huong dan ket hop adobe presenter voi ms power point

Download Huong Dan Ket Hop Adobe Presenter Voi MS Power Point

Post on 27-Jun-2015

3.067 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ti liu hng dn s dng MS PowerPoint + Adobe Presenter

Thc hin : Thng 04 nm 2010 Trang 1

HNG DN S DNG MS POWERPOINT KT HP ADOBE PRESENTER TO BI GING IN T (E-LEARNING)Li gii thiu: Ni tip ti liu hng dn s dng Adobe Presenter, hng ng cuc thi thit k h s bi ging E-learning ca B GD-T. Mc d khng nh bin son li ti liu ny, nhng hin nay, do nhu cu tm hiu ca nhiu thy c, c bit l nhng thy c ang tham gia cuc thi thit k h s bi ging E-Learning thc mc cho nn ti bin son ti liu ny. Hy vng rng, trong phin bn mi ny c th gip cc thy c c ci nhn tht chi tit, tht c th v khi nim bi ging in t, c nhng nh hng cn thit xy dng tt cho mnh nhng bi ging in t c cht lng. Trc khi i vo phn chi tit, mi qu thy c tham kho li mt s khi nim v gio n, bi trnh chiu, bi ging in t. Nhng khi nim ny i khi cn c s hiu bit cha chnh xc hoc mc nhin c gi theo khng chnh xc ca n. Cng cn ni thm rng, nhng khi nim ny khng phi do bn thn ti a ra, tuy nhin theo hiu ca mnh ti cho rng l iu ng n nht hin nay. Chnh v vy, ti mnh dn a vo ti liu ny nhng ni dung cc thy c cng tham kho. Hiu th no l gio n: K hoch v dn gi ln lp ca gio vin, bao gm ti ca gi ln lp, mc ch gio dc v gio dng, ni dung, phng php, thit b, nhng hot ng c th ca thy v tr, khu kim tra nh gi... Tt c c ghi ngn gn theo trnh t thc t s din ra trong gi ln lp. Gio n c gio vin bin son trong giai on chun b ln lp v quyt nh phn ln s thnh cng ca bi hc. Hiu th no l gio n in t: Gio n in t (gio n c ng dng CNTT = ICT lesson plan = scnario pdagogique utilisant les TICE) Thc cht l gio n truyn thng ca gio vin nhng nay c a vo my vi tnh (tc l c son trn my vi tnh), gio n truyn thng nhng c lu tr, th hin dng in t (trn my tnh). Khi gio n truyn thng c a vo my tnh th nhng u im, th mnh ca CNTT s pht huy: lu tr, hnh thc, chia s, x l, qun l Nh vy c th thy, khi chuyn t gio n vit tay sang hnh thc in t, gio vin c th ch ng hn rt nhiu trong cc khu lu tr, trnh by, bin son v sa cha, ng thi kh nng chia s v b sung tr nn d dng hn bao gi ht. Theo cch hiu ny th gio n in t khng bao hm c hay khng vic ng dng CNTT&TT trong tit hc m gio n th hin. Ngha l, nu c phn trnh chiu cng ch l mt phn trong k hoch ging dy ca gio vin m thi, khng phi phn trnh chiu l gio n in t. (y l mt quan nim sai lm cn khc phc) Tit dy c ng dng cng ngh thng tin v truyn thng (CNTT&TT) (gi tt l tit dy c ng dng CNTT) y l mt hnh thc kh ph bin hin nay, trong mt tit dy, gio vin ng dng CNTT to s sinh ng trong tit dy, gy s hng th hc tp cho hc sinh qua vic trnh chiu, m phng cc th nghim, cc video clip, nghe cc loi m thanh, quan st nhng hnh nh,... gi chung li l a phng tin.Bin son bi: Hong Ngc Cnh Email: hncanh@moet.edu.vn T: 01644.103.113 Ban CNTT Phng GD&T Huyn Di Linh Lm ng Email: cntt@dilinh.edu.vn Website: http://dilinh.edu.vn

Ti liu hng dn s dng MS PowerPoint + Adobe Presenter

Thc hin : Thng 04 nm 2010 Trang 2

Vic s dng a phng tin gip gio vin th hin tt ni dung kin thc cn truyn t, m rng c phm vi kin thc b gii hn trong SGK, tn dng ti a sc mnh ca CNTT trong qu trnh thc hin ging dy. Tuy nhin, vic ng dng CNTT hin nay cn ang gp nhiu vn nan gii bi nhng l do sau: 1. Vic thit k nhng tit dy c ng dng CNTT (Bi trnh chiu, th nghim o,) i hi kh nng ng dng CNTT ca gio vin phi tng i tt bi phi kt hp nhiu hc liu in t. iu ny hin nay kh kh khn v hu ht cc gio vin c kh nng tip cn v s dng CNTT cn hn ch. Trong qu trnh hc ti cc trng s phm, gio vin ch tip cn CNTT vi nhng lnh vc khng tht i su vo k thut thit k ca qu trnh ging dy m mnh s gp trong cng vic thc t. Gio vin phi my m, tm hiu thm trong qu trnh ging dy, va hc k thut, va nm bt tinh thn thit k, l nguyn nhn chnh n vn ng dng khng hiu qu. 2. Nhiu ngi lm tng rng, khi ng dng CNTT, vic ghi bng gi y tin li hn, ch vic thit k trn mn hnh trnh chiu, s gip gii phng bng vit, tit kim thi gian, v nhiu khi gio vin v tnh chuyn i tnh trng c chp sang nhn chp. Th cho nn, mi c hin tng sa vo khu k thut trnh chiu, ni dung kin thc th hin khng r rng, ch yu tp trung vo khu trnh din, mu sc v mt hnh thc m qun mt rng, ci m hc tr cn trong qu trnh th hin l g. Ni tm li, CNTT cn c hiu ch l mt phng tin, mt phng tin cng ngh cao hay hn nhng bng ph, nhng m hnh tnh m chng ta vn thng s dng. Vic ng dng phng tin ny nh th no? Hiu qu ca n ra sao? i hi ngi s dng phi hiu vn mnh cn l g? Thit k v ng dng n mi mang li hiu qu c. Bi ging in t: (Bi ging E-Learning) Bi ging e-Learning l bi ging m khi bt k ngi hc no c bi ging u t hc, t kim tra nh gi v hiu bi do GV cung cp khng. Nh vy hon thin 1 bi ging e-Learning th cn nhng ni dung sau: Ni dung 1: Tp trnh chiu, bao gm ni dung bi ging cng cc cu hi kim tra s hiu bi ca ngi hc (nh trn lp hc bnh thng, ngi hc phi tng tc c). lm iu ny, khng th dng Powerpoint thng thng m phi dng phn mm h tr to cc bi hi trc nghim nh LectureMaker, Adobe Presenter (y l nhng phn mm to bi ging kt hp trnh chiu nh Powerpoint, cho php a trc tip slide ca powerpoint vo. iu khc bit chnh l phn mm ny h tr lm cu hi trc nghim cho ngi hc tng tc trc tip n cu hi m gio vin a ra, v u h tr chun SCORM m BTC yu cu) Ni dung 2: Gio n bi dy (kch bn) Sau khi c 2 ni dung trn, GV ngi trn my tnh (c Ni dung 1, c webcam nu mun ghi hnh, c mic thu ting) bt u ging bi. Cc phn mm ny u h tr chc nng ng b m thanh v hnh nh ca ngi ging vi cc ni dung trn tng Slide. Nh vy sau khi ging ht bi, cng kch bn y nh gio n (c phn hi trc nghim) th gio vin s c mt bi ging in t e-Learning, dng tnh nng ng gi bi ging theo chun SCORM na l xong. Thng qua vic tm hiu li nhng vn nu trn, hi vng rng qu thy c cng nh cc anh ch sinh vin hin ang tm hiu v ng dng CNTT & TT trong dy hc c ci nhn tng quan v mang tnh cht nh hng trc khi thit k cho mnh mt bi ging hiu qu. C nhn ti dm chc rng, nhng trnh by trn y cha p ng c nhu cu hiu bit ca mt s bn c nhng thit ngh, t nhiu g n cng l mt phn cn thit cho nhng ai v ang quan tm hoc s quan tm n vic ng dng CNTT&TT trong dy hc. Xin c cm n cc tc gi ca nhng bi vit m ti c s dng bin son ti liu ny v mc tiu pht trin gio dc.Bin son bi: Hong Ngc Cnh Email: hncanh@moet.edu.vn T: 01644.103.113 Ban CNTT Phng GD&T Huyn Di Linh Lm ng Email: cntt@dilinh.edu.vn Website: http://dilinh.edu.vn

Ti liu hng dn s dng MS PowerPoint + Adobe Presenter

Thc hin : Thng 04 nm 2010 Trang 3

A. Tm hiu cu trc ca phn mm Adobe Presenter: t lu, khi nghin cu v Adobe Presenter cc thy c cng bit cch ci t phn mm ny trn my tnh ca mnh. tit kim thi gian bin son, tit kim cng sc tm hiu ca cc thy c, ti khng a li phn ti v ci t Adobe Presenter vo y. Nu cc thy c cha nm bt c phn mm ny, vui lng vo Google tm kim vi t kha trn, chc hn s c nhiu trang hng dn hoc trc tip vo th vin ti nguyn ca B GD-T ti v theo ng link sau: http://edu.net.vn/media/p/407763.aspx 1) Tm hiu v cc cng c ca Adobe Presenter: Nt lnh Cng dng Xut bn bi ging Cu hnh cho cc Slide Thit lp cho bi trnh chiu Ghi li m thanh Chn thm m thanh ng b m thanh vo Slide Bin tp li m thanh Ghi li hnh nh Chn thm hnh nh Bin tp li hnh nh Chn Flash Chnh sa Flash Cu hnh h thng cu hi Chn thm cu hi t ngun Thm vo mt cu hi Thit lp Gip Giao din trn c mc nh cho MS PowerPoint 2003. Nu s dng cc phin bn 2007, 2010 beta, cc thy c s thy h thng nt lnh c bi tr nh sau:

Vi MS PowerPoint 2007

Vi MS PowerPoint 2010 Cch b tr h thng menu c khc nhau nhng chc nng cng khng thay i g.Bin son bi: Hong Ngc Cnh Email: hncanh@moet.edu.vn T: 01644.103.113 Ban CNTT Phng GD&T Huyn Di Linh Lm ng Email: cntt@dilinh.edu.vn Website: http://dilinh.edu.vn

Ti liu hng dn s dng MS PowerPoint + Adobe Presenter

Thc hin : Thng 04 nm 2010 Trang 4

2) Adobe Presenter dng lm g? Vi h thng chc nng nh gii thiu nh trn, Adobe Presenter c dng kt hp vi MS PowerPoint to bi ging trc tuyn (p ng chn SCORM). Adobe Presenter khng phi l mt phn mm ring bit, n l mt phn b tr cho PowerPoint to bi ging trc tuyn. Tuy nhin, c th to thnh cng bi ging trc tuyn, chng ta cn phi c nhng k nng g? Cn ch phn bit bi ging trc tuyn khc vi khi trnh chiu trn lp nh th no? 3) Nhng yu t cn thit hiu v bi ging in t (e-learning) Mc tiu chnh ca vic xy dng cc bi ging in t: Gip ngi hc hiu bi d hn, chnh xc hn. cao tnh c th t hc nh bi ging in t, p ng tnh c th trong hc tp. Gip ngi hc c th t hc mi ni, mi lc. K nng trnh by: Mu sc khng le lot, Khng c m thanh n o, nhc ni ln lia la. Ch to, r, khng b qu. Khng ghi nhiu ch chi cht. Mi slide nn c tile ch . C slide ngn cch khi chuyn ch ln. K nng thuyt trnh: Trnh khng thao thao bt tuyt t u n cui, Hy t cu hi trao i, khuyn khch ngi hc pht biu. Trc khi i thuyt trnh, ging bi, cn tm hiu i tng nghe ging l ai ? tm l v mong mun c h ? C gng hy ni ci h cn hn l ni ci mnh c. p ng tiu ch t hc: C ni dung ph hp. C tnh s phm. K nng Multimedia: C m thanh C video ghi gio vin ging bi. C hnh nh, video clips minh ha v ch bi ging. Cng ngh: Chun SCORM, AICC, cng c d dng, c th online hay offline (Gii quyt vn mi lc, mi ni). Son cc cu hi: Cc cu hi y khng phi l thi c, ly im. Cc cu hi c xy dng nhm kch thch tnh ng no ca ngi hc, thc hin phng chm ly ngi hc lm trung tm, ch trng tnh ch ng. C nhng ni dung khng nn ging lun, m chuyn sang tho lun, tr li cu hi gi . C ngun t liu phong ph lin quan n bi hc. Ti liu, website tham kho ngi hc t ch c thm. Tuy nhin cng nn trnh vic trch dn trn lan. T kha: gi ngi hc t t kha tm trn mng. Tt nht c c ting Anh v ting Vit. Th d: lm th no bit cch tch m thanh ra khi a CD, DVD ? Mu cht nm ch t kha: Ripper. Vy phi thit k bi ging in t nh th no? Bt u t u khi nh hng thit k? y l nhng cu hi c t ra cho nhng ngi thit k. Mt s gio vin tm n ti v yu cu ti cho mt mu h xem trc ri lm. Thc s, cng nh ging dy trn lp, khng ai dy ging ai, mc d cng nhng ni dung kin thc , cng bi dy nhng mi ngi vi phng php s phm ca mnh c nhng cch th hin khc nhau.Bin son bi: Hong Ngc Cnh Email: hncanh@moet.edu.vn T: 01644.103.113 Ban CNTT Phng GD&T Huyn Di Linh Lm ng Email: cntt@dilinh.edu.vn Website: http://dilinh.edu.vn

Ti liu hng dn s dng MS PowerPoint + Adobe Presenter

Thc hin : Thng 04 nm 2010 Trang 5

Bi ging in t cng vy, s hc hi theo mt mu no ch lm cho cc thy c kh khn hn trong qu trnh thit k ca mnh. Tuy nhi