijver en dichter (1749-1832)

  Een mooi voorbeeld van deze gedach-

  te is de schatkist die het Sectorinstituut

  Openbare Bibliotheken opentrok op de

  Landelijke Dag Laaggeletterdheid. In de

  vorm van een kleurrijk, inspirerend en in-

  formatief magazine kregen de aanwezigen

  een schat aan ideen, acties en mogelijk-

  heden aangereikt rondom de aanpak van

  laaggeletterdheid. Stuk voor stuk uitgepro-

  beerd en met mooie resultaten.

  Bij al die projecten is de belangrijkste les

  geweest dat we het smen moeten doen.

  Want samen zijn we sterker en creatiever,

  en kunnen we de uitdaging aan. Gezamen-

  lijk slagen we er in om goede producten en

  programmas te maken, voor de mensen

  die onze steun zo hard nodig hebben.

  Ook heb ik van

  dichtbij gezien

  hoe bevlogenheid

  eruitziet, en door-

  zettingsvermogen.

  Een groot compli-

  ment is hiervoor op

  zijn plaats. Voor al

  die deelnemers, vrijwilligers en docenten,

  bibliotheekmensen en samenwerkings-

  partners.

  Koester deze schat en keep on the good work!

  Drs. Lourina K. de Voogd

  Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

  samenwerken aanlaaggeletterdheid

  Heb je het magazine samenwerken aan laaggeletterdheid gemist? Of lees je het liever digitaal? Hier kun je het gratis downloaden. Het wordt je met genoegen aangeboden door samenwerkingspartners SIOB, Cubiss, ProBiblio, Rijnbrink Groep, Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken, BiSC, Zeeuwse Bibliotheek, Bibliotheekservice Frysln, Biblionet Drenthe en Biblionet Groningen.

  social return on investment

  Een belangrijke vraag in de aanpak van laaggeletterdheid is hoe je de

  meerwaarde van projecten en maatregelen aantoonbaar maakt. Wat investeer

  je? En wat leveren die investeringen op? Een prachtig voorbeeld is het project

  Wereldwijs in de huidige samenleving, een project van Graafschap bibliotheken en

  SW-bedrijf Delta. Het verhaal over de toegevoegde waarde van dit project lees

  je in het magazine. Een samenvatting van het rapport SROI: een kans voor de

  bibliotheek?! vind je hier. En de film? Die zie je hier.

  http://www.siob.nl/kennisbank/documenten/samenwerken-aan-laaggeletterdheid/item2504http://www.siob.nl/kennisbank/documenten/samenwerken-aan-laaggeletterdheid/item2504http://www.siob.nl/kennisbank/documenten/samenvatting-van-het-onderzoek-sroi-een-kans-voor-de-bibliotheek/item2501http://youtu.be/-e7z-cwjqA0

 • Landelijke Dag Laaggeletterdheid

  Maar liefst 180 badges lagen klaar voor

  professionals van bibliotheken, gemeenten en

  maatschappelijke organisaties. Dagvoorzitter

  Ivette Sprooten, specialist laaggeletterdheid

  bij Cubiss, opende de Landelijke Dag

  Laaggeletterdheid dan ook met een tevreden

  glimlach.

  Als eerste gaf ze het woord aan Jeroen Seeverens,

  directeur van Cubiss. Hij sprak over het belang

  van het terugdringen van laaggeletterdheid

  en zijn persoonlijke betrokkenheid daarbij.

  Volgens hem begint het met overtuiging, waaruit betrokkenheid ontstaat die weer tot inzet leidt. En zo wordt het probleem van de laaggeletterdheid oplosbaar. Want dat de kloof

  tussen geletterden en laaggeletterden groot en

  groeiend is, laat dit PIAAC-rapport zien.

  Tijd voor actie dus. In Den Bosch hebben ze

  de handschoen in ieder geval opgenomen.

  Wethouder van Sociale Zaken Huib

  van Olden vertelde samen met zijn

  7 samenwerkingspartners het verhaal van het

  Bossche Taal Netwerk. Een bijzonder initiatief,

  waarvoor de gemeente actief de samenwerking

  opzocht en verbindingen legde met betrokken

  partijen. Zo goed en transparant mogelijk en

  hier en daar met wat bijsturing, maar wel voor

  de lange termijn. Na bijna een jaar is het een

  doorslaand succes.

  Daarna was het project Wereldwijs in de

  huidige samenleving aan de beurt. Bijzonder

  in dit project was de samenwerking tussen

  SW-bedrijf Delta en de Graafschap bibliotheken,

  en de wijze waarop het rendement van deze sociale investering inzichtelijk werd gemaakt.

  Mocht bibliotheekdirecteur Gerard Huis in t

  Veld het nog een keer overdoen, dan zou hij

  vooraf met de partners beter nadenken over visie en aanpak, en meer gebruik maken van de

  materialen en faciliteiten die de bibliotheek te

  bieden heeft. Belangrijke lessen!

  En dan was er nog het succes van het

  Bondgenootschap Parkstad voor Geletterdheid.

  In de regio Parkstad lag het aantal

  laaggeletterden schrikbarend hoog. Het was

  dagvoorzitter Ivette Sprooten, inmiddels ook

  programmamanager van het bondgenootschap,

  die aan de bel trok en publieke n private partijen wakker schudde. Inmiddels telt het bondgenootschap 29 partijen! Over verbinden

  gesproken...

  Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.

  Aristoteles, Grieks filosoof(384-322 voor Christus)

  Taalles voor Bossche laaggeletterden

  Ik heb nu zelfs een Face-book-account aangemaakt

  Bondgenootschap Parkstad voor Geletterdheid

  Laaggeletterden Parkstad 11 dec 2012

  Lees alle tweets #LLL13 enbekijk de presentaties op de website van Cubiss

  Was je er niet bij? Mark Deckers hield een live blog bij.

  Mooi project van Schunck, samen met UWV in Heelenheide en Hoensbroek, klik en tik, met werkeloze jongeren. Al 460 digibeten geholpen! #LLL13

  Pr Laurentien stopt als voorzitter st. @lezenschrijven.Wij zetten ons vandaag allemaal in voor geletterdheid! #LLL13

  Lourina de Voogd bedankt voor je bevlogen werkzaamheden voor de bestrijding van de laaggeletterdheid! #LLL13.

  http://www.piaac.nl/_images/user/20131008093933ecbo.13-177_PIAAC2012DeBelangrijksteResultaten_web_def.pdfhttp://www.omroepbrabant.nl/?video/79026632/Taalcursussen+in+Den+Bosch+lopen+storm.aspxhttp://www.l1.nl/video/laaggeletterden-parkstad-11-dec-2012https://twitter.com/search?q=%23lll13&src=typd&f=realtimehttp://www.cubiss.nl/nieuws/11-november-landelijke-dag-laaggeletterdheidwww.markdeckers.net

 • Taal voor het leven Nog zon pareltje: Taal voor het Leven! In

  de aanpak van laaggeletterdheid is alles

  mogelijk. Elke gemeente kiest daarin

  zijn eigen weg. Maar welke vormen van

  samenwerking zijn er en passen het best bij

  jouw bibliotheek? En hoe zorg je dat je zoveel

  mogelijk mensen meekrijgt? Van bibliotheek-

  en onderwijsprofessionals, tot vrijwilligers en

  laaggeletterden?

  Projectleider Arjan Beune van Stichting

  Lezen & Schrijven: De pilot Taal voor het

  Leven is in 6 proefregios opgezet om te

  onderzoeken of er meer manieren zijn om

  laaggeletterden te bereiken en hen te helpen

  naar een hoger lees- en schrijfniveau. De

  inzet van taalvrijwilligers en het hoogwaardige gratis lesmateriaal vormen een belangrijk onderdeel van het

  programma. Binnen het lokale netwerk

  is de bibliotheek de meest logische en

  verbindende plek voor mensen die iets met

  taal willen doen. Een plek waar taal en taalles

  samenkomen.

  Wat zou er van Lisa zijn geworden als haar ouders en haar leidsters in de kinderopvang wel praatgraag waren geweest? Kijk maar!

  TOLK herschrijft het verhaal. We beginnen op jonge leeftijd met kinderen van 0 tot 6 jaar. Want om te kunnen leren lezen en

  schrijven moet je voldoende taalontwikkeling hebben. En taal kost tijd. Taal ontwikkelt zich elke dag, in gesprekken en in het

  dagelijks leven. Het is dus belangrijk dat iedereen in de omgeving van kinderen praatgraag is.

  Praten in je moedertaal bij alles wat je samen doet, dat kan toch iedereen?! Maar niet iedereen is zich daarvan bewust. Niet

  iedereen realiseert zich dat kinderen voor een goede taalontwikkeling, en daarmee schoolsucces, een rijk en gevarieerd taalaanbod

  nodig hebben. TOLK voor taalontwik

Recommended

View more >