free make video converter

Download Free make video converter

Post on 12-Aug-2015

506 views

Category:

Self Improvement

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. I HC NNG TRNG CAO NG CNG NGH THNG TIN KHOA CNG NGH THNG TINBI TP NHM Tm hiu phn mm FreemakeVideoConverter Ging vin: Ging vin: Sinh vin: vin:Lp: Lp:xyz L i Ph i Ph Nguyn Cng Vn Cng Vn Dng Vn Vn Vn Vn Hong Vn Ton on Anh L Hng Anh Nguyn Thanh Hoi Kha Thanh Hoi 13I2
 2. 2. Ni dung Gii thiu phn mm Freemake Video Converter Hng dn ci t Hng dn s dng Kt lun
 3. 3. Gii thiu phn mm Freemake Video Converter L phn mm convert video Giao din n gin, d s dng H tr hn 200 nh dng video Ct, ghp, to video n gin, h tr tnh nng ghi a. Khng qung co Cht lng xut ra cao
 4. 4. Hng dn ci t Ci t qua cc bc nh trong hnh B qua cc phn mm km theo khng cn thit
 5. 5. Hng dn s dng Mn hnh khi ng
 6. 6. Hng dn s dng Thm cc i tng S dng cc nt hoc menu fileVideo Audio DVD/DVD folder Photos Video URL
 7. 7. Hng dn s dng Chnh sa video Thay i m thanh Chnh sa ph Ct, xoay video
 8. 8. Hng dn s dng Audio Chn visualization
 9. 9. Hng dn s dng DVD folder Tng t nh videoThay i m thanh Thay i ph Ct, xoay video
 10. 10. Hng dn s dng Photo Add photo bng nt PHOTO Thm m thanh Chnh sa hiu ng
 11. 11. Hng dn s dng Video URL Copy URL Video Chn Paste URL Ch cho php xut ra, khng c ty chn ty chnh
 12. 12. Hng dn s dng Xut ra La chn nh dng xut La chn ni file Ty chnh Favourite
 13. 13. Hng dn s dng Xut ra La chn cht lng La chn ni lu
 14. 14. Kt lun L phn mm d s dng Khuyn dng cho ngi dng khng chuyn
 15. 15. Cm n