marika rizzo, dźwięk sztuki

Download Marika Rizzo, Dźwięk sztuki

Post on 01-Dec-2014

389 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Marika Rizzo s nonikami informacji o samej przestrze- nie rozegrana, moe doprowadzi do rezul- ni informuj bowiem odbiorc o objtoci tatw tylko dydaktycznych, ilustracyjnych Dwik danego pomieszczenia i donosz mu o jego podstawowych cechach. Z drugiej za strony i suebnych3. sztuki oko jest lepsze w ocenie odlegoci i miar, co dowodzi tego, e zmysom przypady Z problemem tym postanowio zmierzy si RAM radioartemobile. Internetowe radio po- w udziale odrbne, wzajemnie uzupeniajce wstao w roku 2000 w ramach europejskiego W sposobie, w jaki odbieramy miejsce, dwik si funkcje w obrbie percepcji. Badaczka projektu Stowarzyszenia dla Sztuki Wsp- stanowi aspekt mniej wany ni jego wygld. Insta- pisze, e w naszej kulturze pojcia fizyki czesnej Zerynthia, jako niematerialna jed- lacje dwikowe stosuj dwik, by tworzy miejsca uksztatoway ide przestrzeni jako pewnego nostka odbioru, obrbki i przekazu sztuki, z wyobrani, ktre mona suchowo eksplorowa rodzaju pustego puda: przestrze moe by odpowiadajc potrzebie artystw zwraca- lub po prostu by si odnale. geometrycznie opisywana trjwymiarowo nia wikszej uwagi na wraliwo akustycz- Max Neuhaus1 i mierzona za pomoc jej omiu ktw. n, zarwno w refleksji teoretycznej, jak Jednak to zaledwie jeden z moliwych opisw i w realizacjach artystycznych. W 2003 roku Odbiera, eksplorowa, odnale si. Trzy przestrzeni. Czowiek (rozumiany jako ciao) radio usamodzielnio si i stao si autono- sowa uyte przez Neuhausa wydaj si opisy- jest osadzony w przestrzeni geometrycznej, miczn przestrzeni ekspozycyjn, w ktrej wa linearnie drog, jak przebywamy, kiedy ktra mniej nadaje si do orientacji ni eksperymenty dwikowe id w parze z ce- dwik przez nas przechodzi. przestrze subiektywna, ktra jest przestrze- lowymi kontaminacjami midzy rnymi ni odbieran i widzian przez podmiot jzykami. Poszukiwania RAM zaowocoway Teoretyk dwiku Helga de la Motte-Haber indywidualny2. wystawami odbywajcymi si w pomieszcze- w swoim artykule Esthetic perception in new niach jego rzymskiej siedziby. By sprosta artistic contexts. Aspects hypotheses unfini- cisa definicja sound artu jest ju w tej chwili potrzebie archiwizowania, przechowywa- shed thoughts twierdzi, e zarwno oko, jak przestarzaa. Zdefiniowaabym sound art jako nia i przekazywania sztuki dwiku, RAM i ucho odbieraj w sposb holistyczny i s narzdzie percepcji dysponujce nieprze- radioartemobile i Zerynthia wypromowa- obdarzone du wraliwoci i zdolnoci widywalnymi chwytami jako cenny wkad y projekt Sound Art Museum, prawdziwe rozrniania. Badaczka przyznaje wzrokowi w eksploracj otoczenia i architektury. muzeum utworw dwikowych, mieszczce i suchowi wiksz rol w tworzeniu naszej si w przestrzeniach RAM, archiwum, ktre wizji przestrzeni i czasu. Powszechnie uwaa Na polu sztuki, percepcje przestrzeni dwi- mona przeglda na stronie www.radioar- si, e przestrze odczuwamy wycznie kowej i wzrokowej wi si cile z ekspery- temobile.it oraz miejsce, w ktrym mona wzrokowo, lecz kady z nas wie, e owo do- mentowaniem i rozwojem sound artu. W jej uruchomi instalacje mogce by pomocne znawanie mona na rne sposoby poszerza, zakres wchodz przerne formy ekspresji, przy badaniu relacji midzy przestrzeni ar- na przykad ucho jest doskonaym obserwa- wymiana midzy aspektem wizualno-pla- chitektoniczn, konceptualnymi aspektami torem przestrzeni. Tworzy dwik znaczy stycznym a dwikiem za, jeli nieumiejt- sound art, moliwociami technologicznymifot.: alessandra dusro / courtesy of ram radioartemobile, 2008 tyle co tworzy go w przestrzeni. Dwiki i sztukami wizualnymi. 2 H. de la Motte-Haber, Esthetic perception in new artistic contexts. Aspects hypotheses unfinished thoughts, [w:] 1 Max Neuhaus. Evocare ludibile, a cura di I. Giannelli, Resonances-Aspects of Sound Art, ed. B. Leitner, B. Schulz, 3 D. Cascella, Scultori di suono. Percorsi nella sperimentazione A. Russo, C. di Rivoli, Torino 1995, Charta. Heidelberg 2002, s. 3335. musicale contemporanea, Camucia 2005, s. 31. autoportret 3 [35] 2011 | 60 Zdjcie w tle: Michelangelo Pistoletto na tle instalacji Il Terzo Paradiso, Misk 2008
  • 2. Z czasem dziaalno RAM rozwijaa si oraz wokaln rzeb Mama, w ktrej gos VOCATION, poprzez trzy utwory dwikowe,na falach modulacji czstotliwoci sztuki Nannini modulowa sowo mama. Dzieo zaprasza do tego, by na nowo przemylewspczesnej. W 20