mainframe portfolio

Download Mainframe Portfolio

Post on 18-Feb-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mainframe Portfolio

TRANSCRIPT

 • Mainframe Portfolio

  Page 2 Copyright 2009 info2people

  Over info2people

  info2people is in augustus 2002 gestart met het leveren van individuele, docent begeleide opleidingen

  voor programmeurs en software-ontwikkelaars. Hiervoor heeft zij een didactische methode ontwikkeld

  die gebaseerd is op twintig jaar ervaring met opleiden. Deze opleidingsvorm en didactische

  onderbouwing biedt een sterk verhoogde meerwaarde aan de cursist.

  Bovendien wordt de meest flexibele vorm aan opdrachtgevers en cursisten geboden: uitsluitend leren

  wanneer het u uitkomt: bel vandaag, start morgen; geen geplande trainingen. Trainingen hoeven niet

  aaneengesloten te worden gevolgd.

  info2people onderscheidt de volgende Product Lijnen:

  Product Line Mainframe

  Product Line Microsoft Visual Studio.Net

  Product Line Java and Java EE Technologies

  Product Line Modelling

  Product Line Service Oriented Technologies and Web 2.0

  Inhoud

  Info2people heeft zelf al haar Mainframe cursus materialen ontwikkeld. Zij heeft jarenlang gewerkt aan

  het doorontwikkelen van een uitgekiend individueel opleidingsmodel met een daarbij passende

  bibliotheek aan theorie, vragen en vooral praktijkopdrachten. Bij het afronden van Mainframe

  cursussen is de cursist direct in staat om het geleerde in de praktijk toe te passen.

  Introductie

  Ons info2people training portfolio is een eigentijds curriculum gericht op de verschillende fasen in

  software ontwikkel omgevingen. Dit portfolio gaat uit van het traditionele SDM ontwikkelproces en

  hanteert hierbij het uitgangspunt van gestructureerd programmeren volgens Michael Jackson.

  Het portfolio is gebaseerd op verschillende technologien en best practices en bestrijkt het hele

  spectrum van de software-ontwikkelaar. Dit maakt het geschikt voor grote groepen van zowel

  scholen en universiteiten tot ICT gerelateerde bedrijven, en uiteraard voor individuen die zichzelf willen

  verbreden.

  Hieronder treft u het Mainframe portfolio aan met een korte beschrijving van iedere cursus, doelgroep

  en algemene beschrijving. Een gedetailleerde synopsis is beschikbaar op onze website:

  www.info2people.nl

 • Mainframe portfolio

  Copyright 2009 info2people Page 3

  Inhoudsopgave Over info2people

  Inhoud

  Introductie

  Omschrijving Expert Class

  Programmeren:

  Inleiding Gestructureerd Programmeren(2 dagen)

  Gestructureerd Programmeren in COBOL(6 dagen)

  COBOL II Programmeren(6 dagen)

  COBOL Programmeur Advanced(10 dagen)

  Specialisaties:

  CICS Algemene Beginselen(2 dagen)

  Programmeren in CICS/COBOL Basis(3 dagen)

  Basic Mapping Support(2 dagen)

  CI005 - Programmeren in CICS/COBOL Vervolg (1 dag)

  DB002 - Inleiding DB2 Programmeren(1 dag)

  SQL (4 dagen)

  Embedded SQL in COBOL(3 dagen)

  Inleiding Databases(1 dag)

  Inleiding Relationele Databases(2 dagen)

  IMS-DB (DL/I) Programmeren in COBOL(5 dagen)

  IMS-DC Programmeren in COBOL(3 dagen)

  Mainframe:

  MVS Algemene Beginselen(2 dagen)

  TSO - ISPF/PDF(2 dagen)

  Basiskennis JCL (2 dagen)

  JCL voor Gevorderden(2 dagen)

  MVS Utilities + VSAM (2 dagen)

  Ontwerpen:

  Functioneel Ontwerp(5 dagen)

 • Mainframe Portfolio

  Page 4 Copyright 2009 info2people

  Omschrijving Expert Class

  Een info2people Expert Class is een combinatie van cursussen die de aankomend programmeur die

  kennis en vaardigheden verschaft die nodig zijn om -in aanvang- eenvoudige batch programma's te

  kunnen ontwerpen, coderen en testen. In grote lijnen is het gehele traject van de COBOL Expert Class

  onderverdeeld in drie blokken

  Blok 1: COBOL - Basis

  Inleidend wordt de basiskennis van hardware en software aangereikt. Aandacht wordt besteed

  aan zowel micro-als mainframe-computers, randapparatuur, operating systemen en methoden

  voor het opslaan van gegevens. De systeemontwikkeling wordt beschreven, het doel van

  informatiesystemen, de samenstelling van systeemontwikkel teams, technieken en

  methodologien en programmeertalen. Dit wordt vervolgd met database management,

  datacommunicatie en autorisatie en beveiliging. Ter voorbereiding op het programmeren leert

  de cursist de bouwstenen van programma's te onderscheiden en ze te gebruiken om

  programma's te ontwerpen. Procedures voor het vertalen en testen van programma's worden

  belicht. Belangrijk is het logisch en gestructureerd denken van de aspirant programmeur,

  hiervoor worden gangbare programmaontwerp technieken behandeld. De volgende stap

  omvat het gebruik van de COBOL taal, waarbij de nadruk ligt op het leren omgaan met de

  statements en het coderen van programma's op basis van vooraf gemaakte

  programmaspecificaties. Uiteindelijk wordt dit blok afgesloten met de Jackson Structured

  Programming (JSP) techniek waarbij de cursist zelf programma's op gestructureerde wijze

  ontwerpt en implementeert in COBOL.

  Blok 2: Mainframe leertraject (Optioneel)

  Middels een drietal cursussen wordt de cursist wegwijs gemaakt in de voor de werkomgeving

  meest relevante zaken van MVS/ESA. Allereerst wordt de cursist uitgelegd wat er zoal komt

  kijken in een mainframeomgeving, waarna de diverse onderdelen verder besproken worden.

  Hierna wordt de cursist wegwijs gemaakt in TSO/ISPF. Middels een aantal oefeningen krijgt

  men snel een begrip over en een gevoel hoe met deze omgeving om te gaan. Tijdens de

  volgende stap wordt geleerd wat de rol van JCL is en waarom en hoe men deze dient te

  gebruiken.

  Blok 3: COBOL -Vervolg

  Na de verkenning van de mainframe omgeving wordt alle tot nu toe opgedane kennis

  gebundeld en verder uitgewerkt in de afsluitende COBOL-vervolgcursus. Hier wordt veel

  creativiteit en aandacht van de cursist gevraagd om alle cases tot een goed einde te brengen.

  Een leerzame en waardevolle afsluiting.

  Vervolgens worden specialisaties gekozen zoals CICS, DB2 en IMS

 • Mainframe portfolio

  Copyright 2009 info2people Page 5

  TEAMWORK

  In het kader van de individuele opleidingen wordt veel aandacht besteed aan discipline, creativiteit en

  het kunnen werken in teamverband. Hiermee wordt de student voorbereid op zijn toekomstige functie

  binnen de organisatie van de opdrachtgever.

  BESTEMD VOOR

  Zij die zich willen bekwamen in het vak Informatica en specifiek in het programmeren in COBOL of

  PL/I.

  VOORKENNIS

  Cursisten dienen een goede vooropleiding te hebben genoten, minimaal op HBO niveau, bij voorkeur

  in een exacte richting. Tevens is een goede parate kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Men dient

  zich bovendien te realiseren dat het vak Informatica aanleg vereist tot het logisch kunnen denken.

  LEERMETHODE

  Individueel, Docent begeleid. Voor een uitgebreide beschrijving van het info2people didactisch model:

  www.info2people.nl

  CURSUSDUUR

  Afhankelijk van het studietempo en de gekozen onderwerpen kan het aantal dagen veranderen. Als

  indicatie geldt een doorlooptijd van 26 - 32 werkdagen.

  LOCATIE

  info2people Campus in Bilthoven. De cursus kan, na overleg, op iedere werkdag gestart worden.

  Sommige onderdelen kunnen op afstand worden gevolgd via de info2people Virtual Campus.

  SLOTOPMERKINGEN

  Studieduur en tempo zijn mede afhankelijk van de individuele voorkennis en ervaring alsmede de

  voortgang van de cursist gedurende de cursus. De cursussen worden gegeven op basis van de

  COBOL-85 standaarden.

  Alhoewel in de bovenstaande opsomming uitgegaan wordt van een mainframe-omgeving, is deze

  cursus ook te gebruiken op alle andere platformen, waar COBOL-85 toegepast kan worden. De totale

  cursusduur wordt dan met zes dagen verminderd. Gedurende het traject wordt regelmatig met de

  opdrachtgever afgestemd om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de voortgang en ontwikkeling

  van de cursist.

  Het traject is ook als PL/I variant te volgen.

 • Mainframe Portfolio

  Page 6 Copyright 2009 info2people

  Overzicht:

 • Mainframe portfolio

  Copyright 2009 info2people Page 7

  Inleiding Gestructureerd Programmeren (2 dagen)

  Positionering

  Deze cursus brengt de aspirant programmeur op een niveau om eenvoudige programma's te

  ontwerpen en te coderen. Bij de bestandsorganisatie gaat men uit van de wijze waarop vanuit

  programma's naar bestanden gekeken wordt. Behandeld wordt hier het beschrijven van bestanden en

  records in programma's en de basisbewerkingen die programma's op bestanden kunnen uitvoeren. Er

  wordt vervolgd met een beschrijving van de onderdelen van programma's en de basistechnieken die

  een programmeur ter beschikking staan. Hierna wordt ingegaan op te gebruiken technieken voor het

  ontwerpen van de programmalogica. Er wordt een beknopt overzicht gegeven van Programma-

  stroomschema's, Nassi Schneidermann diagrammen, Jackson Structured Programming en Pseudo-

  code. Benadrukt wordt het belang van goede programmadocumentatie en het nut van zorgvuldig

  testen. Ter afsluiting wordt het compileer- en linkproces behandeld.

  Doelgroep

  Personen die voor het eerst een programmeertaal gaan leren.

  Voorkennis

  Enige basiskennis van geautomatiseerde gegevensverwerking, aanleg tot gestructu

Recommended

View more >