jochem bloemendaal slide share presentation

Download Jochem bloemendaal slide share presentation

Post on 10-Jul-2015

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jochem Bloemendaal on LinkedIn.comBekijk de SlideShare Presentation voor een uitgebreidere profielschets

 • Ik stel me voorOpleiding Milieukunde Hogeschool Delft Afstudeerrichting Milieutechnologie en Natuur & Milieu (cum laude)

  2001 2008 Tauw bv Adviseur bodem en waterbodem

  2008 2008 Buro Boot bv Projectleider waterbodems

  2008 heden Tauw bv ConsultantTauw breedAfdeling Meten, Inspectie en Advies

 • Ik stel me voorConsultaten afdeling Meten, Inspectie & AdviesMijn affiniteit en ervaring liggen met name op het vlak van inhoudelijke en strategische advisering in (water)bodem- en waterprojecten alsook de beleidsmatige en wettelijke kaders van het omgevingsrecht. Met name binnen het kader van de Wet bodembescherming, de Waterwet en bijbehorende besluiten (Bbk, Bbi) heb ik in diverse projecten bijgedragen aan passende (technische) oplossingsrichtingen.Veranderingen zijn daarin een constante en steeds mijn grootste drijfveer en uitdaging. Ik ben een doelgerichte, ambitieuze en mensgerichte consultant, representatief, sociaal, en flexibel.

 • Ik stel me voorHet volgende overzicht is een representatieve greep uit mijn projecten. In de volgende slides worden deze verder toegelicht.

  Binnenstedelijk baggerwerk Haarlem (Hoogheemraadschap van Rijnland)Web applicaties Besluit bodemkwaliteit (SIKB)Landschapsterp Zierikzee (Provincie Zeeland e.a.)Sanering Hollandsche IJssel (RWS / CSH)Diverse projecten met betrekking tot baggerdepots (diversen)Ruimte voor Bagger-projecten Zeeland (Waterschap Scheldestromen)Docent diverse cursussen (Studiecentrum Bedrijf en Overheid e.a.)Bodemsanering: stortplaats Tespellaan (SKB / provincie Zuid-Holland)Explosievenopsporing Waterdunen (provincie Zeeland)Implementatie Bbk bij HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)Vergunningenmanagement waterbodems (diversen)

 • Tauw bvAfdeling Meten, inspectie en adviesDe afdeling MIA richt zich op alle meet- en inspectieactiviteiten binnen Tauw en de hieraan gekoppelde adviezen. We bieden gedegen en kwalitatief hoogwaardig onderzoek, dataverwerking n advies. Ons werk stopt niet bij het uitvoeren van metingen en inspecties, nee, wij geven ook het advies hoe de resultaten gebruikt moeten worden. De kracht van onze afdeling is dat wij vrijwel alle vormen van meetwerk in eigen huis hebben en bovendien een hoogwaardig advies kunnen koppelen aan het meet- en inspectieresultaat. Al ons meet- en inspectiewerk heeft betrekking op het oplossen van knelpunten bij ruimtelijke plannen en ontwerpen, assetmanagement en / of het houden van toezicht op de uitvoering.

  Binnen onze afdeling zijn de volgende werkvelden actief:Bodem en waterbodem Ecologie Asbest Inspecties openbare ruimteVeiligheid AfvalwateronderzoekEmissiemonitoring

  Verder bestaat de dienstverlening uit het houden van milieutoezicht bij diverse ingrepen in de leefomgeving (zoals bodemsanering, asbestsloop en explosievenopsporing).

 • Binnenstedelijk baggerwerk HaarlemTotaal 650.000 m3 baggerspecieEerste grote SUBBIED-project (start 2003)Unieke combinatie van een separaat bagger- en verwerkingsbestekExplosievenonderzoek en beveiligd baggerenComplexiteit ten gevolge van: kabels en leidingen, flora en fauna, woon-, plezier- en rondvaartboten

 • Web applicaties Besluit bodemkwaliteitDigitaal toezicht en beoordelen voor waterbeheerders:Het toetsingskader altijd op zakStimuleert uniformiteit en reproduceerbaarheidFoto: Handhaven met de SMARTPHONEBBK BEOORDELINGMet Bbk Beoordeling kunnen waterbeheerders alle Bbk-meldingen snel en uniform van achter de pc afhandelen. Het gaat om meldingen van toepassing, opslag of verspreiding van grond en bagger in het oppervlaktewater of de toepassing van bouwstoffen.BBK TOEZICHTMet Bbk Toezicht kunnen handhavers in het veld een eerste beoordeling maken van toepassingen van grond, bagger en bouwstoffen. Alle toezichthouders met enige kennis van het Bbk (en in het bezit van een smartphone) kunnen hiermee zelfstandig en snel de situatie ter plekke beoordelen. De applicatie is gebruiksvriendelijk. Gerichte vragen leveren een beoordeling. De applicatie is geschikt voor zowel een gepland handhavingsbezoek als voor een min of meer toevallige constatering.

 • Landschapsterp ZierikzeeNatte baggerspecie direct in een grootschalige toepassingGeen depotvormingHaalbaar en juridisch verantwoordNuttige toepassing versus Wm-vergunningFiguur: Dwarsdoorsnede van het depot en de geluidswal. Tezamen de landschapsterp

 • Sanering Hollandsche IJsselSanering en herinrichting Hollandsche IJsselGrond- en baggermanagementOpstellen saneringsplan en vergunningaanvragenInrichtingsplannen oeverlocaties

 • BaggerdepotsOntwerp en aanleg van baggerdepotsCertificering baggerdepots BRL SIKB 7500, protocol 7511Ontmanteling baggerdepots en afzet gerijpte baggerspecie

  Voorbeelden:Ontwerp: baggerdepot BrabersewegCertificering: Baggerdepot HellevoetsluisOntmanteling: Baggerdepot Oud-Beijerland

  Foto:Ontmanteling baggerdepot Kwaksche- weg te Oud-Beijerland

 • CursussenIn diverse verbanden heb ik cursussen gegeven op het vlak van:

  Besluit bodemkwaliteit (Tauw University)Waterbodems in de praktijk (SBO)Waterwet (Tauw University)Waterbodems onder de Waterwet (Geoplan)Opslag, samenvoegen en splitsen van grond, bagger en bouwstoffen (Geoplan)

 • BodemsaneringStortplaats Tespellaan Noordwijkerhout

  Combinatie sanering en herinrichtingStapsteen Ecologische hoofdstructuurProcesmatige inventarisatieTechnische en procedurele inventarisatieSanerings- en herinrichtingsplan

  Foto: Stortplaats Tespellaan tussen de bloeiende bollenvelden

 • Explosievenopsporing WaterdunenWaterdunen: aanleg van een getijde-natuurgebiedZwaar verdacht gebied nabij BreskensGraven van krekenlandschapExplosievenonderzoek door middel detectie en benaderenTotale projectomvang opdrachtgever: EUR 1.000.000

 • Ruimte voor bagger ZeelandRuimte voor bagger is een programma waarbinnen Zeeuwse overheden samenwerken ten behoeve van het plannen van toepassingslocaties voor de midden lange en lange termijn. Het programma is een nadere uitwerking van het regionaal bestuursakkoord waterbodemsBinnen Ruimte voor bagger Zeeland verzorg ik voor de diverse projecten de inhoudelijke ondersteuning

 • Vergunningenmanagement waterbodemsDe combinatie Deltaris, Zeeuwse Stromen en Tauw hebben een praktijkproef uit ten aanzien van het verstevigen van baggerspecie (door toevoeging van / bewerking met cement en waterglas) ten behoeve van het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de waterveiligheid. De praktijkproef wordt uitgevoerd ter plaatse van een waterkering in de Oosterschelde nabij Hoedekenskerke (Natura2000-gebied). In dit project heb ik het vergunningenmanagement verzorgd.

 • Implementatie Bbk HHNKIn de periode 2010 tot en met 2012 heeft de heer Bloemendaal bijgedragen aan de implementatie van het Bbk in de interne organisatie van het HHNK. Het project betrof onder andere:Opstellen van een beleidsnotaAfwegen en opstellen van gebiedsspecifiek beleidAfwegen van het opstellen van bodemkwaliteitskaarten: wegbermen en waterbodemsOpstellen en uitwerken van praktijkvoorbeeldenJuridische adviseringAfstemmen met gemeenten en milieudiensten (roadshow)

  TauwTitel presentatie