handleiding registratie geriatrische revalidatie ... handleiding registratie geriatrische...

Download Handleiding registratie geriatrische revalidatie ... Handleiding registratie geriatrische revalidatie

Post on 20-Jan-2020

75 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Handleiding registratie

  geriatrische revalidatie

  Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels

  voor de DBC-registratie 2014

  Versie 1.0

  v20131114

 • Handleiding registratie geriatrische revalidatie │ v2.0

  © DBC-Onderhoud 2 │ 50

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding ........................................................................................................................................... 5

  2 Inhoud en afbakening geriatrische revalidatiezorg .................................................................... 6

  2.1 Definitie geriatrische revalidatiezorg ........................................................................................ 6

  2.2 Beschrijving patiënten doelgroep ............................................................................................. 7

  2.3 Beschrijving zorgaanbod .......................................................................................................... 8

  2.3.1 Zorg die wel onder DBC-systematiek voor de grz valt ................................................. 8

  2.3.2 Zorg die niet onder DBC-systematiek voor de grz valt ................................................. 9

  2.4 Afbakening geriatrische revalidatie en medische specialistische revalidatie ......................... 10

  2.5 Ziekenhuisverplaatste zorg .................................................................................................... 11

  3 De DBC-systematiek voor de grz ............................................................................................... 12

  3.1 Het kader: de DBC-systematiek ............................................................................................. 12

  3.2 Positionering van de grz binnen de zorgketen ....................................................................... 12

  3.3 Overzicht soorten prestaties voor de grz................................................................................ 13

  3.3.1 Algemeen .................................................................................................................... 13

  3.3.2 Specifiek voor de grz .................................................................................................. 13

  3.4 De te registreren gegevens in kader van DBC-systematiek .................................................. 14

  3.4.1 Zorgtraject ................................................................................................................... 14

  3.4.2 Subtraject .................................................................................................................... 15

  3.4.3 Zorgactiviteiten ........................................................................................................... 16

  3.5 Gewenste toekomstige aanpassingen DBC-registratiegegevens .......................................... 16

  3.5.1 Vastlegging zorgvraag ................................................................................................ 16

  3.5.2 Vastlegging verwijsgegevens zorgtraject verwijzend specialisme ............................. 16

  3.5.3 Vastlegging nevendiagnosen ..................................................................................... 17

  4 De grz-productstructuur .............................................................................................................. 18

  4.1 Gehanteerde uitgangspunten voor de aanpassing van de productstructuur 2014 ................ 18

  4.2 Inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling ......................................................... 19

  4.2.1 Gehanteerde algemene uitgangspunten .................................................................... 19

  4.2.2 Voorbeeld voor inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling CVA ........... 19

  4.2.3 Voorbeeld voor inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling Overige

  diagnosen ................................................................................................................... 20

  4.3 Aanpassing van de productstructuur ...................................................................................... 21

  4.4 Overzicht van de zorgproducten ............................................................................................ 22

  4.5 Profielinformatie ...................................................................................................................... 24

  4.6 Nadere toelichting vergoeding kosten geneesmiddelen, hulpmiddelen en vervoer ............... 25

  4.6.1 Geneesmiddelen ......................................................................................................... 25

 • Handleiding registratie geriatrische revalidatie │ v2.0

  © DBC-Onderhoud 3 │ 50

  4.6.2 Hulpmiddelen .............................................................................................................. 25

  4.6.3 Vervoer ....................................................................................................................... 26

  5 Openen en sluiten van zorg- en subtrajecten ........................................................................... 27

  5.1 Overzicht zorgtypen ................................................................................................................ 27

  5.1.1 Algemeen .................................................................................................................... 27

  5.1.2 Specifieke toelichting voor de grz ............................................................................... 27

  5.2 Het openen van een DBC-zorgtraject .................................................................................... 28

  5.2.1 Algemene regels ......................................................................................................... 28

  5.2.2 Specifieke toelichting voor de grz ............................................................................... 28

  5.3 Het openen van een subtraject .............................................................................................. 29

  5.4 Het sluiten van een subtraject ................................................................................................ 30

  5.4.1 Algemene regels ......................................................................................................... 30

  5.4.2 Specifieke toelichting voor de grz ............................................................................... 30

  5.5 Het sluiten van een zorgtraject ............................................................................................... 30

  6 De vast te leggen zorgtypering ................................................................................................... 31

  6.1 Algemeen ............................................................................................................................... 31

  6.2 De diagnosetypering ............................................................................................................... 31

  6.3 Koppeling ICD9-DE-REV........................................................................................................ 32

  7 De vast te leggen zorgactiviteiten .............................................................................................. 33

  7.1 Algemeen ............................................................................................................................... 33

  7.2 Verpleegdagen, ambulante behandeldagen en huisbezoeken .............................................. 33

  7.2.1 Behandelvormen ......................................................................................................... 33

  7.2.2 Te hanteren definities ................................................................................................. 34

  7.3 Registratie patiëntgebonden behandeltijd .............................................................................. 35

  7.4 Overzicht vast te leggen tijdsbesteding per behandelaar ...................................................... 37

  7.4.1 Specialist ouderengeneeskunde ................................................................................ 37

  7.4.2 Klinische verpleegkundigen ........................................................................................ 37

  7.4.3 Overige para(peri)medische behandeldisciplines ...................................................... 39

  7.4.4 Transmurale begeleiding ............................................................................................ 40

  7.4.5 Inzet praktijkverpleegkundige ..................................................................................... 40

  8 Vastlegging onderlinge dienstverlening .................................................................................... 41

  8.1 Definitie onderlinge dienstverlening ....................................................................................... 41

  8.2 Registratie en declaratie onderlinge dienstverlening ............................................................. 41

  8.3 Toelichting registratie onderlinge dienstverlening .................................................................. 42

  8.3.1 Triage .......................................................................................................................... 42

  8.3.2 Ziekenhuisverplaatste zorg ..