reprodución 2º eso

Download Reprodución 2º ESO

Post on 20-Jul-2015

368 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Unidade 4: A reproducin

  CIENCIAS DA NATUREZA 2 ESO

  CPI AS REVOLTAS David Casado

 • As funcins dos seres vivosReproducinNutricinRelacinnica funcin que garante a supervivencia da espec ie e non do individuo

 • 1 A REPRODUCIN E O CICLO VITAL

 • TIPOS REPRODUCINASEXUALSEXUALInterveen 1 Individuo 2 IndividuosNovos individuos Idnticos ao proxenitor Con caracteres de ambos os proxenitoresPresente en Algas, protozoos, fungos e algunhas plantas e animais Organismos pluricelulares

 • Reproducin

 • Ciclo vital ou biolxicoCrecementoAdulto

 • 2 Reproducin asexual nos animais

 • 3 Reproducin sexual nos animaisrganos reprodutivos gnadas

  Clulas sexuais gametosMachoFemiatestculosovariosespermatozoidesvulos

 • Reproducin alternanteReproducin sexualReproducin asexual

 • O sexo dos individuosUnisexuais cada individuo ten nicamente un tipo de gnadasMaiora dos animais

  Hermafroditas cada individuo pose ambos tipos de gnadasFrecuente en animais fixos ao substrato animais, lentos movementos ou parsitos

  Macho e femia similaresMacho e femia diferentesDIMORFISMO SEXUAL

 • Reproducin sexual en animaisFecundacin Gameto masculino (espermatozoide)Gameto feminino (vulo)Externa ou InternaDesenvolvemento embrionario Lugar

  Ovparos

  Ovovivparos

  Vivparos

  Estado ao nacerDirectoIndirecto Metamorfose

 • A FECUNDACIN

 • 5 - DESENVOLVEMENTO EMBRIONARIOOVPARAVIVPARAOVOVPARA

 • Reproduccin sexual ANIMALESgametosfecundacinDesarrollo del huevo o cigoto

 • 6 DESENVOLVEMENTO POSTEMBRIONARIODIRECTOOvparos con moitas substancias reserva e vivparosINDIRECTOOvparos con poucas substancias reserva

 • Desarrollo embrionarioINDIRECTODIRECTO

 • 7 - CICLO VITAL NAS PLANTAS: ALTERNANCIA REPRODUCCIN SEXUAL/ASEXUAL FENTOS

 • 8 REPRODUCIN ASEXUAL NAS PLANTASVEXETATIVAESPORAS

 • 9 REPRODUCIN SEXUAL NAS PLANTAS CON SEMENTES

 • REPRODUCCIN SEXUAL PLANTASFLOR MASCULINAFLOR FEMENINAGrano polenEl polen llega a la flor femenina y fecunda el vuloFormacin semillaGerminacin de la semilla y formacin de una nueva planta

 • Fecundacin e formacin do embrin e da semente

 • POLINIZACINInsectosVentoAves....

 • Diseminacin semente

 • Como se diseminar a sa semente?ADCB