pinnacle studio 16 příručkyimg. ?· pinnacle studio verze 17 včetně aplikací pinnacle studio...

Download Pinnacle Studio 16 Příručkyimg. ?· Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu…

Post on 19-Apr-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pinnacle Studio

Verze 17

Vetn aplikac Pinnacle Studio Plu

a Pinnacle Studio Ultimate

Filmy z vaeho ivota

2 Pinnacle Studio

Copyright 2013 Corel Corporation. Vechna prva vyhrazena . Respektujte prosm prva umlc a tvrc . Obsah , jako je hudba , fotky, video a obrzky celebrit jsou chrnny zkony mnoha zem . Nesmte pouvat obsah jinch lid , pokud vlastnte prva nebo nemte povolen vlastnka . Tento vrobek nebo jejich sti jsou chrnny ve Spojench sttech, jednou nebo vce z nsledujcch patent USA: 5495291 ; 6469711 ; 6532043 ; 6901211 , 7124366 , 7165219 , 7286132 , 7301092 a 7500176 , a

Evropa jednm nebo vce z nsledujcch evropskch patent : 0695094 a 0916136 . Dal patenty jsou v zen.

Tento produkt byl vytvoen pomoc LEADTOOLS 1991-2006 , LEAD

Technologie 1999-

Independent JPEG Group. dn st tto pruky nesm bt koprovna nebo distribuovn, penena , pepisovna, uloena ve vyhledvacm systmu nebo pekldna do jakhokoliv lovka nebo potae jazyka, v jakkoli form a jakmkoli zpsobem , elektronickm, mechanickm, magnetickm , manuln , nebo jakkoli jinak, bez

vslovnho psemnho svolen spolenosti Corel Corporation. Corel Corporation 4400 Bohannon disk Menlo Park , CA 94025 , USA

Obsah 3

Obsah

DVE NE ZANETE .................................................. IX

Zkratky a konvence ............................................................................. ix

Npovda a online npovda ................................................................ xi

KAPITOLA 1: POUIT APLIKACE STUDIO ................. 1 Knihovna.............................................................................................. 4

Filmov editor a Editor disku ................................................................ 7 Editory mdi........................................................................................ 9

Pehrva ........................................................................................... 10 Projekty aplikace Pinnacle Studio ........................................................ 11

KAPITOLA 2: KNIHOVNA ........................................... 13

Zklady prce s knihovnou ................................................................... 16

Karty umstn .................................................................................... 19

Strom poloek .................................................................................... 20 Kolekce .............................................................................................. 24

Sprva poloek v knihovn ................................................................. 26 Prohle ............................................................................................ 29

Nhledy a detaily ................................................................................ 31 Voliteln ukazatele a ovldac prvky ................................................... 35

Knihovna nhled .............................................................................. 38

Pouvn knihovny ............................................................................... 44 Kter poloky se maj zobrazit? ........................................................... 44

Znaky ............................................................................................... 47

Opravy mdi...................................................................................... 51

Detekce scn videa ............................................................................. 52

4 Pinnacle Studio

Nstroje Inteligentn snmek (SmartSlide) a Inteligentn film

(SmartMovie) ........................................................................................ 55 Inteligentn snmek (SmartSlide) ......................................................... 56

Inteligentn film (SmartMovie) ............................................................ 59

KAPITOLA 3: FILMOV EDITOR ................................ 65

asov osa projektu .............................................................................. 69

Zklady prce s asovou osou ............................................................. 70

Panel nstroj asov osy.................................................................... 76

Zhlav stopy asov osy .................................................................... 84 Funkce zvuku na asov ose ................................................................ 86

pravy film ......................................................................................... 87

Pidn klip na asovou osu ............................................................... 89

Editor titulk, Scorefitter, koment .................................................... 94 Odstrann klip ................................................................................. 95

Operace s klipy ................................................................................... 95 Pouit schrnky ............................................................................... 110

Rychlost ........................................................................................... 112 Filmy ve filmech .............................................................................. 114

Pechody .......................................................................................... 115 Efekty klip...................................................................................... 122

Mstn nabdky klip ......................................................................... 123

KAPITOLA 4: EDITACE MDI: OPRAVY .................. 127 Pehled editace mdi ........................................................................ 130

Opravy fotografi ................................................................................. 136 Nstroje pro editaci fotografi ............................................................ 136

Opravy fotografi .............................................................................. 137

Oprava videa ....................................................................................... 145 Nstroje pro video ............................................................................ 146 Opravy videa .................................................................................... 150

Opravy zvuku ...................................................................................... 153

Obsah 5

KAPITOLA 5: EDITACE MDI: EFEKTY ................... 155 Efekty v editorech mdi ................................................................... 158

Efekty na asov ose ......................................................................... 162 Panel Nastaven ................................................................................ 164

Prce s klovmi snmky.................................................................. 167

Efekty pro video a fotografie ............................................................. 170

Prce s pechody............................................................................... 176 Posuvnk a lupa ................................................................................ 177

KAPITOLA 6: KOL ................................................ 183 st Kol knihovny ......................................................................... 185

Pouit ablon kol ............................................................................ 186 Klipy kol na asov ose ................................................................ 188 Anatomie ablony ............................................................................. 190

Editor kol ........................................................................................ 194

Pouit Editoru kol ....................................................................... 194

KAPITOLA 7: EDITOR TITULK ............................... 199 Sputn a (a ukonen) Editoru titulk ............................................... 202

Knihovna ............................................................................................. 203

Vbr pedvoleb .................................................................................. 205

Pedvolby vzhled ............................................................................ 206 Pedvolby film ........................................................................................ 207

Vytven a editace titulk .................................................................. 210 Nastaven pozad .............................................................................. 213

Nastaven vzhledu............................................................................. 214

Okno Editace .................................................................................... 219

Text a nastaven textu ....................................................................... 222 Titulky a stereoskopick 3D .............................................................. 227

Seznam vrstev ...................................................................................... 228 Prce se seznamem vrstev ................................................................. 229 Prce se skupinami vrstev ................................................................. 234

6 Pinnacle Studio

KAPITOLA 8: ZVUK A HUDBA .................................. 239

Editor Zvuku ....................................................................................... 241

Opravy zvuku ........