PELAKSANAAN SPPU V6.0 (KPI)

Download PELAKSANAAN SPPU V6.0 (KPI)

Post on 13-Jan-2016

73 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PELAKSANAAN SPPU V6.0 (KPI). CARTA ALIR PELAKSANAAN SPPU V6.0. KITARAN PENGURUSAN PENCAPAIAN. KITARAN PENGURUSAN PENCAPAIAN. FASA 1 : SPPU V6 (KPI). Mesyuarat Pengurusan PPKK bersama Naib Canselor Bil.1/2010 telah bersetuju dibina SPPU V6.0 bagi menggantikan SPPU yang sedia ada . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PELAKSANAAN SPPU V6.0 (KPI)

 • Mesyuarat Pengurusan PPKK bersama Naib Canselor Bil.1/2010 telah bersetuju dibina SPPU V6.0 bagi menggantikan SPPU yang sedia ada.

  SPPU V6.0 menggunakan kaedah KPI (100%) untuk menilai prestasi bersesuaian dengan tugas jawatan.

  Melibatkan semua Kakitangan bukan akademik (Fasa 1)Kakitangan akademik (Fasa 2)

  KPI untuk keperluan UKM berdasarkan 5 Dimensi dan disasarkan kepada pelaksanaan 6 Tonggak Pelan Transformasi.

  Ketua Jabatan/Penilai menilai KPI dalam 5 dimensi melalui kualiti, kuantiti dan tempoh masa yang dihabiskan untuk melaksanakan sesuatu beban tugas yang diberikan.

 • 1. JK Pelaksana SPPU Baru :Pengarah PPKK-Pengerusi Prof. Abd. Razak Hamdan/PTM -Membangun Sistem Tn. Hj Mahyudin , Timb Pengarah (PB) PPKK-Penyelaras Talent Team -Wakil skim perkhidmatan/gred jawatanBahagian Pengurusan Bakat PPKK -Sekretariat 2. Membangun sistem berkomputer SPPU V.6 atas talian dan cara kemasukan data.

  3. Mengadakan roadshow kepada semua kakitangan mengenai pelaksanaan SPPU V. 6 dan bengkel penilaian kepada para Penilai.

  4.Pembentukan Talent Team ahli daripada pelbagai Skim Perkhidmatan, gred jawatan dan jenis tugas (job descriptions) dibentuk bagi membantu pelaksanaan SPPU V.6.

 • Talent Team mengumpul maklumat tentang tugas, merangka draf KPI jawatan/jabatan dan dilatih menjadi fasilitator untuk memberi taklimat mengenai SPPU V.6 kepada kakitangan jawatan masing-masing.

  6. Setiap kakitangan tetapkan KPI masing-masing dengan persetujuan Ketua Jabatan berdasarkan kepada KPI jabatan.

  7. KPI ditetapkan mengikut 5 Dimensi KPI universiti :Inovasi Kepuasan Pelanggan Keberkesanan Kos Keefisienan DalamanKeterlibatan Masyarakat dan Industri

  KPI mesti berbentuk boleh ukur iaitu kualiti, kuantiti dan (tempoh) masa (Q,Q,T).

  KPI tidak boleh melebihi 10 kriteria tidak termasuk keterlibatan masyarakat & industri.

 • KPI jangan sangat ketat (rigid), boleh diubahsuai mengikut pengaruh luar dan dalaman mengikut keupayaan kakitangan dan kewujudan sumber serta tuntutan senarai tugasberdasarkan prestasi, sejarah prestasi lepas dan mengikut keupayaan dalaman/jabatan.

  Setting targets which are impossible to realize or to meet is very demoralizing and ultimately be counter productive. On the other hand, setting targets that are substandard will not justify actual needs and counter productive.

 • Membangunkan sistem penilaian prestasi SPPU V6.0 bagi setiap skim dan gred jawatan menggunakan kaedah KPI

  SPPU V6.0 menentukan pencapaian kakitangan melalui penilaian prestasi kerja menggunakan kaedah KPI bagi menyokong pelaksanaan 6 tonggak Pelan Transformasi:

  SPPU V6.0 menilai tahap pencapaian keseluruhan prestasi kakitangan yang disasarkan bagi setiap jawatan dengan 100% markah kiraan KPI

  SPPU V6.0 diguna untuk penganugerahan APC kepada pekerja yang sangat cemerlang dan salah satu kaedah mengenalpasti calon bagi Kumpulan Bakat (Talent Pool ) untuk: Kenaikan Pangkat, dan Pelan Penggantian (Succession Planning)

  5 Dimensi penentu KPI yang menyokong6 Tonggak Pelan Transformasi UKM5 Dimensi6 TonggakInovasiBakatPenyelidikan & InovasiPengajaran & PembelajaranKepemimpinanGovernansKeterlibatan Universiti dengan Industri dan Masyarakat

  Kepuasan PelangganKeberkesanan KosKeefisienan DalamanKeterlibatan Masyarakat dan Industri

 • SPPU V6.0 menentukan pencapaian kakitangan melalui penilaian prestasi kerja menggunakan kaedah KPI yang diukur berdasarkan 5 Dimensi Penilaian :

  Wajaran setiap KPI bergantung kepada kepentingan dimensi

  Dokumentasi yang sistematik dan telus harus di simpan dalam folder individu sebagai bahan bukti

  Prestasi pencapaian membantu menentukan kakitangan melalui normal track atau fast track career development

  Bil.KPI Dimensi Wajaran Kakitangan Pengurusan & Profesional dan Kakitangan SokonganWajaran Pentadbir Akademik1Inovasi10% (ditetapkan oleh universiti)10% (ditetapkan oleh universiti)2Kepuasan Pelanggan85% (boleh dibincang dengan ketua tetapi dengan minima 10% bagi setiap dimensi)90% (boleh dibincang dengan ketua tetapi dengan minima 10% bagi setiap dimensi)3Keberkesanan Kos4Keefisienan Dalaman5Keterlibatan khidmat masyarakat dan industri/universiti5%(ditetapkan oleh universiti)Markah diambil kira dalam komponen Keterlibatan (K) dalam penilaian Kakitangan Akademik

 • Markah bonus maksimum 5% diberi bagi pencapaian melebihi 100% saasaran untuk setiap dimensi

  Untuk mendapat prestasi sangat cemerlang maka kakitangan perlu sangat cemerlang dalam semua dimensi (tidak termasuk dimensi keterlibatan industri dan masyarakat)

  Ruang ulasan disediakan selepas setiap dimensi serta pada akhir penilaian untuk meletak penerangan tentang kualiti pencapaian

  * Tertakluk kepada surat pekeliling JPA yang terkini

  MarkahPencapaianStatus PencapaianOutcomeKelayakan101 - 105Melebihi 100% sasaranSangat CemerlangMelebihi sasar*Boleh dicalonkan Anugerah Khas Kualiti85 - 100Mencapai 100% sasaran dan >85% sasaranCemerlangMenepati sasar*Boleh dicalonkan APC, anjakan gaji & naik pangkat75 - 84Mencapai 75% sasaranBaikBerusaha tetapi tidak menepati sasarBoleh diberikan pergerakan gaji tahunan sahaja51 - 74Mencapai 50% sasaranSederhana0 - 50Mencapai

 • SPPU Versi 6 yang berdasarkan KPI membantu kakitangan UKM mengetahui sasaran kerja masing-masing

  Membantu kakitangan menjejak pencapaian sasaran KPI mereka pada bila-bila masa

  KPI adalah terang kerana mempunyai nilai tertentu dan individu dinilai berdasarkan pencapaian, maka SPPU Versi 6 adalah lebih adil dan telus

  Prestasi pencapaian membantu menentukan kakitangan melalui normal track atau fast track career development

  Membantu ketua jabatan/ penilai 1 memantau prestasi individu dan dengan itu dapat menyediakan latihan sewajarnya bagi mereka yang tidak mencapai sasaran sebelum tahun penilaian

  KPI menyokong aspirasi Pelan Transformasi UKM terbaru kerana sejajar dengan KRA (key result areas) UKM

 • Bil Dimensi Penilaian Pernyataan Objektif Dimensi Penilaian KPI 1InovasiMeningkatkan keberkesana dan kecekapan perkhidmatan Jabatan Farmasi, PPUKMJabatan Farmasi menjalankan sekurang-kurangnya 2 inovasi setahun dalam sistem atau proses penyampaian pekhidmatan bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan yang diberi2Kepuasan PelangganAduan bertulis dari pelangganTidak melebihi 10 aduan bertulis setahun3Keberkesanan KosPeratus ubat luput di Stor Farmasi Utama tidak melebihi standard yang ditetapkan.Mengurus peruntukan ubat-ubatan dengan efisienTidak melebihi 0.5% dari nilai pegangan stok.Peruntukan mencukupi sehingga akhir tahun.4Keefisienan DalamanMemastikan setiap kakitangan menghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya 7 hari/42 jamTempoh pesakit menerima ubat.Tiada kesilapan dalam pembekalan ubat-ubatan kepada pesakitTiada ubat yang luput tarikh didispens kepada pesakitKeselamatan ubat-ubatan di Stor Farmasi Utama dan juga di substor yang lain di Jabatan Farmasi100%

  2. >90% pesakit menerima ubat dalam masa 20 minit.Zero defect

  4. Zero defect

  5. Tiada insiden kehilangan ubat 5KeterlibatanKeahlian dalam persatuan profesionalAhli seumur hidup Persatuan Farmasi Malaysia

 • Bil Dimensi Penilaian Pernyataan Objektif Dimensi Penilaian KPI 1InovasiMeningkatkan keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan Jabatan Farmasi PPUKMMembangunkan atau menghasilkan sekurang-kurangnya 1 inovasi setahun dalam sistem atau proses penyampaian perkhidmatan bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan yang diberi2Kepuasan PelangganMemastikan ubat pesakit di dalam wad disediakan dalam masa yang ditetapkanTidak menerima aduan bertulis melebihi 5 kalisetahun tentang kelewatan mendapatkan ubatmelebihi 3 jam selepas dinden3Keberkesanan KosPeratus ubat yang luput di substor Farmasi Bekalan Wad tidak melebihi standard yang ditetapkanNilai ubat yang dipulangkan dari wadKos ubat yang luput di Substor Farmasi Bekalan Wad adalah tidak melebihi 0.5% dari nilai pegangan stok.Tidak melebihi 5% daripada kos bekalan4Keefisienan DalamanMenghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya 7 hari/42 jam setahunMemastikan setiap kakitangan menghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya 7 hari/42 jam setahunTiada kesilapan dalam proses penyediaan dan pendispensan ubat-ubatan kepada pesakitMemastikan kadar pusingan perolehan stok menepati standard yang ditetapkan.Memastikan tiada ubat yang kehabisan stok di stor Farmasi100%

  100%

  Zero defect

  4 kali pusingan atau lebih

  100%5KeterlibatanKeahlian dalam badan profesionalAhli berdaftar di Malaysian PharmaceuticalSociety

 • ***************