rakel regional arbetsgrupp för klassifikationer och ersättningsmodeller

Download RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och  ErsättningsmodelLer

Post on 11-Feb-2016

88 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer. den 14 maj 2014. Agenda den 14 maj 2014. Redovisning till Socialstyrelsen – Marcus Edenström Västsvenska viktlistor inför 2015 – Marcus Edenström ACG – Martin Fredriksson Anteckningar från föregående möte - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Rubrik startbild

RAKELRegional Arbetsgrupp fr Klassifikationer och ErsttningsmodelLerden 14 maj 2014Redovisning till Socialstyrelsen Marcus EdenstrmVstsvenska viktlistor infr 2015 Marcus EdenstrmACG Martin FredrikssonAnteckningar frn fregende mte Information frn nationella grupperAktuellt om Registreringsregler struken underpunkt!Aktuellt om ErsttningsmodellerAktuellt om Prestationsredovisning Aktuella Terminologifrgorvriga frgor

Agenda den 14 maj 2014RAKEL 14 maj 20142Redovisning till Socialstyrelsen

- Nytt regelverk fr redovisning- Redovisning av diagnos p inskrivningsbeskRAKEL 14 maj 2014Vstsvenska viktlistor infr 2015

- Planering av arbetet - Uppdrag att utreda mjligheten att utka viktlistan fr ppenvrd, inklusive konsekvensbeskrivning totalt och per sjukhus RAKEL 14 maj 2014ACGRAKEL 14 maj 2014Synpunkter p minnesanteckningar frn fregende mte?RAKEL 14 maj 2014vriga frgor ?xxXxXx

RAKEL 14 maj 2014Information frn nationella grupperLeif rapporterarControllerntverket ACG-ntverkVrdvalsntverk Ersttningsmodeller Vrdval (undergrupp till Vrdvalsntverket)

RAKEL 14 maj 2014Controllerntverk (inga mten)Nationellt ACG-ntverk (26 mars)Nationellt Vrdvalsntverk (7 maj)Ersttningsmodeller Vrdval (inga mten- endast telefonavstmning)

8RegistreringsreglerBeskstyp J avrapportering och reflektionNya regionala koder VG PrimrvrdRAKEL 14 maj 2014Beskstyp JSocialstyrelsen krver frn 2015 redovisning av akuta besk som sker p specialistmottagningBefintlig klartext: Akut- och jourmottagningsbeskNy beskrivning enligt beslut 17 april: Besk med eller utan vrdbegran, p akut/jourmottagning och specialistmottagning som har en egen direktintagning av patienter. Besk och eventuell tidbokning sker samma dag.Reflektion ver rendehanteringen..

RAKEL 14 maj 2014Aktuellt om ersttningsmodellerVrdebaserad ersttning / Vrdepisodsersttning (nationellt projekt)VG Primrvrd 2015TandvrdvrigtRAKEL 14 maj 2014Vrdebaserade ersttningsmodeller (vrdepisodsersttning)

Kortkort repetition samt nytt sedan sist

RAKEL 14 maj 2014Nationell samverkan fr vrdebaserad ersttning och uppfljning i hlso- och sjukvrden

Nationell samverkan fr utveckling av vrdebaserade beskrivnings- och ersttningssystemIdag 8 diagnosomrden, 150 projektdeltagare, 17 specialistfreningar, 3 patientfreningar, 8 kvalitetsregisterBenchmarking nulgeHur bedrivs vrden idag och vilka skillnader finns mellan landsting och vrdgivare i termer av hlsoutfall och resurstgng?Vrdebaserade beskrivningssystemHur kan tillgnglig data anvndas och utvecklas fr att p bsta stt fr att flja vrde i vrden?Komplement till befintliga nationella beskrivningssystemVrdebaserade ersttningssystem Hur kan ersttningssystemen mjliggra innovation och stimulera till vrdeskapande?

LandstingStockholmVstra Gtaland SknestergtlandUppsalaDalarnaJmtland

Andra samverkansparterSocialdepartementetLkaresllskapetNationella specialistfreningarPatientfreningarKvalitetsregisterSKLSocialstyrelsens DRG-gruppIVBARKarolinska Institutetmfl.Organisationsstruktur nationell nivLokala landstingsprojektgrupper1- UtvecklingsgruppHft/kn (SLL)Styrgrupp nationell samverkanSocialdepartementetSenior representant frn respektive deltagande landsting och SKLRepresentant frn Karolinska Institutet Representant frn IVBAR

9- Implementering vrig forskning3- UtvecklingsgruppFrlossning (SLL)5- UtvecklingsgruppStroke (Skne)7- UtvecklingsgruppOsteoporos (stergtland)2- UtvecklingsgruppRygg (SLL)

4- UtvecklingsgruppFetmakirurgi (VGR)6- UtvecklingsgruppDiabetes (Jmtland, Dalarna)8- UtvecklingsgruppBrstcancer (Uppsala)Programkontor

10- FK/SCB 11- vergng i frvaltning 12- Vrdomrdesanalys Funktionella landstingsverskridande ntverksgrupper

Juridik& Informations-skerhetKommunikationVrdinformatikErsttningssystemStockholm motor15VGR StyrgruppVGR ProjektledningBestllareVrddataMedicinsk rdgivningLedningsrepresentantReferens-grupperFrlossningStrokeDiabetesRyggHft/kn

FetmakirurgiOsteoporosBrstcancerRegional projektorganisationAnn Sderstrm, HSABarbro Fridn, SUMarie Rllgrdh, HSAAnneth LundahlSara smanUlf AngersMarcus EdenstmPer SjliSamtliga diagnosomrdenUlf Svensson, PVHft/knHenrik Malchau, SUHft/knGran Garellick, SUHft/knOla Rolfson, SURyggRune Hedlund, SUFrlossningLars Ladfors, SUFetmaVGR r drivande region, Hans Lnroth, SUDiabetesDetlef Hess, SSDiabetesKarin Loostrm Muth, KunglvStrokeChristina Wikman-Lundbom, KunglvOsteoporosDan Mellstrm, SUBrstcancerRoger Olofsson, SUAstrid BrauerKajsa-Mia HolgersJohan StrmSe nedan VGR representant per diagnosomrde

16Statusuppdatering per delprojektHft- och knartosplastikRyggkirurgi version 2FrlossningObesitaskirurgiStrokeDiabetesOsteoporosBrstcancerImplementeringFK/SCBvergng i frvaltningVrdomrdesanalysVrdaktivitetKomplikationVrdprocessPatientpopulationVilka aktiviteter ingr?Vilka PUOH omfattas av garantin?TidsomfattningRelevanta hlsoutfallUtvecklingsgruppens uppdragStatus datauttagHft & KnRyggFrlossningObesitasStroke DiabetesOsteoporosBrstcancerVrdadministrativa dataDalarnaJmtlandSkneStockholmUppsalaVstra GtalandstergtlandKvalitetsregisterKvalitetsregister 1NAKvalitetsregister 2NANANANAvriga registerSocialstyrelsenNAStatistiska centralbyrn NAFrskringskassanNAFrgkodningEj bestlldBestllning gjord. Data ej levereradData levererad till IVBARData levererad till SCBRed flags databasuttagterkoppling progress osteoporos 2014Initial kartlggning klar:Kartlggnings-PM Preliminra nyckeltal Preliminr definition av vrdepisoden Kartlggning av vrdkedjan Data:Arbete med att skra BMD-data frn Lund, Linkping, Sahlgrenska och Falun. Alla klara frutom SUDatabestllningar och kommunikation med Socialstyrelsen och SCB (framfrallt med avseende p mottagande av BMD-data i gamla format)Dokumentation fr BMD-dataPreliminra definitioner av databehov fr implementering Utvecklingsgruppen:Utkning av utvecklingsgruppen med en medlem, Lisa Keisu-Lennerlf frn patientfreningen fr osteoporotikerEtt utvecklingsgruppsmte (nsta spikat 20:e maj)

vergripande tidsplan fr driftsttning av uppfljningssystemImplementeringsarbete startat i flera landsting arbetet som helhet ngot frsenatJuridik ochinformationsskerhetDelprojekt 1-8Information och frankring Juridik och informationsskerhetRapporterings-anvisningarAnalysmjukvara201420132015AnalysmjukvaraFrutsttningar ersttningssystemInformationsfrsrjningInformationsfrsrjningStatus Delprojekt 9Arbete pbrjat i 4 av 7 landstingBra progress i de landsting som startat implementeringsarbeteNgot lngre ledtider n planeratArbete med koordinering mot nationella initiativ pbrjatKan komma att pverka tidslinje fr de landsting som r frst utPgende arbete med att ta fram och beskriva lsning p juridik och informationsskerhetArbete som helhet ngot frsenatKommer att pverkas av uppdaterad tidsplan fr delprojekt 1-8Rekrytering av informatiker (frdig) och systemarkitekt fr att kunna driva arbetet snabbare frn hstenUppdaterad tidsplan presenteras p nsta SG-mteFr nrvarande jobbar vi med ett antal frgor av strategisk betydelse fr implementeringenArbete tillsammans med delprojekt 1-8Implementeringsarbete med landstingImplementeringsarbete med kvalitetsregisterDefiniera totalt informationsbehov i driftSkerstlla att de uppfljnings-system SVEUS tar fram gr att implementeraDetaljera juridiska och tekniska mjligheter fr att hmta information frn kvalitetsregisterKartlgga informationskllor och ta fram frslag p implementering fr varje landstingUtveckla syn p hur, och i vilket tidsperspektiv, vi kan anvnda den nationella tjnsteplattformenFrhlla oss till nationella initiativ som NPDi, grunddatatjnster, hlsorende, mmBackupDelprojekt 11 - Vad r SVEUS idag?Vrdebaserade uppfljnings- och ersttningssystem under utvecklingochEn unik plattform som samlar de aktrer som r involverade i vrd och behandling av SVEUS diagnosgrupper>150 projektdeltagare (svrt att rkna exakt)7 landsting17 specialistfreningar8 kvalitetsregister3 patientfreningar

Hur kan detta frvaltas och vidareutvecklas p bsta stt?

?Lotta:Vi har ett projekt idag. Stort engagemang fr ett ml patientcentrerad jmlik vrd. Fokusera uppfljning p utfall och det som skapa vrde fr patienterna.Delprojekt 11 och syfteArbetsgruppens sammansttning

24

Behov av koordinering och samverkan fr att n samhllsmlProjektgruppens preliminra frslag SamhllsmlAtt skapa en patientcentrerad och jmlik vrd som utifrn tillgngliga resurser ger s mycket hlsa som mjligtAtt skapa en stimulerande och trivsam arbetsmilj fr de som arbetar i vrdenBehov av samverkan kring utveckling och frvaltningVrden organiserad utifrn medicinska discipliner, vrdniver och huvudmn

Uppfljning fokuserad p produktion och ekonomi

Ersttning baserad p aktiviteter

Ndvndig frflyttningVrden i kad omfattning organiserad utifrn patientgrupper med snarlika behov

Uppfljning fokuserar p hlsoutfall och effektivitet

Ersttning premierar vrde vilket underlttar och stimulerar innovation och utveckling av effektivitetLotta

Brjar med att lgga ramverket: samhllsmlet..Ndvndig frflyttningDrfr projektet vergng till frvaltning och drmed leva vidare samverkan kring utveckling och frvaltning.Nr vi startade projektet gjorde vi det i samverkan fr att:resurskrvande.Mer data ger mer analysunderlag och skrare lsningarMen framfr allt, mjlighet till benchmarking. Fr att inte tappa det blir det otroligt viktigt HUR vi implementerar resultat av projektet samt att det finns samsyn kring fortsatt utveckling och frvaltning.25Status delprojekt 11Nyckelpersoner identifierade och mten inbokadeMten genomfrda medGran Stiernstedt, nationell samordnare fr kat resursutnyttjande i hlso- och sjukvrdenke Nilsson, Staffan Winter, Bodil Klintberg, nationella programmet fr datainsamling mm.Sren Olofsson och Rickard Broddvall, nationell samordnare fr E-hlsaAnders Anell, professor i hlsoekonomiAlla var vldigt positiva och sg intressanta kopplingar till sina egna verksa

Recommended

View more >