giriإں ve sergi salonu. fuaye tiyatro gأ¶steri salonu ve sahne-2. kat -1. kat. zemin kat 1. kat....

Download Giriإں ve Sergi Salonu. Fuaye Tiyatro Gأ¶steri Salonu ve Sahne-2. Kat -1. Kat. Zemin Kat 1. Kat. 2

If you can't read please download the document

Post on 14-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mimari rapor

  İzmir’in güneyinde yer alan Selçuk ilçesi Türkiye’nin ve dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olarak tarihinden gelen miras ile hali hazırda bir ‘açık hava müzesi’ ni- teliğine sahiptir. Yarışma alanının bulunduğu bölgeye gelince, antik kent ile kurabileceği görsel ilişkilerin potansiyeli ve ağırlıklı olarak eğitim-spor yapılarının/alanlarının bulunma- sının da barındırdığı potansiyel göz önüne alınarak; gençlerin deneyim ve algısal anlam- da bölgenin düşünülen ‘dönüşüm’ünün dili haline getirmek için önemli fırsat olarak gö- rüldüğü söylenebilir. Bu doğrultuda, projenin ana yaklaşım kararının bina tasarımından öte, kamusal bir park olarak, farklı zamanlarda ve amaçlarla kullanılacak kamusal, yarı kamusal alanların ve bu alanların kullanım şekilleri, bir araya gelişleri ile oluşacağı öne sürülerek projenin tasarım kurgusu oluşturulmuştur. Bu ana yaklaşım kararı ile;

  1. Kent merkezinden gelen ve açık spor sahasından gelen aksın (Eşref Arna Caddesi) bulunduğu bölgenin şehrin merkezinden gelirken karşılama (ön) mekanı, bir başka deyişle kamusal alan olarak bırakılması temel kararlardan biridir.

  2. Arsanın bu bölümündeki (Giriş Meydanı) kamusal alanın kalabalığının, binanın yoğun ve anlık kullanım fonksiyonuna sahip 600 kişilik Tiyatro Salonu ve Sinema Salonlarına ulaşan/davet eden bir ağız olarak tasarlanma- sı, özellikle bu fonksiyonların ana salonlarının ışık gerektirmeyen hacimleri sokak kotundan aşağı alınarak (bu mekanların Fuaye, Sergi Salonu gibi sosyal birimleri ışık alacak şekilde çözümlenmiştir) alanın devasa, sağır kütle- lerle dolması engellenmiş ve bina kütlesinin yalın bir şekilde yarı kamusal alan tanımlaya- rak yüzeyden (sokak kotundan) koparılması düşünülmüştür. Bu karar kamusal alan ile yapının iç içe geçmesi, dolayısıyla geçirgenlik ve kamusal alan hiyerarşi bağlamında şehrin içindeki kamusal alanın devamlılığının sağ- lanmasını beraberinde getirmiştir.

  3. Şartnamede istenilen Otopark fonksi- yonunun da şehir merkezinden yaklaşım noktasından ve Spor Sahalarının bulundu- ğu açıklıktan uzaklaşarak konumlanan bina kütlesinden en uzak noktada konumlanması uygun görülmüş olunup, yapıya yaklaşımın ve ileri sürülen yeni kamusal düzenin kullanı- cılar tarafınca deneyimlenmesi sağlanmıştır.

  4. Yapı Sokak kotundan yukarı kaldırılarak, giriş kat; yalnızca çekirdekler ve çok amaçlı/ değişken açık amfi olarak kullanılacak yarı kamusal alana hizmet edecek küçük birim- ler haricinde serbest bırakılmıştır. Bu du- rum; hem alanın zemin kotunun tamamen kamuya açık bir park olarak kullanılmasını sağlamakta, hem de yapının zemine düşür- düğü gölge ile yarı kapalı yarı açık mekan- lara imkan sağlayarak, yapının açık kültürel alanı olarak şartnamede istenilen alanları tanımlamaktadır. Açık kültürel etkinlik ya da forum alanı olarak tanımlanabilecek bu alanın gerektiğinde üstünün dahi kapatılması düşünülebilir.

  5. Yapının yüzeye çıkan, üst katta bulunan kısmında Atölyeler, Eğitim Birimleri çözüm- lenmiş, 2. Kat Planında ya da Teras Katı Planı da denilebilir, alanı besleyecek kafe, yeme- içme mekanları ve bu mekanın işleyişini ya- şatacak pergolalar, ağaç gölgeleri bina tasa- rımının bir parçası haline getirilerek, bu katın Selçuk Kalesi’nin ve Antik kentin algılandığı bir diğer kamusal alan haline dönüştürülmesi düşünülmüştür.

  6. Bina Cephesinde yer alan açıklıklar ve yırtıklar, tamamen kamusal alanlar ve kent algısını kuvvetlendirmek üzere, tasarımın bir parçası olarak algısal açıdan nerede ne ka- dar açıklığa ihtiyaç varsa ona hizmet edecek biçimde şekillenmiştir. Bu tasarım yaklaşımı özellikle, bina giriş cephesindeki açıklık ve Eşref Arna Caddesindeki kamusal alan ve kül- türel alana giriş rampası ile kurduğu ilişki ve 2. Kat Planında tasarlanan kent terasından ise Antik kent ile kurduğu ilişki ile açıklanabilir.

  1

  Yapının Korunması Gereken Ağaçlardan Uzaklaştırılması

  Yapının Geri Çekilmesi ve Mevcut Kamusal Alanların Devamlılığının Sağlanması

  Açığa Çıkacak Yapının Sokak Kotundan Koparılması ve

  Geçirgen Hale Gelmesi

  Mevcut Yeşil Dokunun Korunması ve Proje Alanına

  Entegrasyonu

  Yeşil Dokunun Yapı Üzerine Taşınması ve Görsel Algının

  Kuvvetlendirilmesi

  1

  58362

  5014. sokak

  -4.50 +4.50 +0,50 +4.00

  +8.50

  0.00

  +0,50

  +0,30

  Servis girişi

  O to

  p. g

  iri ş/

  çı kı

  ş

  Kubilay caddesi

  İs tik

  la l c

  ad de

  si

  Vaziyet Planı, Ölçek 1:500 Toplam yapı alanları : 7.260 m²

  Kentsel Analiz

  meryem ana tabiat parkı

  efes antik kenti

  artemis tapınağı

  selçuk kalesi

  san john kilisesi

  Eş re

  f A rn

  a ca

  dd es

  i

 • 2

  1 5

  16

  17

  18

  19

  22 25

  26

  242321

  20

  7 8 9

  12

  13

  14

  15

  10

  116

  2

  3

  4

  -8.50 -8.50

  -8.50

  -8.50

  -8.50

  -7,70

  -8.50

  -8.50

  -8.50

  -6.50

  1- Otopark 1422 m² 2- Sinema Salonu 3- Sinema Salonu 4- Yangın Kaçış Kor. 5- Giriş 88 m² 6- Güvenlik 27 m² 7- Depo 69 m² 8- Teknik Şef 23 m² 9- Otomasyon 48 m² 10- Trafo Ups Jeneratör Odası 120 m² 11- Yangın Kaçış Koridoru 23 m² 12- Havalandırma Soğutma Isıtma Su Depoları 307 m²

  13- Teknik Oda 19 m² 14- Dinlenme Odası 20 m² 15- Dinlenme Odası 20 m² 16- Kulis 24 m² 17- Kulis 24 m² 18- Kulis 24 m² 19- Kulis 24 m² 20- Engelli WC 4 m² 21- Erkek WC 25 m² 22- Kadın WC 25 m² 23- Depo 53 m² 24- Yan Sahne 25- Sahne 26- Salon

  A

  A

  B

  B

  C

  C

  58362

  -2.Kat Planı, Ölçek 1:200 Toplam alan : 3.216 m²

  50 Araçlık Otopark (Sığınak)

  -1.Kat Planı, Ölçek 1:200 Toplam alan : 1.868 m²

  ihtiyaç halinde sahneyle birleşebilir

  Yeşil Teras Alanları

  Atelyeler, Seminer ve İdare

  Yeme İçme Alanları

  Sinemalar

  Giriş ve Sergi Salonu

  Fuaye Tiyatro

  Gösteri Salonu ve Sahne

  -2. Kat -1. Kat Zemin Kat 1. Kat 2. Kat

  Sahne Arkası, Sanatçı Odaları

  Teknik Alanlar

  Otopark

  1- Giriş 100 m² 2- Fuaye 200 m² 3- Vestiyer 27 m² 4- Güvenlik 8 m² 5- Tanıtım Ofisi 10 m² 6- Depo 9 m² 7- Engelli WC 4 m² 8- Erkek WC 22 m² 9- Kadın WC 22 m² 10- Emzirme Odası 6 m² 11- Büfe 13 m² 12- Proj. Odası 10 m² 13- Kontrol Odası 10 m² 14- Sinema Salonu 200 m² 15- Kontrol Odası 6 m² 16- Proj. Odası 6 m² 17- Sinema Salonu 145 m²

  18- Yangın Kaçış Koridoru 15 m² 19- Fuaye 400 m² 20- Kafe 32 m² 21- Engelli WC 5 m² 22- Erkek WC 28 m² 23- Kadın WC 31 m² 24- Fuaye Servis Mutfağı 33 m² 25- Sahne 195 m² 26- Salon 724 m² 27- Işık Kontrol Odası 22 m² 28- Proj. Odası 22 m² 29- Ses Kontrol Odası 22 m² 30- Yangın Kaçış Koridoru 15 m²

  1

  2 35

  4

  678

  9

  11

  12

  13

  15

  1617

  14

  -8.50 -4.50

  -8.50

  -8.50

  -4.50

  -4.50 -4.50

  -3.70

  -7.70

  -8.50

  -6.50

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24 25

  26

  2827 29

  30

  10

  GÖSTERİ SALONU VE SİNEMA GİRİŞİ

  A-A Kesiti, Ölçek 1:200

  -8,50

  ±0.00

  -4.50

  -8.50

  +0.50

  +4.50

  +8.50

  +12.80 +12.00

  Salon Fuaye

  Kulis Dinlen.

  Teras Teras

  Kafe

 • Açık Hava Sineması Alanı Konser Alanı Dinlenme AlanıÇocuk Eğlence Alanı Açık Sergileme Alanı

  3

  1

  2

  3

  7

  4

  5 6

  8 9

  SANATÇI GİRİŞİ

  AÇIK HAVA SİNEMASI (KARMA KULLANIMLI İÇ AVLU)

  ANA GİRİŞ

  OTOP. GİRİŞ/ÇIKIŞ

  A

  B

  C

  -8,50

  ±0.00+0.50

  -4.50

  ±0.00

  -4.50

  -8.50

  +12.00

  -4.50

  -8,50

  +8.50

  +4.50

  +12.80

  58362

  -Zemin Kat Planı, Ölçek 1:200 Toplam alan : 660 m²

  B-B Kesiti, Ölçek 1:200

  Salon Proj.WCTan.Sergi Sinema

  Trafo Otom. Şef Depo

  Restoran

  SeminerSeminerRestoran Soy.WC Soy.

  Kafe

  İç Avlu Farklı Kullanım Şemaları

  1- Danışma Info 28 m² 2- Restoran 210 m² 3- Servis Mutfağı 12 m² 4- Büfe 37 m² 5- Engelli WC 4 m² 6- Kadın WC 14 m² 7- Erkek WC 14 m² 8- Servis Mutfağı 16 m² 9- Servis Asansörü

  +0,50

  +0,50

  +0,30

 • 4

  3

  2

  1

  5

  6

  7

  4

  A A

  B B

  CC

  ±0.00

  -8,50

  +0.50

  -4.50

  -8.50 -7.70

  +12.00

  +4.50

  +8.50

  +12.00

  -8,50

  ±0.00+0.50

  -4.50

  ±

Recommended

View more >