oracle pl/sql - kursy pl/sql pawe‚ rajba pawel@ii.uni.wroc.pl zawarto›†...

Download Oracle PL/SQL - Kursy  PL/SQL Pawe‚ Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl  Zawarto›‡ modu‚u 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN

Post on 14-Apr-2018

222 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oracle PL/SQLOracle PL/SQL

  Pawe RajbaPawe Rajba

  pawel@ii.uni.wroc.plhttp://www.kursy24.eu/

 • Zawarto moduu 5Zawarto moduu 5

  WprowadzenieTworzenie i wykonywanie procedur i funkcjiInstrukcja RETURNParametry procedur i funkcji oraz ich przesyanieMetadane programuPakiety PL/SQL, pakiety wielokrotnego uyciaZbiory wynikwPrzecianie deklaracji

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 2 -

 • WprowadzenieWprowadzenie

  Mamy do dyspozycjiProceduryFunkcjePakiety

  CechyUnikalne nazwySkadowane w bazie danychDostpne s metadane (ze sownika danych)

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 3 -

 • Tworzenie procedurTworzenie procedur

  Procedur tworzymy poprzez instrukcj:CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE nazwa[(param1 {IN|OUT|IN OUT} typ DEFAULT expr, ... (paramN {IN|OUT|IN OUT} typ DEFAULT expr]{IS|AS}[deklaracje zmiennych]BEGIN ...[EXCEPTION ...]END [nazwa procedury]

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 4 -

 • Tworzenie funkcjiTworzenie funkcji

  Funkcj tworzymy poprzez instrukcj:CREATE [OR REPLACE] FUNCTION nazwa[(param1 {IN|OUT|IN OUT} typ DEFAULT expr, ... (paramN {IN|OUT|IN OUT} typ DEFAULT expr]RETURN typ_danych{IS|AS}[deklaracje zmiennych]BEGIN ...[EXCEPTION ...]END [nazwa funkcji]

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 5 -

 • Instrukcja RETURNInstrukcja RETURN

  Suy zwracania wartociZatrzymuje wykonywania podprogramuStosujemy

  RETURN; proceduryRETURN wyraenie; funkcje

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 6 -

 • Wykonywanie procedur lub funkcjiWykonywanie procedur lub funkcji

  Wykonywanie jest na jeden z trzech sposobw:Jako instrukcj bloku PL/SQL

  Aplikacja apex,inne kawaki koduUywajc EXECUTE

  SQL*PlusUywajc CALL

  SQL*Plus

  Przykad: procedury-funkcje-start.txt

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 7 -

 • Parametry procedur i funkcjiParametry procedur i funkcji

  Przekazywanie parametrwPozycyjne, Imienne, MieszaneTypy %TYPE, %ROWTYPE

  Deklarowanie trybwIN (domylnie), OUT, IN OUT

  Parametry domylnePrzykad: procedury-funkcje-parametry.txt

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 8 -

 • Kilka uwagKilka uwag

  Procedury i funkcje s przechowywane w postaci skompilowanej

  Kod rdowy jest zapisywany w sownikachKlauzula OR REPLACE powoduje nadpisanie istniejcej wersjiPrzed i po operacji tworzenia procedury lub funkcji jest wykonywany COMMITFunkcje nie powinny mie parametrw typuOUT i IN OUT (do tego s procedury)

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 9 -

 • Metadane podprogramuMetadane podprogramu

  Mamy cztery perspektywyUSER_OBJECTS, ALL_OBJECTS

  Info o wersji skompilowanejUSER_SOURCE, ALL_SOURCE

  Kody rdowe

  Odpalamy zapytaniaselect object_name, object_type, status from user_objects where object_name='SP_ZNAKI';select text from user_sourcewhere name='SP_ZNAKI';

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 10 -

 • Pakiety PL/SQLPakiety PL/SQL

  Pakiet skada si z dwch czcispecyfikacji

  okrela publiczne procedury i funkcjezawiera tylko nagwki

  trecizawiera tre metod publicznychmoe zawiera take procedury i funkcje prywatne

  Pakiety wprowadzaj modularno

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 11 -

 • Deklaracja pakietuDeklaracja pakietu

  Cz specyfikacjiCREATE [OR REPLACE] PACKAGE nazwa_pakietu{IS|AS} [PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;][type_definition][constant_declaration][variable_declaration][exception_declaration][cursor_declaration][procedure_header][function_header]END [nazwa_pakietu]

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 12 -

 • Deklaracja pakietuDeklaracja pakietu

  Cz treciCREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY nazwa{IS|AS} [PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;][private_declarations][cursor_body][public_procedures_implementation][public_functions_implementation] [BEGIN ... // instrukcje ]END [nazwa_pakietu]

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 13 -

 • Pakiety PL/SQLPakiety PL/SQL

  Kilka uwagNazwa specyfikacji i treci pakietu musz mie tak sam nazwSekcja zaczynajca si do BEGIN to sekcja inicjalizacyjna (pakietu nie zaczynamy od BEGIN)Deklaracje publiczne mog by w dowolnej kolejnoci

  odwoania mog by tylko do ju zadeklarowanych skadn.Najpierw kompilujemy specyfikacj, potem treSpecyfikacja moe istnie bez treci (wtedy nie moe by deklaracji procedur i funkcji)

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 14 -

 • Pakiety PL/SQLPakiety PL/SQL

  Odwoania do obiektwpakiet.skadowa

  Obiekty prywatne dostpne s tylko w ramach definiowanego pakietuTworzenie instancji i inicjacja pakietu

  Przy pierwszym odwoaniu do skadowej pakietu, jest on adowany do pamici i pozostaje tam na czas sesjiWtedy te wykonywana jest sekcja inicjalizacyjna

  Przykad: pakiety.txtOracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 15 -

 • Zwracanie zbiorw wynikwZwracanie zbiorw wynikw

  Moe mie miejsceprzy zwracaniu wyniku przez funkcjprzy przekazaniu parametru typu OUT procedury

  Moe by na dwa sposobyZa pomoc kusorwZa pomoc funkcji tabelowych

  ten punkt umwimy pniej przy okazji kolekcji

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 16 -

 • Zwracanie zbiorw wynikwZwracanie zbiorw wynikw

  Wykorzystanie kursorw moe by na 2 sposobyPoprzez uycie sabego kursora SYS_REFCURSOR w typie zwrotnym funkcji lub w typie danych parametru OUT proceduryDefiniujemy typ REF CURSOR w specyfikacji pakietu i nastpnie wykorzystujemy j.w.

  w specyfikacji moe by tylko deklaracja typu (nie moe by deklaracji zmiennych)

  Przykad: zbiory-wynikow.txt

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 17 -

 • Funkcje w instrukcjach SQLFunkcje w instrukcjach SQL

  Funkcje moemy wykorzystywa w:instrukcji SELECT (list kolumn, klazule WHERE, HAVING, GROUP BY, ORDER BY)instrukcji INSERT (klauzula VALUES)instrukcji UPDATE (klauzula SET)

  Odwoanie[[schemat.]pakiet.]funkcja(p1,...,pN)

  Przykad: funkcje-instrukcje.txt

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 18 -

 • Przesyanie parametrwPrzesyanie parametrw

  Odbywa si na sposobyprzez wartoprzez odwoanie (wskanik)

  Zachowanie domylneIN przez odwoanieOUT, IN OUT przez warto

  W przypadku wyjtku kopia (by moe zmieniona) jest odrzucana i pierwotna warto zachowanaMona to domylne zachowanie zmieni uywajc wskazwki dla kompilatora NOCOPY wtedy przekazywanie jest przez odwoanie (szybsze rozwizanie)

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 19 -

 • Przesyanie parametrwPrzesyanie parametrw

  Wskazwka NOCOPYDeklaracja parametru

  param {OUT | IN OUT} NOCOPY typ_danychJest to tylko wskazwka, moe zosta przez kompilator zignorowanaParametr nie moe elementem tabeli indeksowej (ale moe by tabel indeksow)Uywanie NOCOPY zwiksza szybko przy przekazywaniu duych obiektw (np. kolekcji)

  Przykad: parametry-przesylanie.txt

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 20 -

 • Przecianie deklaracjiPrzecianie deklaracji

  Co to jest przecianie, kady wiePrzecia moemy procedury i funkcje w ramach pakietuWarunki przeciania

  rne iloci parametrwrne typy parametrw (int i number w tym kontekcie nie s rne)

  Przykad: procedury-funkcje-przeciazanie.txt

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 21 -

 • Pakiety wielokrotnego uyciaPakiety wielokrotnego uycia

  Normalnie, uruchomienie pakietu jest przechowywane w pamici sesjiWraz ze wzrostem liczby uytkownikw, wzrasta zuycie pamici sesjiOznaczenie pakietu jako serially_reusable

  Powoduje wykonanie pakietu tylko na czas wywoania bazodanowegoStan wykonywalny pakietu dostaje niewielk pul pamici, ktra po ukoczeniu wywoania bazodanowego zostanie zwolniona

  Oracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 22 -

 • Pakiety wielokrotnego uyciaPakiety wielokrotnego uycia

  SkadniaPRAGMA SERIALLY_REUSABLE

  Kilka uwagDeklaracja pragmy musi by zarwno w specyfikacji, jak i w treciPo kadym wykonaniu, zmienne s resetowane, a kursory zamykanePakiet wielokrotnego uycia nie moe zawiera procedur (funkcji), z ktych korzystaj wyzwalacze

  Przykad: pakiety-wielokrotne.txtOracle PL/SQL Copyright Pawe Rajba- 23 -

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23

Recommended

View more >