Mainframe Portfolio

Download Mainframe Portfolio

Post on 18-Feb-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mainframe Portfolio

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Mainframe Portfolio </p><p>Page 2 Copyright 2009 info2people </p><p>Over info2people </p><p>info2people is in augustus 2002 gestart met het leveren van individuele, docent begeleide opleidingen </p><p>voor programmeurs en software-ontwikkelaars. Hiervoor heeft zij een didactische methode ontwikkeld </p><p>die gebaseerd is op twintig jaar ervaring met opleiden. Deze opleidingsvorm en didactische </p><p>onderbouwing biedt een sterk verhoogde meerwaarde aan de cursist. </p><p>Bovendien wordt de meest flexibele vorm aan opdrachtgevers en cursisten geboden: uitsluitend leren </p><p>wanneer het u uitkomt: bel vandaag, start morgen; geen geplande trainingen. Trainingen hoeven niet </p><p>aaneengesloten te worden gevolgd. </p><p>info2people onderscheidt de volgende Product Lijnen: </p><p> Product Line Mainframe </p><p> Product Line Microsoft Visual Studio.Net </p><p> Product Line Java and Java EE Technologies </p><p> Product Line Modelling </p><p> Product Line Service Oriented Technologies and Web 2.0 </p><p>Inhoud </p><p>Info2people heeft zelf al haar Mainframe cursus materialen ontwikkeld. Zij heeft jarenlang gewerkt aan </p><p>het doorontwikkelen van een uitgekiend individueel opleidingsmodel met een daarbij passende </p><p>bibliotheek aan theorie, vragen en vooral praktijkopdrachten. Bij het afronden van Mainframe </p><p>cursussen is de cursist direct in staat om het geleerde in de praktijk toe te passen. </p><p>Introductie </p><p>Ons info2people training portfolio is een eigentijds curriculum gericht op de verschillende fasen in </p><p>software ontwikkel omgevingen. Dit portfolio gaat uit van het traditionele SDM ontwikkelproces en </p><p>hanteert hierbij het uitgangspunt van gestructureerd programmeren volgens Michael Jackson. </p><p>Het portfolio is gebaseerd op verschillende technologien en best practices en bestrijkt het hele </p><p>spectrum van de software-ontwikkelaar. Dit maakt het geschikt voor grote groepen van zowel </p><p>scholen en universiteiten tot ICT gerelateerde bedrijven, en uiteraard voor individuen die zichzelf willen </p><p>verbreden. </p><p>Hieronder treft u het Mainframe portfolio aan met een korte beschrijving van iedere cursus, doelgroep </p><p>en algemene beschrijving. Een gedetailleerde synopsis is beschikbaar op onze website: </p><p>www.info2people.nl </p></li><li><p>Mainframe portfolio </p><p>Copyright 2009 info2people Page 3 </p><p>Inhoudsopgave Over info2people </p><p>Inhoud </p><p>Introductie </p><p>Omschrijving Expert Class </p><p>Programmeren: </p><p>Inleiding Gestructureerd Programmeren(2 dagen) </p><p>Gestructureerd Programmeren in COBOL(6 dagen) </p><p>COBOL II Programmeren(6 dagen) </p><p>COBOL Programmeur Advanced(10 dagen) </p><p>Specialisaties: </p><p>CICS Algemene Beginselen(2 dagen) </p><p>Programmeren in CICS/COBOL Basis(3 dagen) </p><p>Basic Mapping Support(2 dagen) </p><p>CI005 - Programmeren in CICS/COBOL Vervolg (1 dag) </p><p>DB002 - Inleiding DB2 Programmeren(1 dag) </p><p>SQL (4 dagen) </p><p>Embedded SQL in COBOL(3 dagen) </p><p>Inleiding Databases(1 dag) </p><p>Inleiding Relationele Databases(2 dagen) </p><p>IMS-DB (DL/I) Programmeren in COBOL(5 dagen) </p><p>IMS-DC Programmeren in COBOL(3 dagen) </p><p>Mainframe: </p><p>MVS Algemene Beginselen(2 dagen) </p><p>TSO - ISPF/PDF(2 dagen) </p><p>Basiskennis JCL (2 dagen) </p><p>JCL voor Gevorderden(2 dagen) </p><p>MVS Utilities + VSAM (2 dagen) </p><p>Ontwerpen: </p><p>Functioneel Ontwerp(5 dagen) </p></li><li><p> Mainframe Portfolio </p><p>Page 4 Copyright 2009 info2people </p><p>Omschrijving Expert Class </p><p>Een info2people Expert Class is een combinatie van cursussen die de aankomend programmeur die </p><p>kennis en vaardigheden verschaft die nodig zijn om -in aanvang- eenvoudige batch programma's te </p><p>kunnen ontwerpen, coderen en testen. In grote lijnen is het gehele traject van de COBOL Expert Class </p><p>onderverdeeld in drie blokken </p><p>Blok 1: COBOL - Basis </p><p> Inleidend wordt de basiskennis van hardware en software aangereikt. Aandacht wordt besteed </p><p>aan zowel micro-als mainframe-computers, randapparatuur, operating systemen en methoden </p><p>voor het opslaan van gegevens. De systeemontwikkeling wordt beschreven, het doel van </p><p>informatiesystemen, de samenstelling van systeemontwikkel teams, technieken en </p><p>methodologien en programmeertalen. Dit wordt vervolgd met database management, </p><p>datacommunicatie en autorisatie en beveiliging. Ter voorbereiding op het programmeren leert </p><p>de cursist de bouwstenen van programma's te onderscheiden en ze te gebruiken om </p><p>programma's te ontwerpen. Procedures voor het vertalen en testen van programma's worden </p><p>belicht. Belangrijk is het logisch en gestructureerd denken van de aspirant programmeur, </p><p>hiervoor worden gangbare programmaontwerp technieken behandeld. De volgende stap </p><p>omvat het gebruik van de COBOL taal, waarbij de nadruk ligt op het leren omgaan met de </p><p>statements en het coderen van programma's op basis van vooraf gemaakte </p><p>programmaspecificaties. Uiteindelijk wordt dit blok afgesloten met de Jackson Structured </p><p>Programming (JSP) techniek waarbij de cursist zelf programma's op gestructureerde wijze </p><p>ontwerpt en implementeert in COBOL. </p><p>Blok 2: Mainframe leertraject (Optioneel) </p><p> Middels een drietal cursussen wordt de cursist wegwijs gemaakt in de voor de werkomgeving </p><p>meest relevante zaken van MVS/ESA. Allereerst wordt de cursist uitgelegd wat er zoal komt </p><p>kijken in een mainframeomgeving, waarna de diverse onderdelen verder besproken worden. </p><p>Hierna wordt de cursist wegwijs gemaakt in TSO/ISPF. Middels een aantal oefeningen krijgt </p><p>men snel een begrip over en een gevoel hoe met deze omgeving om te gaan. Tijdens de </p><p>volgende stap wordt geleerd wat de rol van JCL is en waarom en hoe men deze dient te </p><p>gebruiken. </p><p>Blok 3: COBOL -Vervolg </p><p> Na de verkenning van de mainframe omgeving wordt alle tot nu toe opgedane kennis </p><p>gebundeld en verder uitgewerkt in de afsluitende COBOL-vervolgcursus. Hier wordt veel </p><p>creativiteit en aandacht van de cursist gevraagd om alle cases tot een goed einde te brengen. </p><p>Een leerzame en waardevolle afsluiting. </p><p>Vervolgens worden specialisaties gekozen zoals CICS, DB2 en IMS </p></li><li><p>Mainframe portfolio </p><p>Copyright 2009 info2people Page 5 </p><p>TEAMWORK </p><p>In het kader van de individuele opleidingen wordt veel aandacht besteed aan discipline, creativiteit en </p><p>het kunnen werken in teamverband. Hiermee wordt de student voorbereid op zijn toekomstige functie </p><p>binnen de organisatie van de opdrachtgever. </p><p>BESTEMD VOOR </p><p>Zij die zich willen bekwamen in het vak Informatica en specifiek in het programmeren in COBOL of </p><p>PL/I. </p><p>VOORKENNIS </p><p>Cursisten dienen een goede vooropleiding te hebben genoten, minimaal op HBO niveau, bij voorkeur </p><p>in een exacte richting. Tevens is een goede parate kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Men dient </p><p>zich bovendien te realiseren dat het vak Informatica aanleg vereist tot het logisch kunnen denken. </p><p>LEERMETHODE </p><p>Individueel, Docent begeleid. Voor een uitgebreide beschrijving van het info2people didactisch model: </p><p>www.info2people.nl </p><p>CURSUSDUUR </p><p>Afhankelijk van het studietempo en de gekozen onderwerpen kan het aantal dagen veranderen. Als </p><p>indicatie geldt een doorlooptijd van 26 - 32 werkdagen. </p><p>LOCATIE </p><p>info2people Campus in Bilthoven. De cursus kan, na overleg, op iedere werkdag gestart worden. </p><p>Sommige onderdelen kunnen op afstand worden gevolgd via de info2people Virtual Campus. </p><p>SLOTOPMERKINGEN </p><p>Studieduur en tempo zijn mede afhankelijk van de individuele voorkennis en ervaring alsmede de </p><p>voortgang van de cursist gedurende de cursus. De cursussen worden gegeven op basis van de </p><p>COBOL-85 standaarden. </p><p>Alhoewel in de bovenstaande opsomming uitgegaan wordt van een mainframe-omgeving, is deze </p><p>cursus ook te gebruiken op alle andere platformen, waar COBOL-85 toegepast kan worden. De totale </p><p>cursusduur wordt dan met zes dagen verminderd. Gedurende het traject wordt regelmatig met de </p><p>opdrachtgever afgestemd om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de voortgang en ontwikkeling </p><p>van de cursist. </p><p>Het traject is ook als PL/I variant te volgen. </p></li><li><p> Mainframe Portfolio </p><p>Page 6 Copyright 2009 info2people </p><p>Overzicht: </p></li><li><p>Mainframe portfolio </p><p>Copyright 2009 info2people Page 7 </p><p>Inleiding Gestructureerd Programmeren (2 dagen) </p><p>Positionering </p><p>Deze cursus brengt de aspirant programmeur op een niveau om eenvoudige programma's te </p><p>ontwerpen en te coderen. Bij de bestandsorganisatie gaat men uit van de wijze waarop vanuit </p><p>programma's naar bestanden gekeken wordt. Behandeld wordt hier het beschrijven van bestanden en </p><p>records in programma's en de basisbewerkingen die programma's op bestanden kunnen uitvoeren. Er </p><p>wordt vervolgd met een beschrijving van de onderdelen van programma's en de basistechnieken die </p><p>een programmeur ter beschikking staan. Hierna wordt ingegaan op te gebruiken technieken voor het </p><p>ontwerpen van de programmalogica. Er wordt een beknopt overzicht gegeven van Programma-</p><p>stroomschema's, Nassi Schneidermann diagrammen, Jackson Structured Programming en Pseudo-</p><p>code. Benadrukt wordt het belang van goede programmadocumentatie en het nut van zorgvuldig </p><p>testen. Ter afsluiting wordt het compileer- en linkproces behandeld. </p><p>Doelgroep </p><p>Personen die voor het eerst een programmeertaal gaan leren. </p><p>Voorkennis </p><p> Enige basiskennis van geautomatiseerde gegevensverwerking, aanleg tot gestructureerd denken en </p><p>werken, een goede kennis van de Engelse taal is noodzakelijk. </p><p>Onderwerpen: </p><p> Bestandsorganisatie </p><p> Onderdelen van programma's </p><p> Gestructureerd programma ontwerp </p><p> Documentatie </p><p> Compileerproces </p></li><li><p> Mainframe Portfolio </p><p>Page 8 Copyright 2009 info2people </p><p>Gestructureerd Programmeren in COBOL (6 dagen) </p><p>Positionering </p><p>Deze cursus behandelt de JSP (Jackson Structured Programming) methode. De basis wordt gevormd </p><p>door de bewerking van materialen van Michael Jackson zelf, waarbij getracht is om de originaliteit en </p><p>kracht van Jackson's voorbeelden en oefeningen zoveel mogelijk te handhaven. Door de toevoeging </p><p>van een groot aantal oefeningen leert de cursist de opgedane kennis middels het compileer- en </p><p>testproces direct toepassen in COBOL programma's. De cursus is aangepast aan de mogelijkheden </p><p>van de hedendaagse programmeertalen zodat ook COBOL programmeurs leren om de Jackson </p><p>technieken toe te passen in; "GO TO - loze" programma's. De cursus begint met de eerste stap van de </p><p>Basis Ontwerp Procedure, de definitie van gegevensstructuren. Hierna worden de overige stappen van </p><p>deze procedure behandeld. Uitgebreid aandacht wordt besteed aan; </p><p> Collating problemen, problemen waarbij een programma meer dan n invoer-gegevens-</p><p>stroom verwerkt </p><p> Herkenningsmoeilijkheden, inclusief Backtracking </p><p> De aanpak van foutafhandeling. Hierbij spelen herkenningsmoeilijkheden vaak een grote rol </p><p>Doelgroep </p><p>Systeemanalisten en (analist)-programmeurs die willen leren hoe programma's gestructureerd te </p><p>ontwerpen en het ontwerp toe te passen in COBOL programma's. </p><p>Voorkennis: </p><p>Een goede basiskennis van COBOL is vereist. Daarnaast is een goede kennis van de Engelse taal </p><p>noodzakelijk. </p><p>Onderwerpen: </p><p> Gegevens structuren </p><p> BASIS ONTWERPPROCEDURE </p><p> Key-, Groep-, Matching-, Case-stappen </p><p> HERKENNINGSMOEILIJKHEDEN </p><p> FOUTAFHANDELING </p></li><li><p>Mainframe Portfolio </p><p>Copyright 2009 info2people Page 9 </p><p>COBOL II Programmeren (6 dagen) </p><p>Positionering </p><p>Deze cursus behandelt VS/COBOL II, de IBM versie van ANSI COBOL 85. Inleidend wordt de indeling </p><p>van een COBOL II programma belicht. Achtereenvolgens worden de onderdelen van de </p><p>IDENTIFICATION, ENVIRONMENT, DATA en PROCEDURE divisions globaal behandeld. Aandacht </p><p>wordt geschonken aan de wijze waarop een programma gemaakt kan worden. Wanneer de cursist de </p><p>basisvaardigheden voldoende beheerst, vervolgt de cursus met een gedetailleerde behandeling van de </p><p>resterende statements en Clausules. Afsluitend wordt een aantal tips gegeven voor een efficint </p><p>COBOL II gebruik. </p><p>Doelgroep </p><p>(Analist) Programmeurs en allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van COBOL II programma's. </p><p>Voorkennis </p><p>Enige programmeerervaring in een willekeurige programmeer taal en voldoende </p><p>automatiseringskennis. Een goede kennis van de Engelse taal is vereist. </p><p>Onderwerpen: </p><p> Introductie programmastructuur </p><p> IDENTIFICATION, ENVIRONMENT en DATA DIVISION structuur </p><p> DATA DIVISION </p><p> Constanten en figuratieve constanten </p><p> Numeriek opmaken </p><p> Gebruik van PERFORM en verbeteren van de leesbaarheid </p><p> COBOL II Programmeermethoden voor het uitvoeren van INPUT/OUTPUT opdrachten </p><p> Rekenkundige opdrachten </p><p> Richtlijnen voor het programmeren in COBOL II. </p></li><li><p> Mainframe Portfolio </p><p>Pagina 10 Copyright 2009 info2people </p><p>COBOL Programmeur Advanced (10 dagen) </p><p>Positionering </p><p>De cursist actualiseert zijn aanwezige COBOL-kennis en breidt deze verder uit; ter inleiding wordt </p><p>uitgebreid ingegaan op programmeer standaarden, hierna begint men met de bestudering en verdere </p><p>uitwerking van de eerste van de vijf cases. Inhoudelijk ligt in deze cursus de nadruk op het verder </p><p>verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van correcte hantering van COBOL in </p><p>algemene en gangbare administratieve toepassingen. Na afronding is de cursist in staat om </p><p> zelfstandig een programma-ontwerp op te zetten en te documenteren </p><p> op basis van een programma-ontwerp het programma te bouwen en te testen met </p><p>gebruikmaking van diverse manuals </p><p> veel gebruikte programmeertechnieken te hanteren voor verschillende soorten toepassingen </p><p> voorgeschreven standaarden toe te passen </p><p> theorie en praktijk van het programmeren in COBOL met elkaar te verenigen </p><p>Doelgroep </p><p>(Analist)-programmeurs en allen die betrokken zijn bij opzet en onderhoud van COBOL programma's. </p><p>Voorkennis </p><p>Goede programmeerervaring in COBOL en voldoende automatiseringskennis. Kennisvan de Engelse </p><p>taal is vereist. </p><p>Onderwerpen: </p><p> 5 in moeilijkheidsgraad oplopende cases </p><p> Aan de orde komen balance-line, level-break en structuur-conflicten </p><p> Uitgebreide standaarden, het waarom en hoe </p><p> Een zeer uitgebreide set van COBOL statements en, excl. DBMS'en, de conventionele </p><p>bestandsorganisaties. </p></li><li><p>Mainframe Portfolio </p><p>Copyright 2009 info2people Page 11 </p><p>Specialisaties: </p></li><li><p> Mainframe Portfolio </p><p>Pagina 12 Copyright 2009 info2people </p><p>CICS Algemene Beginselen (2 dagen) </p><p>Positionering </p><p>De cursist leert aspecten van CICS; de verschillen en voordelen van gegevens verwerking in een on-</p><p>line omgeving versus een batch-omgeving. Welke access methoden, datasets, databases en </p><p>programmeertalen worden door CICS ondersteund. Er wordt uitgebreid ingegaan op de </p><p>controletabellen en -programma's van CICS en op de manier waarop deze componenten </p><p>samenwerken bij de uitvoering van transacties. Aandacht besteden wij aan faciliteiten die CICS biedt </p><p>ten aanzien van de beveiliging van applicaties, transacties en gegevens. Ook worden de stappen </p><p>behandeld waarin een CICS programma gecompileerd wordt. Er wordt aangegeven welke </p><p>mogelijkheden er zijn om toepassingsprogramma's te testen en eventuele fouten te kunnen </p><p>lokaliseren. Tenslotte wordt aandacht besteed aan een tweetal faciliteiten van CICS waarmee de </p><p>communicatie mogelijk wordt tussen verschillende CICS systemen. </p><p>Doelgroep </p><p>(Analist)-programmeurs die te maken krijgen met het ontwikkelen of onderhouden van...</p></li></ul>